Seçimi Daraltın

 • Gerekçeli ve Notlu 1982 Anayasası

  Gerekçeli ve Notlu 1982 Anayasası

 • Gerekçeli ve Notlu 1982 Anayasası
  Gerekçeli ve Notlu 1982 Anayasası
  65.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  2017 DEĞİŞİKLİKLERİ,

  CUMHURBAŞKANLIĞI GERİ GÖNDERME GEREKÇELERİ VE

  ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI DAHİL

  • Yürürlükteki Metin

  • Milli Güvenlik Konseyi Nihayi Metni

  • Danışma Meclisi Aşaması

  • Milli Güvenlik Konseyi Aşaması

  • 1982 Sonrası Değişiklikler

 • Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Merkezi (Kamusal) Sosyal Yardımlar

  Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Merkezi (Kamusal) Sosyal Yardımlar

 • Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Merkezi (Kamusal) Sosyal Yardımlar
  Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Merkezi (Kamusal) Sosyal Yardımlar
  40.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  I. Bölüm

  KAVRAMSAL ÇERÇEVE

  II. Bölüm

  SOSYAL YARDIMIN ÖNEMİ, SOSYAL YARDIM TÜRLERİ VE SOSYAL YARDIMLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELER

  III. Bölüm

  TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE MERKEZİ (KAMUSAL) SOSYAL YARDIM MEVZUATIMIZ

  IV. Bölüm

  TÜRK SOSYAL YARDIM SİSTEMİNDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 • Uluslararası Hukuk Açısından UZAY MADENCİLİĞİ

  Uluslararası Hukuk Açısından UZAY MADENCİLİĞİ

 • Uluslararası Hukuk Açısından UZAY MADENCİLİĞİ
  Uluslararası Hukuk Açısından UZAY MADENCİLİĞİ
  35.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kısım I

  UZAY HUKUKUNA GİRİŞ Introduction to Space Law

  Kısım II

  UZAY FAALİYETLERİ VE HUKUK Space Activities and Law

  Kısım III

  UZAY MADENCİLİĞİ VE HUKUK Space Mining and Law

   

 • Avrupa ve Türk Hukukunda Hukuki Güvenlik ve Meşru Beklentilerin Korunması

  Avrupa ve Türk Hukukunda Hukuki Güvenlik ve Meşru Beklentilerin Korunması

 • Avrupa ve Türk Hukukunda Hukuki Güvenlik ve Meşru Beklentilerin Korunması
  Avrupa ve Türk Hukukunda Hukuki Güvenlik ve Meşru Beklentilerin Korunması
  25.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  I.         GİRİŞ

  II.        AVRUPA İDARE HUKUKUNDA HUKUKİ GÜVENLİK VE

  MEŞRU BEKLENTİLERİN KORUNMASI

  III.      TÜRK İDARE HUKUKUNDA HUKUKİ GÜVENLİK VE

  MEŞRU BEKLENTİLERİN KORUNMASI

 • Türk İş Hukukunda Sendikal Güvenceler

  Türk İş Hukukunda Sendikal Güvenceler

 • Türk İş Hukukunda Sendikal Güvenceler
  Türk İş Hukukunda Sendikal Güvenceler
  35.00 TL
  Ürün Özellikleri:

   

  “Akademik çalışma insanın kendisini tamamen vermesi gereken oldukça zahmetli, ancak bir o kadar da öğretici ve eğitici bir iş. Tez konusunun belirlenmesinden tezin yazımının sona ermesine kadar geçen süreçte başka insanların desteği olmaksızın akademik çalışma yapılması gerçekten çok zor. Ben bu noktada kendimi şanslı kabul ediyorum. Öncelikle insanın zamanı sadece kendisine ait değil. Ailesi-nin de bu konuda söz hakkı var. Bu konuda ailemden fedakârlık bek-leyemezdim. Ancak onlar sadece fedakârlık yapmakla kalmadı, ma-nevi yönden de en büyük destekçim oldular. Eşim Öznur'a; annem, babam ve tabi ki ağabeyim Gökhan’a teşekkür ediyorum.”

   

  KİTABIN BÖLÜM BAŞLIKLARI

   

  1. Bölüm

  Sendika Özgürlüğü ve Hakki

   

  2. Bölüm

  Işçi Kuruluşu Yöneticilerinin Sendikal Güvencesi

   

  3. Bölüm

  Işyeri Sendika Temsilciliğinin Güvencesi

   

  4. Bölüm

  Sendika Üyeliğinin Güvencesi

 • Savaşın ve Barışın Hukuku

  Savaşın ve Barışın Hukuku

 • Savaşın ve Barışın Hukuku
  Savaşın ve Barışın Hukuku
  27.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  BÖLÜM BAŞLIKLARI

  I-  ETİK SORUNSALIN TESPİTİ

  II- SAVAŞ VE BARIŞIN TARİH KURGUSU

  III- MODERN ULUSLARARASI HUKUKTA
       GÜÇ KULLANMA YASAĞI VE MEŞRU SAVUNMA

  IV- ULUSLARARASI BARIŞ VE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI

 • Türk İş Hukukunda Evde Çalışma

  Türk İş Hukukunda Evde Çalışma

 • Türk İş Hukukunda Evde Çalışma
  Türk İş Hukukunda Evde Çalışma
  35.00 TL
  Ürün Özellikleri:

   

  KİTABIN BÖLÜM BAŞLIKLARI:

