ANA SAYFA YENİ ÇIKANLAR ÇOK SATANLAR SINAVLARA HAZIRLIK ENGLISH BOOKS KAMPANYALAR
Genel Arama | Ayrıntılı Arama | Adım Adım Sipariş | İletişim | Üyelik Bilgilerim | İncelediklerim | Eski Siparişler |
Konular
AB - Avrupa Birliği
İnsan Hakları - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Vergi ve Muhasebe
Bilgisayar
İktisat
Maliye - Maliye Politikası
Ticaret
Yönetim
Siyaset Politika
Tarih
İstihbarat - Casusluk - Mafya - Terör - Yasadışı Örgütler
Coğrafya
Edebiyat
Güzel Sanatlar
Sosyoloji
Felsefe - Mantık
Psikoloji
Din
İletişim
Bilim - Teknoloji
Sözlükler
Faydalı Kitaplar


Sepete Ekle Sepete Ekle
Maliye Politikası Teori ve Uygulama - 8. Baskı

Abuzer PINAR
Fiyat : 33.00 TL
29.70 TL
24 Saat İçinde Stoktan Gönderilir.
Yayınevi : Turhan Kitabevi Yayınları
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : 2015
Sayfa Sayısı : XX+370s.
ISBN : 978-605-5593-62-9
Boyut : 16x24 cm
Durum : Karton Kapak


İstikrar, büyüme ve bölüşüm konuları her dönem güncelliğini korurken, maliye politikası bu amaçlara ulaşmada temel bir araç olarak literatürdeki yerini korumaktadır. Hatta ortaya çıkan yeni sorunlar karşısında maliye politikasının popülaritesi artmakta ve yeni maliye politikası seçenekleri güncel akademik yazında sıkça yer almaktadır.

Ulusal ekonomilerin durumu ve uluslararası iktisadi gelişmeler elinizdeki kitabın içeriğini ve konuların ele alınış biçimindeki isabeti teyit etmektedir. Ancak kitapta kullanılan istatistikler zaman içerisinde güncelliğini yitirebilmektedir. Elinizdeki baskıda, kitabın teorik bölümlerindeki bazı eksiklikler giderilmiş, istatistiksel tablo ve grafikler büyük ölçüde güncellenmiştir. ÖNSÖZ'den

 

Kitabın Bölüm Başlıkları:

·          Ekonomide Kamu Müdahalesi

·          Neoklasik-Minimalist Kamu Müdahalesi

·          Büyük Buhran ve Keynesyen Yaklaşım        

·          Neoklasik-Keynesyen Sentez        

·          Gelişmekte Olan Ülkeler ve Yapısalcı Yaklaşım

·          İktisat Politikasının Amacı Ve Maliye Politikası Araçları

·          İktisat Politikasının Amacı               

·          İktisat Politikasının Temel Bileşenleri          

·          Maliye Politikası ve Araçları             

·          Maliye Politikası Çarpanları            

·          İktisat Politikasında İnce Ayar Ve Otomatik İstikrarlandırıcılar

·          Büyümenin Uzun Dönem Trendi ve İktisadi Dalgalanmalar

·          Otomatik İstikrarlandırıcılar             

·          Mali Engel (Sürüklenme) 

·          İradi Maliye Politikaları

·          Durgunluk ve Maliye Politikası       

·          Enflasyon ve Maliye Politikası        

·          Stagflasyon ve Mikro-Temelli Politikalar

·          Genel Bir Değerlendirme

·          Para Ve Maliye  Politikalarının Etkileşimi Ve Politika Karması

·          Hicks-Hansen IS-LM Modeli

·          Açık Ekonomide Maliye Politikasının Etkisi 

·          Avrupa Birliği’nde (AB) Maliye Politikası

·          Bütçe Açıkları Hazine Ve Merkez Bankası

·          Bütçe Açıkları      

·          Hazine ve İşlevleri             

·          Merkez Bankası ve Para Politikası

·          Hazine “Bağımsızlığı” ve Maliye Politikası   

·          Hazine’nin Merkez Bankasından Borçlanması          

·          Senyoraj ve Tanzi-Olivera Etkisi     

·          Sterilizasyon       

·          Kalkınma Ve Maliye Politikası

·          Azgelişmişlik Sorunu

·          Kalkınma Ekonomisi ve Yapısal Dönüşüm

·          Ekonomik Büyüme           

·          Kalkınmanın Finansmanı

·          Maliye Politikası ve Özel Yatırımlar

·          Devlet Yardımları ve Kalkınma

·          Yapısal Uyum Ve Maliye Politikası

·          Yapısal Uyum Modelleri, IMF ve Dünya Bankası        

·          Yapısal Uyum Modelleri ve Kamu Açıkları   

·          Mali Uyum Politikalarının Eleştirisi

·          Genel Bir Değerlendirme ve Heterodoks Programlar              

·          Maliye Politikası Ve Gelir Dağılımı

·          Temel Kavramlar ve Teorik Çerçeve            

·          Maliye Politikasının Gelir Dağılımına Etkisi 

·          Türkiye’de Maliye Politikası ve Gelir Dağılımı

·          Türkiye’de Maliye Politikalarının Gelişimi

·          Kamu Maliyesinin Genel Görünümü

·          1923-1960 Döneminde Ekonomik Yapı ve Maliye Politikaları

·          1961-1979 Dönemindeki Ekonomik Gelişmeler ve Maliye Politikaları

·          1980 Sonrası Liberalizasyon Politikaları ve Maliye Politikası 

·          Türkiye’de 1980 Sonrası Para Politikaları

·          Genel Bir Değerlendirme

Önceki Sayfa
Bu ürünle ilgili diğer ürünler

Döner Sermayeli İşletmelerde Mali Yönetim
Mali Yapı
(Gelir, Kurumlar, Katma Değer Vergisi İle Vergisi Usul Kanunu, Borçlar Kanunu ve Medeni Kanun Işığında) Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Ticaret Şirketleri
Maliye Politikası Aracı Olarak Teşvik Uygulamaları
Para-Banka Mali Kuruluşlar ve Uluslararası Mali Sistem Teori ve Uygulama - 2. Bası
Kamu Maliyesi. Mevzuattaki Değişikliklere ve Son İstatistik Verilerine Göre Güncelleştirilmiş 9. Bası
Maliye Politikası
Amaçlar, Araçlar ve Çağdaş Bütçe Teorileri 25. Bası

Mali Uygulamalarda Dışlama Etkisi ve Türkiye'de Etkinliği
Maliye Politikası
Gelişimi, Amaçları, Araçları ve Uygulama Sorunları
Gözden Geçirilmiş 10. Baskı

Devlet Bütçesi Türk Bütçe Sistemi 6.Bası


Gizlilik | Güvenlik | Satış | Hesap Numaraları | Mesafeli Satış Sözleşmesi

Online Satış Destek Erişim Bilgileri
satisdestek@turhankitabevi.com.tr

Turhan Kitabevi
Yüksel Cad.No:8/32 06650 Kızılay - Ankara - TÜRKİYE
Tel:(0312) 418 82 59 - (0312) 418 77 60
Fax:(0312) 418 75 91

128 bit SSL Sertifikası


Maliye Politikası Teori ve Uygulama - 8. Baskı Turhan Kitabevi Ticaret Hukuku Miras Hukuku Muhtelif İdare Hukuku Bankacılık Hukuku Medeni Hukuk Eşya Hukuku Medeni Usul Hukuku Ceza Yargılaması Hukuku Avukat, Hakim, Savcı, Noter H. Roma Hukuku Askeri Yargı Hukuk Felsefesi Tüketicinin Korunması Hukuku Adli Tıp Bilişim Hukuku Fikri ve Sınai Haklar Armağan ve Derlemeler Çevre Hukuku Uluslararası Hukuk Uluslararası Özel Hukuk * SPK Lisanslama Sınavları Rekabet Hukuku Ceza Hukuku Vergi Hukuku İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Vakıflar ve Dernekler Hukuku İcra ve İflas Hukuku Borçlar Hukuku Basın Hukuku Avrupa Birliği Hukuku İnsan Hakları Hukuku Anayasa Hukuku Süreli Yayınlar Genel Hukuk / Başvuru Kitapları Deniz Ticareti Hukuku Kambiyo ve Dış Ticaret Hukuku Sermaye Piyasası Hukuku Kıymetli Evrak Hukuku Şirketler Hukuku Kooperatifler Hukuku Ticari İşletme Hukuku Sigorta / Bireysel Emeklilik H. Taşıma Hukuku Spor Hukuku Kamu Maliyesi ve Bütçe Hukuku Yabancı Dil Öğretimi Muhasebe ve Finans Ceza İnfaz Hukuku Hukuk Tarihi Devlet Kuramı Siyasi Tarih Hukuk Sosyolojisi Hukuk Başlangıcı Sözlükler Sınavlara Hazırlık hukuk, kitap, kitabı, kitapları, hukukcu