• Turhan Kitap Evi

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER 24. BASI

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9789756486092
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Eylül 2020
Sayfa Sayısı : 1156
ISBN : 978-975-6486-09-2
Boyut : 16x24 cm
Kapak : CİLTLİ / MAT
5400 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya
0 ₺

İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

BORÇLAR HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER - TEMEL KAVRAMLAR

Birinci Ayırım

BORÇLAR HUKUKUNUN KONUSU VE KAYNAKLARI

§ 1.      BORÇ İLİŞKİLERİ        

I.          Kavram          

II.         Borç İlişkisinin Unsurları      

A.         Alacaklı – Borçlu        

1.         Alacaklı          

2.         Borçlu 3

3.         Alacaklı ve Borçlunun Sıfatının Borç İlişkisine Etkisi 

B.         Edim   

1.         Edimin Türleri

a.         Verme-Yapma-Yapmama Edimleri   

aa.       Verme Edimleri         

bb.       Yapma Edimleri         

cc.        Yapmama Edimleri    

b.         Maddi – Hukuksal Edimler:   

c.         Ani-Sürekli-Dönemsel Edimler:        

d.         Bölünemez Edimler- Bölünebilir Edimler:    

e.         Parça Edimleri-Çeşit Edimleri

f.          Seçimlik Edimler        

2.         Edimin Belirlenmesi  

III.        Borç İlişkisinin Unsurlarında Değişiklik      

A.         Alacaklı Tarafın Değişmesi    

B.         Borçlu Tarafın Değişmesi      

C.         Edimin Değişmesi      

IV.       Borç İlişkisinin Nitelikleri     

A.         Borç İlişkileri Nisbî İlişkilerdir

B.         Borç İlişkileri Sınırlı Sayıda Değildir  

C.         Borç İlişkileri Geçici Sosyal İlişkilerdir          

§ 2.      BORÇLAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI        

I.          Kavram          

II.         Borçlar Hukukunun Yazılı Kaynakları         

A.         Anayasa         

B.         Kanunlar        

1.         Genel Olarak 

2.         Borçlar Kanunu          

C.         Kanun Hükmünde Kararnameler     

D.        Tüzükler-Yönetmelikler         

E.         İçtihadı Birleştirme Kararları

III.        Borçlar Hukukunun Yazılı Olmayan Kaynakları     

İkinci Ayırım

BORÇLAR HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

§ 3.      BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLAR         

I.          Kavram          

II.         Türleri 31

A.         Asli Haklar      

B.         Bağlı (Fer’i) Haklar    

C.         Tali Haklar     

1.         Yenilik Doğurucu Haklar       

a.         Tanımı ve Türleri       

b.         Nitelikleri       

2.         Def’i Hakları   

III.        Borç İlişkisinden Doğan Alacak Hakkının Nitelikleri ve Kuvvetlendirilmesi        

A.         Nitelikleri       

B.         Kuvvetlendirilmesi     

C.         Alacak ve Talep Hakkı

1.         Doğuş Anları Bakımından      

2.         Kapsamları Bakımından        

3.         Sona Ermeleri Bakımından   

§ 4.      BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER      

I.          Kavram          

II.         Türleri

A.         Edim Yükümlülükleri 

1.         Asli Edim Yükümlülükleri      

2.         Yan Edim Yükümlülükleri      

B.         Yan Yükümlülükler     

III.        Yükümlülük ve Yüküm         

§ 5.      SORUMLULUK           

I.          Kavram          

II.         Borçlunun Sorumluluk Türü

A.         Sınırsız Malvarlığı Sorumluluğu        

B.         Sınırlı Malvarlığı Sorumluluğu          

1.         Miktar Bakımından Sınırlı Sorumluluk          

2.         Konu İtibariyle Sınırlı Sorumluluk     

§ 6.      EKSİK BORÇLAR        

I.          Kavram          

II.         Türleri

A.         Zamanaşımına Uğramış Borçlar       

B.         Kumar ve Bahisten Doğan Borçlar   

C.         Ahlâki Ödevlerden Doğan Borçlar    

D.        Evlenme Simsarlığından Doğan Borçlar       

III.        Nitelikleri      

İKİNCİ BÖLÜM

BORCUN KAYNAKLARI

I.          Borçlar Kanunumuzda Kabul Edilen Borcun Genel Üç Kaynağı    

II.         Kanundan Doğan Borçlar    

III.        Dürüstlük Kurallarından Doğan Borçlar     

A.         Güven Sorumluluğu (VertrauenshaftunG. ve  Sözleşme Öncesi Sorumluluk (Culpa in contrahendo)       

B.         Hatır Sorumluluğu (Haftung bei Gefaelligkeit)        

Birinci Ayırım

HUKUKSAL İŞLEMLERDEN DOĞAN BORÇLAR

Birinci Alt Ayırım

Hukuksal Açıdan Önemli Olan Olaylar- Hukuksal İşlemler

§ 7.      Hukuksal Açıdan Önemli Olaylar    

I.          Hukuksal Olaylar      

II.         Hukuksal Fiiller         

A.         Tasavvur Açıklamaları

B.         Duygu (His) Açıklamaları      

C.         İrade Açıklamaları     

1.         Hukuksal İşlemler      

2.         Hukuksal İşlem Benzerleri    

3.         Maddi Fiiller  

§ 8.      Hukuksal İşlemler     

I.          Kavram          

II.         Tanım

A.         Bir İradenin Varlığı    

B.         İradenin Açıklanması 

1.         Açık- Örtülü İrade Açıklamaları        

2.         Yazılı, Sözlü, Resmi Yazılı İrade Açıklamaları

3.         Vasıtalı – Vasıtasız İrade Açıklamaları          

4.         Yönetilmesi Gereken-Yönetilmesi Gerekmeyen İrade Açıklamaları

C.         İrade Açıklamalarının Hüküm ve Sonuç Doğurdukları An   

1.         İradenin Açıklandığı (Izhar Edildiği) Anda Hüküm ve Sonuç Doğurması     

2.         İradenin Gönderildiği (İrsal Anında) Anda Hüküm ve Sonuç Doğurması    

3.         İradenin Ulaştığı (Vasıl Olduğu) Anda Hüküm ve Sonuç Doğurması

4          İradenin Öğrenildiği Anda (Ittıla Anında) Hüküm ve Sonuç Doğurması      

D.        Hukuksal Sonuç         

§ 9.      TÜRLERİ         

I.          Taraf Sayısı Bakımından      

A.         Tek Taraflı Hukuksal İşlemler

B.         İki veya Çok Taraflı Hukuksal İşlemler          

II.         Malvarlığına Etkileri Bakımından   

A.         Taahhüt İşlemleri      

B.         Tasarruf İşlemleri      

III.        Sebebe Bağlı Olup Olmamaları Bakımından          

IV.       Etkilerini Doğurdukları An Bakımından      

A.         Sağlararası Hukuksal İşlemler

B.         Ölüme Bağlı Hukuksal İşlemler         

İkinci Alt Ayırım

Sözleşmeden Doğan Borçlar

Birinci Kısım

SÖZLEŞMENİN KURULMASI

§ 10.    SÖZLEŞMENİN KURUCU UNSURLARI          

I.          Kavram          

II.         Tanımı ve Sözleşmenin Kurucu Unsurlarından  Kaynaklanan Nitelikleri 

III.        Öneri 

A.         Kavram          

B.         Tanım 

1.         Sözleşmenin Esaslı Unsurlarını İçermelidir  

a.         Sözleşmenin Esaslı Unsurları (Sözleşmenin Esaslı Noktaları)          

