Seçimi Daraltın

 • Hava Taşıma Sözleşmesinde Taşıyıcının Sorumluluğu

  Hava Taşıma Sözleşmesinde Taşıyıcının Sorumluluğu

 • Hava Taşıma Sözleşmesinde Taşıyıcının Sorumluluğu
  Hava Taşıma Sözleşmesinde Taşıyıcının Sorumluluğu
  13.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Çalışmamızda hava taşıyıcısının, yolcu taşımaları bakımından sözleşmenin diğer tarafını oluşturan yolcuya ve eşya taşımaları bakımından da sözleşmenin diğer tarafını oluşturan göndericiye karşı olan sorumluluğu ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Böylece hem doktrine hem de uygulamaya katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

  Hava taşıma sözleşmesini düzenleyen, gerek ulusal, gerekse uluslararası çeşitli kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar arasında Türk Sivil Havacılık Kanunu, 1929 tarihli Varşova Konvansiyonu ve bu Konvansiyonun hükümlerini tadil ederek yeniden düzenleyen 1955 tarihli Lahey Protokolü 1966 tarihli Montreal Protokolü, 1971 Tarihli Guatemala City Protokolü ve 1975 tarihli Montreal Protokolleri bulunmaktadır. Çalışmamızda hava taşıma sözleşmesi bakımından önem taşıyan bu düzenlemeler çerçevesinde bir inceleme yapılmak suretiyle hem ulusal hem de uluslararası taşımacılıkta karşılaşılan sorunlar ele alınmaktadır.(Önsöz’den)

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·          Hava Taşıma Sözleşmesi

  ·          Taşıyıcının Sorumluluğunun Hukuki Niteliği ve Şartları

  ·          Taşıyıcının Sorumluluğunun Kapsamı ve Sorumluluktan Kurtulması

 • Havayolu İle Taşınan Yolcuların Ölümünden veya Bedensel Bütünlüğünün İhlalinden Doğan Akdi Sorumluluk

  Havayolu İle Taşınan Yolcuların Ölümünden veya Bedensel Bütünlüğünün İhlalinden Doğan Akdi Sorumluluk

 • Havayolu İle Taşınan Yolcuların Ölümünden veya Bedensel Bütünlüğünün İhlalinden Doğan Akdi Sorumluluk
  Havayolu İle Taşınan Yolcuların Ölümünden veya Bedensel Bütünlüğünün İhlalinden Doğan Akdi Sorumluluk
  22.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·         HAVAYOLU İLE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

  ·         HAVAYOLU İLE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI VE TANIMI      

  ·         NAZARA ALINMASI GEREKEN HÜKÜMLER

  ·         HAVAYOLU İLE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI

  ·         HAVAYOLU İLE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI

  ·         HAVAYOLU İLE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKÎ NİTELİĞİ

  ·         HAVAYOLU İLE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI

  ·         TAŞIYICI

  ·         YOLCU VEYA YOLCU HESABINA SÖZLEŞMEYİ AKDEDEN KİŞİ

  ·         HAVAYOLU İLE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ

  ·         ŞEKİL SERBESTÎSİ ESASININ GEÇERLİ OLUP OLMADIĞI MESELESİ

  ·         HAVAYOLU İLE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİ TEVSİK EDEN BELGELER

  ·         TAŞIYICININ YOLCULARI SAĞ VE SÂLİM TAŞIMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

  ·         YÜKÜMLÜLÜĞÜN ÖNGÖRÜLME SEBEBİ

  ·         YÜKÜMLÜLÜĞÜN DÜZENLENME ŞEKLİ

  ·         YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLALİ SONUCUNU DOĞURAN HALLER

  ·         YOLCUNUN ÖLÜMÜ

  ·         YOLCUNUN BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLALİ

  ·         TAŞIYICININ YOLCUNUN ÖLÜMÜNDEN VEYA BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLALİNDEN DOĞAN AKDİ SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN ESASLAR

  ·         SORUMLULUĞUN ŞARTLARI

  ·         SORUMSUZLUK ANLAŞMASI VE SORUMLULUK SINIRLARINA İLİŞKİN ANLAŞMALAR

  ·         AKDİ SORUMLULUK HÜKÜMLERİNE TÂBİ DİĞER KİŞİLER

  ·         AKDİ SORUMLULUK HÜKÜMLERİNE TÂBİ KİŞİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ

  ·         ÖN ÖDEME MÜESSESESİ VE SORUMLULUK DAVASI

  ·         ÖN ÖDEME MÜESSESESİ

  ·         KAVRAM

  ·         HUKUKİ NİTELİĞİ

  ·         ÖN ÖDEME TALEBİNİN ŞARTLARI

  ·         ÖN ÖDEME TALEP USULÜ

  ·         ÖN ÖDEME KARARININ HÜKÜM VE SONUÇLARI

  ·         SORUMLULUK DAVASI

  ·         TARAFLARI

  ·         İSPAT YÜKÜ VE KAZA RAPORUNUN ÖNEMİ

  ·         GÖREVLİ MAHKEME

  ·         YETKİLİ MAHKEME

  ·         DAVA AÇMA SÜRESİ

  ·         SORUMLULUK MİKTARLARININ MİLLİ PARAYA ÇEVRİLMESİ

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır