Seçimi Daraltın

 • Ceza Muhakemesinde Tanıkların Korunması

  Ceza Muhakemesinde Tanıkların Korunması

 • Ceza Muhakemesinde Tanıkların Korunması
  Ceza Muhakemesinde Tanıkların Korunması
  32.40 TL
  Ürün Özellikleri:

  Ayrıca Cumhuriyet savcısı olarak görev yaptığım dönemde bizzat gözlemlediğim, tanıklık yapılmasını katlanılması zor bir süreç haline getiren fiziki şartlar ve uygulamalar ile tanıkların maruz kaldığı tehlikeler, bu konuyu çalışma konusu olarak belirlememde etkili olmuştur. İnsanların ceza muhakemesinde tanık olmaları nedeniyle yaşam biçimlerinin, düzenlerinin, iç huzurlarının bozulmaması gerektiğine inandığımdan tanıkların olası tehlikelerden korunmalarının son derece önemli olduğu düşüncesindeydim. Bu itibarla 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu’nu büyük bir heyecanla karşıladım ve tezimde kapsamlı bir biçimde incelemeye çalıştım. Uluslararası hukuk ve karşılaştırmalı hukuk ekseninde Tanık Koruma Kanunu’nun olumlu yönlerini ve uygulamada sorun oluşturabilecek eksik yönlerini tespit etmeye ve bu konulardaki alternatif çözüm önerilerimi sunmaya çalıştım. Çalışmanın farklı bir başka yönü, pek çok hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile yaptığım mülakatlar sonucu edindiğim izlenimlerin ve yargı mensuplarının görüşlerinin ilgili kısımlarda ifade edilmiş olmasıdır.

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·          Genel Bilgiler

  ·          Ceza Muhakemesinde Tanık Beyanı

  ·          Tanıkların Korunması Kavramı

  ·          Tanıkların Korunmasına İlişkin Ceza Muhakemesi İlkeleri, Tarihsel Gelişim Ve Ceza Muhakemesi Sistemleri

  ·          Uluslararası Hukukta Ve Karşılaştırmalı Hukukta Tanıkların Korunması

  ·          Uluslararası Hukukta Tanıkların Korunması

  ·          Karşılaştırmalı Hukukta Tanıkların Korunması

  ·          Türk Hukukunda Tanıkların Korunması

  ·          Tanıkların Korunmasına İlişkin Mevzuat

  ·          Tanık Korumanın Kişi Ve Suç Yönüyle Kapsamı

  ·          Tanıkların Korunması Yöntemleri

  ·          Tanıkların Korunması Tedbirlerinin Uygulanma Usulü

 • Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi 2 Cilt 4. Baskı

  Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi 2 Cilt 4. Baskı

 • Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi 2 Cilt 4. Baskı
  Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi 2 Cilt 4. Baskı
  180.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Ceza sistemimizde yapılan köklü değişiklikler nedeniyle uygulamada pek çok sorunla karşılaşılacağı, bu sorunların da zaman içerisinde çözümleneceği bir gerçektir.

  Kitabımıza yasanın gerekçesi konulmuştur. Ama üzülerek belirtelim ki, gerekçeler, özellikle madde gerekçeleri, yapılan birçok değişiklik nedeniyle yürürlüğe giren yasa maddesine uymamaktadır. Maddelerin yorumunda bu hu­sus gözden ırak tutulmamalıdır.

  Yaklaşık iki yıllık titiz ve ciddi bir çalışmanın ürünü olduğuna inandığı­mız kitabımızda, daha önceki yapıtlarımızda uyguladığımız gibi madde metinle­rinin altına, gerekçeleri, açıklamaları ve Yargıtay'ın yeni kararlarını tarih sırası­na göre yerleştirdik.

  Açıklamalarımız, maddelerin uygulamada nasıl anlaşılması gerektiği ko­nusunda Yargıtay'ın kararları ile yirmi yıla yakın bir süredir bu yüce Kurumda çalışmamız sonucu elde ettiğimiz yaklaşımlarımızın ifadesidir. (Sunuş).

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  Birinci Kitap: Genel Hükümler

  ·          Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki

  ·          Kararları, Açıklanması ve Tebliği, Süreler ve Eski Hale Getirme

  ·          Tanıklık, Bilirkişi İncelmesi ve Keşif

  ·          Koruma Tedbirleri

  ·          İfade ve Sorgu

  ·          Savunma

  İkinci Kitap: Soruşturma

  ·          Suçlara İlişkin İhbarlar ve Soruşturma

  ·          Kamu Davasının Açılması

  Üçüncü Kitap: Kovuşturma Evresi

  ·          Kamu Davasının Yürütülmesi

  ·          Kamu Davasının Sona Ermesi

  Dördüncü Kitap: Mağdur, Şikayetçi, Malen Sorumlu, Katılan

  ·          Suçun Mağduru ile Şikayetçinin Hakları

  ·          Kamu Davasına Katılma

  II Cilt

  Beşinci Kitap: Özel Yargılama Usulleri

  ·          Gaiplerin ve Kaçakların Yargılanması, Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili, Bazı Sonuçlara İlişkin Muhakeme Usulü

  ·          Uzlaşma ve Müsadere

  Altıncı Kitap: Kanun Yolları

  ·          Genel Hükümler

  ·          Olağan Kanunu Yolları

  ·          Olağanüstü Kanun Yolları

  Yedinci Kitap Yargılama Giderleri ve Çeşitli Hükümler

  ·          Yargılama Giderleri

  ·          Çeşitli Hükümler

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır