Seçimi Daraltın

 • Medeni Hukuk Temel Bilgiler 6. Bası

  Medeni Hukuk Temel Bilgiler 6. Bası

 • Medeni Hukuk Temel Bilgiler 6. Bası
  Medeni Hukuk Temel Bilgiler 6. Bası
  32.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·          Genel Olarak Hukuk

  ·          Sosyal Düzen Kuralları Ve Hukuk Hakkında Genel Bilgiler

  ·          Hukukun Bazı Temel Kavramları

  ·          Medenî Hukuk Ve Medenî Kanun

  ·          Başlangıç Hükümleri

  ·          Kişiler Hukuku

  ·          Gerçek Kişiler Hukuku

  ·          Tüzel Kişiler

  ·         Aile Hukuku

  ·          Evlenme (Nişanlılık – Evlilik Hukuku – Boşanma)

  ·          Hısımlık (Soybağı Hukuku– Velâyet – Çocuk Malları)

  ·          Aile (Nafaka Yükümlülüğü – Ev Düzeni – Aile Malları)

  ·          Vesayet Hukuku (Vesayet – Kayyımlık – Yasal Danışmanlık – Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması)

  ·         Miras Hukuku

  ·         Eşya Hukuku

 • Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar

  Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar

 • Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar
  Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar
  30.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  • Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Hakların Esasları

  • Medeni Hukukta Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar

 • Kapıdan İşlemlerde Tüketiciyi Koruyan Geri Alma Hakkı ve İlgili Mevzuat

  Kapıdan İşlemlerde Tüketiciyi Koruyan Geri Alma Hakkı ve İlgili Mevzuat

 • Kapıdan İşlemlerde Tüketiciyi Koruyan Geri Alma Hakkı ve İlgili Mevzuat
  Kapıdan İşlemlerde Tüketiciyi Koruyan Geri Alma Hakkı ve İlgili Mevzuat
  15.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın bölümleri:

  • Tüketiciyi korunma amacı, kapsamı, nedenleri ve bu düşüncenin tarihsel süreci
  • Tüketicinin korunması hukuk alanında kapıdan işlemler; bu ilişkiyi açıklamaya yönelik sistemler
  • Tüketici sözleşmeleri kavramı;doğrudan pazarlama ve satış tekniğinin özel bir türü olmaları açısından kapıdan işlemler ve karşılaştırmalı hukuktaki yeri
  • Kapıdan işlem kavramı; tanımı, özellikleri, konusu ve tarafları, unsurları, geri alma hakkının hukuksal niteliği 
  • Geri alma hakkının dogmatik yapısı; geri alma kurumu, tüketiciyi koruyucu nitelikli hukuksal yollar
  • Kapıdan işlemlere özgü geri alma hakkı; kavaramı ve hukuksal niteliği, kullanılması, hukuksal sonuçları
  • Ekler: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Uygulama usul ve esaslarına dair tebliğ (TRKGM-95/136-137), 20 Aralık 1985 tarihli Konsey Yönergesi, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Gerekçe ve Raporları
 • Emsal İçtihatlarla Türk Medeni Hukukunda Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması Vesayet Hukuku İle İlgili Emsal İçtihat ve Yasal Düzenlemeler

  Emsal İçtihatlarla Türk Medeni Hukukunda Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması Vesayet Hukuku İle İlgili Emsal İçtihat ve Yasal Düzenlemeler

 • Emsal İçtihatlarla Türk Medeni Hukukunda Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması Vesayet Hukuku İle İlgili Emsal İçtihat ve Yasal Düzenlemeler
  Emsal İçtihatlarla Türk Medeni Hukukunda Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması Vesayet Hukuku İle İlgili Emsal İçtihat ve Yasal Düzenlemeler
  32.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması kurumu hukuk sistemimize ilk defa 4721 sayılı Kanun ile girmiştir. Vesayet hukukunun konularından birisidir. Gerek yeni bir kurum olması gerekse alt yapısının olmaması nedenleri ile çok fazla uygulanmamaktadır. Bugün için psikolojik rahatsızlıkların önüne geçilememekte ve birde bunlara kişilik bozuklukları eklenince hukukun da kişiyi ve toplumu korumak için tedbir alınması kaçınılmaz olmaktadır. Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması bireyi ve toplumu korumayı amaçlayan bir hukuki düzenlemedir.

  Bu çalışmada koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması konusu çerçevesinde vesayet hukuku ile ilgili olarak genel bilgiler bulunmaktadır. Sadece teori ile sınırlı kalmamak ve hukukun uygulayıcılarına bir nebze de olsun faydalı olabilmek adına emsal içtihatlar da kitaba eklenmiştir. Yine bütün yasal düzenlemeler tek tek taranmış içerisinde vesayet hukuku ile ilgili olarak hüküm bulunan yasal düzenlemelerin ilgili kısımları bu kitaba alınmıştır. Yasal düzenlemeler kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler şeklinde belirli bir sistematik içerisinde kaleme alınmıştır.

  Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanmasına konu olacak kişilerin ne sebeple olursa olsun hasta veya engelli olan kişiler olduğunun ve korunmaya muhtaç olduklarının unutulmaması gerekmektedir.  Her engelli kişi de sağlıklı kişilerle aynı haklara sahiptir.(Önsöz'den)

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·         Türk Medeni Hukukunda Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması

  ·         Konunun Takdimi Ve Önemi

  ·         Koruma Amacıyla Özgürlüğü Kısıtlanacak Kişi Koruma İçin Gerekli Şartlar Korumanın Hukuki Sonucu Ve Kurum Kavramı

  ·         Özgürlüğü Kısıtlanacak Kişi

  ·         Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanmasının Şartları

  ·         Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması Vesayet Hukuku Kişi Güvenliği Ve Hasta Hakları

  ·         Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması Ve Vesayet Hukuku

  ·         Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması Ve Kişilik Hakları

  ·         Özgürlüğü Kısıtlanan Kişi Ve Hasta Hakları

  ·         Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması Hükümlerinin Kişiye Yönelik İrade Dışı Tedavi Uygulamaları İçin Yasal Bir Dayanak Oluşturup Oluşturmayacağı Sorunu             

  ·         Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması Yargılamasında Uygulanacak Yargılama Hukuku Kuralları

  ·         Görevli Ve Yetkili Mahkeme

  ·         Vesayet Makamının Kararına İtiraz

  ·         Denetim Makamının Kararına Karşı Kanun Yoluna Başvuru

  ·         6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda Durum

  ·         Vesayet Hukuku İle İlgili Yargıtay İçtihatları

  ·         Vesayet Hukuku İle İlgili Yasal Düzenlemeler

  ·         Kanunlar

  ·         Tüzükler

  ·         Yönetmelikler

 • Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları - Güncelleştirilmiş 17.Bası

  Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları - Güncelleştirilmiş 17.Bası

 • Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları - Güncelleştirilmiş 17.Bası
  Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları - Güncelleştirilmiş 17.Bası
  60.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Durum : Karton Kapak
   

  Hukuk Fakülteleri öğrencilerinin Medeni Hukuk ile ilgili soyut ve teorik olan bilgilerinin olaylara uygulanması amacıyla hazırlanmış olan bu kitabın onuncu basısının da kısa sürede tükenmesi üzerine yeni basının yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Önceki basılarda olduğu gibi bu basıda da önceki eğitim-öğretim döneminde sınavlarda sorulan olayların bir kısmı çözümleri ile birlikte bir kısmı ise öğrencilerin kendilerinin çözümünü sağlamaları amacıyla verilmiştir.

  Bu basıda özellikle Aile ve Borçlar Hukuku alanında değişik mahkemeler tarafından benden talep edilen bilirkişi raporlarına daha fazla yer verilmiştir. Özellikle Aile Hukuku alanında yeni hukuksal kurumlar olan “katkı ve katılma alacağı” ile ilgili olarak oldukça ilginç olaylar ve bunların bilirkişi olarak çözüm yöntemlerinin sadece öğrencilerin değil, uygulayıcıların ve bu alanlarda bilirkişilik yapanların  ilgisini çekeceğini düşünmekteyim. Oldukça yeni olan bu konularla ilgili bilirkişi raporlarımdaki çözüm tarzları bu konularla ilgili yasa maddelerinin  yorumuna ışık tutacak niteliktedir.

  Bu basıda Miras Hukuku ile ilgili kısım da yer almıştır. Bu kısımda eski 743 sayılı “Türk Kanun-u Medenisi” dönemi ve yeni 4721 sayılı “Türk Medeni Kanun’u” dönemi ayrımı yapılmıştır. 01.01.2002 tarihinden önceki ölüm olaylarında eski Medeni Kanun hükümleri uygulanacaktır. Bu nedenle eski Medeni Kanun döneminde yayınladığımız kısımlara burada aynen yer verilmiştir.

  Kitapta çözümü verilmiş ya da okuyucuya bırakılmış olayların bir kısmı hayali bir kısmı ise bana uygulayıcı olarak intikal eden yaşanan uyuşmazlıklardan alınmıştır.

  Olay çözümleri ile ilgili açıklamalar öğrencilerin gerek sınavlarda gerekse meslek yaşamlarında karşılaşabileceği sorunları çözebilme alışkanlığını edinmelerini sağlayacak niteliktedir. Önsöz'den)

   

  Kitapta,

   

  - Başlangıç Hükümleri

  - Kişiler Hukuku

  - Aile Hukuku

  - Borçlar Hukuku Genel Hükümler

  - Borçlar Hukuku Özel Hükümler

  - Eşya - Miras Hukuku
  ile ilgili pratik çalışmalar verilmiştir.

 • Yeni Medeni Kanuna Göre Medeni Hukuk (Temel Bilgiler) 9. Bası Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Gerçek Kişiler, Tüzel Kişiler ( Dernekler, Vakıflar), Aile Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku

  Yeni Medeni Kanuna Göre Medeni Hukuk (Temel Bilgiler) 9. Bası Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Gerçek Kişiler, Tüzel Kişiler ( Dernekler, Vakıflar), Aile Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku

 • Yeni Medeni Kanuna Göre Medeni Hukuk (Temel Bilgiler) 9. Bası Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Gerçek Kişiler, Tüzel Kişiler ( Dernekler, Vakıflar), Aile Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku
  Yeni Medeni Kanuna Göre Medeni Hukuk (Temel Bilgiler) 9. Bası Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Gerçek Kişiler, Tüzel Kişiler ( Dernekler, Vakıflar), Aile Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku
  38.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  Hukuk ve Medeni Hukukla İlgili Genel Bilgiler

  ·          Hukuk

  ·          Medeni Hukukla İlgili Genel Bilgiler

  Türk Medeni Hukukunun Temel Bazı İlkeleri

  ·          İyiniyet İlkesi

  ·          Dürüstlük Kuralı (Hakların Kullanılmasının ve Borçların Yerine Getirilmesinin Kapsamını Belirleyen Ana İlke)

  ·          İspat Yükü

  Kişiler Hukuku

  ·          Kişi ve Kişilik Kavramları

  ·          Gerçek Kişiler

  ·          Kişinin Ehliyetleri

  ·          Kişilik Hakkı ve Kişiliğin Korunması

  ·          Kişinin Yakın ve Uzak Çevresiyle Kişisel İlişkilerini Belirleyen Bazı Hukuki Kavram ve Kişisel Değerler

  ·          Kişisel Durum Kütükleri, Tüzel Kişiler

  ·          Dernekler, Vakıflar

  Aile Hukuku

  ·          Aile ve Aile Hukuku Hakkında Genel Bilgiler

  ·          Nişanlanma, Evlenme

  ·          Evliliğin Genel Hükümleri

  ·          Evliliğin Geçersizliği, İptali ve Kendiliğinden Sona Ermesi

  ·          Boşanma, Soybağı (Nesep)

  ·          Velayet, Aile Topluluğu, Vesayet

  ·          Kayyımlık ve Yasal Danışmanlık (Kanunî Müşavirlik), Vesayetin Yönetimi

  ·          Vesayet Organlarının Sorumluluğu ve Vesayetin Sona Ermesi

  ·          Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması

  Miras Hukuku

  ·          Miras Hukuku Hakkında Genel Bilgiler

  ·          Mirasçılar, Ölüme Bağlı Tasarruflar

  ·          Mirasın Geçmesi

  Eşya Hukuku

  ·          Eşya Hukuku Hakkında Genel Bilgiler

  ·          Zilyetlik (Tutamak, Elmenlik), Tapu Sicili

  ·          Mülkiyet Hakkı, Sınırlı Aynî Haklar

 • Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları Yeni Medeni Kanuna Göre İşlenmiş 14. Bası

  Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları Yeni Medeni Kanuna Göre İşlenmiş 14. Bası

 • Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları Yeni Medeni Kanuna Göre İşlenmiş 14. Bası
  Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları Yeni Medeni Kanuna Göre İşlenmiş 14. Bası
  65.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bilindiği gibi, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu gibi temel yasalarımız değişmiştir. Kitabımızın son basısından bu yana, temel kanunlardaki değişiklikler kitapta bu kanunlara yapılan atıfların gözden geçirilmesini ve güncelleştirilmesini gerektirmiştir. Yeni basıya hazırlık yapılırken, henüz yürürlüğe girmese de 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleriyle öngörülen değişikliklere ilgili kısımlarda yer verilmiştir.(Önsöz'den)

   

  ·          Başlangıç Hükümleri

  ·          Kişiler Hukuku

  ·          Aile Hukuku

  ·          Miras Hukuku

  ·          Eşya Hukuku

  ·          Borçlar Hukuku (Genel ve Özel Hükümler)

 • Medeni Hukuk'un Temel Kavramları - Güncelleştirilmiş 42. Bası

  Medeni Hukuk'un Temel Kavramları - Güncelleştirilmiş 42. Bası

 • Medeni Hukuk'un Temel Kavramları - Güncelleştirilmiş 42. Bası
  Medeni Hukuk'un Temel Kavramları - Güncelleştirilmiş 42. Bası
  43.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bu yeni bası yapılırken, önceki basılarda yer alan ve anlamayı güçleştiren bazı ifadelerin sadeleştirilmesi ana amaç olmuş; bu suretle, hukukçular yanında, bütün okuyuculara, yararlanma kolaylığı sağlamaya çalışılmıştır. Ayrıca, sarf edilen bütün dikkate rağmen, yeni basılar yapılırken eklenen, çıkartılan veya yeniden düzenlenen kısımlarda ortaya çıkan bası hatalarının giderilmesine, âzamî gayret sarfedilmiştir.

  Ondokuzuncu basıdan itibaren, konuların sonuna eklenen çoktan seçmeli soruların tahminimizin çok üstünde ilgi görmesi, bizi bu hususta cesaretlendirmiş ve yeni basılar açısından teşvikkâr olmuştur.

  Yeni Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili hükümleri işlenmiştir. (Önsöz’den).

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·          Hukuka Giriş; Toplum Düzeni Ve Toplumsal Davranış (Sosyal Düzen) Kuralları

  ·          Medenî Hukuk Hakkında Genel Açıklamalar

  ·          Başlangıç Hükümleri; Başlangıç Hükümlerine İlişkin Genel Bilgiler

  ·          Kişiler Hukuku (Gerçek Kişiler); Kişiler Hukukunun

  ·          Kanunî Düzenlemedeki Yeri Ve Önemi

  ·          Tüzel Kişiler; Tüzel Kişilere İlişkin Genel Bilgiler

  ·          Aile Hukuku; Giriş, Aile Kavramı, Aile Hukukunda Geçerli Olan İlkeler

  ·          Vesayet Hukuku; Velâyet Ve Vesayet Arasındaki Başlıca Farklar

  ·          Miras Hukuku

  ·          Eşya Hukuku; Giriş, Eşya Hukukuna İlişkin Genel Açıklamalar

  ·          Çoktan Seçmeli  5 Şıklı Sorular

 • Medeni Kanun'umuzun Aile-Miras-Eşya Hukukunda Getirdiği Yenilikler 3.Bası

  Medeni Kanun'umuzun Aile-Miras-Eşya Hukukunda Getirdiği Yenilikler 3.Bası

 • Medeni Kanun'umuzun Aile-Miras-Eşya Hukukunda Getirdiği Yenilikler 3.Bası
  Medeni Kanun'umuzun Aile-Miras-Eşya Hukukunda Getirdiği Yenilikler 3.Bası
  43.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitapta, yeni yasa ile getirilen esasa ilişkin yenilikler ele alınmıştır. İfade, kavram, konu ayrımları gibi şekle ilişkin değişiklikler üzerinde kısaca durulmuştur. Kitap sadece yeni yasanın getirdiği yenilikleri içermektedir. Bu anlamda olmak üzere, okuyucuya, sadece yeni yasanın getirdiği yenilikler hakkında toplu bilgi verilmesi amaçlanmış, yapılan düzenlemelere ilişkin eksiklik ya da yanlışlıklara, bilimsel tartışmalara mümkün oldukça fazla girilmemiştir. Zira, bu tür eleştiriler ancak, yeni düzenlemelerin uygulamaya geçmesinden, öğreti ve yargı kararlarıyla ilgili yayınların yapılmasından sonra yapılabilecektir.

  Kitabın bazı bölümleri:

  • Aile hukukunda yapılan değişiklikler; nişanlanmada, evlenmede, boşanmada, nafaka davalarında gelecek yılları kapsayacak artırım oranıyla karar verilebilmesi, evliliğin genel hükümlerinde eşlerin hukuksal işlemleri ve diğer eşin rızasına bağlı hukuksal işlemler, eşlerin yasal alım hakkı
  • Soybağı, evlat edinme, çocuk hakları; üçüncü kişilerin çocukla kişisel ilişki kurabilme hakkı, ana-babanın  çocuğun giderlerini karşılaması, çocuk  malları üzerindeki hakları ve çocuğun temsil yetkisi, korunma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması, vesayette 
   Mal rejimleri; genel olarak türleri, önemi, Alman-İsviçre-Avusturya ve Türk hukukunda mal rejimleri, katılma rejimine hakim olan ilkeler,katılma rejiminin süresi, katılma rejiminde mal türleri, tasfiyesi, ölüm halinde sağ kalan eşin katılma rejimindeki hakları ile miras hakkı arasındaki farklar, katılma rejimi  ile paylaşmalı mal ayrılığı rejimi arasındaki farklar, katılma rejiminin yararları ve yürürlüğe girişi
  • Miras hukukundaki yenilikler: yürürlüğe giriş tarihi, dil ve esas bakımından getirilen ve yapılan değişiklikler, yasal mirasçılar, saklı-paylı mirasçılar ve tenkiz davası bakımından, boşanma davası devam ederken davacının  ölümü halinde davalının mirasçılığını engelleme, ölüme bağlı tasarruflar bakımından, ölüme bağlı tasarrufların iptali bakımından, mirasçılıktan çıkarmada, mirasın reddine karşı iptal davası süresinde, tasarruftan yararlanan vasiyet alacaklısına karşı tenkiz davasında iade yükümlülüğünün iade anındaki zenginleşme oranında doğması, paylaşmada aile konutu ve eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi vb...
  • Eşya hukukunda yapılan yenilikler; şekli açıdan ve esasa ilişkin yenilikler, el birliği mülkiyetinde ortaklardan herbirinin ortaklığın haklarının korunmasını sağlayabilmeleri, taşkın inşaat, taşınmaz mülkiyet hakkının taşkın kullanılmasında fedakarlığın denkleştirilmesi, ön alım hakkı ile, yabancı para üzerinde taşınmaz rehni kurulması, paylı mülkiyette malın tamamında rehin kurulması yasağı, arsa karşılığı inşaat sözleşmelerinin şerh edilebilmeleri vb...
 • Rücu Hakkı

  Rücu Hakkı

 • Rücu Hakkı
  Rücu Hakkı
  22.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  • Rücu Kavramı

  • Rücu Hakkının Kaynakları

  • Rücu Hakkının Genel Koşulları

  • Rücu Hakkının Özel Koşulları

  • Halefiyete Dayanan Rücu Hakkının Genel Sonuçları

  • Halefiyete Dayanan Rücu Hakkının Özel Sonuçları

  • Rücu Hakkına Dayalı Alacaklarda Zamanaşımı

   

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır