Kamu Hukuku » Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku » İş Hukuku (Genel Kavramlar - Bireysel İş İlişkileri ) -6. Bası (Genel Kavramlar – Bireysel İş İlişkileri) (Gözden Geçirilmiş, Genişletilmiş ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 6331 Sa

İş Hukuku (Genel Kavramlar - Bireysel İş İlişkileri ) -6. Bası (Genel Kavramlar – Bireysel İş İlişkileri) (Gözden Geçirilmiş, Genişletilmiş ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 6331 Sa

  Yazar: Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU - Muhittin ASTARLI - Ulaş BAYSAL

  Yayın Evi: Turhan Kitabevi Yayınları

  Basım Yeri: Ankara

  Basım Tarihi: 2014

  Sayfa Sayısı: LIV+1478 s.

  ISBN: 975-6486-72-4

  Boyut: 16x24 cm

  Durum: Ciltli

  Etiket Fiyatı: 97.20 TL


  0.00 TL

  (KDV Dahil)

  • Ürün özellikleri
  • Taksit Seçenekleri
  • Yorumlar
  • Geri Bildirim

  Kitabımızın Ekim 2012 tarihli 5. baskısından sonra İş Hukuku alanındaki kanunlaştırma faaliyeti hız kesmedi; hemen akabinde 7 Kasım 2012’de yayımlanan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Toplu İş Hukuku alanında yeni düzenlemeler getirdi. Bu düzenlemeler-doğal olarak- Bireysel İş Hukuku alanını da etkilemekten geri kalmadı. Böylece toplumsal yaşam bakımından on yıl gibi kısa sayılabilecek bir sürede iş mevzuatı, genel hükümlerinden toplu iş ilişkilerini düzenleyen hükümlerine kadar yenilenmiş oldu. Ancak bu yenilenmenin, olumlu kimi yönlerine karşılık reform olarak nitelenemeyeceğini, aksine uluslararası kabul görmüş normlar yerine sosyal aktörlerin taleplerini tatmine matuf, yani nabza göre şerbet esasında vazedildiğinden  tutarlı teorik çerçeveden yoksun; vaktiyle Enver Paşa’ya atfedilmekle birlikte son zamanlarda giderek daha fazla hissedilen “yok kanun, yap kanun” şipşakçılığı ve kolaycılığıyla malül; hafife alınan bir hukuk siyasetinin ürünü düzenlemelerden ibaret, hasılı; eski tabiriyle “maslahata göre” kanunlaştırmanın ürünü olması nedeniyle çalışma yaşamının sorunlarına uzun ömürlü çözümler getirmekten uzak bir mevzuatı ifade ettiğini, bu itibarla da arkasından “tashih edici yeni düzenlemeler”i tevlit edeceğini söylemek mübalağa olarak görülmemeli. Nitekim kitabın basım aşamasında başta 4857 sayılı Kanun olmak üzere mevzuatta değişiklik yapacak olan “torba kanun tasarısı” Meclis genel kurulunda dünyaya gözlerini açmak üzereydi.

   Yargısal içtihadın, kanunun tatbikinde eksiklik ve aksaklıkları giderici fonksiyonu nedeniyle mevzuatın olumsuzluklarını bir ölçüye kadar giderebileceği düşünülebilir. Lakin, yargıcın, hızlı ve bu nedenle yeterince olgunlaşmamış kanunlaştırma faaliyetinin ürünü mevzuatı, yoğun iş yükü de eklendiğinde her gün karşısına çıkan yeni sorunlara tatbik ederken sağlıklı bir düşünme ve görüş üretme zamanı ve olanağı bulamadığı, bu nedenle giderek teorik çerçeve ve tutarlılıktan  uzaklaşma ve  müstakar prensiplere varamama, dil ve ifade olarak  özenli davranamama riskiyle karşı karşıya kaldığı da gözden kaçmamaktadır. Kaldı ki aynı konuda farklı dairelerin -hatta aynı dairenin- kararlarındaki farklılıklar nedeniyle yargının hukukta güveni sağlamakta sıkıntılı olduğu da gözlenmektedir. Elbette öğreti olarak üzerimize düşeni ne kadar yaptığımız da sorgulanacaktır. İş Hukuku öğretisi, hukukun diğer alanlarına göre daha üretken olmakla birlikte kanaatimizce yukarıdaki etmenlere bağlı olarak yeni çözümler üretmede zorlanmaktadır. Kendi açımızdan, elden geldiğince tüm sorunlara yanıt vermeye çalışan bir çaba içinde olduğumuzu düşünüyoruz. Bu çaba nedeniyledir ki elinizdeki bu kitap, her yeni baskısında bir o kadar ders kitabı nitelik ve hacminden uzaklaşmakta, buna bağlı olarak biz de o ölçüde eksiklik ve hataya düşme riskiyle karşılaşmakta, konuları kucaklamakta zorlanmaktayız. Hata ve eksiklikleri minimuma indirilmiş, mevcut sorunların tümüne yanıt verme iddiasındaki bir kitabın bireysel bir çabanın ürünü olamayacağı, bir ekip işi olduğu tartışmasızdır. “Kürsümüzün” (bu kendi akademik dünyamızın kürsüsü) değerli üyesi Dr. Ulaş Baysal’ın kitabın bu baskısında yer alması, akademik donanımı ve gücü yanında böyle bir ekip oluşturmanın gereğinden kaynaklandı. Kitabın bu baskısına çok önemli katkı sağlayan değerli meslektaşımızı bundan böyle eserin bir müellifi olarak aramızda görmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz. (Önsöz’den).

  Bankalara özel taksit seçenekleri :

  Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.

  Ortalama Değerlendirme » puan
  • -

  Ürün Etiket

  İş Hukuku (Genel Kavramlar - Bireysel İş İlişkileri ) -6. Bası (Genel Kavramlar – Bireysel İş İlişkileri) (Gözden Geçirilmiş Genişletilmiş ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 6331 SaSosyal Güvenlik ve İş HukukuTurhan Kitabevi Yayınları

  Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
  Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
  Tel: (0312) 418 77 60
  E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
  Sepetinizde ürün bulunmamaktadır