Seçimi Daraltın

 • Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk - Yeniden Gözden Geçirilmiş, Güncelleştirilmiş 4. Bası

  Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk - Yeniden Gözden Geçirilmiş, Güncelleştirilmiş 4. Bası

 • Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk - Yeniden Gözden Geçirilmiş, Güncelleştirilmiş 4. Bası
  Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk - Yeniden Gözden Geçirilmiş, Güncelleştirilmiş 4. Bası
  65.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  Hukuka Aykırılık

  ·          Genel Olarak Hukuka Aykırılık

  ·          Basın Yoluyla Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşamın İhlâlinde Hukuka Aykırılık

  Hukuka Uygunluk Sebepleri

  ·          Genel Olarak Hukuka Uygunluk Sebepleri

  ·          Basın Açıklamalarında Hukuka Uygunluk Sebepleri

  Basın Açıklamaları Karşısında Hukuksal Koruma

  ·          Kendi Hakkını Koruma ve İhtiyati Tedbirler

  ·          Kurusu Şart Koşmayan Davalar

  ·          Kusuru Şart Koşan Davalar

  ·          Hukuksal Korumada Taraflar

  Basın Açıklamasıyla Saldırıya Uğrayan Kişilerin Sınıflandırılması     

  -       Açıklamanın Yöneldiği Kişilerin Hukuksal Yapısına Göre       

  ·         Gerçek Kişiler

  ·         Tüzel Kişiler     

  ·         Topluluklara, Kurullara Yönelik Açıklamalar

  ·          Düzeltme ve Cevap Hak

 • Aykırı Düşünceler Kişilik Haklarına Yönelik Tazminat Davalarında Karşı Oylarım (Basın ve Basın Davaları Hakkında Açıklamalar)

  Aykırı Düşünceler Kişilik Haklarına Yönelik Tazminat Davalarında Karşı Oylarım (Basın ve Basın Davaları Hakkında Açıklamalar)

 • Aykırı Düşünceler Kişilik Haklarına Yönelik Tazminat Davalarında Karşı Oylarım (Basın ve Basın Davaları Hakkında Açıklamalar)
  Aykırı Düşünceler Kişilik Haklarına Yönelik Tazminat Davalarında Karşı Oylarım (Basın ve Basın Davaları Hakkında Açıklamalar)
  32.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bu kitapta, Yargıtay’da görev yaptığım son yıllarda, gerek basın ve yayın yoluyla ve gerekse herhangi bir eylem ve söz nedeniyle, kişilik haklarına saldırı konusunda, daire çoğunluğu ile ayrı düşünmemi içeren yargı kararlan yer almaktadır.

  Kararlara karşı yazdığım karşı oylar, tamamen özgün ve hukuki düşüncelerimdir. Bu düşünceler bir tür hukuk alanındaki değer yargılarımı da ifade etmektedir. Bu özelliği itibariyle de, içtenlikle kaleme alınmış düşüncelerdir.

  Karşı oylar, sade bir dille kaleme alınmıştır. Hukukçu olmayan sade bir okuyucunun da konuyu anlayabileceğini düşünüyorum.

  Gerek hukukçuların ve gerekse sade vatandaşların, objektif ölçüler içinde konuları değerlendirip, doğru sonuca varacaklarını umuyorum. Düşüncelerimin doğru olduğu iddiasını taşımıyorum. Takdiri okuyuculara bırakıyorum.

  (Önsöz’den)

 • Türk Hukuk Sisteminde Vakıflar - 2. Baskı

  Türk Hukuk Sisteminde Vakıflar - 2. Baskı

 • Türk Hukuk Sisteminde Vakıflar - 2. Baskı
  Türk Hukuk Sisteminde Vakıflar - 2. Baskı
  90.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·         Türk Kanuni Medenisinin Yürürlüğü Öncesi Kurulmuş Bulunan Vakıfların Tarihi Gelişimi Ve İşleyişleri

  ·         Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Vakıfların Doğuşu Ve Niteliği

  ·         Vakıfların Tarihsel Gelişimi Ve Değişimi

  ·         Vakıf Mallarının Hukuki Durumu Ve Bunların Kullanım Hakkının Devri

  ·         Bu Dönemde Kurulan Vakıfların Vakıf Senetleri (Vakfiyeleri)

  ·         Vakıf Senetlerinin (Vakfiyelerin) Hukuki Niteliği

  ·         Vakıfların Faaliyetleri

  ·         Türk Kanuni Medenisinin Yürürlüğünden Önce Kurulan Vakıfların Hukuki Durumları İle Sonra Kurulanların Hukuki Yapılanmaları

  ·         17.2.1926 Tarihli Ve 743 Sayılı Türk Kanuni Medenisinin Vakıflarla İlgili Getirdiği Hukuki Sistem

  ·         5.6.1935 Tarihli Ve 2762 Sayılı Vakıflar Kanunun Uygulama Alanı

  ·         Mazbut Vakıflar

  ·         Mülhak Vakıflar

  ·         22-11-2001 Tarihli Ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun Vakıflarla İlgili Getirdiği Hukuki Sistem

  ·         Cemaaat (Azınlık) Vakıfları

  ·         20.2.2008 Tarihli Ve 5737 Sayılı Vakıflar Kanunun Düzenleme Alanları Ve Getirdiği Hukuki Sistem

  ·         Vakıflar Kanunun Genel Gerekçesi Ve Madde Gerekçeleri

  ·         Vakıflar Kanunun TBMM Adalet Komisyonunda Görüşülmesi

  ·         Cumhurbaşkanının 5555 Sayılı Vakıflar Kanunu Anayasanın 89 Ve 104. Maddeleri Uyarınca Türkiye Millet Meclisi Başkanlığına Gerigönderme Gerekçesi

  ·         5555 Sayılı Vakıflar Kanunun Bazı Maddelerinin Anayasanın 89 Ve 104 Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Türkiye Millet Meclisine Geri Gönderilmesi Üzerine Adalet Komisyonunda Yapılan Görüşmeler Özetlenerek Alınmıştır.

  ·         20.2.2008 Tarihli Ve 5737 Sayılı Vakıflar Kanunun Önceki 2762 Sayılı Kanunla Karşılaştırılması Ve Değerlendirilmesi

  ·         Vakıf Davalarında Usul, Deliller, Özellikler Ve Konularla İlgili Yargı Kararları

  ·         Türk Kanunu Medenisinin Yürürlüğünden Önce Kurulan Vakıfların Davalarında Delil Olarak Yararlanılacak Bilgi Ve Belgeler

  ·         Vakıf Davalarının Özellikleri

  ·         Vakıflarla İlgili Mevzuat

  ·         Kanunlar

  ·         Kanun Hükmünde Kararnameler

  ·         Andlaşmalar -Lozan Andlaşmasının İlgili Hükümleri(37 İla 44)

  ·         Tüzükler

  ·         Yönetmelikler

  ·         Vakıf Senedi Örneği(X)

  ·         Bazı İbare Ve Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır