Seçimi Daraltın

 • Turizm İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi

  Turizm İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi

 • Turizm İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi
  Turizm İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi
  7.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın konularından seçmeler:

  • Turizm işletmeleri; özellikleri, sınıflandırılması 
  • Maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramlar(hammade ve malzeme, işçilik, genel üretim giderleri) 
  • Tam maliyetleme ve maliyet giderlerinin dağıtımı 
  • Başabaş noktası analizi, değişken maliyetleme, sorumluluk muhasebesi ve transfer fiyatlama, sipariş ve standart maliyetleme sistemleri 
  • Bütçeleme, maliyet analizleri ve fiyatlama kararları, kalite maliyetleri, tekdüzen hesap planı
 • Ağırlama Endüstrisinde Bilgisayar Sistemleri

  Ağırlama Endüstrisinde Bilgisayar Sistemleri

 • Ağırlama Endüstrisinde Bilgisayar Sistemleri
  Ağırlama Endüstrisinde Bilgisayar Sistemleri
  5.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bölüm Başlıkları:

  ·             Ağırlama Endüstrisinde Bilgisayarlar

  ·             Donanım (Hardw Are)

  ·             Yazılım(Software)

  ·             Genel Uygulama Yazılımları

  ·             Rezervasyon Yönetimi Sistemleri

  ·             Konaklama Yönetim Sistemleri

  ·             Yiyecek&İçecek Yönetim Sistemleri

  ·             Muhasebe yönetim Sistemleri

 • Turizmde Bilimsel Araştırma Yöntemleri

  Turizmde Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Turizmde Bilimsel Araştırma Yöntemleri
  Turizmde Bilimsel Araştırma Yöntemleri
  10.80 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölümleri:

  • Araştırma Yapmak, Araştırma: Yöntem ve Süreçler
  • Nicel Araştırma, Nitel Araştırma
  • Araştırma: Raporlamak, Araştırma: Yayımlamak
  • Araştırma: Sözlü Sunum
 • Turizm: İlkeler ve Yönetim

  Turizm: İlkeler ve Yönetim

 • Turizm: İlkeler ve Yönetim
  Turizm: İlkeler ve Yönetim
  10.80 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  • Turizm ve Bütünleşme
  • Turizmde Planlama
  • Turizmde Yerel Yönetimler
  • Kültürler Arası Turist Davranışı
  • Ürün Çeşitlendirilmesi
  • Yönetimde Yeni Yaklaşımlar
  • Turizmde İnsan Kaynakları ve Eğitimi
  • Turizmin Geleceği
 • Turizm Ekonomisi 3. Bası

  Turizm Ekonomisi 3. Bası

 • Turizm Ekonomisi 3. Bası
  Turizm Ekonomisi 3. Bası
  11.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·          Ekonomi ve Turizm

  ·          Turizm Arzı

  ·          Turizm Talebi

  ·          Turizm Pazarlarında Denge

  ·          Turizmin Gelişmesi ve Ulusal Ekonomiler

  ·          Turizmin Parasal Ekonomi Üzerinde Etkileri

  ·          Turizmin Reel Ekonomi Üzerine Etkileri

  ·          Turizmin Ekonomik Etkilerinin Ölçülmesi

  ·          Turizm Talebinin Tahminlemesi

 • Yiyecek İçecek İşletmelerinde Müşteri Tatmininin Ölçülmesi

  Yiyecek İçecek İşletmelerinde Müşteri Tatmininin Ölçülmesi

 • Yiyecek İçecek İşletmelerinde Müşteri Tatmininin Ölçülmesi
  Yiyecek İçecek İşletmelerinde Müşteri Tatmininin Ölçülmesi
  5.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  ayrı bir önem taşımaktadır. Bu önemli yaşamsal ihtiyacın karşılanmasına yönelik olarak girişimciler tarafından yiyecek içecek işletmeleri hayata geçirilmiştir.

  Kitabın Bölüm Başlıkları

  • Yiyecek İçecek İşletmeleri
  • Müşteri Tatmini
  • Müşteri Tatmininin Ölçümünde Bilimsel Araştırma Süreci
  • Kurumsal Yiyecek İçecek İşletmelerinde Müşteri Tatmininin Ölçülmesi Üzerine Bir Uygulama
 • Turizmde Tanıtma ve Halkla İlişkiler

  Turizmde Tanıtma ve Halkla İlişkiler

 • Turizmde Tanıtma ve Halkla İlişkiler
  Turizmde Tanıtma ve Halkla İlişkiler
  10.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  gerek teorisiyle gerek uygulama hayatında bulunan turizm işletmecilerine yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Kitabımızın ortaya çıkış ve yayınlanmasında yapıcı eleştirile­rinden yararlandığımız bütün öğretim elemanlarına, bizden desteklerini esirge­meyen eşlerimize ve ailelerimize teşekkür ederiz.