  • Atipik Bir Çalışma Modeli Olarak Evde Çalışmaya İlişkin Genel Bilgiler

  • Bireysel İş İlişkileri Ve Borçlar Hukuku Açısından Evde Çalışma

  • Toplu İş İlişkileri Açısından Evde Çalışma

  • Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından Evde Çalışma

 • En Son Değişikliklerle İçtihatlı-Açıklamalı-Gerekçeli Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları. (2 Cilt) 2. Bası

  En Son Değişikliklerle İçtihatlı-Açıklamalı-Gerekçeli Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları. (2 Cilt) 2. Bası

 • En Son Değişikliklerle İçtihatlı-Açıklamalı-Gerekçeli Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları. (2 Cilt) 2. Bası
  En Son Değişikliklerle İçtihatlı-Açıklamalı-Gerekçeli Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları. (2 Cilt) 2. Bası
  150.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  İki cilt halinde hazırlanan  kitapta, Kamulaştırma Kanunu'nun bütün maddeleri, kamulaştırma davalarının büyük bir bölümüne uzun süreden beri bakan Yargıtay 5. Hukuk Dairesi'nin  ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun kararları doğrultusunda açıklanmış, her maddenin altına ilgili emsal teşkil edecek Yargıtay kararları eklenmiştir. Kendisine özgü olaylara ilişkin olup, yanıltıcı nitelikte olan içtihatlara yer verilmemiştir. (Önsözden)

 • Danıştay 10. Daire Kararları Cilt:2

  Danıştay 10. Daire Kararları Cilt:2

 • Danıştay 10. Daire Kararları Cilt:2
  Danıştay 10. Daire Kararları Cilt:2
  25.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bankalar Kanunu - Özelleştirme - Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hk. Kanun - Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hk. Kanun - Vakıflar - Dernekler - Sendikalar Kanunu

         Tamamı 2 cilt olarak gerçekleştirilen çalışmanın vakıflar, dernekler, özelleştirme, bankacılık, elektrik görevlendirme kamu alacaklarının tahsili, radyo ve televizyon yayın ilkeleri, taşınmaz mal zilyetliğine yapılan tecavüzlerin Önlenmesi konularını içeren bu cildinden oluşan kısmı, Dairenin 1995 yılından başlayarak 2002 yılının adli tatiline kadar olan yedi buçuk yıllık sürede verilmiş olan toplam 51.665 karar taranmak, konularına göre seçilmek ve bu kararlar üzerinde çalışılmak suretiyle ortaya çıkmıştır.

  Kitabın içindekiler:

  • I-3984 sayılı Radyo Televizyonların Kuruluş veya Yayınları Hakkında Kanun
  • Genel Olarak Radyo ve Televizyon Yayıncılığı, Yayın ilkeleri ve Yaptırımlar, Kuruluşların yayın faaliyetine geçmeleri ve faaliyete son verilmesi, Yayın durdurma süresi ile ihlalin ağırlığı arasındaki denge; takdir yetkisinin sınırı, Canlı yayınlar, Toplumun millî ve manevî değerlerine aykırı olmamak, Genel ahlâk, toplum huzuru ve Türk aile yapısına aykırı olmamak, Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevk eden ve toplumda nefret duygulan oluşturacak yayınlara imkân verilmemesi ilkesine aykırı olmamak, Haber ve olayların çabuk ve doğru bir şekilde sunulması il­kesine aykırı olmamak, Reklamların nitelikleri, Reklamların biçimi ve sunuluşu, Reklamların yerleştirilmesi, Programların desteklenmesi, Düzeltme ve cevap hakkı, Seçim döneminde yapılmayacak yayınlar
  • II-Sinema eserleri, dergi, basın işleri, fikir ve sanat eserleri sahiplerinin korunması
  • Film yayınının sakıncalı bulunması, Dergi yayım ve dağıtımı, dergi ismi, Sarı basın kartı, Basın kartı sahiplerinin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanması, Fikir ve sanat eserleri sahiplerinin hakları
  • III-4389 sayılı Bankalar Kanunu
  • IV-3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi işletimi, Dağıtım Ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun
  • V-Özelleştirme
  • VI-6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
  • Tebligat (mad. 8), ihtiyati haciz (mad. 13), Limited şirket ortaklarının sorumluluğu (mad. 35), Vade belirleme (mad. 37), Gecikme zammı, Ödeme emri (mad. 58), Zamanaşımı (mad. 102)
  • VII-2330 sayılı Nakdi Tazminat Ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
  • VIII-3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi
  • Hakkında Kanun
  • Genel ilke, Üzerinde zilyetlik tesis edilemeyecek taşınmazlar, Devlet ormanı içindeki su kaynağı, Meradan açma taşınmaz, Hazineye ait taşınmazlar, Karayolları genel müdürlüğüne ait taşınmaz, Köy yolu, Köye ait su kaynağı, Kumluk vasfındaki taşınmaz, Göl yatağı, Köye ait okul yeri, Dere yatağı, Hayvan otlakiyesi, Mera, Orman alanları, Çalılık ve taşlık arazi, Vakıflar genel müdürlüğüne ait taşınmazlar, Soruşturma, Bildirim, ilanen tebligat yapılması, Tebligattan imtina, Fezleke düzenlenmesi
  • IX-2762 sayılı Vakıflar Kanunu
  • Mahluliyet kararı, Mütevellilikten azil, Vakıfların vergi muafiyeti, Vaziyet kararı, Tevliyet tevcihi, Vakfın gelir fazlasının vakıf evlatlarına verilmesi, Vakıf paralarının değerlendirilmesi, Vakıf taşınmazı üzerinde "sükna hakkı" tesisi, Mazbut vakıfların idaresi, Vakıf mütevelli heyetine ücret ödenmesi, Vakıf yoluyla vücuda, gelmiş taşınmazın Vakıflar Genel Mü­dürlüğüne devredilmesi, Vakıfların tüzel kişilik kazanması
  • X-2908 sayılı Dernekler Kanunu
  • Derneklerin uluslararası faaliyeti, Derneklerin faaliyetinin durdurulması, Dernek kurucusu olamama, Dernek adına para toplama yetkisi, Türk Hava Kurumuna ilişkin uyuşmazlıklar
  • XI-2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
  • Düzenlenmek istenen şenliğin yasaklanması, Gösteri yürüyüşünün yasaklanması, Siyasi partilere yapılacak devlet yardımı
  • XII-2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İŞ Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu

  Grev ve lokavtlarda alınacak önlemler, Memur sendikalarının aidat toplaması, Toplu iş sözleşmesinin temsili

 • Danıştay 10. Daire Kararları Cilt:1

  Danıştay 10. Daire Kararları Cilt:1

 • Danıştay 10. Daire Kararları Cilt:1
  Danıştay 10. Daire Kararları Cilt:1
  30.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  "Danıştay Onuncu Dairesi, Danıştay Kanununda diğer dairelerin sayılmış görev konuları dışında kalan diğer tüm konulardaki uyuşmazlıkları ilk derece veya temyizen incelemekle görevli daire olduğundan, çalışma alanı itibariyle geniş bir konu çeşitliliğine sahiptir. 1995-2002 adli tatiline kadarki 7,5 yıllık dönemde Dairede çıkan 50.000'i aşkın kararın taranması suretiyle yapılan çalışmanın bu kitabında; her türlü ruhsat ve yetki belgeleri, vatan­daşlık, pasaport, yabancılar ve istihbari mahiyetteki bilgi fişleri konularına ilişkin kararlar ele alınarak kendi alt başlıkları içerisinde sistematik olarak sıralanmıştır."
  Kitabın içindekiler:

  İşyeri Ruhsatları ve Yetki Belgeleri

  ·   Açılması izne Tabi - Umuma açık istirahat ve Eğlence Yerlerine ilişkin Genel ilke ve Düzenlemeler

  ·   Jandarmaya Tabi Sınırlar içindeyken Belediye Sınırları içine Alınmanın Etkisi

  ·   Kahvehane Açılması, işletilmesi, Ruhsat iptali

  ·   Bilardo Salonu, Atari Salonu, Dernek Lokali - şehir Kulübü Lokali, Talih Oyunları Salonu -(kumarhane), Genelev Açılması, işletilmesi, Kapatılması, Özel Spor Salonu ve Çocuk Kulübü, Tiyatro Salonu

  ·   Sermaye Piyasası Aracı Kurumlar?

  ·   Döviz Büfeleri

  ·   Gözlükçülük, Eczane, Özel Hastaneler ve Klinikler, Diş Hekimliği, Muayenehaneler ve Poliklinikler, Sağlık Kabini, Zirai Mücadele ilaçlar? Bayilik izni, Su Satış Yeri-Kaynak Suyu işletmesi, Gayrı Sıhhi Müesseseler, Alabalık Üretim Tesisi izni, ilaç ithal Ruhsat?, Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatlar?, Pilot Lisans? Yetki Belgesi, Sayısal Loto Bayilik Ruhsatı, Müteahhitlik Karnesi, Bakım, Onarım ve Servis Garantisi Belgesi, UBAK izin Belgesi

  II-Ateşli Silahlar ve Bıçaklara ilişkin Ruhsatlar

   

  · Ateşli Silah ve Mermilerini Taşıma ya da Bulundurma izni Verilmesi veya Verilmemesi

  ·  Birden Fazla Tabanca için Ruhsat Alınması

  ·  Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanuna Muhalefet

  ·  Ateşli Silahla işlenen Cürümlerden Hükümlü Bulunanlar

  · Kanuni Süre Sonunda Ruhsatı yenilememe

  · Silah Ruhsatı Kart Bedeli

  · Silah Tamirhanesi Açma izni

  · Olağanüstü Hal Bölge Valiliği tarafından Silah Taşıma ve Bulundurma Ruhsat? Verilmesinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin Uygulandığı Haller
  Standart Dışı Silahların Satışı

  III-Pasaport işleri

  ·         Yurt Dışına Çıkış Yasağı-Pasaport Verilmemesi, Genel Güvenlik Nedenleri, Vergi Borcu Nedeniyle, Pasaportla ilgili Özel Durumlar, Pasaportun Kaybedilmesi, Hususi Damgalı Pasaport, Geçici Seyahat Vesikası, Hac Vizesi, Hac Kimlik Kart?, Yeşil Bülten Uygulaması, Yabancılara Mahsus Damgalı Pasaport

  IV-Vatandaşlık işleri

  ·        Vatandaşlığın Kaybı, Askerlik Görevi, Vatandaşlığın Kaybına ilişkin Kararın Resmi Gazetede Yayım?, Tebliği, Dava Açma Süresi, izin Almaksızın Kendi istekleriyle Yabancı Bir Devlet Vatandaşlığını Kazanma, Bir Türk Vatandaşıyla Evlenen Yabancı Uyruklu Kadının Türk Vatandaşlığına Geçmesi, Geçme beyanının Yazılı ve Açık Olması Gerektiği, Nüfus Siciline Kayıt, Vatandaşlığa Alınma Kararının iptali, Türk Anneden Doğan ve Doğumla Türk Vatandaşlığın  Kazanmayan Küçüklerin Türk Vatandaşlığın  Seçme Hakkı, Türk Vatandaşı ile Evli Olan Kişinin Triptik Plaka ile Yurda Getirdiği Aracının Kalış Süresi

