Seçimi Daraltın

 • Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk - Yeniden Gözden Geçirilmiş, Güncelleştirilmiş 4. Bası

  Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk - Yeniden Gözden Geçirilmiş, Güncelleştirilmiş 4. Bası

 • Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk - Yeniden Gözden Geçirilmiş, Güncelleştirilmiş 4. Bası
  Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk - Yeniden Gözden Geçirilmiş, Güncelleştirilmiş 4. Bası
  65.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  Hukuka Aykırılık

  ·          Genel Olarak Hukuka Aykırılık

  ·          Basın Yoluyla Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşamın İhlâlinde Hukuka Aykırılık

  Hukuka Uygunluk Sebepleri

  ·          Genel Olarak Hukuka Uygunluk Sebepleri

  ·          Basın Açıklamalarında Hukuka Uygunluk Sebepleri

  Basın Açıklamaları Karşısında Hukuksal Koruma

  ·          Kendi Hakkını Koruma ve İhtiyati Tedbirler

  ·          Kurusu Şart Koşmayan Davalar

  ·          Kusuru Şart Koşan Davalar

  ·          Hukuksal Korumada Taraflar

  Basın Açıklamasıyla Saldırıya Uğrayan Kişilerin Sınıflandırılması     

  -       Açıklamanın Yöneldiği Kişilerin Hukuksal Yapısına Göre       

  ·         Gerçek Kişiler

  ·         Tüzel Kişiler     

  ·         Topluluklara, Kurullara Yönelik Açıklamalar

  ·          Düzeltme ve Cevap Hak

 • Medeni Hukuk Temel Bilgiler 6. Bası

  Medeni Hukuk Temel Bilgiler 6. Bası

 • Medeni Hukuk Temel Bilgiler 6. Bası
  Medeni Hukuk Temel Bilgiler 6. Bası
  32.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·          Genel Olarak Hukuk

  ·          Sosyal Düzen Kuralları Ve Hukuk Hakkında Genel Bilgiler

  ·          Hukukun Bazı Temel Kavramları

  ·          Medenî Hukuk Ve Medenî Kanun

  ·          Başlangıç Hükümleri

  ·          Kişiler Hukuku

  ·          Gerçek Kişiler Hukuku

  ·          Tüzel Kişiler

  ·         Aile Hukuku

  ·          Evlenme (Nişanlılık – Evlilik Hukuku – Boşanma)

  ·          Hısımlık (Soybağı Hukuku– Velâyet – Çocuk Malları)

  ·          Aile (Nafaka Yükümlülüğü – Ev Düzeni – Aile Malları)

  ·          Vesayet Hukuku (Vesayet – Kayyımlık – Yasal Danışmanlık – Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması)

  ·         Miras Hukuku

  ·         Eşya Hukuku

 • Mirasın Paylaşılmasından Sonra Mirasçıların Müteselsil Sorumluluğu

  Mirasın Paylaşılmasından Sonra Mirasçıların Müteselsil Sorumluluğu

 • Mirasın Paylaşılmasından Sonra Mirasçıların Müteselsil Sorumluluğu
  Mirasın Paylaşılmasından Sonra Mirasçıların Müteselsil Sorumluluğu
  25.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  BÖLÜM I
  ANA HATLARIYLA MİRASIN PAYLAŞILMASI

   

  §.1. MİRASIN PAYLAŞILMASI KAVRAMI VE PAYLAŞMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ
  §.2. MİRASIN PAYLAŞILMASININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
  §.3. MİRASIN PAYLAŞILMASININ GENEL OLARAK HÜKÜMLERİ


   

  BÖLÜM II
  MİRASÇILARIN MİRASIN PAYLAŞILMASINDAN SONRAKİ MÜTESELSİL BORÇLULUKLARINDA BORCUN DAYANAĞI, HUKUKİ NİTELİĞİ, UNSURLARI VE HÜKÜMLERİ

   

  §.4. MÜTESELSİL BORCUN DAYANAĞI
  §.5. HUKUKİ NİTELİĞİ
  §.6. MÜTESELSİL BORCUN UNSURLARI
  §.7. MÜTESELSİL BORCUN HÜKÜMLERİ

   

  BÖLÜM  III
  MİRASÇILARIN MÜTESELSİL BORÇLULUKLARINDA ÖZEL DURUMLAR 

   

