ANA SAYFA YENİ ÇIKANLAR ÇOK SATANLAR SINAVLARA HAZIRLIK ENGLISH BOOKS KAMPANYALAR
Genel Arama | Ayrıntılı Arama | Adım Adım Sipariş | İletişim | Üyelik Bilgilerim | İncelediklerim | Eski Siparişler |
Konular
AB - Avrupa Birliği
İnsan Hakları - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Vergi ve Muhasebe
Bilgisayar
İktisat
Maliye - Maliye Politikası
Ticaret
Yönetim
Siyaset Politika
Tarih
İstihbarat - Casusluk - Mafya - Terör - Yasadışı Örgütler
Coğrafya
Edebiyat
Güzel Sanatlar
Sosyoloji
Felsefe - Mantık
Psikoloji
Din
İletişim
Bilim - Teknoloji
Sözlükler
Faydalı Kitaplar


Sepete Ekle Sepete Ekle
Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknik

Yavuz ERCAN
Fiyat : 32.50 TL
29.25 TL
24 Saat İçinde Stoktan Gönderilir.
Yayınevi : Turhan Kitabevi Yayınları
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : 2014
Sayfa Sayısı : XVIII+520 s.
ISBN : 978-605-5593-17-9
Boyut : 13,5x19,5 cm
Durum : Kapak Parlak Selefon


Her bilimin olduğu gibi tarih biliminin de -her ne kadar çok dar çevrelerde ve dar bir anlayış içinde tarihin bilim olup olmadığı tartışılıyor olsa bile- bir araştırma yöntemi ve tekniği olmak zorundadır. Bu gerçek kabul edilmediği takdirde, işte o zaman tarih bir bilim olmaktan ve araştırmalar da bilimsel olmaktan çıkacaktır. Günümüzde bile tarih için “dört kitap okunur, beşincisi yazılır” gibi ilkel bir görüşün zaman zaman söyleniyor olması, tarih araştırmalarındaki yöntem ve teknik konusunun önemini ve ciddiyetini açıkça ortaya koymaktadır. Elbette bu konuya herkesten önce tarih araştırması yapan profesyonel ve amatör kişilerin sahip çıkması gerekir. Unutmamak gerekir ki tarih araştırma yöntemi herhangi bir bilim dalı ile kıyaslanamayacak ölçüde karmaşıktır ve burada pek sorun iç içedir.

Bu gerçeklerin ışığında; Giriş bölümünde genel anlamda bilim nedir, bilimsel araştırma nedir konusu kısaca anlatılmıştır. Çünkü bilimsel araştırmanın genel kuralları ile tarih araştırma yönteminin kuralları önemli ölçüde çakışmaktadır.

Birinci bölümde ele alınan “Tarihin Temel Nitelikleri” konusu ile İkinci bölümde anlatılan “Tarihin Toplumsal Bilimlerle İlişkisi” konusu, tarih araştırmaları sırasında yaşamsal önem taşımaktadır. Özellikle tarihin yardımcı bilimlerinden paleografya kronoloji, arşiv ve arşivcilik konuları yeterince bilinmeden yapılan bir araştırma eksik ve yanlışlarla dolu olacaktır. Tarihin diğer yardımcı bilimleri de araştırma konusunun özelliğine göre birinci derecede önem taşıyabilir.

Bu bilgiler verildikten sonra sıra tarih felsefesi konusuna gelecektir. Üçüncü bölümde bu konu ele alınmıştır. Bugün dünyada geçerli olan tarih araştırma yöntemleri nasıl bir felsefe içinde uygulanmaktadır? Bunu anlayabilmek, eskiçağdan günümüze kadar gelen tarihçiler, felsefeciler ve diğer düşünürlerin tarihi, tarihsel olayları ve tarih yazımını nasıl anladıklarını ve yorumladıklarını bilmekle olanaklıdır. Eskiçağdan bugüne tarihsel olayların ve tarih yazımının nasıl olması gerektiği konusunda çok değişik görüş ve anlayış ortaya çıkmıştır.

Tarih araştırmalarında kullanılacak malzemenin eleştirisini yapmak da bir tarihsel olayı yeniden kurarken son derece önemlidir. Çünkü belgeyi bize bırakanlar hangi koşullar altında bulunuyordu ve olayı ne ölçüde doğru gözlemlediler konusunda hem güvenilir olması hem de olmaması için pek çok neden vardır. Dolayısıyla eldeki belgenin güvenilir olduğundan emin olmak için iç ve dış eleştirisinin yapılması gerekir. Dördüncü bölümde bu konu üzerinde durulmuştur.

Bir tarihin araştırması sırasında izlenecek yol ve uyulması gereken kurallar vardır. Bu nokta tarihin teknik yanıdır. Kitabın Beşinci bölümünde tarih araştırmalarında teknik ve hazırlanan metninin fiziksel yapısı ve görünümü konusu ele alınmıştır. Bu konu yapılan araştırmanın içeriğini fazla etkilememekle birlikte, okuyucuya kolaylık sağlaması bakımından önemlidir. Özellikle araştıracak konunun seçimi ayrı bir önem taşımaktadır. Eğer doğru bir konu seçilmemişse, daha baştan araştırma iyi sonuçlanmayacak demektir. Seçilen konunun sınırlarının araştırmacının koşullarına uygun olarak çizilmesi ve doğru bir geçici plan yapılması da tarih araştırmalarının teknik yanını oluşturmaktadır.

Adı ne olursa olsun, ister tarih metodolojisi, ister tarihte usul, ister tarih araştırma yöntemi, isterse tarih araştırmalarında yöntem ve teknik, bu başlıkların içerdiği belli-başlı konular bu kitapta toplanmıştır. Kullanılan eserlerin referans olarak verilmesine özen gösterilmekle birlikte bu çalışmanın tamamlanması çok uzun bir zaman aldığından, kimi referansların gözden kaçma olasılığı göz önüne alınıp burada, kaynak ve araştırmalar bölümünde ve zaman zaman sayfa altlarında yeniden belirtme gereği duyulmuştur.

Konuyla ilgili olarak daha geniş bilgi edinmek isteyenler, kitabın sonundaki geniş bibliyografyadan yararlanabilirler. Kitapta her şeye karşın gözden kaçmış kimi yanlışların bulunma olasılığı elbette vardır. Okuyucuların bunları yayınevi yazara bildirmesi, sonraki baskıların daha doğru çıkmasını sağlayacaktır. Bunun için yayınevi ve yazar şimdiden teşekkür eder.ÖNSÖZ'den

 

Kitabın Bölüm Başlıkları:

 

·          Tarihin Temel Nitelikleri

·          Tarihin Toplumsal Bilimlerle İlişkisi

·          Tarih Felsefesi (Eskiçağdan Günümüze Tarih ve Tarihçilik Anlayışları)

·          Eleştiri (Analiz ve Sentez)

·          Araştırma Sırasında İzlenecek Yol ve Uyulması Gereken Kurallar

·          Sonuç, Ekler

·          Kaynaklar ve Araştırmalar

·          Alfabenin Ortaya Çıkışı İle İlgili Örnekler

Önceki Sayfa
Bu ürünle ilgili diğer ürünler

Napolyon'un Basuru
Türkmen Aşiretleri
Moğolların Gizli Tarihçisi : Moğolların Kırmızı Kitabı
Orta Zamanın Türkleri
Tarih ve Tarihçiler - Tarih Yazıcılığına Giriş
Mete Han - Türklerin Büyük Hakanı Hun Tanhusu
Teoman Han - Büyük Hun Devleti’ni Kuran Türk Hakanı
Üç Yıldız Bir Penaltı
Türkiye Üniversite Tarihi 5 - Özerk Üniversite Dönemi 1946-1981
Orada Saat Kaç ?


Gizlilik | Güvenlik | Satış | Hesap Numaraları | Mesafeli Satış Sözleşmesi

Online Satış Destek Erişim Bilgileri
satisdestek@turhankitabevi.com.tr

Turhan Kitabevi
Yüksel Cad.No:8/32 06650 Kızılay - Ankara - TÜRKİYE
Tel:(0312) 418 82 59 - (0312) 418 77 60
Fax:(0312) 418 75 91

128 bit SSL Sertifikası


Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknik Turhan Kitabevi Ticaret Hukuku Miras Hukuku Muhtelif İdare Hukuku Bankacılık Hukuku Medeni Hukuk Eşya Hukuku Medeni Usul Hukuku Ceza Yargılaması Hukuku Avukat, Hakim, Savcı, Noter H. Roma Hukuku Askeri Yargı Hukuk Felsefesi Tüketicinin Korunması Hukuku Adli Tıp Bilişim Hukuku Fikri ve Sınai Haklar Armağan ve Derlemeler Çevre Hukuku Uluslararası Hukuk Uluslararası Özel Hukuk * SPK Lisanslama Sınavları Rekabet Hukuku Ceza Hukuku Vergi Hukuku İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Vakıflar ve Dernekler Hukuku İcra ve İflas Hukuku Borçlar Hukuku Basın Hukuku Avrupa Birliği Hukuku İnsan Hakları Hukuku Anayasa Hukuku Süreli Yayınlar Genel Hukuk / Başvuru Kitapları Deniz Ticareti Hukuku Kambiyo ve Dış Ticaret Hukuku Sermaye Piyasası Hukuku Kıymetli Evrak Hukuku Şirketler Hukuku Kooperatifler Hukuku Ticari İşletme Hukuku Sigorta / Bireysel Emeklilik H. Taşıma Hukuku Spor Hukuku Kamu Maliyesi ve Bütçe Hukuku Yabancı Dil Öğretimi Muhasebe ve Finans Ceza İnfaz Hukuku Hukuk Tarihi Devlet Kuramı Siyasi Tarih Hukuk Sosyolojisi Hukuk Başlangıcı Sözlükler Sınavlara Hazırlık hukuk, kitap, kitabı, kitapları, hukukcu