• Turhan Kitap Evi

Avukatlık Sözleşmesi, Avukatlık Ücreti ve Vekalet Ücreti

Stok Durumu : Stokta Yok
Barkod Kodu : 9789750247606
Yayın Evi : Seçkin Yayıncılık
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Mart 2018
Sayfa Sayısı : 1344
ISBN : 978-975-02-4760-6
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Karton Kapak
1214 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya 3 Günde Teslimat
291,50 ₺
262,35 ₺

Kitabın bölüm başlıkları:

"İş sahibi ile avukat arasında avukatlık sözleşmesi çerçevesinde işsahibinin en temel borcu avukatlık ücretini ödemek, avukatın en temel borcu ise üstlenmiş olduğu işi yerine getirmektir. Avukatlık ücreti iki şekilde karşımıza çıkar. Birincisi, işsahibi ile vekili avukat arasında kararlaştırılan avukatlık ücreti, diğeri davayı kazanan taraf lehine hüküm altına alınan fakat avukatın hakkı olan vekâlet ücretidir.

Bu eserde ek olarak avukatlık ücret sözleşmelerine, istifa ve azilname örneklerine, ihtarnameye, dava dilekçelerine, tensip tutanaklarına, cevap dilekçelerine, ön inceleme tutanaklarına, bilirkişi raporlarına, gerekçeli mahkeme kararlarına, istinaf ve temyiz dilekçelerine yer verilmiştir.

Bu eser içtihat ağırlıklı bir çalışmadır. Bu eseri hazırlamamızdaki amaç, ilgili kişilerin Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay'ın ilgili daire kararları ile Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun son yıllarda vermiş olduğu yeni kararlara kolay ulaşmalarını sağlamaktır." (Arka Kapak Yazısı)

Kitabın bölüm başlıkları:


AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ

 • Sözleşmenin Kurulması
 • Avukatlık Sözleşmesinin Kapsamı Ve Unsurları
 • Avukatlık Sözleşmesinin Geçerli Olmaması
 • Avukat Olabilmek İçin Aranan Şartlar
 • Avukatlık Mesleğine Kabul Edilemeyecek Olan Kişiler

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI

 • Avukat
 • İşsahibi

TARAFLARIN HAKLARI

 • İşsahibinin Hakları
 • Avukatın Hakları

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • İş Sahibinin Yükümlülükleri
 • Avukatın Yükümlülükleri 

AVUKATA YAPILAN TEBLİGAT

 • Avukata Yapılan Tebligat
 • Vekâletin Sona Ermesi

AVUKATLIK ÜCRETİ

 • Genel Olarak
 • Avukatlık Ücreti

VEKÂLET ÜCRETİ

 • Genel Olarak
 • Usule İlişkin Bazı Davalarda Vekâlet Ücreti
 • Dava Türlerine Göre Vekâlet Ücreti
 • Özel Durumlar

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

 • İşin Yerine Getirilmesi
 • Karşılıklı Anlaşma İle Sona Erme
 • Süreli Sözleşmelerde Sürenin Sona Ermesi
 • Avukatın İstifa Etmesi İle Sona Erme
 • Avukatın Azli İle Sona Erme
 • Taraflardan Birinin Ölümü Ve Ölüme Benzer Hallerde Sona Erme
 • Taraflardan Birinin Ehliyetini Kaybetmesi Halinde Sona Erme
 • Taraflardan Birinin İflas Etmesi Halinde Sona Erme
 • Avukatın Avukatlık Sıfatını Kaybetmesi Halinde Sona Erme
 • Avukatın Avukatlık Sıfatını Geçici Olarak Kaybetmesi Halinde Sona Erme

AVUKATIN HUKUKİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU

 • Avukatın Hukuki Sorumluluğu
 • Avukatlar Hakkındaki Yapılan Disiplin Soruşturması
 • Disiplin Kovuşturması
 • Disiplin Cezaları
 • Disiplin Cezalarına Karşı İtiraz Yolu
 • Disiplin Kararlarının Uygulanması Ve Cezaların Sicilden Silinmesi

KANUN YOLLARI

 • Genel Olarak
 • Olağan Kanun Yolları
 • Olağanüstü Kanun Yolu (Yargılamanın İadesi)

KARARLAR

Aynı Kategorideki Ürünler

Noterlik Rehberi...

 • 79,90 ₺

 • 71,91 ₺

Vekalet Ücreti...

 • 69,00 ₺

 • 62,1 ₺

İNDİRİMLİ Ürünler

book

Ruh Adam

 • 27,00 ₺

 • 22,95 ₺
book

2 Tam Bir Tek

 • 35,00 ₺

 • 29,75 ₺
book

Gönül Gözü

 • 32,00 ₺

 • 27,2 ₺