  §.8. MİRASTAN FERAGAT HALİNDE
  §.9. TEREKENİN RESMİ TASFİYESİ HALİNDE
  § 10. DEFTER TUTMANIN TALEP EDİLİP MİRASIN TUTULAN DEFTERE GÖRE KABUL EDİLMESİ HALİNDE
  §.11. MİRASIN REDDİ HALİNDE
  §.12. BELİRLİ MAL VASİYETİNİN İFASI BORCU HALİNDE
  §.13. DEVLETİN MİRASÇI OLMASI HALİNDE
  §.14. MİRAS BIRAKANIN MİRASÇILARDAN HERHANGİ BİRİNE BORÇLU OLMASI HALİNDE
  §.15. MİRASIN GEÇMESİNDEN DOĞAN BORÇLAR
  §.16. KEFALET BORÇLARINDAN DOLAYI SORUMLULUK
  §.17. MİRAS PAYININ DEVRİ HALİNDE MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU
  §.18. MİRASÇILARIN FAİZ BORÇLARINDAN DOLAYI SORUMLULUĞU
  §.19. MİRASÇILARIN İFLASI HALİNDE
  §.20. MURİSİN KREDİ BORÇLARININ BULUNMASI HALİNDE
  §.21. PAYLAŞMADA KENDİSİNE REHİNLI MAL ÖZGÜLENEN  MİRASÇININ SORUMLULUĞU 

   

  BÖLÜM IV
  MİRASÇILARIN MÜTESELSİL SORUMLULUKLARININ SONA ERMESİ

   

  § 22. GENEL SONA ERME SEBEPLERİ
  § 23. MİRAS HUKUKUNA ÖZGÜ SONA ERME SEBEPLERİ


   

 • Velayetin Tevdii

  Velayetin Tevdii

 • Velayetin Tevdii
  Velayetin Tevdii
  35.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  VELAYET KAVRAMI, VELAYETİN TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ, ÖZELLİKLERİ

  I.  VELAYET KAVRAMI, VELAYETİN TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ

  II. VELAYETİN ÖZELLİKLERİ

  VELAYETİN ANA VE BABADAN BİRİNE TEVDİİNİ GEREKTİREN DURUMLAR

  III. EVLİLİK İÇİNDE DOĞAN ÇOCUKLARDA VELAYETİN ANA BABADAN BİRİNE TEVDİİ

  IV. EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN ÇOCUKLARDA VELAYETİN TEVDİİ

  V. CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ HALİNDE VELAYETİN TEVDİİ

  VELAYETİN TEVDİİNDE ÇOCUK, ANA VE BABA AÇISINDAN GÖZÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR

  IV. VELAYETİN TEVDİİNDE ÇOCUK AÇISINDAN GÖZÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR

  VII. VELAYETİN TEVDİİNDE ANA VE BABA AÇISINDAN GÖZÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR

  VELAYETİN TEVDİİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI

  VIII. VELAYETİN KENDİSİNE TEVDİİ EDİLDİĞİ EŞ İLE ÇOCUK ARASINDAKİ KİŞİSEL VE MALİ İLİŞKİLER

  IX. VELAYETİN KENDİSİNE TEVDİİ EDİLMEDİĞİ EŞ İLE ÇOCUK ARASINDAKİ KİŞİSEL VE MALİ İLİŞKİLER

   

   

 • İlişkisel Özerklik Bağlamında Evli Birey

  İlişkisel Özerklik Bağlamında Evli Birey

 • İlişkisel Özerklik Bağlamında Evli Birey
  İlişkisel Özerklik Bağlamında Evli Birey
  27.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Birinci Bölüm:

  Araştırmanın Yöntemi

  İkinci Bölüm:

  Aile, Evlilik ve Devlet/Hukuk

  Üçüncü Bölüm:

  Bireyin Özerkliği, Evli Birey ve Evlilik İdeolojisi

  Dördüncü Bölüm:

  Evli Bireyin İlişkisel Özerkliğinin Olgusal Görünümleri

 • Medeni Hukuk (Temel Kavramlar - Başlangıç Hükümleri - Kişiler Hukuku)

  Medeni Hukuk (Temel Kavramlar - Başlangıç Hükümleri - Kişiler Hukuku)

 • Medeni Hukuk (Temel Kavramlar - Başlangıç Hükümleri - Kişiler Hukuku)
  Medeni Hukuk (Temel Kavramlar - Başlangıç Hükümleri - Kişiler Hukuku)
  54.00 TL
  Ürün Özellikleri:

 • Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar

  Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar

 • Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar
  Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar
  30.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  • Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Hakların Esasları

  • Medeni Hukukta Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar

 • Ulusal ve Uluslararası Hukuk Açısından Kültür Malları

  Ulusal ve Uluslararası Hukuk Açısından Kültür Malları

 • Ulusal ve Uluslararası Hukuk Açısından Kültür Malları
  Ulusal ve Uluslararası Hukuk Açısından Kültür Malları
  25.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın konularından:

  • Kültür malları
  • Türleri
  • Düzenleme yolları
  • Kültür mallarının hareketliliği
  • Kültür mallarının ulusal ve uluslararası el ve yer değiştirmesi
  • Uluslararası el ve yer değiştirme açısından devletler
  • Kültür malları ile ilgili hukuki düzenlemeler
  • Kültür mallarının ulusal hukuk sistemlerinde düzenlenmesi
  • Kültür mallarının uluslararası hukukta düzenlenmesi
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurttaşlık Hukuku

  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurttaşlık Hukuku

 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurttaşlık Hukuku
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurttaşlık Hukuku
  10.80 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitaptaki konulardan bazıları:

  • KKTC yurttaşlık hukuku hakkında genel bilgiler
  • KKTC yurttaşlığın kazanılması; yasa yolu ile kazanılma Bakanlar Kurulu veya bakanlık kararı ile kazanılma, yurttaşlığa alınma
  • KKTC yurttaşlığının kaybı; kayba yol açan haller; yurttaşlıktan çıkma,  ("özel çıkma hakkı", çıkmanın usulü ve yurttaşlığın kaybı, yurttaşlığa alınmanın iptali), yurttaşlığın kaybettirilmesi, yurttaşlıktan çıkarma, yurttaşlığın korunması, kaybının sonuçları
  • KKTC  yurttaşlığının kanıtlanması; usulü, şekli ve yurttaşlığa karine teşkil eden resmi kayıt ve belgeler
  • Yurttaşlıkla ilgili kararlara karşı yargı yolu ( bildirici kararlara karşı ve koruyucu kararlara karşı)
  • Ekler; T.C. Anayasası, madde 66
  • KKTC Anayasası, madde 67
  • Türk Vatandaşlık Kanunu
  • 25/1993 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurttaşlık Yasası
  • Türk Vatandaşlık Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurttaşlık Yasası, Madde 12 ve 25 Altında Yapılan Tüzük
 • Kapıdan İşlemlerde Tüketiciyi Koruyan Geri Alma Hakkı ve İlgili Mevzuat

  Kapıdan İşlemlerde Tüketiciyi Koruyan Geri Alma Hakkı ve İlgili Mevzuat

 • Kapıdan İşlemlerde Tüketiciyi Koruyan Geri Alma Hakkı ve İlgili Mevzuat
  Kapıdan İşlemlerde Tüketiciyi Koruyan Geri Alma Hakkı ve İlgili Mevzuat
  15.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın bölümleri:

  • Tüketiciyi korunma amacı, kapsamı, nedenleri ve bu düşüncenin tarihsel süreci
  • Tüketicinin korunması hukuk alanında kapıdan işlemler; bu ilişkiyi açıklamaya yönelik sistemler
  • Tüketici sözleşmeleri kavramı;doğrudan pazarlama ve satış tekniğinin özel bir türü olmaları açısından kapıdan işlemler ve karşılaştırmalı hukuktaki yeri
  • Kapıdan işlem kavramı; tanımı, özellikleri, konusu ve tarafları, unsurları, geri alma hakkının hukuksal niteliği 
  • Geri alma hakkının dogmatik yapısı; geri alma kurumu, tüketiciyi koruyucu nitelikli hukuksal yollar
  • Kapıdan işlemlere özgü geri alma hakkı; kavaramı ve hukuksal niteliği, kullanılması, hukuksal sonuçları
  • Ekler: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Uygulama usul ve esaslarına dair tebliğ (TRKGM-95/136-137), 20 Aralık 1985 tarihli Konsey Yönergesi, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Gerekçe ve Raporları
 • Mirasbırakanın Muvazaası mı? Tasarruf Özgürlüğü ve Saklı Payın Korunması Mı?

  Mirasbırakanın Muvazaası mı? Tasarruf Özgürlüğü ve Saklı Payın Korunması Mı?