   

   

  V-Yabancıların Türkiye'de ikamet ve Seyahatleri

      İzinsiz Olarak Ülkeye Girişi, istihbari Nitelikteki Bilgi, ikamet izin Süresinin Dolması, Hapis Cezası, Kaçakçılık Cezası, Kaçakçılık Suçu, Bulunan Tarihi Eseri Yetkili Makama Bildirmeme, Verilen Cezanın Ertelenmesi, idari Yönden Yapılan Bir Değerlendirmenin Mahkeme Kararından Üstün Olamayacağı

 • Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçları

  Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçları

 • Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçları
  Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçları
  12.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın konularından bazıları:

  • Konut ve konut dokunulmazlığı kavramları, konut kavramının ikametgah kavramı ile ilişkisi
  • Hürriyet kavramı, gelişimi ve korunması 
  • Konut dokunulmazlığını ihlal suçunun tarihsel gelişimi, karşılaştırmalı ceza yasalarında konut dokunulmazlığını ihlal cürümleri, TCK'da konut dokunulmazlığını ihlal cürümleri 
  • Özel kişiler tarafından işlenen konut dokunulmazlığını ihlal suçu; konut, suçun faili
  • Suçun maddi unsuru, hareket, hukuka aykırılık unsuru 
  • Manevi unsur, kast, hata
  • Suçun ağırlatıcı nedenleri; gece işlenmiş olması, silah ile işlenmesi, birçok kimse tarafından toplu olarak işlenmesi
  • Suçun özel görünüş şekilleri; iştirak, teşebbüs, içtima 
  • Suçun kovuşturulması, görevli mahkeme, suçun yaptırımı ve hukuksal sonuçları
  • Memurların işledikleri konut dokunulmazlığını ihlal suçu; suçun faili, memur kavramı
  • Suçun unsurları, maddi unsuru, girmek fiili, bu fiilin görevi kötüye kullanmak sureti ile işlenmesi, suçun manevi unsuru
  • Suçun özel görünüş şekilleri; teşebbüs, iştirak ve içtima
  • Ağırlaştırıcı nedenler
  •  Suçun kovuşturulması, görevli mahkeme ve suçun yaptırımı
  • Yasal düzenleme ve konuyla ilgili Yargıtay kararları
 • Organize Suçluluk ve Çıkar Amaçlı Örgüt Suçu (4422 Sayılı Kanun M.1)

  Organize Suçluluk ve Çıkar Amaçlı Örgüt Suçu (4422 Sayılı Kanun M.1)

 • Organize Suçluluk ve Çıkar Amaçlı Örgüt Suçu (4422 Sayılı Kanun M.1)
  Organize Suçluluk ve Çıkar Amaçlı Örgüt Suçu (4422 Sayılı Kanun M.1)
  10.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Organize suç ve suç örgütlerinin varlığı sadece ülkemiz açısından değil, günümüzde tüm dünya için tehlikelidir. Kitap, sayın CEYLAN'ın Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı'nda yaptığı yüksek lisans tezidir, bu konuda kapsamlı bir araştırmanın ürün olarak okurlara sunulmuştur.(Önsöz'den).
  Kitabın bölüm başlıklarından bazıları:

  • 4422 Sayılı Kanun
  • Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
  • Organize suçluluk tanımı; kavramı, muyeseli hukuk, organize suçluluk kriterleri, organize suçluluk kriterleri kapsamında tipik kabul edilen suçlar, sınırı aşan örgütlü suçlara karşı BM  sözleşmesi
  • Türkiye'de organize suçluluk; tarihçesi, görünümü, doğuran etkenler, ülkemizdeki organize suç örgütlerinin ortak özellikleri, faaliyet alanları ve işlemiş oldukları tipik suçlar, sosyolojik yapısı
  • Çıkar amaçlı suç örgütü
  • Ülkemizde çıkar amaçlı suç örgütünün düzenlenmesi konusundaki çalışmalar
  • Çıkar amaçlı suç örgütü; korunan hukuki değer, maddi unsur; hareket, örgüt kurma, yönetme, örgüt adına faaliyette bulunma, örgüte üye olma, örgüt oluşumunda fail sayısı, manevi unsur, suçun özel görünüş biçimleri; teşebbüs, iştirak, içtima
  • İlgili mevzuat; 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu, sınır aşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
 • Uluslararası Hukuk Dersleri 1. Kitap Gözden Geçirilmiş 13. Bası

  Uluslararası Hukuk Dersleri 1. Kitap Gözden Geçirilmiş 13. Bası

 • Uluslararası Hukuk Dersleri 1. Kitap Gözden Geçirilmiş 13. Bası
  Uluslararası Hukuk Dersleri 1. Kitap Gözden Geçirilmiş 13. Bası
  27.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın konuları:

  • Ulusal hukukta genel nitelikli temel kitap; Türkçe temel uluslararası hukuk kitapları; Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana, yabancı dillerde temel uluslararası hukuk kitapları; İngilizce, Fransızca, Almanca
  • Anlaşma metinlerini içeren kaynaklar ve derlemeler; Türkçe; bütün andlaşmaları içeren kaynaklar, yabancı dil
  • Uluslararası hukuk kaynaklarına ilişkin örnekleri ve belgeleri içeren karar ve derlemeler; Türkçe, yabancı dil
  • Uluslararası hukukun temel özellikleri; tanımı, niteliği, dayanağı; doğal hukuk görüşü, iradeci görüş, objektivist görüş, genel değerlendirme
  • Uluslararası hukuk ve iç hukuk ilişkileri; kuramsal görüşler, uygulanan hukukun değerlendirilmesi, uluslararası hukuk ve Türk hukuku
  • Uluslararası hukukun tarihçesi
  • Uluslararası hukukun kaynakları; andlaşmalar; tanımı, sınıflandırılması, yapılışı; andlaşma metninin oluşturulması ve resmilik kazanması, bağlayıcı güç kazanması, hüküm doğurması, yapılışında Türk uygulaması
  • Uluslararası hukukun yardımcı kaynakları; yargı ya da hakemlik organları kararları (içtihat), öğreti (doktrin)
  • Uluslararası hukuk kurallarının öznel hak ve yükümlülük doğurması: Uluslararası hukukta hukuksal işlemler; Uluslararası hukukta işlem kavramı, hukuksal işlem çeşitleri, uluslararası örgüt kararları
 • Uluslararası Hukuk Dersleri 3. Kitap 5. Bası

  Uluslararası Hukuk Dersleri 3. Kitap 5. Bası

 • Uluslararası Hukuk Dersleri 3. Kitap 5. Bası
  Uluslararası Hukuk Dersleri 3. Kitap 5. Bası
  21.60 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın konuları:

  Çeşitli Birimlerin Uluslararası Hukuk Düzeni İçinde Yer Alması

  Uluslararası Hukukta Tanıma Sorunu

  Devletlerin Ardıl Olması (Halefiyeti)...

  Uluslararası İlişkilerin ve Faaliyetlerin Yürütülmesi

  Devletlerin Uluslararası İlişkileri

  Uluslararası Örgütlerin Uluslararası İlişkileri ve Faaliyetleri

  Devlet Niteliği Kazanamamış Birimlerin Uluslararası İlişkileri ve Faaliyetleri

  Uluslararası Hukuk Kurallarına Uyulmasının Sağlanması

  Uluslararası Sorumluluk

  Uluslararası Önlemler ve Zorlama Yolları

  Uluslararası Yargı Ya Da Hakemlik Kararları ve Danışmanlık Görüşleri Dizini.

  Böylece, bu Kitabımızda da uygulanan uluslararası hukuk esas alınarak son yıllardaki gelişmelerin de aktarılmasına çalışılmaktadır. Yine, bu konulardaki Türk mevzuatının ve uygulamasının verilmesine çaba sarfedilmektedir. Bu Kitapta da konuların sonuna bir kaynakça eklenmekte ve temel uluslararası hukuk kavramlarının olanaklarımız ölçüsünde, İngilizce, Fransızca ve Almanca karşılıkları verilmektedir.(Sunuş'tan).

  Kitabın konuları:

  • Çeşitli Birimlerin Uluslararası Hukuk Düzeni İçinde Yer Alması
  • Uluslararası Hukukta Tanıma Sorunu
  • Devletlerin Ardıl Olması (Halefiyeti)...
  • Uluslararası İlişkilerin ve Faaliyetlerin Yürütülmesi
  • Devletlerin Uluslararası İlişkileri
  • Uluslararası Örgütlerin Uluslararası İlişkileri ve Faaliyetleri
  • Devlet Niteliği Kazanamamış Birimlerin Uluslararası İlişkileri ve Faaliyetleri
  • Uluslararası Hukuk Kurallarına Uyulmasının Sağlanması
  • Uluslararası Sorumluluk
  • Uluslararası Önlemler ve Zorlama Yolları
  • Uluslararası Yargı Ya Da Hakemlik Kararları ve Danışmanlık Görüşleri Dizini
 • Uluslararası Hukuk Dersleri 4. Kitap Gözden Geçirilmiş 3. Bası

  Uluslararası Hukuk Dersleri 4. Kitap Gözden Geçirilmiş 3. Bası

 • Uluslararası Hukuk Dersleri 4. Kitap Gözden Geçirilmiş 3. Bası
  Uluslararası Hukuk Dersleri 4. Kitap Gözden Geçirilmiş 3. Bası
  32.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bu Kitabımızda da konuların sonuna bir kaynakça eklemeyi ve Uluslararası hukuk kavramlarının, olanaklarımız ölçüsünde, İngilizce, Fransızca ve Almanca olarak kullanılan karşılıklarını vermeyi sürdürdük.(Sunuş'tan).

  Kitabın konuları:

  • Uluslararası toplumda uyuşmazlıkların çözümü; uluslararası hukuk kişileri arasında uyuşmazlıkların çözüm yolları, yargısal çözüm yolları, uluslararası örgütler ve işbirliği çerçevesinde çözüm yolları, Genel Kurulun görev ve yetkileri, AGİT örneği; Valetta mekanizması, Cenevre Uzlaştırma ve Hakemlik Sözleşmesi Komisyonu Mekanizması, Seçimlik Uzlaştırma Komisyonu Mekanizması, değişik AGİT mekanizmalarının birbiriyle ilişkisi
  • Uluslararası hukuk kişileri ve yabancı özel hukuk kişileri arasında uyuşmazlıkların çözümü; devletler ile yabancı özel hukuk kişileri arasında ulus-ötesi hakemlikler; ulus-ötesi hakemlik organlarının yapısı; Ad Hoc hakemlik, kurumlaşmış hakemlik, öze uygulanacak kurallar, kararlar,  
  • Uluslararası örgütler ile görevlileri arasında uluslararası yönetim mahkemeleri ve başvuru komisyonları;başvuru komisyonları, ulus üstü örgütlerde özel hukuk kişilerine de açık ulus üstü mahkemeler, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı, AB ilk derece mahkemesi
  • Kuvvet kullanılması ve silahlı çatışmalar
  • Silahlı çatışmalar uluslararası hukuku, tanımı, kaynakları, kılavuz ilkeleri, türleri, uluslararası hukukta silahlı çatışma türleri
  • Silahlı çatışmaların başlaması ve hukuksal durum; uluslararası silahlı çatışmalarda durum
  • Uluslararası olmayan silahlı çatışmalarda durum, silahlı çatışmaların yürütülmesi; çatışma araçları ve yöntemleri, temel ilkeler, kimi  silahların yasaklanması, yasaklanan yöntemler, çatışmalarda kişilerin, malların ve çevrenin korunması, kara deniz ve havada uluslararası silahlı çatışmaların yürütülmesine ilişkin özel kurallar, BM ve öteki örgütlerin katıldığı silahlı çatışmaların yürütülmesi 
  • Silahlı çatışmaların durdurulması, sona erdirilmesi ve hukuksal durum, ateş-kes, silah bırakılışı, teslim, silahlı çatışmaları sona ermesi
  • Silahlı çatışmalar nedeniyle devletlerin kişilerin ve uluslararası örgütlerin sorumluluğu; devletlerin uluslararası sorumluluğu, kişilerin uluslararası cezai sorumluluğu; uluslararası savaş suçları kavramı
 • Uluslararası Ceza Mahkemeleri ve Uluslararası Suçlar

  Uluslararası Ceza Mahkemeleri ve Uluslararası Suçlar

 • Uluslararası Ceza Mahkemeleri ve Uluslararası Suçlar
  Uluslararası Ceza Mahkemeleri ve Uluslararası Suçlar
  0.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ne ölçüde aktarılacağını zamanın göstereceğini ileri süren yazar, bu çalışmasıyla bugünlere gelinceye kadar yaşanılan süreç içinde, uluslararası suçların şekillenmesinde uluslararası ceza mahkemelerinin nasıl bir rol oynadığını araştırmakta ve incelemektedir.(Önsöz'den). 
  Kitabın bölümleri:

  • Uluslararası insaniyet hukuku; uluslararası sözleşmeler ve uluslararası ceza mahkemeleri ile ilişkisi
  • Uluslararası ceza mahkemeleri
  • Ad hoc mahkemeler; İkinci Dünya Savaşı sonrasında ( Nüremberg ve Tokyo ) ve soğuk savaş dönemi sonrasında kurulan ( Eski Yugoslavya ve Ruanda ) ad hoc mahkemeler  
  • Uluslararası ceza mahkemesi; devletlerle ve uluslararası kurumlarla ilişkisi 
  • Soykırım suçu;  suça iştirak ve üst'ün sorumluluğu, suçun unsurları, soykırım suçu fiilleri ( grup üyelerinin öldürülmesi, zihinsel ve bedensel ağır zarar verilmesi, yok etmek maksadı ile hayat şartlarının zorlaştırılması, doğumları engellemek, çocukların başka bir gruba zorla nakledilmesi ) , soykırım ile insanlığa karşı suç ve savaş suçu arasındaki farklar
  • İnsanlığa karşı suçlar; tarihi süreç, silahlı çatışma bağlantısı, suçun unsurları, suç oluşturan fiiller, adam öldürme
  • Yok etme, köleleştirme, göçe ya da nakle zorlama, hukuka aykırı olarak hapsetme ya da hürriyetinden mahrum bırakma, işkence, zulüm, kişileri zorla ortadan kaybetme, cinsel özgürlük aleyhine işlenen suçlar, apartheid 
  • Savaş suçları; tarihi süreci, savaş suçunun şartları, suçun unsurları, savaş suçu fiilleri, uluslararası nitelik taşıyan silahlı çatışmalarda gerçekleştirilen savaş suçları ( 38 adet suç sayılmıştır ), uluslararası nitelik taşımayan silahlı çatışmalarda gerçekleştirilen savaş suçları 
  • Saldırı suçu; tarihi süreci, suçla ilgili kriterler, ulusal hukuk düzenleri ve saldırı suçu, Roma statüsü ve saldırı suçu
 • Türk Hukukunda Tekerrür

  Türk Hukukunda Tekerrür

 • Türk Hukukunda Tekerrür
  Türk Hukukunda Tekerrür
  9.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Tekerrür, gerek ilk defa suç işleyen bir kişinin yeni suçlar işlemesini engellemek, gerek tehlikeli suçlara karşı toplumu korumak, gerekse cezaların bireyselleştirilmesi bakımından önemlidir. Bu nedenle tekerrür, esaslı bir ceza siyaseti aracı, suç genel teorisinin önemli konularından biridir ve birçok yabancı ceza kanununda olduğu gibi TCK.'nunda da yerini almıştır.(Önsöz'den).

  Kitabın bölüm başlıkları:

  • Kavramsal Çerçeve ve Tekrrüre İlişkin Genel Bilgiler
  • Tekerrürün Teorik Esası
  • Türk Hukukunda Tekerrür
 • Türk Ceza Hukukunda İşkence Suçu

  Türk Ceza Hukukunda İşkence Suçu

 • Türk Ceza Hukukunda İşkence Suçu
  Türk Ceza Hukukunda İşkence Suçu
  12.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  arasındaki farklılığı ortaya koymada yoğunlaşması ve işkence ve bezeri kötü muamelelerin bir bütün olmadığı, bunlar arasında ağırdan hafife doğru bir derecelendirmenin göstermesi bakımından önem arzatmektedir.Yazar çalışmasında doktrindeki görüşlerin yanı sıra uygulamanın ve özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarından yararlanmıştır.

  Kitabın konuları:

  • İşkencenin tanımı ve unsurları, işkence suçu kavramı, işkence suçunun kanunlarda düzenlenmiş şekli ve işkencenin tarihçesi
  • Türk hukukunda işkence suçunun tarihi gelişimi, benzeri suçlardan farkı, korunan hukuki yarar, faili ve mağduru
  • İşkence suçunun unsurları; kanuni unsur, maddi unsur, hukuka aykırılık unsuru, manevi unsur
  • Suçun özel görünüş şekilleri; suçu etkileyen haller, yaptırım ve kovuşturma usulü, Türk Ceza Kanunu tasarılarında işkencenin önlenmesi
 • Bağımsız İdari Otoriteler

  Bağımsız İdari Otoriteler

 • Bağımsız İdari Otoriteler
  Bağımsız İdari Otoriteler
  0.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  idari sistemdeki yerlerini belirlemeye çalışmak ve ayrıca, Türkiye için en uygun bağımsız idari otorite modelinin nasıl olacağını ortaya koymaktır. Yazar  bu çalışması ile, ülkemizde son yıllarda çok tartışılan ve kamuoyu gündemini sürekli olarak meşgul eden ve Üst Kurallar, Bağımsız Kurallar ve Düzenleyici Kurallar gibi isimlerle de anılan bağımsız İdari Otoriteler'i özellikle hukuksal açıdan inceleyip, değerlendirmiş, konuyla ilgili çeşitli dergilerde yayınlanan makalelerinin ve değişik toplantı, konferans, panel ve sempozyumlarda yaptığı sunuşlarına da yer vermiştir.

   

  Kitabın konu başlıkları:

  ·      Bağımsız idari otoriteler nasıl ve niçin ortaya çıktı?

  ·      Bağımsız idari otoritelerin türleri

  ·      Bağımsız idari otoritelerin özellikleri

  ·      Regülasyon kavramı

  ·      Bağımsız idari otoritelerin olumlu ve olumsuz yönleri

  ·      Bağımsız idari otoritelerin yargısal denetimi

  ·      Türk hukukunda bağımsız idari otoriteler

  ·      Bağımsız idari otoritelerin idari ve mali açıdan denetlenmesi 

  ·      Bağımsız idari otoritelerin arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar ve çözüm perspektifleri

  ·      Türkiye için nasıl bir bağımsız otorite modeli?

  Ekler:

  ·      Türk idare sistemi içinde Rekabet Kurumu'nun yeri

  ·      Telekomünikasyon Kurumu

  ·      Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

  ·      Danıştay 1. Dairesinin Rekabet Kurumu hakkında verdiği 24.10.2002 tarihli istişari görüş ve bu görüş hakkında bir not

  ·      Tüm bağımsız idari otoriteler için geçerli bir çerçeve kanun önerisi 

 • Eski Yugoslavya İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi

  Eski Yugoslavya İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi

 • Eski Yugoslavya İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi
  Eski Yugoslavya İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi
  15.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  uluslararası hukukun öngördüğü klasik yöntemle, yani bir uluslararası antlaşma ile değil, Güvenlik Konseyinin bir kararıyla kurulmuştur. Bu iki özellik, yani galip devletlerin dayattığı bir mahkeme ya da eşitler arasında oluşturulan bir organ olmaması, uluslararası mahkemeyi gerçek bir ceza mahkemesi olarak algılamaya izin vermektedir.(Kitabın 7. sayfasından).

  Kitabın bölümleri:

  • Eski Yugoslavya'da çatışma ve uluslararası tepkiler ve mahkemenin kuruluşuna kadar olan süreç
  • Uluslararası Ceza Mahkemesi; hukuksal özellikleri, kuruluşu, Güvenlik Konseyi'nin yetkileri, yetki sorunu
  • Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin temel özellikleri; kurucu ve temel belgeleri, merkezi, bütçe ve kaynakları, idari ve mali açıdan denetlenmesi, çalışma dili 
  • Uluslararası Ceza Mahkemesi işlemlerinin hukuksal değeri; devletler ve uluslararası örgütler bakımından Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yapısı; Daireler, oluşumları, yargıçları, savcı, yazmanlık, genel kurul, eş güdüm konseyi, yönetim komitesi
  • Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargılama yetkisi; kişi bakımından, konu bakımından, yer ve zaman bakımından ,
  • Yargılama sürecinin aşamaları; yargılama öncesi işlemler; soruşturma, iddianame, yakalama, ilk işlemler, başvurular, yargılama dairesi önündeki işlemler; davanın sunulması, kanıtlar, hüküm ve ceza, üst yargılama işlemleri; hükmün gözden geçirilmesi ve infazı
  • Zanlılılar ve sanıkların hakları  (sorgulamaya tutulmaya ve yargılamaya ilişkin)
  • Savunmanlara ilişkin düzenleme ve sonuçlar
 • Tarihi Perspektifiyle Uluslararası Ceza Divanı