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·          Turizm Pazarlaması, Özellikleri ve Stratejik Seçenekleri

  ·          Turizm Sektöründe Tanıtma

  ·          Halkla İlişkiler ve Tanıtma Kapsamında Tüketici Kavramı ve Turizm Sektöründe Tüketici Eğilimleri

  ·          Halkla İlişkiler Faaliyetlerinde Yararlanılan Araçlar

  ·          Turizm Endüstrisinde Halkla İlişkiler Kapsamında Medya İlişkileri

  ·          Halkla İlişkilerde İletişim

  ·          Turizm Sektöründe Halkla İlişkilerde ve Tanıtmada Kriz Yönetimi

  ·          Halkla İlişkiler ve Tanımada Etik

  ·          Yararlanılan Kaynaklar

  ·          Şekiller Listesi

  ·          Tablolar Listesi

 • Genel Turizm - Turizmde Temel Kavramlar ve İlkeler

  Genel Turizm - Turizmde Temel Kavramlar ve İlkeler

 • Genel Turizm - Turizmde Temel Kavramlar ve İlkeler
  Genel Turizm - Turizmde Temel Kavramlar ve İlkeler
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitap, konularında uzman olan 8 farklı yazar tarafından hazırlanmış olan 18 bölümden oluşmaktadır.

  Kitabın Bölümleri:

  ·          Turizm Sektörünün Tanımı, Yapısı ve Özellikleri

  ·          Dünyada ve Türkiye’de Turizmin Tarihsel Gelişimi

  ·          Turizmde Konaklama ve Yiyecek İçecek Endüstrisi

  ·          Turizmde Ulaştırma

  ·          Turizmde Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acentaları Yönetimi

  ·          Turistik Çekicilikler, Turizmde Destinasyon Pazarlaması

  ·          Turizmde Ürün Geliştirme ve Alternatif Turizm

  ·          Turizm Sosyolojisi ve Turistik Tüketici Davranışları

  ·          Turizmin Sosyo-Ekonomi Sosyo-Kültürel ve Çevresel Etkileri

  ·          Turizm ve Çevre, Turizm ve Ekonomi

  ·          Turizm Sektörüne Kamu Müdahalesi ve Turizm Planlaması

  ·          Turizm Yatırımları ve Finansmanı, Turizmde Bilgi Teknolojileri

  ·          Turizmde Uluslar arası, Bölgesel ve Ulusal Örgütlenmeler

  ·          Turizm Sektöründe İnsan Kaynakları ve Kariyer Olanakları

  ·          Yirminci Yüzyılda Turizm ve Turizmin Geleceği

 • Turizm Planlaması ve Politikası Turizmde Bölgesel Planlama 2. Basım

  Turizm Planlaması ve Politikası Turizmde Bölgesel Planlama 2. Basım

 • Turizm Planlaması ve Politikası Turizmde Bölgesel Planlama 2. Basım
  Turizm Planlaması ve Politikası Turizmde Bölgesel Planlama 2. Basım
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  ·          Turizm Planlaması ve Politikalar

  ·          Bölgesel Planlamanın Aşamaları – 1 : Araştırma

  ·          Bölgesel Planlamanın Aşamaları – 2 : Karar Verme

  ·          Turizm Planlarının Uygulanması

 • Konaklama Yönetim Muhasebesi Maliyet Analizleri - 2. Baskı

  Konaklama Yönetim Muhasebesi Maliyet Analizleri - 2. Baskı

 • Konaklama Yönetim Muhasebesi Maliyet Analizleri - 2. Baskı
  Konaklama Yönetim Muhasebesi Maliyet Analizleri - 2. Baskı
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·         Konaklama İşletmeleri

  ·         Konaklama İşletmeleri

  ·         Gelişimi

  ·         Sınıflandırma

  ·         Organizasyon Yapısı

  ·         Yönetim Muhasebesine Giriş

  ·         Muhasebe Sistemi

  ·         Finansal Muhasebe ve Yönetim Muhasebesi Arasındaki Farklılıklar

  ·         Yönetim Muhasebesi

  ·         Konaklama Yönetim Muhasebesi

  ·         Konaklama Yönetim Muhasebesinin Kapsamı

  ·         Ek: Konaklama İşletmelerinde Maliyet Belirleme Sorunu

  ·         Maliyetler            

  ·         Maliyet Kavramı

  ·         Maliyetlerin Sınıflandırılması

  ·         Konaklama İşletmelerinde Maliyetler

  ·         Konaklama Maliyetlerinin Sınıflandırılması

  ·         Konaklama İşletmelerinde Gelirler

  ·         Bütçeleme

  ·         Bütçe Kavramı

  ·         Bütçe Çeşitleri

  ·         Bütçeleme

  ·         Bütçelemenin İlkeleri ve Yararları

  ·         Konaklama İşletmelerinde Kullanılan Bütçeler

  ·         Bütçesel Kontrol

  ·         Varyans (Sapma) Analizi

  ·         Maliyet-Hacim-Kâr Analizleri

  ·         Başabaş Noktası (BBN) Kavramı

  ·         Hacim / Kâr Grafiği

  ·         Birden Fazla Ürün Olması Durumunda BBN Analizi

  ·         Eğrisel Maliyet ve Gelir Durumunda BBN Analizi

  ·         BBN Analizinin Yönetim  Kararlarına Uygulanması

  ·         Maliyet Yapısının Kârlılık Üzerindeki Etkisi

  ·         Kaldıraç

  ·         Karar Verme

  ·         Karar Verme

  ·         Karar Vermeye Etki Eden Faktörler

  ·         Karar Verme Ortamları

  ·         Konaklama İşletmelerinde Karar Verme Alanları

  ·         Fiyatlama

  ·         Fiyat

  ·         Fiyatlama

  ·         Konaklama İşletmelerinde Fiyatlama

  ·         Konaklama İşletmelerinde Fiyatlama Yaklaşımları

  ·         Konaklama Hizmetlerinin Fiyatlaması

  ·         Yiyecek & İçecek Hizmetlerinin Fiyatlaması

  ·         Konaklama İşletmelerinde Fiyat Artışları ve İndirimleri

  ·         Yiyecek-İçecek Maliyet ve Gelir Kontrolü

  ·         Yiyecek ve İçecek Kontrolü

  ·         Yiyecek Maliyetlerinin Kontrolü

  ·         İçecek Maliyetlerinin Kontrolü

  ·         İşgücü Maliyetlerinin Kontrolü

  ·         Diğer Maliyetlerin Kontrolü

  ·         Gelir Kontrolü

  ·         Konaklama İşletmelerinde Karşılaşılan Hileler

  ·         Finansal Analiz

  ·         Finansal Analiz

  ·         Finansal Tablolar

  ·         Finansal Analiz Yöntemleri

  ·         Rasyo Analizi

  ·         İşletme Sermayesi Yönetimi

  ·         İşletme Sermayesi

  ·         Konaklama Tesislerinde İşletme Sermayesi

  ·         Konaklama İşletmelerinde İşletme Sermayesi Yönetimi

  ·         İşletme Sermayesinin Finansmanında Geleneksel Yaklaşımlar

  ·         İşletme Sermayesinin Finansmanında Yeni Yaklaşımlar

  ·         Çokuluslu Tesislerde İşletme Sermayesi Finansmanı

  ·         Yatırım Planlaması

  ·         Yatırım Kavramı

  ·         Konaklama İşletmesi Yatırımları

  ·         Yatırım Kararlarına Giriş

  ·         Faiz Hesaplamaları

  ·         Yatırım Kararlarının Değerlendirilmesi

  ·         Ekler    

  ·         Tablo 1: Bileşik Faiz

  ·         Tablo 2: Bileşik İskonto

  ·         Tablo 3: Bileşik Annüite Faiz

  ·         Tablo 4: Bileşik Annüite İskonto

 • Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlüğü Yönetimi - 7. Basım

  Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlüğü Yönetimi - 7. Basım

 • Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlüğü Yönetimi - 7. Basım
  Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlüğü Yönetimi - 7. Basım
  27.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  • Seyahat Kavramı ve Seyahatin Tarihçesi
  • Turizmde Dağıtım Sistemi ve Dağıtım Kanalları
  • Seyahat  Acentalarının Organizasyon ve Yönetimi
  • Seyahat  Acentalarının Faaliyetleri
  • Seyahat  Acentalarında Tur Planlaması ve Tur Yönetimi
  • Tur Operatörleri ve Tur Toptancıları
  • Ek: IATA Acentalığı ve Biletlemede Standart Uygulamalar
  • 1618 Sayılı Seyahat Acentaları Yasası ve Seyahat Acentaları
  • Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği
  • Seyahat Sigortası ve TÜRSAB Seyahat Güvence Paketi
Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır