Seçimi Daraltın

 • Türkiye'de Kamu Yöneticisi Nasıl Yetiştirilmelidir? Bir Model Önerisi.

  Türkiye'de Kamu Yöneticisi Nasıl Yetiştirilmelidir? Bir Model Önerisi.

 • Türkiye'de Kamu Yöneticisi Nasıl Yetiştirilmelidir? Bir Model Önerisi.
  Türkiye'de Kamu Yöneticisi Nasıl Yetiştirilmelidir? Bir Model Önerisi.
  14.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  ve ne yazık ki yıllardır bu gerçeklerin bilinmesine rağmen bir düzenlemenin yapılmaması bu konunun bir kere de tarafımızdan ele alınarak yeni önerilerin yapılmasını gerektirmiştir.

  Konu başlıkları:

  • Üst düzey yöneticilerin yetiştirilmeleri: Kavramsal  ve kuramsal bir bakış
  • Ülkemizde yönetim ve yöneticiliğin geçirdiği aşamalar
  • Yönetici eğitimi ve yönetici yetiştiren kurumlar
  • Ülkemizde hukuki durum ve bir yönetici yetiştirme sistemi
 • Türkiye'de Kitle İletişimi

  Türkiye'de Kitle İletişimi

 • Türkiye'de Kitle İletişimi
  Türkiye'de Kitle İletişimi
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bugün medyada yaşanan sorunların etik bir sorumlulukla irdelenmesi gerekliliği üzerinde birleşilen bir konu. Siyasal, ekonomik, teknolojik boyutların ön plana alındığı makalelerin yanısıra kamusal yayıncılık anlayışı Çalışmanın genel yaklaşımı okuyucuya ve iletişim öğrencilerine kitle iletişim araçlarının Türkiye'de işlediği zemini, işleme biçimini ve sonuçlarım genel bağlamlarıyla yansıtmaya çalışmaktır. Amaç, varolan İletişim ortamının bizi, geleceğimizi, düşünme biçimimizi nasıl etkilediği yönünde düşünmeye zorlamak ve eleştirel bir bakış açısıyla bu konudaki çarpıklıkları "aşma" yönünde düşünsel bir çaba olarak değerlendirilebilir.

   

  İçindekiler:

  Süleyman İrvan: Gazetecilik Etiği

  Nilgün Gürkan Pazarcı: Medya ve Siyaset Etkileşimi

  Mustafa Sönmez: Medyada Erozyon ve Ekonomik Nedenler

  Ümit Atabek: Teknoloji ve Medya

  Dilruba Çatalbaş: Türkiye'de Kamu Hizmeti Yayıncılığının Açmazları ve Geleceği

  Gülseren Şendur Atabek: Türkiye'de Basın Fotoğrafçılığı

  Erdal Dağtaş: Türkiye'dcki Medya Ortamında Magazin Kavramı ve Magazinleşme Eğilimleri

 • Toplam Kalite Yönetimi ve Kamu Sektörü (Kamu İktisadi Teşekküllerinde Uygulanabilirliği) XXI. Yüzyıl Perspektifi

  Toplam Kalite Yönetimi ve Kamu Sektörü (Kamu İktisadi Teşekküllerinde Uygulanabilirliği) XXI. Yüzyıl Perspektifi

 • Toplam Kalite Yönetimi ve Kamu Sektörü (Kamu İktisadi Teşekküllerinde Uygulanabilirliği) XXI. Yüzyıl Perspektifi
  Toplam Kalite Yönetimi ve Kamu Sektörü (Kamu İktisadi Teşekküllerinde Uygulanabilirliği) XXI. Yüzyıl Perspektifi
  13.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Gümrük Birliği'ne girilmesi, Avrupa Birliği'ne girme çabaları, ISO 9000 kalite güvence sistemi standartlarının zorlayıcı etkileri, çevre koruma, vb. ile ilgili yeni hukuksal uygulamalar; kalite ile ilgili yeni istekleri de beraberinde getirmiştir. Buna paralel olarak, korumacılığın azaltılması, uluslararası ticaretin yay­gınlaşması, ulusal sınırların ortadan kalkması ve bilginin sınırsızlaşması ile tüm işletmeler ve kurumlar strateji belirlemeye ve sistem oluşturmaya başlamışlardır. Dolayısı ile XXI. Yüzyılın koşullarına ayak uydurabilmek için sürekli gelişme ihtiyacı günde­me gelmiştir. Toplam Kalite Yönetimi ve sürekli gelişme fikri, ka­mu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün başarılarının devamını sağlamak, küreselleşmeye, bölgeselleşmeye ve ekonomide liberal­leşmeye bağlı olarak oluşan tüm değişikliklere ayak uydurma zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir.

  Konuya yönelik olarak ABC Genel Müdürlüğünde bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonucunda yöneticilerin bakış açıları ile Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları arasındaki ilişki detaylıca incelenmiş olup ilgili bölümlerde sunulmuştur.(Önsöz’den).

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·          Toplam Kalite İle İlgili Genel Kavramlar

  ·          Toplam Kalite Yönetiminin Unsurları ve Araçları

  ·          Toplam Kalite Yönetiminin Kamu Yönetiminde Uygulanma Süreci

  ·          ABC Genel Müdürlüğü Üzerine Ampirik Bir Çalışma

 • Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler 11. Baskı

  Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler 11. Baskı

 • Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler 11. Baskı
  Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler 11. Baskı
  37.80 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·          Halkla ilişkilerin doğuşu ve öneminin artması

  ·          Halkla ilişkilerde komşu kavramlar ve tanımlama

  ·          Yönetimin yapı işleyiş ve kararlarının halka açıklanması: tanıtım (tanıtma)

  ·          Yönetimin halkın gereksinim ve isteklerini öğrenmesi: tanıma

  ·           Osmanlı İmparatorluğunda hakla ilişkiler

  ·          Kamu yönetiminde halkla ilişkilerin özgün sorunları

  ·          Uygulamada eksiklikler ve sonuçları

  ·          Özel kuruluşlarda halkla ilişkiler

  ·          Kurum içi halkla ilişkiler

  ·          Halkla ilişkilerde araç ve yöntemler

  ·          Önemi artan uygulamalar

  ·          Kriz dönemlerinde halkla ilişkiler

  ·          Reklamcılık

  ·          Halkla ilişkilerde yeni bir kurum önerisi (ombudsman)

  ·          Halkla ilişkilerin geleceği

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır