• Turhan Kitap Evi

Öğretide ve Uygulamada İhtiyati Haciz - 6098 sayılı TBK ve 6100 sayılı HMK işlenmiş 3. Bası

Stok Durumu : Stokta Yok
Barkod Kodu : 9789756194447
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Mayıs, 2011
Sayfa Sayısı : XVIII+927
ISBN : 978-975-6194-44-7
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Ciltli
877 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya Aynı Gün Teslimat
75,00 ₺
67,5 ₺

Kitabın Bölüm Başlıkları:

 

·         İhtiyati Hacizle İlgili Genel Bilgiler

·         İhtiyati Haciz ve Hukuki Niteliği

·         İhtiyati Haczin Diğer Kavramlarla Karşılaştırılması, Yasal Düzenlemesi ve Geçici Hukuki Koruma Tedbirlerinin Düzenlenme Nedeni

·         İhtiyati Haciz Kararı Verilmesi Ve İhtiyati Haczi Tamamlayan Merasim

·         İhtiyati Haciz Kararı Verilmesinin ޞartları

·         İhtiyati Hacizde Görevli ve Yetkili Mahkeme

·         İhtiyati Hacizde Yargılama Usulü Ve Karar

·         İhtiyati Hacizde Teminat  

·         İhtiyati Haciz Kararının Uygulanması ve Teminat Karşılığında Haczedilen Malların Borçluya Bırakılması

·         İhtiyati Haciz Kararına İtiraz

·         İhtiyati Haczin Kesin Hacze İştiraki ve Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi

·         İhtiyati Hacze İlişkin Kararlara Karşı Kanunyolları     

·         İhtiyati Haczi Tamamlayan Merasim

·         Haksız İhtiyati Haciz Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası

·         Haksız İhtiyati Haciz Nedeniyle Tazminat Davası

·         Kamu Alacaklarından Dolayı İhtiyati Haciz

·         Pratik Çalışmalar

·         İhtiyati Hacze İlişkin Sorular

·         Araştırma Ödevleri            

·         Karar Analizi       

·         İhtiyati Haczi Düzenleyen Kanun Hükümleri İle Gerekçeleri

·         Dilekçe Örnekleri

·         Yargıtay Kararları

İNDİRİMLİ Ürünler

book

Ben,Robot

  • 35,00 ₺

  • 31,5 ₺