banner

Kitaplar

İşlerin Kesretinden, Vaktin Nedretinden

 • 30,00 ₺

İşlerin Kesretinden, Vaktin Nedretinden

Osmanlı Devletinde Kanun Yapma Geleneği ve Cumhuriyet Döneminde Uygulanan Osmanlı Kanunları

 • 40,00 ₺

Osmanlı Devletinde Kanun Yapma Geleneği ve Cumhuriyet Döneminde Uygulanan Osmanlı Kanunları

Adam Çalıştıranın Sorumluluğu

 • 35,00 ₺

Adam Çalıştıranın Sorumluluğu

Gerekçeli ve Notlu 1982 Anayasası

 • 65,00 ₺

Gerekçeli ve Notlu 1982 Anayasası

Son Değişikliklerle Tüketicinin Korunması Hukuku Mevzuatı. 2. Baskı

 • 12,50 ₺

Son Değişikliklerle Tüketicinin Korunması Hukuku Mevzuatı. 2. Baskı

Uluslararası Hukuk Açısından İnsansız Hava Araçlarıyla Gerçekleştirilen Saldırılar

 • 35,00 ₺

Uluslararası Hukuk Açısından İnsansız Hava Araçlarıyla Gerçekleştirilen Saldırılar

Uluslararası Spor Federasyonlarında İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümü: FIFA ve FIBA Örneği

 • 54,00 ₺

Uluslararası Spor Federasyonlarında İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümü: FIFA ve FIBA Örneği

Anonim Şirketlerde Oy Hakkında İmtiyaz

 • 35,00 ₺

Anonim Şirketlerde Oy Hakkında İmtiyaz

Uluslararası Hukuk Açısından UZAY MADENCİLİĞİ

 • 35,00 ₺

Uluslararası Hukuk Açısından UZAY MADENCİLİĞİ

Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler 11. Baskı

 • 37,80 ₺

Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler 11. Baskı

Türkiyede ki İç Hukuk Kültürü Üzerine Sosyo-Hukuki Bir Araştırma

 • 0 ₺

Türkiyede ki İç Hukuk Kültürü Üzerine Sosyo-Hukuki Bir Araştırma

Çalışanların Meydana Getirdiği Fikrî ve Sınâî Ürünler Üzerindeki Haklar

 • 30,00 ₺

Çalışanların Meydana Getirdiği Fikrî ve Sınâî Ürünler Üzerindeki Haklar

Parlamento Hukuku 6. Bası

 • 43,50 ₺

Parlamento Hukuku

Uluslararası Alanda İnsan Hakları

 • 43,50 ₺

Uluslararası Alanda İnsan Hakları