• Turhan Kitap Evi

İlke Kararları Işığında İş Hukukunda Temel Kavramlar

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9786055593001
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Ekim, 2009
Sayfa Sayısı : VIII+908
ISBN : 978-605-5593-00-1
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Ciltli
821 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya Aynı Gün Teslimat
75,00 ₺
67,5 ₺

Kitabın Bölüm Başlıkları:

GENEL HÜKÜMLERE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

 • İş Hukukunun Varlık Nedeni, Amacı Ve Normatif Dayanakları
 • İşçi, İşveren, İşyeri, İşyeri Vekili, Alt İşveren Kavramları Ve Hukuki Nitelikleri
 • Eşit Davranma İlkesi
 • İşyerinin Devri
 • İş Sözleşmesinin Devri
 • Geçici İş İlişkisi

İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ VE FESHE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

 • İş Sözleşmesinin Tanımı Ve Hukuki Niteliği
 • Sürekli Ve Süreksiz İşlerdeki İş Sözleşmeleri
 • Belirli Ve Belirsiz İş Sözleşmelerinin Hukuki Nitelikleri Ve Getirilen Ayrımın Esas Öğeleri
 • Belirli Ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Ayrımının Sınırları
 • Kısmi Süreli Ve Tam Süreli İş Sözleşmesi Kavramları
 • Çağrı Üzerine Çalışma
 • Deneme Süreli İş Sözleşmesi
 • Süreli Fesih
 • İkale
 • Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması Ve İşe İade Davaları
 • Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik
 • İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı
 • Derhal Fesih Hakkının İşçi Ve İşverence Kullanılması
 • Toplu İşçi Çıkarma
 • Askerlik Ve Kanundan Doğan Çalışma
 • Yeni İş Arama İzni

ÜCRET

 • Ücret Kavramı Ve Ücretin Ödenmesi
 • Ücretin Gününde Ödenmemesi
 • Ücretin Haczi
 • Fazla Çalışma
 • Davaların Birleştirilmesi
 • Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerde Çalışma
 • Ücret Şekillerine Göre Tatil Ücreti
 • Hafta Tatili Ücreti
 • Geçici İş Göremezlik
 • Ücret Şekillerine Göre Tatil Ücreti Ve Tatil Ücretlerine Girmeyen Kısımlar
 • Yüzdelerin Ödenmesi Ve Belgelenmesi
 • Yıllık Ücretli İzin
 • Konut Kapıcıları
 • İş Kaybı Tazminatı
 • Kısmi Ödemede İndirim Sırası
 • İşyeri Hekimleri
 • Fon Alacakları

İŞİN DÜZENLENMESİ

 • Çalışma Süresi
 • Kısa Çalışma
 • Ara Dinlenmesi

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KIDEM TAZMİNATI

 • Hak Kazanma Koşulları
 • Kıdem Tazminatına Esas Alınacak Sürenin Hesabı
 • Kıdemin Hesabına Esas Alınacak Ücret
 • Gazetecinin Kıdemi
 • Kıdem Tazminatına Faiz
 • USUL
 • Ücreti Vekalet
 • Gerekçeli Karar Yazım Zorunluluğu
 • Karşılıklı Dava
 • Temyiz Süresi – Temyiz – Direnim
 • Tebligat
 • Yargılama Gideri
 • Yemin
 • Yetki
 • Görev
 • Kesin Süre
 • Temyizde Kesinlik Sınırı
 • Husumet
 • Zamanaşımı

 

Aynı Kategorideki Ürünler

İş Hukuku Dersleri...

 • 189,50 ₺

 • 170,55 ₺

İNDİRİMLİ Ürünler

book

Ben,Robot

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