  Tarihi Perspektifiyle Uluslararası Ceza Divanı

 • Tarihi Perspektifiyle Uluslararası Ceza Divanı
  Tarihi Perspektifiyle Uluslararası Ceza Divanı
  15.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  çalışmamızın ilgi alanına girmektedir.Böyle olunca da, tezimizin bütünü içinde, esas olarak Uluslararası Ceza Divanı'nı ve bunun kuruluşuna götüren tarihsel seyri incelerken, uluslararası ceza hukukunun geneline de, panoramik bir bakış açısıyla göz atmak mümkün olmaktadır.(Önsöz'den).
  Kitabın bazı bölümleri:

  • Uluslararası Ceza Divanı'na varılırken kat edilen yol; Uluslararası Ceza Mahkemesine duyulan ihtiyaç, Uluslararası Ceza mahkemesi kurma çabalarının tarihsel seyri
  • Uluslararası Ceza Divanı'nın kurulması; Roma Konferansı'na giden yol, Roma Konferansı, Uluslararası Ceza Divanı'nın yapılanışı
  • Uluslararası Ceza Divanı'nın yargı yetkisi
  • Ceza hukukunun genel ilkeleri; Ne bis in idem, Nullum Crimen, Nulla Poena Sıne Lege (kanunsuz suç ve ceza olmaz) ilkesi, kişisel cezai sorumluluk ve esasları, resmi görevin mazeret teşkil etmemesi, amirin emrini ifa, zamanaşımı kurallarının uygulanmaması, cezai sorumluluğu ortadan kaldıran haller, suçun özel görünüş biçimleri
  • Uluslararası alanda Uluslararası Ceza Divanı'na yaklaşım; ABD'nin muhalefeti, uluslararası örgütlerin tavrı
  • Ekler: Roma Statüsü'ne Taraf Devletlerin Listesi, Roma Statüsü'nü İmzalayan Devletlerin Listesi
 • Sosyal Güvenlik Hukukunda Borçlanma İçtihatlı - Açıklamalı

  Sosyal Güvenlik Hukukunda Borçlanma İçtihatlı - Açıklamalı

 • Sosyal Güvenlik Hukukunda Borçlanma İçtihatlı - Açıklamalı
  Sosyal Güvenlik Hukukunda Borçlanma İçtihatlı - Açıklamalı
  12.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bununla birlikte çalışmama esas teşkil eden normatif düzenlemelerin dayanaklarını uluslararası sözleşmeler ve anayasalarda bulmak mükündür.
         "Sosyal hukuk", "sosyal güvenlik", "sosyla sigorta ilişkisi", "borç ilişkisi", "çalışma ilişkisi" gibi bir dizi kavramın da incelenme zorunluluğu borçlanma kurumuna daha da derinlik kazandırmaktadır.
          Çalışmam, sayılan bu nedenlerle kavramlarla başlamıştır. Sosyal güvenlik hukukunun tarihsel gelişimi süreci ele alınmıştır. Yorum tekniklerine yer verilmiştir. Bu yolla herhangi bir sosyal güvenlik normuna yaklaşım tekniği ve verilmesi gereken anlam konusunda okuyucuyu bilgilendirme amaçlanmıştır.(Kitabın sunum bölümünden).

  Kitabın bazı bölümleri:

  • Yargıcın teşekkürü
  • Seçilmiş literatür
  • Sanatçı borçlanması
  • Yurtdışı borçlanma
  • Askerlik borçlanması; normatif düzenleme, Yargıtay'ın yaklaşımı
 • Basın İş Kanunu

  Basın İş Kanunu

 • Basın İş Kanunu
  Basın İş Kanunu
  25.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın konuları:

  • Kanunun şümulü
  • İstisnalar
  • Bildirilmesi lazım gelen esaslar
  • Yazılı mukavele ve terfi esası
  • Akdin işveren tarafından feshi ve kıdem tazminatı
  • Akdin gazeteci tarafından feshi
  • Ücret
  • Mukavele dışı yazılar
  • Askerlikte ve gebelikte ücret
  • Mahkumiyet ve yayının tatili halinde ücret
  • Ölüm tazminatı
  • Günlük gazetelerin intişar etmeyeceği günler
  • Çalışma müddeti ve fazla mesai
 • Tehdit Suçu

  Tehdit Suçu

 • Tehdit Suçu
  Tehdit Suçu
  11.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın bölümleri:

  • Suç hakkında genel bilgiler; özgürlük kavramı, gelişimi ve korunması, özgürlüğe karşı cürümlerin ceza yasalarında düzenlenişi
  • Tehdit suçunun ceza yasalarında düzenlenişi; yasamızın sistemi, karşılaştırmalı ceza yasalarında tehdit suçunun düzenlenişi (Federal Almanya, İtalya, İsviçre, Fransa), korunan hukuksal yarar
  • Fail, mağdur, suçun öğeleri (maddi ve manevi)
  • Suçun ağırlatıcı nedenleri; silahla işlenmesi, failin kendini tanınmayacak bir hale koyarak suç işlemesi, suçun birkaç kişi tarafından işlenmesi, imzasız mektupla işlenmesi, özel işaretlerle işlenmesi, var olan veya varsayılan gizli örgütlerin tehdit gücünden yararlanarak işlenmesi
  • Suçun hafifletici nadeni; basit-adi vs. tehdidat
  • Suçun özel görünüş biçimleri (kalkışma, katılma, birleşme)
  • Suçun kovuşturulması; görevli mahkeme
  • Suçun yaptırımı ve hukuksal sonuçlar
Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır