• Turhan Kitap Evi

Anayasa Hukuku Anayasa Metni ve 11. Protokole Göre Hazırlanmış Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi - Son Değişikliklerle Güncelleştirilmiş 18. Bası

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9789757425120
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Ağustos, 2013
Sayfa Sayısı : XXX+466
ISBN : 975-7425-12-5
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Karton Kapak
1056 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya Aynı Gün Teslimat
30,00 ₺
22,5 ₺

Kitabın Bölüm Başlıkları:

ANAYASA HUKUKU

Genel Esaslar

 • Anayasa Ve Anayasa Hukuku
 • Anayasa Ve Devlet
 • Demokrasi
 • Çoğulcu Demokrasi
 • Çoğulcu Demokrasinin Uygulandığı Rejimler
 • Marksist Temokrasi
 • Marksist Devlet Sistemleri

Faşizm

 • Faşimin Özellikleri
 • Faşist Rejimler

Demokrasinin Temel İlkeleri

 • Egemenliğin Kullanılması
 • Güçler Ayrılığı
 • Siyasal Partiler
 • Seçimler
 • Kamu Özellikleri

TÜRKİYE’DE ANAYASACILIK HAREKETLERİ

 • Osmanlı Dönemi
 • Osmanlı Devletinin Özellikleri
 • Islahat Hareketleri
 • Tanzimat Dönemi
 • Meşrutiyet Dönemi

Kurtuluş Savaşı Dönemi

 • Kurtuluş Savaşı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi
 • 1921 Anayasası

Cumhuriyet Dönemi

 • Cumhuriyetin İlanı
 • 1924 Anayasısı
 • 27 Mayıs Rejimi
 • 1961 anayasası
 • 12 eylül rejimi

1982 ANAYASASINA GÖRE DEVLET SİSTEMİ

 • Anayasanın Temel İlkeleri
 • Atatürk Milliyetçiliği
 • Laik Devlet
 • Sosyal Devlet
 • Hukuk Devleti
 • İnsan Haklarına Saygılı Devlet

Yasama

 • Yasamanın Nitelikleri
 • Meclis Üyelerinin Seçimi
 • Milletlevekillerinin Hukuksal Durumu
 • Meclisin Çalışma Düzeni
 • Meclisin Görev Ve Yetkileri

Yürütme

 • Yürütmenin Özellikleri
 • Cumhurbaşkanı
 • Bakanlar Kurulu
 • Yürütmenin Düzenleme Yetkisi
 • Yürütmeye Tanınan Olağanüstü Yetkiler
 • Sivil İktidar Ve Askeri Otorite İlişkisi
 • Yasama İle Yürütme Arasındaki İlişkiler

Yargı

 • Yargının Özellikleri
 • Mahkemelerin Bağımsızlığı Ve Yargıç Güvencesi
 • Hakimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu
 • Yargı Düzeni Ve Yüksek Mahkemeler

İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Kounması

 • İnsan Hakları Kavramı
 • İnsan Hakları Alanındaki Gelişmeler
 • Birleşmiş Milletler Düzeyinde
 • Avrupa Konseyi Düzeyinde
 • Sözleşmenin Organları
 • Mahkemeye Başvurma

PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN METNİ

İnsan Haklarının Ve Temel Özgürlüklerin Korumasına İlişkin Sözleşme

 • Hak Ve Özgürlükler
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
 • Çeşitli Hükümler

İnsan Haklarının Ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme’ye

 • Ek Protokol
 • Protokol No.4
 • Protokol No.6

İnsan Haklarının Ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşeme Ek

 • 7 Numaralı Protokol

T.C. 1982 ANAYASASI

 • Genel Esaslar
 • Temel Haklar Ve Ödevler
 • Genel Hükümler
 • Kişinin Hakları Ve Ödevleri
 • Sosyal Ve Ekonomik Haklar Ve Ödevler
 • Yürütme
 • Yargı
 • Mali Ve Ekonomik Hükümler
 • Mali Hükümler
 • Yargı
 • Mali Ve Ekonomik Hükümler
 • Mali Hükümler
 • Ekonomik Hükümler
 • Çeşitli Hükümler
 • Geçici Hükümler
 • Son Hükümler

Aynı Kategorideki Ürünler

İNDİRİMLİ Ürünler

book

İçeriden Kıyıdan Konuşmalar

 • 21,30 ₺

 • 17,04 ₺
book

Bir Delinin Güncesi

 • 19,00 ₺

 • 15,2 ₺
book

Oğullar Ve Rencide Ruhlar

 • 28,50 ₺

 • 24,23 ₺