 • Mirasbırakanın Muvazaası mı? Tasarruf Özgürlüğü ve Saklı Payın Korunması Mı?
  Mirasbırakanın Muvazaası mı? Tasarruf Özgürlüğü ve Saklı Payın Korunması Mı?
  0.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Ancak bu yeni yayınlarda mirasbırakanın muvazaası konusunda birleştirme kararlarında benimsenen görüşler ve bu konudaki karşı görüşler tartışılmamıştır. Osman Kiper'in 1995 yılında yayınladığı 'Muvazaa (mirasçıdan satış görünümüyle mal kaçırma' adlı kitabı bu konuda bir istisna sayılabilir (s. 56-58). Bu durum karşısında 1989, 1991 ve 1999 yıllarında yayınladığım üç incelemeyi biraraya getirerek ve bunlara bir de yeni bir bölüm ilâve ederek-önemli gördüğüm bazı karar metinleriyle birlikte- yayınlamak gerektiği sonucuna vardım. (Önsöz'den).

  Kitabın bölümlerinden:

  • Mirasçının muvazaa nedeni ile iptal davası açma hakkı var mıdır? (7.10.1953, 1.4.1974 ve 22.5. 1987 tarihli içtihatı birleştirme kararları), Türkiye'de ve İsviçre’deki gelişmeler, muvazaa mı şekle aykırılık mı ve tartışmalar
  • 16.3 1990 tarih ve K.1990/2 sayılı içtihatı birleştirme kararı; "saklı payı ihlal edilmemiş mirasçı muvazaa nedeni ile dava açabilir" görüşü ve diğer problemler
  • Mirasçılar arasında zaman aşımı
  • Mirasbırakanın muvazaası
  • Muvazaa-haksız fiil-kollusion
 • Boşanmada Birlikte Velayet ve Yasanın Aşılması

  Boşanmada Birlikte Velayet ve Yasanın Aşılması

 • Boşanmada Birlikte Velayet ve Yasanın Aşılması
  Boşanmada Birlikte Velayet ve Yasanın Aşılması
  15.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bu sorun, çocukların evlilik dışı çocuklar konumunda bulunmaları dolayısıyla, kendine özgü özellikler göstermektedir. O nedenle, evlilik dışı çocuklar üzerinde ana babanın birlikte velayeti ayrıca incelenme konusu yapılmalıdır. (Giriş’ten).

  Kitaptan bölümler:

  • Türk ve İsviçre hukuklarında durum
  • Ayrılıkta düzenleme farklılığı
  • İlgili yasal hükümlerin 'anlaşmazlık kuralları' olup olmadıkları
  • Velâyete ilişkin sübjektif bir yetkininin/istemin/hakkın varlığı?
  • Yasal düzenlemelerin yeniden yazımı
  • Ailenin birlikte velayeti imkansız kılacak şekilde değişimi/dönüşüme uğramaması
  • Boşanmanın analığı babalığı etkilememesi
  • Ana baba hakkı
  • Velayetin tevdîinde 'anlaşma'
  • Velayetin iradî 'devri'
  • Velayet anlaşması
  • Velayetin yapısı ve çocuk
  • Çocuk hakkı olarak velayet
  • Yasa hükümlerini düzeltme, yeniden yazma ve aşma (yenileme)
  • Velayetin âidiyetinde genel kural-özel kural
 • Miras Hukuku Genişletilmiş 6. Bası

  Miras Hukuku Genişletilmiş 6. Bası

 • Miras Hukuku Genişletilmiş 6. Bası
  Miras Hukuku Genişletilmiş 6. Bası
  43.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Eski ve yeni yasal düzenlemelere göre son yıllarda yazılmış genel nitelikli miras hukuku kitapları, tez, monografi ve makaleler arasından seçilmiş bazı eserlere kaynakçada yer verilmiştir. Ayrıca, Yargıtay tarafından, ölüme bağlı hukuksal işlemlerin (vasiyetname ve miras sözleşmelerinin) geçerliliği ile iptal, tenkis ve denkleştirme (iade) gibi miras hukuku davalarında verilmiş olan önemli bazı daire, genel kurul ve içtihadı birleştirme kararlar hakkında yeri geldikçe gerekli açıklamalar yapılmıştır.

  Bu çalışmalar çerçevesinde, kitabın ilgili bölümleri, 4721 sayılı yeni Türk Medenî Kanunu'ndaki sistem izlenmiştir. Bu doğrultuda: Miras hukuku hakkında genel bilgiler ve temel kavramlar; Yasal ve atanmış mirasçılık; Maddî ve şeklî anlamda ölüme bağlı hukuksal işlemler; Mirasın geçişi (intikali); Mirasın paylaşılması ve miras ortaklığı; Mirasta denkleştirme gibi konular ilgili bilimsel görüşler ve yargı uygulamaları ışığında ele alınıp, incelenmiştir.

 • Türkiye'nin Çevre Politikalarında Sürdürülebilir Gelişme.

  Türkiye'nin Çevre Politikalarında Sürdürülebilir Gelişme.

 • Türkiye'nin Çevre Politikalarında Sürdürülebilir Gelişme.
  Türkiye'nin Çevre Politikalarında Sürdürülebilir Gelişme.
  7.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  kavramın tanımlamalarında ortak nokta olarak önce çıkan; çevre politikalarının, ekonomik ve sosyal gelişme sektörüne ait politikalar ile bütünlüğünün sağlanıp sağlanamadığı konusunda saptamalar yapmaktadır. (Önsöz'den).

  Kitabın bölüm başlıkları:

  • Sürdürülebilir Gelişme Kavramı ve Kavramın Birleşmiş Milletler Çevre Konferanslarındaki Yeri
  • Türkiye'nin Çevre Politikalarında Sürdürülebilir Gelişme Kavramı
 • Türk Hukukunda Ölüme Bağlı Tasarruflarda Şart ve Mükellefiyetler

  Türk Hukukunda Ölüme Bağlı Tasarruflarda Şart ve Mükellefiyetler

 • Türk Hukukunda Ölüme Bağlı Tasarruflarda Şart ve Mükellefiyetler
  Türk Hukukunda Ölüme Bağlı Tasarruflarda Şart ve Mükellefiyetler
  10.80 TL
  Ürün Özellikleri:

  Hukuk dilinde şart, dar ve teknik anlamda olmak üzere, bir hukuki işlemin hüküm ve sonuçlar doğurmasının veya zaten doğmuş olan hüküm ve sonuçlarının ortadan kalkmasının tarafların iradesiyle bağlanmış olduğu, gelecekte gerçekleşmesi şüpheli bir olaydır.
  Ölüme bağlı tasarruflar açısından ise şart; mirasbırakanın, yapmış olduğu ölüme bağlı tasarrufunun hüküm ve sonuçlarını bağladığı, gelecekte gerçekleştiği şüpheli bir olayı ifade eder.
  Ölüme bağlı tasarruflar açısından ise mükellefiyet; mirasbırakanın kanuni veya mansup mirasçılarına veya vasiyet alacaklılarına, herhangi bir kimse lehine bir alacak hakkı doğurmaksızın, belirli bir şeyi yapma veya yapmama edimini yüklemesidir.(Giriş'ten).

  Kitabın bölüm başlıkları:

  • Şart ve mükellefiyet kavramları
  • Ölüme bağlı tasarruflarda şartlar
  • Ölüme bağlı tasarruflarda mükellefiyetler
 • Akdeniz Deniz Çevresinin Korunması ve Bölgesel Bir Düzenleme Örneği

  Akdeniz Deniz Çevresinin Korunması ve Bölgesel Bir Düzenleme Örneği

 • Akdeniz Deniz Çevresinin Korunması ve Bölgesel Bir Düzenleme Örneği
  Akdeniz Deniz Çevresinin Korunması ve Bölgesel Bir Düzenleme Örneği
  7.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  İlgili belgelere ve makalelere, gerek Yale ve Londra Üniversitesi kütüphaneleri ile British Library'den, gerekse Anakara Üniversitesi'nin olanaklarından yararlanılarak ulaşılmıştır.(Giriş'ten).

   Kitapta işlenen konular:

  • Deniz Çevresinin Korunması ve Bölgesel Düzenlemeler: Akdeniz Örneği
  • Akdeniz Çevresi ve Korunması
  • Akdeniz Deniz Çevresinin Özellikleri ve Türlü Kullanımları
  • Akdeniz'de Kirlenmenin Önlenmesi, Denetimi ve Çevrenin Korunması
 • Türk Yabancılar Mevzuatında Yabancı ve Hakları 3. Bası

  Türk Yabancılar Mevzuatında Yabancı ve Hakları 3. Bası

 • Türk Yabancılar Mevzuatında Yabancı ve Hakları 3. Bası
  Türk Yabancılar Mevzuatında Yabancı ve Hakları 3. Bası
  17.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  devletlerin iç işi olmaktan çıkıp, uluslararası bir nitelik kazanmış olan 'insan hak ve hürriyetlerine saygı' temelinde şekillendirmeye, böylece uluslar.arası sözleşme­lerdeki düzenlemeleri iç hukuk kurallarıyla uyumlu hale getirilerek, nesnel uygulamalara geçmeye çalıştıkları gö­rülmektedir. Çünkü devletlerin, ülkesinde yabancı olarak bulunan kişilere sağladığı haklarlarla, vatandaşlarına sağladığı hak­lar karşılaştırılmakta, yabancı aleyhine bir durum söz ko­nusu ise, uluslararası hukukun şiddetle karşı çıktığı 'ay­rımcılıktan’ söz edebilmektedir. Uluslar arası hukukun ulaşmayı arzu ettiği nokta, hakların kullanılmasında vatandaş ile yabancı arasındaki makasın olabildiğince kapatılmasıdır. Eserde, mevcut yabancılar mevzuatı, önceki iki baskıda olduğu gibi hem teorik hem de pratik yönleriyle ele alınmıştır. Okuyucunun yoğun ilgisi üzerine yeniden güncellenerek, 3. baskısıyla okuyucunun istifadesine sunulmuştur (Önsöz'den).

  Kitabın Bölümleri

  • Yabancı / Yabancılar Hukuku
  • Yabancı Gerçek Kişi ve hakları / Ülkeye Giriş
  • İkamet Çalışma / Öğrenim
  • Araştırma / Film Çekimi
  • Taşınmaz Edinme / Siyasal Haklar
  • Araç Satın alma / Yabancı Sürücü Belgeleri
  • Çifte Vatandaşlık / Ülkeye Giriş
  • Diplomatik İlişkiler / 4112 Sayılı Kanun (Pembe kart)
  • Göç ve Göçmenler / İltica ve Mülteci Statüsü / Sınır Dışı
 • Özel Çevre Koruma Bölgelerinin Yönetimi Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi

  Özel Çevre Koruma Bölgelerinin Yönetimi Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi

 • Özel Çevre Koruma Bölgelerinin Yönetimi Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi
  Özel Çevre Koruma Bölgelerinin Yönetimi Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Pamukkale'nin geli­şim süreci, sorunları ve koruma çabalarının başarı derecesi bugüne değin yeterli sayıda ve nitelikte bilimsel araştırmalara konu yapılmamıştır. Dr. Evinç Torlak ile Mustafa Ege'nin elinizdeki bu kitabı, böyle bir boşluğun bir ölçüde doldurulması yönünde atılmış başarılı adımlardan biridir. Konuyu geniş bir bakış açısından, Çevre Hukuku'nun sürekli ve dengeli (sürdürülebi­lir) gelişme ve katılım ilkeleri çerçevesinde değerlendiren yazarlar, ayni zamanda, konunun daha iyi aydınlatılmasına yarayabilecek çevre yönetimi kavramı ile bu alandaki uluslararası düzenlemelere yer vermekten de geri kalmamışlardır. Ülkemizdeki Özel Çevre Koruma Bölgelerinin genel konu­munu yasal, ekonomik ve toplumsal boyutlarıyla irdeleyen yazarlar, bu bi­limsel çalışmayı Pamukkale üzerinde gerçekleştirdikleri bir sormaca (anket) ile de tamamlamış bulunuyorlar. Böylesine duyarlı bir yörede halkın yöne­time katılmasına ilişkin bu sormacanın bulgularından yararlanarak, bir yan­dan çevre bilincinin varmış olduğu düzeye ilişkin ipuçları elde etmişler; bir yandan da, sorunların çözümüne ilişkin olası ve gerçekçi siyasalara ışık tut­muşlardır.(Önsöz).

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·          Kavramsal Çevre

  ·          Çevre Yönetiminin Araçları ve Politikaları

  ·          Çevrenin Uluslararası Boyutu

  ·          Çevre Yönetimi

  ·          Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve Kurumu

  ·          Pamukkale – Özel Çevre Koruma Bölgesi

  ·          Araştırma – Pamukkale ÖÇKB Halkın Yönetime Katılımı

 • Öğretide ve Uygulamada Nafaka, Nişan ve Eşlerin Katkı Payı ile İlgili Davalar

  Öğretide ve Uygulamada Nafaka, Nişan ve Eşlerin Katkı Payı ile İlgili Davalar

 • Öğretide ve Uygulamada Nafaka, Nişan ve Eşlerin Katkı Payı ile İlgili Davalar
  Öğretide ve Uygulamada Nafaka, Nişan ve Eşlerin Katkı Payı ile İlgili Davalar
  75.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  bunun yanı sıra, evlenme halinde eşlerin gerek evlilik öncesi, gerekse evlilik sonrası edindikleri mal varlıkları üzerindeki hak ve yükümlülüklerini düzenleyen yepyeni "Mal Rejimi" kurumu düzenlenmiştir.

  Kitapta, Yeni Medeni Kanun'un yürürlüğe girdiği 1.1.2002 tarihinden sonraki döneme ait tüm (Nafaka, Nişan ve Mal Rejimleri)ne ilişkin gelişme­ler ve uygulamalara yer verilmiş; her iki döneme ait (yani hem eski Medeni Kanun ve hem de Yeni Medeni Kanun) zamanlarında eşler arasındaki katkı payı ile ilgili davalar da özel olarak incelenmiştir. (Önsöz’den).

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·          Tedbir Nafakaları, Yoksulluk Nafakası

  ·          İştirak Nafakası, Yardım Nafakası

  ·          Nafaka Davalarının Medeni Usul Hukuku ile İlgili İçtihatları

  ·          Nafaka Hukuku ile İlgili İncelemeler

  ·          Yeni Medeni Kanuna Göre Nişan Davaları

  ·          Evlilik Sona Erdikten Sonra Diğer Eşin Mal Varlığında Bulunan Katkıların İadesi Davaları

 • Ekoloji ve Yönetim Toplumsal Ekoloji ve Sürdürülebilir Gelişme'nin Karşılaştırılması

  Ekoloji ve Yönetim Toplumsal Ekoloji ve Sürdürülebilir Gelişme'nin Karşılaştırılması

 • Ekoloji ve Yönetim Toplumsal Ekoloji ve Sürdürülebilir Gelişme'nin Karşılaştırılması
  Ekoloji ve Yönetim Toplumsal Ekoloji ve Sürdürülebilir Gelişme'nin Karşılaştırılması
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bu kitapta, ekoloji ve yönetim ilişkisinin, insanın doğa karşısındaki ev­rimsel gelişiminden soyutlanarak, salt akılcılık bağlamında kurulamayacağı savunulmaktadı. Dolayısıyla, baskın biçimde söz konusu ilişkiyi ele alan akılcı ve indirgemeci yaklaşımların hem eleştirisi hem de bu ilişkinin yeniden kurul­ması denemesidir. Buradan hareketle kitap, "küreselleşme" diye ifade edilen, olay ve olguların "akılcılık", "faydalılık" ve "genellik" gibi nitelik ölçütlerine dayanarak açıklandığı mevcut sürecin, "ekoloji ve yönetim" bağlamında yeni­den ve ciddi biçimde sorgulanmasını amaçlamaktadır. (Önsöz).

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·          Ekolojik Sorunlara Karşı Benimsenen Yaklaşımlar ve Yönetim

  ·          Ekolojik Düşüncede ve Çevre Korumacılıkta Yönetsel Düşünce: Toplumsal Ekoloji ve Sürdürülebilir Gelişme

  ·          Yönetsel Düşünce Bağlamında Toplumsal Ekoloji ile Sürdürülebilir Gelişme’nin Karşılaştırılması

 • Küreselleşme ve Uluslararası Çevre Politikaları: Yönetimden 'Yönetişim'e Geçiş Sorunu

  Küreselleşme ve Uluslararası Çevre Politikaları: Yönetimden 'Yönetişim'e Geçiş Sorunu

 • Küreselleşme ve Uluslararası Çevre Politikaları: Yönetimden 'Yönetişim'e Geçiş Sorunu
  Küreselleşme ve Uluslararası Çevre Politikaları: Yönetimden 'Yönetişim'e Geçiş Sorunu
  17.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Yoğun ilgi ve girişimlerin odak noktası olan yönetişim konu­sunda çalışma yapmak çok cezbedici idi. Konuyla ilgili olarak hem kuramsal tartışmalar hem de uluslararası örgüt pratiklerinde ortaya çıkmaya başlayan farklı söylem ve uygulamalar benim için geniş bir araştırma alanı sunmuştur. Ancak bu çalışmanın benim için asıl cezbedici tarafı yönetişim, sürdürülebilir kalkınma, hükümet-dışı ör­gütlerin katılımı, şirket sorumluluğu gibi konuların ve bu konulara ilişkin hep bir ağızdan çıkmış gibi olan söylem ve uygulamaların arka planını araştırmak olmuştur. Ayrıca yönetişimin hem genel olarak hem de çevre alanında ne anlama geldiği, yönetişimin önceki "yöne-tim"den ne farkının olduğu, yönetişime geçişin ne tür sorunları olduğu sorularına politika, aktör, uygulama araçları ve finansman mekanizma­ları üzerinden cevap verilmeye çalışılmıştır. Çoğunluk tarafından baş­tan onaylanan konularda farklı görüşleri dile getirme istek ve çabası, bu çalışmanın ana hedeflerinden birisi olmuştur.   

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·          Çevre’de Yönetimden Yönetişime

  ·          Yönetişime Geçişte Aktörler ve Değişen Rolleri

  ·          Yönetişime Geçişte Değişen Uygulama Araçları ve Finansman Mekanizmaları

 • Ölüme Bağlı Tasarrufların Hükümsüzlüğü

  Ölüme Bağlı Tasarrufların Hükümsüzlüğü

 • Ölüme Bağlı Tasarrufların Hükümsüzlüğü
  Ölüme Bağlı Tasarrufların Hükümsüzlüğü
  11.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bu değerlendirme yapılırken Türk öğretisinde savunulan görüşlerin ve Yargıtay kararlarının yanı sıra, yeri geldiğinde İsviçre öğretisinde savunulan görüşlere ve İsviçre Federal Mahkeme kararlarına da yer verildi.

  Ölüme bağlı tasarrufların hükümsüzlüğünün, diğer hukukî işlemlerdeki hükümsüzlükler karşısında farklılıklar göstermesi nedeniyle, öğretideki bu konu ile ilgili tartışmalar, Medeni Kanun'daki düzenlemeler göz önünde tutularak, bu tasarrufların kendiliğinden hükümsüz sayılacağı haller ile iptalinin istenebileceği haller ayrı ayrı ele alınıp incelenmiştir. Yapılan çalışmanın öğretiye ve uygulamaya yararlı olacağını ümit ediyorum.(Önsöz'den)

 • İstenmeden Dünyaya Gelen Özürlü Çocuk ve Tazminat

  İstenmeden Dünyaya Gelen Özürlü Çocuk ve Tazminat

 • İstenmeden Dünyaya Gelen Özürlü Çocuk ve Tazminat
  İstenmeden Dünyaya Gelen Özürlü Çocuk ve Tazminat
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  ·          Zarar: İstenmeden Dünyaya Gelen Özürlü Çocuğun Bakım Masrafları

  ·          Diğer Şartlar: Sözleşmeye/Hukuka Aykırılık, Uygun İlliyet Bağı ve Kusur

  ·          Diğer Sorunlar

 • Aykırı Düşünceler Kişilik Haklarına Yönelik Tazminat Davalarında Karşı Oylarım (Basın ve Basın Davaları Hakkında Açıklamalar)

  Aykırı Düşünceler Kişilik Haklarına Yönelik Tazminat Davalarında Karşı Oylarım (Basın ve Basın Davaları Hakkında Açıklamalar)

 • Aykırı Düşünceler Kişilik Haklarına Yönelik Tazminat Davalarında Karşı Oylarım (Basın ve Basın Davaları Hakkında Açıklamalar)
  Aykırı Düşünceler Kişilik Haklarına Yönelik Tazminat Davalarında Karşı Oylarım (Basın ve Basın Davaları Hakkında Açıklamalar)
  32.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bu kitapta, Yargıtay’da görev yaptığım son yıllarda, gerek basın ve yayın yoluyla ve gerekse herhangi bir eylem ve söz nedeniyle, kişilik haklarına saldırı konusunda, daire çoğunluğu ile ayrı düşünmemi içeren yargı kararlan yer almaktadır.

  Kararlara karşı yazdığım karşı oylar, tamamen özgün ve hukuki düşüncelerimdir. Bu düşünceler bir tür hukuk alanındaki değer yargılarımı da ifade etmektedir. Bu özelliği itibariyle de, içtenlikle kaleme alınmış düşüncelerdir.

  Karşı oylar, sade bir dille kaleme alınmıştır. Hukukçu olmayan sade bir okuyucunun da konuyu anlayabileceğini düşünüyorum.

  Gerek hukukçuların ve gerekse sade vatandaşların, objektif ölçüler içinde konuları değerlendirip, doğru sonuca varacaklarını umuyorum. Düşüncelerimin doğru olduğu iddiasını taşımıyorum. Takdiri okuyuculara bırakıyorum.

  (Önsöz’den)

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır