• Turhan Kitap Evi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması 12. Baskı

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9786058037236
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Aralık, 2019
Sayfa Sayısı : XX+668
ISBN : 978-605-80372-3-6
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Karton Kapak
1021 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya Aynı Gün Teslimat
98,00 ₺
73,5 ₺

Kitabın Bölüm Başlıkları:

DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER)

Giriş

 • İnsan Hakları Kavramı
 • İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması
 • İnsan Haklarının Uluslar Arası Düzeyde Korunması
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Kapsamı Ve Özellikleri
 • Sözleşme Ve Türkiye
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İle Kurulan Koruma Mekanizması

Mahkemeye Başvuru

 • Devlet Başvurusu Ve Bireysel Başvuru
 • Mahkemenin Yetkisi
 • Mahkeme’ye Başvuru Ve Başvurunun Kabuledilirlik Yönünden İncelenmesi
 • Başvurunun Esas Bakımından İncelenmesi Aşaması
 • Mahkeme Kararlarının Niteliği Ve Uygulanması
 • Mahkeme’nin Görüş Belirtme Yetkisi
 • Genelsekreter’in Sözleşmeden Doğan Görevleri
 • Genelsekreter’in İnsan Hakları Alanındaki Görevleri
 • 52. Maddenin Uygulanması
 • Çeşitli Hükümler

SÖZLEŞME İLE KORUMA ALTINA ALINAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

 • Genel Olarak
 • Sözleşme Uygulamasına Egemen Genel İlkeler
 • Yaşam (Hayat) Hakkı
 • İşkence, İnsanlık Dışı Ve Onur Kırıcı Muamele Ve Ceza Yasağı
 • Kişi Özgürlüğü Ve Güvenliği
 • Adil Yargılama
 • Ceza Hükümlü Yasaların Geçmişe Uygulanması Yasağı
 • Bireysel Hayatın Korunması Özel Hayat – Aile Hayatı – Konut – Özel Haberleşme
 • İnan Özgürlüğü
 • Düşünceyi Açıklama Ve Haber Alma Özgürlüğü
 • Örgütlenme Ve Toplantı Özgürlüğü
 • 8, 9, 10, Ve 11. Maddeler Hükümlerine Getirilen İstisnalar
 • Ulusal Makama Başvuru
 • Hak Ve Özgürlüklerde Eşitlik
 • Olağanüstü Hallerde Haklar Ve Özgürlükler
 • Yabancıların Siyasi Faaliyetleri
 • Hakların Kötüye Kullanılamayacağı Ve Kısıtlamaların Sınırlılığı
 • Yetki Tecavüzü (Amaç Saptırma) Yasağı
 • İnsan Haklarını Ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeye Ek Protokol (No:1)

İNDİRİMLİ Ürünler