ANA SAYFA YENİ ÇIKANLAR ÇOK SATANLAR SINAVLARA HAZIRLIK ENGLISH BOOKS KAMPANYALAR
Genel Arama | Ayrıntılı Arama | Adım Adım Sipariş | İletişim | Üyelik Bilgilerim | İncelediklerim | Eski Siparişler |
Konular
AB - Avrupa Birliği
İnsan Hakları - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Vergi ve Muhasebe
Bilgisayar
İktisat
Maliye - Maliye Politikası
Ticaret
Yönetim
Siyaset Politika
Tarih
İstihbarat - Casusluk - Mafya - Terör - Yasadışı Örgütler
Coğrafya
Edebiyat
Güzel Sanatlar
Sosyoloji
Felsefe - Mantık
Psikoloji
Din
İletişim
Bilim - Teknoloji
Sözlükler
Faydalı Kitaplar


Sepete Ekle Sepete Ekle
Osmanlı Tarihinde Levendler

Mustafa CEZAR
Fiyat : 200.00 TL

24 Saat İçinde Stoktan Gönderilir.
Yayınevi : İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Yayınları
Basım Yeri : İstanbul
Basım Tarihi : 1965
Sayfa Sayısı : IX+468+55 sayfa vesikalar + 28 sayfa ek.
Boyut : 16X24 cm
Durum : Karton Kapak


 Bilindiği üzere: Osmanlı Devletinin klâsik askeri teşki­lâtı, birisi kapıkulu, diğeri tımarlı sipahiler olmak üzere iki­ye ayrılarak incelenir ve tanıtılması da hep bu esas üzerine yapılır. Onyedinci asrın başında topraklı süvarilik büyük çapta çöküntüye uğramıştır.
Bu çöküntüye, ta onyedinci as­rın ilk yarısında işaret etmiş eserler kaleme alınmış olduğu halde, onlardan açılan yere hangi askerlerin kaim olduğununun, şimdiye - kadar incelenmemiş olması da bu noksanlığın garip tarafıdır. Topraklı süvarilerin çöküntüye uğramasiyle, ondan açılan yer, kapılı ve mîri levendlerle doldurulmuştur.

Başıboş levend hareketi; Osmanlı toplumunda tımar sis­temi ile şekillenmiş köy iktisadiyatı ve bu iktisadî düzene bağlı askerî, malî, idarî organizasyondaki mevcut dengenin, onaltıncı asrın ikinci yarısında bozulmasiyle beliren buhra­nın, sosyal bir vakıa halindeki ifadesidir.
Osmanlı toplumu böyle bir buhrana sürüklenir, memleket bundan çok büyük çapta zararlar görürken, Osmanlı devlet adamlarının pek çoğu buhranın neden meydana geldiğinin farkına varamamış, buhranın sebeplerinin bazılarını farkedenler ise, düzeltici yol­da esaslı bir şey yapamamıştır. Kısacası, Osmanlı hükümeti, memleketin zayıflık, gerilik ve fakirliğine yol açan buhran ve meseleler karşısında, hadiselerin hakimi değil onun dümen suyunda gidici olmuştur.

Kitabın Bölüm Başlıkları:

·          Levend Tâbiri

·          Sekban İle Levend Aynimiydi ve Sekban Ne Zamandan Beri Mevcuttu?

·          Yevmli Adı Altında Toplanan Asker

·          Çift Bozan Reâya ve Çift Bozan Resmi Meselesi

·          Levendliği Doğuran ve Uzun Müddet Devamına Tesir Eden Sebepler

·          Zirai İktisatta Burhana Yol Açan Sebepler

·          Nüfus Artışının Ortaya Çıkardığı Durumla İlgili Sebep

·          Dini Sebep

·          İdari ve Siyasi Hadiselerle İlgili Sebepler

·          Tımarlı Sipahiliğin Bünyesine ve Bozuluşuna Bağlı Sebep

·          Deniz Levendleri, Kara Levendleri, Kapılı Levendler

·          Ayanlığın Doğuş ve Kuvvetlenişinde Levendliğin Tesiri

·          Miri Levendler

Önceki Sayfa
Bu ürünle ilgili diğer ürünler

Hicrî Tarihleri Milâdî Tarihe Çevirme Klavuzu
Şerh-i Hal ve Asar-ı Seyyid Cemaleddin Esdabadi Afgani
Mevlânâ Celaleddin Rûmî Hayatı, Mesleği
Alemdâr Mustafa Paşa
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Resimli Rehber İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yunan Roma Bizans Heykeltraşlık ve Mimarlık Eserleri Kolleksiyonları
Osmanlı Taşra Teşkilatında XVIII. Yüzyılda Görev ve Görevliler (Anadolu)
The Turkish War of Independence and the Independence Struggle of the South Asian Muslims "The Khilafat Movement" (1919-1924)
Aziz Milli Şef İnönü'ye Açık Dilekçe 10 Mayıs Nutukları Dolayısıle
Hilal Altında Dört Sene ve Buna Ait Bir Cevap 9. Fasıl
Antalya Vilâyet Tarihi


Gizlilik | Güvenlik | Satış | Hesap Numaraları | Mesafeli Satış Sözleşmesi

Online Satış Destek Erişim Bilgileri
satisdestek@turhankitabevi.com.tr

Turhan Kitabevi
Yüksel Cad.No:8/32 06650 Kızılay - Ankara - TÜRKİYE
Tel:(0312) 418 82 59 - (0312) 418 77 60
Fax:(0312) 418 75 91

128 bit SSL Sertifikası


Osmanlı Tarihinde Levendler Turhan Kitabevi Ticaret Hukuku Miras Hukuku Muhtelif İdare Hukuku Bankacılık Hukuku Medeni Hukuk Eşya Hukuku Medeni Usul Hukuku Ceza Yargılaması Hukuku Avukat, Hakim, Savcı, Noter H. Roma Hukuku Askeri Yargı Hukuk Felsefesi Tüketicinin Korunması Hukuku Adli Tıp Bilişim Hukuku Fikri ve Sınai Haklar Armağan ve Derlemeler Çevre Hukuku Uluslararası Hukuk Uluslararası Özel Hukuk * SPK Lisanslama Sınavları Rekabet Hukuku Ceza Hukuku Vergi Hukuku İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Vakıflar ve Dernekler Hukuku İcra ve İflas Hukuku Borçlar Hukuku Basın Hukuku Avrupa Birliği Hukuku İnsan Hakları Hukuku Anayasa Hukuku Süreli Yayınlar Genel Hukuk / Başvuru Kitapları Deniz Ticareti Hukuku Kambiyo ve Dış Ticaret Hukuku Sermaye Piyasası Hukuku Kıymetli Evrak Hukuku Şirketler Hukuku Kooperatifler Hukuku Ticari İşletme Hukuku Sigorta / Bireysel Emeklilik H. Taşıma Hukuku Spor Hukuku Kamu Maliyesi ve Bütçe Hukuku Yabancı Dil Öğretimi Muhasebe ve Finans Ceza İnfaz Hukuku Hukuk Tarihi Devlet Kuramı Siyasi Tarih Hukuk Sosyolojisi Hukuk Başlangıcı Sözlükler Sınavlara Hazırlık hukuk, kitap, kitabı, kitapları, hukukcu