b.         Sözleşmenin Esaslı Olmayan Unsurları        

2.         Öneri Bağlanma İradesini Taşımalıdır          

C.         Öneriye Davet ve Öneriden Ayırdedilmesi   

D.        Herkese Açık Öneri    

E.         Ismarlanmayan Şeyin Gönderilmesi 

F.         Önerinin Bağlayıcılığı

1.         Süreli Öneride (Kabul İçin Müddet Tayin Edilen İcapta) Bağlayıcılık Süresi

2.         Süresiz Öneri (Kabul İçin Müddet Tayin Olunmaksızın Öneride) Bağlayıcılık Süresi          

a.         Hazırlar Arasında Yapılan Sözleşme Görüşmelerinde          

b.         Hazır Olmayanlar Arasında Sözleşme Görüşmelerinde       

aa.       Önerinin Kabulcüye Varması İçin Geçen Süre          

bb.       Kabulcünün Düşünme Süresi

cc.        Kabul Haberinin Önerene Varması İçin Geçen Süre 

IV.       Kabul 

A.         Kavram          

B.         Tanım 

1.         Açık Kabul      

2.         Örtülü Kabul  

a.         Kanun Açık Bir Kabulü Gerek Görmüyorsa   

b.         İşin Niteliği Açık Bir Kabulü Zorunlu Kılmıyorsa       

c.         Durumun Gereği Açık Bir Kabulü Zorunlu Kılmıyorsa          

V.         Öneriden ve Kabulden Dönme       

VI.       Sözleşmenin Kurulma Anı    

A.         Açık Bir Kabule İhtiyaç Varsa

B.         Açık Bir Kabule İhtiyaç Yoksa

VII.      Sözleşmenin Hüküm ve Sonuçlarını Doğurma Anı 

İkinci Kısım

SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ-SÖZLEŞME ÖNCESİ SORUMLULUK (CULPA İN CONTRAHENDO)

§ 11.    SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ         

I.          Kavram          

II.         Kapsamı         

A.         Sözleşme Yapma Özgürlüğü  

B.         Sözleşmenin Konusunu ve Koşullarını Seçme Özgürlüğü    

C.         Sözleşmenin Tarafını Seçme Özgürlüğü       

D.        Şekil Özgürlüğü          

E.         Sözleşme Türlerini Tayin Özgürlüğü 

F.         Sözleşmeyi Sona Erdirme Özgürlüğü

§ 12.    SÖZLEŞME ÖNCESİ SORUMLULUK (culpa in contrahendo)

I.          Kavram          

II.         Yasal Dayanak          

III.        Sebebi ve Görünüm Şekilleri

IV.       Hukuksal Niteliği      

Üçüncü Kısım

SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ

§ 13.    SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK UNSURLARI      

I.          Kavram          

II.         Geçersizlik ve Yaptırımı       

A.         Kesin Hükümsüzlük (Butlan) 

B.         İptal    

III.        Geçersizlik Kavramının Benzer Kavramlardan Ayırdedilmesi       

A.         Geçersizlik ve Fesih   

B.         Geçersizlik ve Dönme

§ 14.    EHLİYET         

I.          Kavram          

II.         Unsurları       

III.        Etkisi  

§ 15.    HUKUKA-AHLÂKA UYGUNLUK-İMKÂNSIZ OLMAMA         

I.          Hukuka Uygunluk     

A.         Kavram          

B.         Hukuka Aykırılık Halleri        

1.         Genel Olarak 

2.         Özel Olarak: Kişilik Hakkına İlişkin Hükümlere Aykırılık       

II.         Kamu Düzenine Uygunluk   

III.        Ahlâka Uygunluk      

IV.       İmkânsızlık    

V.         Tam-Kısmi Hükümsüzlük (Butlan-Kısmi Butlan)    

§ 16.    ŞEKİL  

I.          Kavram          

II.         Geçerlilik Şeklinin Yarar ve Sakıncaları      

A.         Yararları       

1.         İrade Sahibini Bunu Açıklamadan Önce  Düşünmeye Sevk Etme Yararı     

2.         İradelere Açıklık Sağlama Yararı      

3.         İspat Kolaylığı Sağlama Yararı          

B.         Sakıncaları     

1.         Zaman ve Masraf Kaybına Yol Açması          

2.         Gizliliğin Ortadan Kalkması   

3.         Alışveriş Yaşamındaki Sürati Ortadan Kaldırması    

III.        Şekil Özgürlüğü Kuralı         

IV.       Şekil Özgürlüğünün İstisnası Olarak Geçerlilik Şekli          

V.         Geçerlilik Şeklinin Türleri    

A.         Sözlü Şekil      

B.         Yazılı Şekil      

1.         Adi Yazılı Şekil (einfache Schriftlichkeit)       

2.         Nitelikli Yazılı Şekil (qualifizierte Schriftlichkeit)      

3.         Resmî Yazılı Şekil (öffentliche Beurkundung)           

VI.       Yazılı Şeklin Gerçekleşmesi  

A.         Taraf İradelerinin Yazıya Geçirilmesi Aşaması         

1          Genel Olarak 

2          Genel İşlem Koşulları 

a.         Yeni Borçlar Kanunu’muzdan Önceki Dönemde      

b.         Yeni Borçlar Kanunu’muzda Genel İşlem Koşulları  

aa.       Tanımı ve Genel İşlem Koşulu Sayılabilmenin Unsurları     

aaa.     Taraflardan Birinin Sözleşme Koşullarını  Tek Başına Hazırlamış Olması   

bbb.     İleride Çok Sayıdaki Benzer Sözleşmede Kullanmak Amacıyla Hazırlanmış Olması

ccc.      Hazırlanan sözleşmenin diğer tarafa sunulması       

bb.       Uygulama Alanı         

cc.        Genel İşlem Koşullarına Karşı Koruma          

aaa.     Yazılmamış Sayılma   

bbb.     Aleyhe Yorum İlkesi   

ccc.      Tek Taraflı Olarak Aleyhe Değiştirme Yasağı

ddd.     Dürüstlük Kurallarına Aykırı Olarak Aleyhe Hüküm Koyma Yasağı 

eee.     Kısmen Yazılmamış Sayılma  

3          Yazının Düzenlenmesi

B.         İmza Aşaması 

1.         Kavram          

2.         Şekli ve Tarafı

3.         Elektronik İmza          

4.         Görme Engellilerin İmzaları  

a.         4.10.1926 - 7.7.2005 Tarihleri Arasındaki Hukuksal Durum

aa.       İmzanın Onaylanması

bb.       Sözleşme Metninden Bilgi Sahibi Olduğunun Kanıtlanması

b.         7.7.2005 - 04.02.2011 Tarihleri Arasındaki Gelişme

c.         04.02.2011 – 25.02.2011 Tarihleri Arasındaki Gelişme       

d.         25.02.2011 Tarihinde Yapılan Değişiklikten Sonraki Hukuksal Durum        

5.         İmza Atamayan Kişilerin Durumu     

a.         Bu Kişilerin El ile Yaptıkları ve Usulüne Uygun Olarak Onaylattıkları Bir İşareti İmza Yerine Geçmek Üzere Kullanmaları Olanağı 

aa.       Bedensel Özrü Ya Da Okuma Yazma Bilmemesi Nedeniyle Kişinin İmza Atamaması.       

bb.       Bu Kişi Tarafından El İle Yapılmış Bir İşaret ya da Mühür Kullanması         

cc.       Bu İşaretin Usulüne Uygun Olarak Onaylanmış Olması      

b.         İmza Atamayan Kişinin Resmi Şahadetname Kullanması    

c.         Kambiyo Senetlerine İlişkin Özel Hükümler 

VII.      Geçerlilik Şekline Bağlı Sözleşmenin Değiştirilmesi

VIII.     Şekle Aykırılık

IX.        Taşınmaz Satımında Şekil    

A.         Şekle Bağlılık Kuralı   

B.         Şeklin Amacı  

C.         Şekle Aykırılığın Yaptırımı     

1.         Klâsik Diyebileceğimiz Kesin Hükümsüzlük Görüşünü Savunanlara Göre   

2.         Kendisine Özgü Hükümsüzlük Görüşü          

D.        Şekle Aykırılığın Hakkın Kötüye Kullanılması Nedeniyle Aşılması    

1.         Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağının Amacı           

2.         Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağının Etkisi

3.         Hakkın Kötüye Kullanılmasının Koşulları     

4.         Hakkın Kötüye Kullanılmasının Re’sen Nazara Alınıp Alınamayacağı         

5.         Şekle Aykırılığın Hakkın Kötüye Kullanılması Nedeniyle Aşılması   

E.         Taşınmaz Satımında Şekil Kuralının Hakkın Kötüye  Kullanılması Yasağı ile Aşılması         

1.         İsviçre Hukukunda     

a.         İfa Halinde     

b.         İfa Dışındaki Nedenlerle Şekle Aykırılığın Aşılması  

aa.       Şekle Aykırılığın Bizzat Yaratılması   

bb.       Diğer Nedenler          

2.         Türk Hukukunda        

a.         İfa Halinde     

b.         İfa Dışındaki Nedenlerle Şekle Aykırılığın Aşılması  

aa.       Şekle Aykırılığın Bizzat Yaratılması   

bb.       Kısmî İfa (İfa Hareketlerine Girişme) Halinde Şekle Aykırılığın Aşılması     

aaa.     Öğretideki Görüşler   

bbb.     Yargıtay’ın Görüşü     

ccc.      Kişisel Görüşümüz      

X.         Şekle Aykırılık Nedeniyle Sorumluluk        

XI.        İspat Şekli      

§ 17.    İRADE İLE BEYAN ARASINDA UYUM

I.          Kavram          

II.         Uyumsuzluk Halleri  

III.        İrade ile Beyan Arasında Bilerek ve İsteyerek Yaratılan Uyumsuzluk      

A.         Genel Olarak 

B.         Muvazaa (Danışık)     

1.         Kavram ve Amacı      

a.         Bedelde Muvazaa      

b.         Sözleşmenin Niteliğinde Muvazaa    

2.         Türleri

a.         Mutlak Muvazaa       

b.         Nisbi Muvazaa           

3.         Yaptırımı        

4.         Muvazaanın İspatı     

a.         Sözleşmenin Taraflarının Muvazaayı İspatı  

b.         Üçüncü Kişiler Tarafından İspatı       

5.         Muvazaa ile İİK’daki İptal Davası Arasındaki Farklar

6.         Yazılı Borç İkrarından Doğan Alacak Hakkını Devir

Alan İyiniyetli Üçüncü Kişilere Karşı Muvazaanın İleri Sürülememesi         

IV.       İnançlı İşlem ve Muvazaadan Farkı 

A.         İnançlı İşlem   

B.         Muvazaadan Farkı     

C.         Hüküm ve Sonuçları  

V.         İrade ile Beyan Arasında Bilmeden veya İstenmeden Yaratılan Uyumsuzluk     

A.         Kavram          

B.         Yanılma (Hata)          

1.         Kavram          

2.         Esaslı Yanılgı Halleri  

a.         Beyan Yanılmaları (Erklärungsirrtum)          

aa.       Sözleşmenin Niteliğinde Yanılma     

bb.       Sözleşmenin Konusunda Yanılma     

cc.        Kişide Yanılma

dd.       Kişinin Niteliklerinde Yanılma

ee.       İvazda Yanılma          

b.         Saikte Yanılma (Temel Hatası) (Grundlageirrtum)   

aa.       Sözleşmenin Kurulmasında, Kişinin İradesinin Oluşması Aşamasında Bir Yanılgıya Düşmüş Olması       

bb.       Yanılanın Düştüğü Saik Yanılmasının Sözleşmenin Temeliyle İlgili Olması 

cc.        İş İlişkilerindeki Dürüstlük Kurallarına Uygunluk      

dd.       Saikte Yanılmanın Karşı Tarafça Bilinebilir Olması  

3.         Yanılma Nedeniyle Sözleşmenin İptali         

a.         İptal Yaptırımı

b.         Yanılma Nedeniyle Bağlı Olmama Hakkının Dürüstlük Kurallarına Aykırı Olarak Kullanılamaması

c.         Sözleşmenin Hükümsüzlüğü Halinde Yanılgıya Düşenin Sorumluluğu        

aa.       Sözleşmenin Yanılma Nedeniyle Hükümsüz Hale Gelmesi  

bb.       Yanılgıya Düşenin Kusuru     

cc.        Diğer Tarafın Sözleşmenin Hükümsüzlüğü Nedeniyle  Bir Zarara Uğramış Olması

dd.       Zarara Uğrayanın, Diğer Tarafın Yanılgıya Düştüğünü Bilmemesi   

d.         Sözleşmenin Hükümsüzlüğü Halinde İade Sorumluluğu      

4.         Hükümsüzlük ve Sorumluluk Davasında Süreler      

a.         Hükümsüzlükte Süre 

b.         Sorumluluk Davasında Süre  

5.         Alınanların İadesi       

C.         Aldatma         

1.         Kavram          

2.         Koşulları         

a.         Bir Aldatma Eyleminin Varlığı

b.         Aldatma Kastı 

c.         İlliyet Bağı      

3.         Sonuçları        

a.         Sözleşmenin Hükümsüz Hâle Getirilmesi     

b.         Hükümsüzlük Halinde İade Yükümlülüğü     

c.         Zararın Tazmini         

aa.       Sözleşmenin İptali Halinde    

bb.       Sözleşmenin Geçerliliğine Rağmen Zararın Tazmini

D.        Korkutma       

1.         Kavram          

2.         Koşulları         

a.         Genel Olarak Korkutmanın Koşulları

aa.       Bir Korkutma Eyleminin Bulunması  

bb.       Korkutmanın Diğer Tarafa ya da Yakınlarına Yönelik Olması         

cc.        Korkutmanın Ağır ve Derhal Gerçekleşebilecek  Bir Tehlike Oluşturması  

dd.       Korkutma Hukuka Aykırı Olmalıdır   

ee.       Sözleşmenin Korku Altında Akdedilmiş Olması (İlliyet Bağı)

b.         Hukuksal Tehdit         

aa.       Bir Hakkın ya da Yasal Yetkinin Bulunması   

bb.       Hakkın ya da Yasal Yetkinin Korkutma Aracı Olarak Kullanılması   

cc.        Diğer Tarafın Bu Nedenle Zor Duruma Düşmüş Olması      

dd.       Korkutanın Aşırı Yarar Temin Etmesi

3.         Sonuçları        

a.         Sözleşmenin Hükümsüz Hale Getirilmesi     

b.         Hükümsüzlük Halinde İade Yükümlülüğü     

c.         Korkutma Nedeniyle Doğan Zararın Tazmini

VI.       Aşırı Yararlanma       

A.         Kavram          

B.         Koşulları         

1.         Subjektif Koşul           

a.         Zor Durumda Kalma (Muzayaka)      

b.         Düşüncesizlik (Hafiflik)         

c.         Deneyimsizlik (Tecrübesizlik)

2.         Subjektif Koşullardan Yararlanma    

3.         Objektif Koşul (Edimler Arasında Açık Oransızlık)    

C.         Hüküm ve Sonuçları 

1.         Sözleşmenin Hükümsüzlüğünün İleri Sürülmesi veya Oransızlığın Giderilmesini Talep     

a.         Sözleşmenin Hükümsüzlüğünün İleri Sürülmesi

b.         Oransızlığın Giderilmesini Talep       

c.         Hükümsüzlük veya Oransızlığın Giderilmesini Talep Etmenin Süresi          

2.         Alınanların İadesi       

D.        Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Aşırı Yararlanma   

Dördüncü Kısım

TEMSİL

§ 18.    KAVRAM - AMACI     

I.          Kavram          

II.         Amacı

A.         Masraf ve Zamandan Tasarruf Amacı          

B.         Gizli Kalma Amacı      

§ 19.    BENZER KURUMLARDAN AYIRDEDİLMESİ VE TÜRLERİ      

I.          Benzer Kurumlardan Ayırdedilmesi

A.         Organ-Temsilci          

B.         Haberci-Temsilci       

C.         Vekil-Temsilci

D.        Temsil ve Sözleşme Yapmada Aracılık         

II.         Türleri 303

A.         Yasal Temsil-Hukuksal İşleme Dayanan Temsil        

B.         Dolaylı temsil – Doğrudan Doğruya Temsil  

§ 20.    TEMSİLİN KOŞULLARI

I.          Temsilin Mümkün Olması    

II.         Temsilcinin İrade Açıklaması

III.        Temsil Olunanın Adına ve Hesabına İşlem Yapılması        

IV.       Temsil Yetkisi

§ 21.    TEMSİLDE TARAFLAR

I.          Temsil Olunan ile Temsilci Arasındaki İlişki (Temsil Yetkisi İlişkisi)          

A.         Temsil Yetkisinin Hukuksal Niteliği   

B.         Temsil Yetkisinin Şekli ve İspatı        

C.         Temsil Yetkisinin İçeriği ve Derecesi

1.         Genel Yetki    

a.         Yer Bakımından Sınırlandırma          

b.         Miktar Bakımından Sınırlandırma    

c.         Süre Bakımından Sınırlandırma        

d.         Kişi Bakımından Sınırlandırma          

e.         Konu Bakımından Sınırlandırma       

2.         Özel Yetki       

3.         Münferit Temsil – Kollektif Temsil Yetkisi    

4.         Asıl Temsil- Alt Temsil

II.         Temsilci İle Üçüncü Kişi Arasındaki İlişki    

III.        Temsil Olunan İle Üçüncü Kişi Arasındaki İlişki      

§ 22.    TEMSİL YETKİSİNİN SONA ERMESİ  

I.          Sona Erme Sebepleri

A.         Geri Alma (Azil)         

1.         Geri Almanın Üçüncü Kişilere Bildirilmesi   

2.         Yetki Belgesinin (Salâhiyetnamenin) Geri Alınması 

B.         İstifa   

C.         Sürenin Sona Ermesi 

D.        Konusuz Kalması       

E.         Ölüm-Gaiplik-Ehliyetin Kaybı-İflas    

II.         Sona Ermenin Sonuçları      

A.         Üçüncü Kişiler Bakımından Sonuçları

1.         Temsil Yetkisinin Sona Erdiğini Bilen Üçüncü Kişiler

2.         İyi Niyetli Üçüncü Kişiler       

B.         Temsilci ve Temsil Olunan Bakımından Sonuçları    

§ 23.    YETKİSİZ TEMSİL       

I.          Kavram          

II.         Hüküm ve Sonuçları 

A.         Sözleşmeye Onam (İcazet)    

B.         Sözleşmeye Onam (İcazet) Verilmemesi      

1.         Temsil Olunan Kişi, Sözleşmeye Onam Vermemiş Olmalıdır.         

2.         Üçüncü Kişi Sözleşmeye Onam Verilmemesi Nedeniyle Bir Zarara Uğramış Olmalıdır.    

3.         Üçüncü Kişinin, Temsilcinin Yetkisiz Olduğunu Bilmemesi Gerekir.

Beşinci Kısım

SÖZLEŞMELERİN YORUMU  SÖZLEŞMELERİN UYARLANMASI-SÖZLEŞME VAADİ

§ 24.    SÖZLEŞMELERİN YORUMLANMASI 

I.          Kavram          

II.         Yorum Kuralları        

III.        Yorum Araçları         

A.         Sözleşmenin Sözü ve Özünün Esas Alınması

B.         Sözleşmenin Yorumlanmasında  Tamamının Gözönünde Tutulması          

C.         Sözleşme Öncesi Hazırlık Görüşmelerinden Yararlanılması

IV.       Yorum ve Sözleşmenin Tamamlanması      

§ 25.    SÖZLEŞMELERİN UYARLANMASI    

I.          Kavram-Ahde Vefa İlkesi     

II.         Ahde Vefa İlkesinin İstisnası: Sözleşmenin Feshi ya da Yeni Koşullara Uyarlanması      

A.         Sözleşmenin Uyarlanmasının Yasada Özel Olarak  Öngörüldüğü Haller     

1.         Bağışlama Sözü Vermenin Geri Alınması (Bağışlama Taahhüdünden Rücu) (TBK.md.296)

2.         Ürün Kirasında Kiradan İndirim Hakkı (TBK.md.363. 339)

3.         Eser Sözleşmesinde (TBK.md.480)    

B.         Genel Olarak Sözleşmenin Uyarlanması ve Koşulları           

1.         Koşulları         

a.         Sözleşmenin Geçerli Bir Şekilde Kurulmuş Olması   

b.         Sözleşmenin Kurulmasından Sonra Tarafların Önceden Tahmin Etmesi, Öngörmesi ve Gözönünde Tutması Mümkün Olmayan Olağanüstü Olayların Meydana Gelmesi     

c.         Ortaya Çıkan Yeni Koşulların Edimin İfasını Güçleştirmiş Olması ve Borçlunun Bunda Kusurunun Bulunmaması

d.         Borçlunun Edimini Yerine Getirmemiş ya da Haklarını Saklı Tutarak Yerine Getirmiş Olması       

2.         Hüküm ve Sonuçları  

C.         Sözleşmenin Önemli (Mühim) Sebepler Dolayısıyla Feshi   

§ 26.    ÖNSÖZLEŞME (SÖZLEŞME VAADİ)  

I.          Kavram          

II.         Şekli   

III.        Hüküm ve Sonuçları 

IV.       Önsözleşmenin (Sözleşme Vaadinin) Bir Türü Olarak  Taşınmaz Satış Vaadi      

Altıncı Kısım

İLÂN YOLUYLA ÖDÜL SÖZÜ VERME

§ 27.    KAVRAM VE NİTELİĞİ

I.          Kavram          

II.         Niteliği           

§ 28.    TÜRLERİ         

I.          Aleni Ödül Vaadi      

A.         İlân     

B.         Edim   

C.         Ödül   

II.         Ödüllü Yarışma Vaadi          

§ 29.    HÜKÜM VE SONUÇLARI       

İkinci Ayırım

HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇLAR

Birinci Alt Ayırım

Kusura Dayanan Sorumluluk

§ 30.    KAVRAM-AYNI ZAMANDA SUÇ TEŞKİL EDEN HAKSIZ FİİLLER       

I.          Kavram          

II.         Aynı Zamanda Suç Teşkil Eden Haksız Fiiller          

§ 31.    HAKSIZ FİİLİN UNSURLARI    

I.          Fiil (Eylem)    

II.         Hukuka Aykırılık       

A.         Kavram          

B.         Ahlâka Aykırılık          

C.         Hukuka Aykırılığı Kaldıran Haller      

1.         Haklı Savunma (Meşru Müdafaa)     

a.         Faile veya Üçüncü Bir Kişiye Yönelik Bir Saldırı Olmalıdır   

b.         Saldırı, Şahsa veya Mala Yönelik Olmalıdır  

c.         Saldırı Hukuka Aykırı Olmalıdır        

d.         Saldırı Yakın ve Gerçek Olmalıdır     

e.         Haksız Fiil, Saldırıyı Önleme Amacına Yönelik ve Bu Amaçla Sınırlı Olarak İşlenmelidir    

2.         Zorunluluk (Zaruret) Hali      

a.         Faile ya da Üçüncü Bir Kişiye Yönelik Zarar Tehlikesinin Bulunması

b.         Failin Kendisine ya da Üçüncü Kişiye Yönelik Zarar Tehlikesini Önlemesi İçin Başkasına Zarar Vermenin Zorunlu Olması         

c.         Zararın, Zarar Tehlikesinin Yaratılmasıyla İlgisiz Bir Üçüncü Kişiye Verilmesi        

d.         Üçüncü Kişinin Malvarlığına Zarar Verilmiş Olması 

3.         Kendi Hakkını Koruma           

a.         Failin Bir Hakkının Bulunması

b.         Failin, Hakkını Elde Etmek İçin Devlet Kuvvetlerinin Yetişmesi ve Müdahalesi Mümkün Olmamalıdır   

c.         Failin Kuvvet Kullanmaması Halinde Hakkını Elde Etmesinin Mümkün Olmaması ya da Güçleşmesi Gerekir           

d.         Kuvvet Kullanma Hakkın Korunması Amacına Yönelik Olmalı ve Bunun Sınırları İçinde Kalmalıdır         

4.         Rıza, Üstün Nitelikte Özel Yarar, Kamu Yararı ve Yasal Yetkinin Kullanılması        

a.         Rıza    

aa.       Rıza Hukuka ve Ahlâka Uygun Olmalıdır      

bb.       Rıza Bunu Açıklamaya Ehliyetli Kişi Tarafından Verilmiş Olmalıdır 

b.         Üstün Nitelikte Özel Yarar    

c.         Kamu Yararı   

d.         Yasal Yetkinin Kullanılması   

5.         Diğer Hukuka Uygunluk Sebepleri    

III.        Zarar  

A.         Kavram          

B.         Türleri

1.         Malvarlığı – Şahıs Varlığı Zararları    

2.         Maddi Zarar- Manevi Zarar  

3.         Doğrudan Doğruya Zarar- Dolaylı Zarar      

4.         Yansıma Yoluyla Zarar          

5.         Fiili Zarar-Kazanç Kaybı Zararı          

6.         Normatif Zarar          

IV.       İlliyet Bağı     

A.         Kavram          

1.         Şart Teorisi    

2.         Uygun İlliyet Teorisi  

B.         Hukuka Aykırılık Bağı

C.         Birden Fazla Sebebin Varlığı Halinde İlliyet  

1.         Ortak İlliyet    

2.         Yarışan İlliyet 

3.         Önüne Geçilen İlliyet 

4.         Seçimlik İlliyet

D.        İlliyet Bağının Kesilmesi        

1.         Mücbir Sebep 

2.         Zarar Görenin Ağır Kusuru    

3.         Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru   

V.         Kusur 

A.         Kavram          

B.         Kusurun Derecesi ve Bu Açıdan Türleri        

1.         Kusurun Derecesi      

2.         Kusurun Dereceleri Bakımından Türleri       

a.         Kast-İhmal      

aa.       Kast    

bb.       İhmal  

aaa.     Ağır İhmal      

bbb.     Hafif İhmal     

b.         Ağır Kusur – Hafif Kusur        

aa.       Sorumluluğun doğumu bakımından 

bb.       İlliyet Bağını Kesen Sebepler Bakımından    

cc.        Sorumluluğun Kapsamını Tayin Bakımından

dd.       Sorumsuzluk Anlaşmaları Bakımından         

c.         Kusur (Haksız Fiil) Ehliyeti (TBK. md. 59)      

İkinci Alt Ayırım

Kusursuz Sorumluluk Halleri

§ 32.    GENEL OLARAK KUSURSUZ SORUMLULUK 

I.          Kavram          

II.         Kusursuz Sorumluluğun Kabul Edilmesinde İlkeler

A.         Dikkat ve Özen İlkesi 

B.         Hakkaniyet İlkesi       

C.         Tehlike İlkesi  

a.         Hakkaniyet Sorumluluğu: TBK. md.65 (eski TBK.md.54)     

b.         Özen Sorumluluğu     

c.         Tehlike Sorumluluğu ve Denkleştirme: TBK. md.71 

III.        Kusursuz Sorumlulukta Kusurun Etkisi       

§ 33.    AYIRT ETME GÜCÜNE SAHİP OLMAYANLARIN HAKKANİYET SORUMLULUĞU    

I.          Kavram          

II.         Niteliği           

III.        Koşulları        

A.         Haksız Fiilin Diğer Koşullarının Varlığı          

B.         Failin Ayırtım Gücüne Sahip Olmaması        

C.         Hakkaniyetin Sorumluluğu Gerektirmesi     

IV.       Sonuçları       

§ 34.    ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU       

I.          Kavram          

II.         Sorumluluğun Koşulları       

A.         Adam Çalıştırma (İstihdam) İlişkisinin Bulunması    

B.         Zararın Bir Üçüncü Kişiye Verilmesi

C.         Zararın İşin Görülmesi Sırasında ve İşle İlgili  Olarak Verilmiş Bulunması  

D.        Adam Çalıştıranın Kurtuluş Kanıtı Getirememiş Olması      

1.         Gerekli Özenin Kanıtlanması

2.         İşletme Sahibinin Çalışma Düzeninin Elverişliliğini Kanıtlamamış Olması  

III.        Sorumluluğun Sonuçları      

IV.       Özel Olarak Düzenlenen Sorumluluk Halleri          

§ 35.    HAYVAN BULUNDURANIN SORUMLULUĞU           

I.          Kavram          

II.         Koşulları        

A.         Zarara Bir Hayvanın Sebebiyet Vermiş Olması        

B.         Hayvanın Bakım ve Yönetimini Üstlenen Bulunmalı

C.         Hayvanın Fiili ile Zarar Arasında İlliyet Bağının Bulunması  

D.        Kurtuluş Kanıtı Getirilememiş Olmalı

III.        Hüküm ve Sonuçları 

A.         Zararın Tazmini         

B.         Rücû Hakkı     

C.         Hayvan Üzerinde Hapis ve Hayvanı Etkisiz Hale Getirme Hakkı      

1.         Alıkoyma Hakkı          

2.         Hayvanı Etkisiz Hale Getirme Hakkı  

§ 36.    EV BAŞKANININ SORUMLULUĞU    

I.          Kavram          

II.         Koşulları        

A.         Ev Başkanlığı İlişkisi Bulunmalı         

B.         Ev Başkanlığına Tâbi Olan Kişi Başkasına Zarar Vermeli      

C.         Ev Başkanı Kurtuluş Kanıtı Getirememiş Olmalı      

III.        Sonuçları       

§ 37.    YAPI MALİKİNİN SORUMLULUĞU    

I.          Kavram          

II.         Koşulları        

A.         Bir Bina veya Diğer Yapı (İnşA. Eseri Bulunmalı       

1.         Sabit ve Toprağa Bağlı Olma Unsuru

2.         İnsan Eliyle Yapılmış Bulunması Unsuru Aranacaktır           

B.         Yapı Maliki-İntifa ya da Oturma Hakkı Sahibi Bulunmalı     

C.         Zarara Yapım Bozukluğu veya Bakım Eksikliği Sebep Olmalı

1.         Yapım Bozukluğu       

2.         Bakım Eksikliği           

D.        İlliyet Bağını Kesen Sebepler Bulunmamalı  

III.        Sonuçları       

IV.       Zarar Tehlikesini Giderme Yükümlülüğü    

V.         Yapı Denetim Kuruluşlarının Sorumluluğu

§ 38.    TAŞINMAZ SAHİBİNİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU           

I.          Kavram          

II.         Koşulları        

A.         Bir Taşınmaz Bulunmalı        

B.         Taşınmazın Sahibi Bulunmalı

C.         Zarar, Mülkiyet Hakkının Aykırı Kullanılmasından Doğmalı 

D.        Zararla Mülkiyet Hakkının Kullanılması Arasında İlliyet Bağı Bulunmalı     

E.         İlliyet Bağını Kesen Sebepler Bulunmamalı  

III.        Sonuçları       

IV.       Bina ve Diğer Yapı Eseri Sahibinin Sorumluluğuyla Karşılaştırılması       

§ 39.    TEHLİKE SORUMLULUĞU      

I.          Kavram – Sorumluluğun Sebebi     

II.         Koşulları        

A.         Bir İşletme Faaliyetinin Bulunması   

B.         Faaliyetin Önemli Ölçüde Tehlike Arzetmesi

1.         Büyük Özen Gösterilmesine Rağmen Sıkça ve  Ağır Zararlar Doğurmaya Elverişlilik         

2.         Benzer Tehlikeler İçin Özel Tehlike Sorumluluğunun Varlığı

III.        SONUÇLARI   

1.         Zarardan Sorumluluk 

2.         Zarardan Müteselsilen Sorumluluk   

§ 40.    MOTORLU ARAÇ İŞLETENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU  

I.          2918 Sayılı KTK ve Araç İşletenin Sorumluluğunun Niteliği          

II.         Sorumlu Kişi Olarak Araç İşleten     

A.         Araç İşleten Kavramı 

B.         Araç İşleten Kişiler     

1.         Gerçek İşleten

a.         Araç Sahibi     

b.         Araç Sahibi Dışında Kalan Araç İşletenler     

aa.       Aracı Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satın Alan Kişi   

bb.       Motorlu Aracın Kiracısı         

cc.        Araç İşleten Olarak Ariyet Alan         

dd.       Araç İşleten Olarak Rehin Alan         

ee.       Yolcu Taşımacılığı Yapan Firmalar    

ff.         Araç İşleten Diğer Kişiler       

2.         Farazî İşleten  

a.         Motorlu Araçla İlgili Meslek Sahipleri          

b.         Yarış Düzenleyicileri  

c.         Motorlu Aracı Çalan veya Gasbeden Kişiler

aa.       Motorlu Aracın Çalınmış veya Gasbedilmiş Olduğunu Bilmeyen Kişilere Karşı Sorumluluk           

aaa.     Motorlu Aracı Çalan veya Gasbeden Kişinin Sorumluluğu   

bbb.     Motorlu Aracın Sürücüsünün Sorumluluğu 

ccc.      Çalınmış veya Gasbedilmiş Araçların Verdikleri Zararlardan  Dolayı Araç İşletenin Sorumluluğu 

bb.       Aracın Çalınmış veya Gasbedilmiş Olduğunu Bilenlere Karşı Sorumluluk   

aaa.     Aracın İşletilmesinden Zarar Gören Kişi Araca Binen Yolcu Olmalıdır       

bbb.     Zarar Gören Kişi Aracın Çalıntı veya Gasp Edilmiş Olduğunu Bilmelidir     

C.         Araç İşletenin Eylemlerinden Sorumlu Tutulduğu Kişiler    

III.        Araç İşletenin Sorumluluğunun Koşulları   

A.         Olumlu Koşullar         

1.         Bir Motorlu Aracın İşletilmesi           

a.         Motorlu Araç 

b.         İşletilme Halinde Olma         

c.         İşletme Alanı  

2.         Zarar  

a.         Yolcu Beraberindekiler Dışında Kalan Eşya Zararları

b.         Aracın Uğradığı Zarar

c.         Manevi Zararlar        

3.         İlliyet Bağı      

B.         Olumsuz Koşul: İşletenin Kurtuluş Kanıtı Getirememesi     

1.         Genel Kurtuluş Sebepleri     

a.         Zararın Doğumunda Kusurun Bulunmadığını ve Araçtaki Bozukluğun Etkili Olmadığını Kanıtlama          

b.         İlliyet Bağını Kesen Sebepler 

aa.       Mücbir Sebep 

bb.       Zarar Görenin Ağır Kusuru    

c.         Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru   

3.         Özel Kurtuluş Sebepleri         

a.         Çalınan veya Araç İşletenin İzni Dışında Kullanılan Araçlardan Sorumlulukta        

b.         Hatır İçin Taşıma veya Aracın Hatır İçin Kullandırılması      

IV.       Birden Fazla Kişinin Birlikte Sorumluluğu  

V.         Birden Fazla İşletenin Sorumluluklarının Karşılaşması      

VI.       Tazminatın İndirilmesi ve Sorumluluğa İlişkin Anlaşmalar

A.         Tazminatın İndirilmesi          

B.         Sorumluluğa İlişkin Anlaşmalar        

Üçüncü Alt Ayırım

Haksız Fiilin Hüküm ve Sonuçları

§ 41.    ZARAR VE TAZMİNİ  

I.          Zararın Hesaplanması          

A.         Zararın ve Kusurun Kanıtlanması      

1.         İspat Külfeti    

2.         Zararın Gerçek Miktarının Kanıtlanamaması

3.         Zarar Miktarının ya da Hesaplanma Yönteminin Yasada Belirlenmiş Olması         

B.         Zararın Hesaplanmasında Gözönünde Tutulacak An           

C.         Malvarlığı (EşyA. Zararlarının Hesaplanması

D.        Şahıs Varlığı Zararlarının Hesaplanması       

1.         Bedensel Zarar (Yaralanma) Halinde

a.         Tedavi Giderleri         

b.         Çalışma Gücünün Azalması ya da Yitirilmesi Zararı 

c.         Ekonomik Geleceğin Sarsılması Zararları     

d.         Kazanç Kaybı  

2.         Ölüm Halinde 

a.         Ölenin Ölünceye Kadarki Zararları   

b.         Cenaze Giderleri        

c.         Destekten Yoksun Kalanların Zararları        

aa.       Destekten Yoksun Kalanlar   

bb.       Destekten Yoksun Kalma Zararının Hesaplanmasındaki  Unsurlar 

E.         Yararların Hesaba Katılması 

II.         Tazminatın Hesaplanması    

A.         Tazminat ile Zarar Arasındaki İlişki   

B.         Tazminatın Şekli ve Kapsamı 

C.         Tazminat Miktarını Etkileyen Unsurlar         

1.         Fiilin (Saldırının) Ağırlığı        

2.         Kusurun Ağırlığı         

3.         Tarafların Sıfatı, Konumu, Sosyal ve Ekonomik Durumları  

D.        Tazminatta İndirim veya Tazminatı Ret Sebepleri   

1.         Zarar Görenin Zarara Razı Olması    

2.         Zarar Görenin Kusuru (Ortak Kusur) 

a.         Zararın Doğumunda Ortak (Müterafık) Kusur          

b.         Zararın Artmasında Ortak Kusur       

c.         Sorumlunun Durumunu Ağırlaştıran Ortak Kusur   

3.         Ağır Kusurun Bulunmadığı Hallerde Zarar Verenin Zor Duruma Düşecek Olması Nedeniyle Tazminatın İndirilmesi      

a.         Zarardan Sorumlu Kişinin Ağır Kusurunun Bulunmaması   

b.         Zararın Tamamının Tazminine Hükmedilmesinin Sorumluyu Zor Duruma Düşürecek Olması     

c.         Üçüncü Kişiler Tarafından Yapılan Sorumluya Rücu Edilemeyecek Ödemelerin Tazminattan İndirilememesi-Destekten Yoksun Kalma Tazminatından Hakimin İndirim ve Artırım Yapmaması-İdari İşlem ve Eylemler                Nedeniyle Ölüm ve Bedensel Zararlar   

aa.       Maddenin l. Fıkrasının I. Cümlesi Destekten Yoksun Kalma Zararları İle Bedensel Zararların, Borçlar Kanunu Hükümlerine ve Sorumluluk Hukuku İlkelerine göre Hesaplanacağını Hükme Bağlamıştır   

bb.       Üçüncü Kişiler Tarafından Yapılan Sorumluya Rücu Edilemeyecek Ödemelerin Tazminattan İndirilememesi

cc.        Destekten Yoksun Kalma Tazminatından Hakimin İndirim ve Artırım Yapmaması

E.         Bedensel Zararlarda Tazminat Hükmünün Değiştirilebilmesi         

F.         Tazminatta Gecikme Faizi     

G.        Geçici Ödemeler       

1.         Geçici Ödemeye Karar Verilebilmesinin Koşulları   

a.         İddianın Haklılığını Gerçeğe Yakın Gösteren Kanıtlar Sunulmuş Olması     

b.         Zarar Görenin Ekonomik Durumunun Da  Bunu Gerekli Kılması Unsurlarına Bağlanmıştır.          

c.         Zarar Görenin Talepte Bulunması     

2.         Kararın Hüküm ve Sonuçları 

§ 42.    MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ 

I.          Kavram          

II.         Hukuksal Niteliği      

III.        Manevi Tazminatın Koşulu Olarak Manevi Zarar  

A.         Kişisel Varlıklara Saldırı Halinde       

1.         Maddi Kişisel Değerlere Saldırı Halinde       

a.         Yaralama Halinde      

aa.       Yaralanan Kişinin Zararı        

bb.       Yaralananın Yakınlarının Zararı        

b.         Ölüm Halinde 

aa.       Ölenin Ölünceye Kadarki Manevi Zararları  

bb.       Ölüm Nedeniyle Ölenin Yakınlarının Manevi Zararları        

2.         Maddi Nitelikte Olmayan Kişisel Değerlere Saldırı Halinde 

a.         Şeref ve Haysiyet       

b.         Özel Yaşam    

aa.       Ortak Yaşam Alanı     

bb.       Dar Anlamda Yaşam Alanı     

cc.        Sır Alanı          

c.         Ses-İsim-Resim          

d.         Özgürlükler    

B.         Malvarlıklarına Saldırı Halinde         

IV.       İki Manevi Tazminat Hükmünün Karşılaştırılması 

V.         Basın Yoluyla Kişilik Hakkına Saldırı Halinde Manevi Tazminat   

A.         Kavram         

B.         Basın Özgürlüğü ile Kişilik Hakkının Korunmasına İlişkin Yararların Çatışması       

C.         Gerçeğe Uygunluk     

D.        Aracın Amaca Uygunluğu İlkesi        

E.         Sonuçları        

§ 43. SEBEPLERİN YARIŞMASI HALİNDE SORUMLULUK     

I.          Kavram          

II.         Benzer Kurumlardan Farkı   

A.         Müteselsil Sorumluluktan Farkı       

B.         Seçimlik Borçtan Farkı          

III.        Uygulama Alanı       

IV.       Koşulları        

A.         Birden Fazla Sorumluluk Sebebinin Bulunması       

B.         Zarar gören kişinin tazminat istemini birden fazla sebebe dayandırmış olması     

C.         Yasanın aksini öngörmemiş olması  

V.        Sonuçları       

§ 44.    AYNI ZARARDAN BİRDEN FAZLA KİŞİNİN SORUMLULUĞU

I.          Kavram          

II.         Birden Fazla Kişinin Aynı Zarardan Dolayı Ortak Kusurları Nedeniyle Sorumlulukları   

A.         Ortak Kusur Kavramı 

B.         Müteselsil Sorumluluk           

III.        Değişik Hukuksal Nedenlerle Birden Fazla Kişinin Aynı Zarardan Dolayı Sorumlulukları

A.         Sorumluluğa Yol Açan Değişik Hukuksal Nedenler   

B.         Müteselsil Sorumluluk           

IV.       İç İlişki (Rücu İlişkisi) 

V.        Tam Teselsül ile Eksik Teselsül Arasındaki Farklar 

§ 45.    CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK DAVASINA ETKİSİ 581

I.          Kavram          

II.         Ceza Hâkiminin Durumu      

A.         Ceza Hâkiminin Hukuk Hâkimi Karşısındaki Durumu           

B.         Ceza Mahkemesinden Tazminat Talebi       

III.        Hukuk Hâkiminin Durumu   

A.         Bağımsızlık Prensibi   

1.         Prensibin Konuluş Sebebi      

2.         Bağımsızlık Prensibinin Uygulanma Alanı     

a.         Ceza Hukuku Kuralları Bakımından Bağımsızlık       

b.         Ceza Mahkemesi Kararları Karşısında Bağımsızlık   

c.         Takipizlik, Salıverme Kararları          

3.         Ceza Dâvası Hukuk Dâvası İçin Bir Bekletici Sorun Teşkil Eder mi?

4.         Bağımsızlık Prensibinin Diğer Medenî Hukuk İlişkilerine de Uygulanması  

IV.       Bağımsızlık Prensibinin İstisnaları   

§ 46.    ZAMANAŞIMI

I.          Kavram          

II.         Zamanaşımı süreleri 

A.         Kısa süre        

B.         Uzun Süre      

C.         Ceza Zamanaşımı     

1.         Zamanaşımı Bakımından Ceza Hukuku İle  Medenî Hukuk Arasındaki İlişki

2.         Ceza Dâvası Zamanaşımının Uygulanması İçin Gerekli Olan Koşullar         

a.         Suç Teşkil Eden Bir Fiilin Varlığı        

b.         Ceza Dâvası Zamanaşımı Süresinin Daha Uzun Olması       

c.         Zamanaşımının Ceza Dâvası Zamanaşımı Olması Gerekir   

3.         Ceza Davası Zamanaşımı Kimlere Uygulanır?          

4.         Ceza Dâvası Zamanaşımının Başlaması, Kesilmesi,Durması

5.         Ceza Dâvası Zamanaşımının Uygulanması İle İlgili Bazı Sorunlar    

D.        Daimi Def’i Hakkı       

E.         Rücu Alacaklarında Zamanaşımı      

1.         Rücu Alacağı  

2.         Rücu Alacağında Zamanaşımı Süresi

3.         Zamanaşımı Süresinin İşlemeye Başlama Anı          

4.         Bildirim Yükümü        

III.        Karayolları Trafik Kanunu’nda Zamanaşımı          

A.         Süresi 

B.         Sürenin Başlaması     

Üçüncü Ayırım

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLAR

§ 47.    KAVRAM-DİĞER BORÇ KAYNAKLARINDAN FARKI 

I.          Kavram          

II.         Diğer Borç Kaynaklarından Farkı    

A.         Hukuksal İşlemlerden Doğan Borçlardan Farkı        

B.         Haksız Fiillerden Doğan Borçlardan Farkı     

C.         Sebepsiz Zenginleşme ile Vekaletsiz İş Görmenin Farkı       

D.        Sebepsiz Zenginleşme ve Haksız Zilyedin Sorumluluğu Arasındaki Fark     

§ 48.    SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN TALEP HAKKININ

İKİNCİ DERECEDE OLMA VE ŞAHSİ NİTELİĞİ

I.          Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Hakkın İkinci Derecede  Olma Niteliği

II.         Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Talep Hakkı Şahsi Bir  Hak Temin Eder

§ 49.    KOŞULLARI    

I.          Bir Tarafın Malvarlığında veya Emeğinde Azalma 

II.         Diğer Tarafın Malvarlığında Artma 

A.         Malvarlığı-Emek İle Zenginleşme     

B.         Kaynağı Bakımından  

C.         Malvarlığına Etkisi Bakımından        

D.        Zenginleşme Sonrası Artışların Meydana Gelmesi Bakımından      

III.        İlliyet Bağı     

IV.       Hukuka veya Ahlâka Aykırı Bir Amacın Bulunmaması      

V.         Haklı Bir Sebebin Bulunmaması      

A.         Haklı Hiçbir Sebebin Bulunmaması   

B.         Sebebin Geçerli Olmaması (Geçeriz Sebep) 

C.         Sebebin Gerçekleşmemesi (Gerçekleşmeyen Sebep)          

D.        Sebebin Sona Ermesi (Sona Ermiş Sebep)    

§ 50.    BORÇ OLMADIĞI HALDE İFA EDİLENİN İADESİ        

I.          Kavram          

II.         Koşulları        

A.         İfası Gereken Bir Borcun Bulunmaması        

B.         İfada Bulunulmuş Olması                               

C.         İfa Kişinin Kendi Serbest İradesiyle Gerçekleşmiş Olmalıdır

D.        İfa Borcun Varlığında Hataya Düşülerek Gerçekleşmiş Olmalıdır   

E.         İfa Zamanaşımına Uğramış Bir Borçla ya da Ahlâki Bir Görevin İfasıyla İlgili Olmamalıdır    

III.        Kuralın İstinaları       

§ 51.   SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMENİN HÜKÜM VE SONUÇLARI       

I.          İade Yükümlülüğü ve Kapsamı        

II.         Masrafların Tazmini 

§ 52.    ZAMANAŞIMI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM         

BORÇ İLİŞKİLERİNİN HÜKÜMLERİ

§ 53. KAVRAM VE GENEL BİLGİLER 

Birinci Ayırım

İFA

§ 54.    İFA KAVRAMI - İFANIN ETKİSİ          

I.          Kavram          

II.         İfanın Etkisi   

Birinci Alt Ayırım

İfa Yeri

§ 55.    KAVRAM VE İFA YERİNİN ÖNEMİ    

I.          Kavram          

II.         İfa Yerinin Önemi     

A.         Taşıma (NakliyE., Sigorta, Ambalaj Giderleri Bakımından   

B.         Tevdi Yerini Tayin Bakımından         

C.         Yetkili Mahkemeyi Tayin Bakımından          

D.        Olaya Uygulanacak Hukuk Kuralını Tayin Bakımından         

§ 56.    İFA YERİNİN BELİRLENMESİ 

I.          İfa Yerinin Tarafların Anlaşmasıyla Belirlenmesi   

II.         İfa Yerinin Kanunla Belirlenmesi     

A.         Para Borçlarında İfa Yeri, “Alacaklının Ödeme Zamanındaki Yerleşim Yeri” dir     

1.         Eski BK.md.73 f.I’ de Yer Alan “Tediye Alacaklının Verme Zamanındaki Mukim Bulunduğu Yer” HükmününYorumu:   

2.         Yeni TBK.md.89/I’deki “Para Borçları, Alacaklının Ödeme Zamanındaki Yerleşim Yerinde” Hükmü         

B.         Verme Borçlarında İfa Yeri “Borç Konusunun Bulunduğu Yerdir” 

C.         Para ve Parça Borçları Dışındaki Borçlarda İfa Yeri, “Borçlunun Yerleşim Yeri”dir

D.        Alacaklının Yerleşim Yerinin Değişmesi Halinde, Eski Yerleşim Yerinde İfa

İkinci Alt Ayırım

İfa Zamanı

§ 57.    KAVRAM VE İFA ZAMANININ ÖNEMİ        

I.          Kavram          

II.         İfa Zamanının Önemi

A.         Temerrüt Bakımından           

B.         Zamanaşımı Süresinin İşlemeye Başlaması Bakımından      

C.         Takas Bakımından     

D.        Borçlunun İfa Zamanından Önce İfaya Zorlanamaması ve İfaya Yetkili Olmaması Bakımından   

E.         İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Ödemezlik Def’i Bakımından       

§ 58.    İFA ZAMANININ BELİRLENMESİ VE İFA SÜRELERİ  

I.          İfa Zamanının Belirlenmesi  

A.         İfa Zamanının Anlaşmayla Belirlenmesi       

B.         İfa Zamanının İşin Niteliğine Göre Belirlenmesi       

C.         İfa Zamanının Kanunla Belirlenmesi 

D.        Derhal İfa Kuralı        

II.         İfa Süreleri    

III.        Erken (Vaktinden Evvel) İfa 

A.         Vaktinden Evvel İfa Kuralı ve İstisnaları       

B.         Erken İfanın İndirime Yol Açmaması ve İstisnası      

Üçüncü Alt Ayırım

İfanın Tarafları

§ 59.    BORÇLU         

I.          Borçlu Tarafından İfa

A.         Şahsen İfa Yükümlülüğünün Olmaması       

B.         Üçüncü Kişi Tarafından İfa    

1.         Üçüncü Kişi Tarafından İfanın Sebebi           

a.         Borçlunun İradesi Dışında Üçüncü Kişi Tarafındanİfa          

b.         Borçlunun İradesiyle Üçüncü Kişi Tarafından İfa     

2.         Üçüncü Kişi Tarafından İfanın Sonuçları       

a.         Genel Sonucu

b.         Borcun Üçüncü Kişi Tarafından İfa Edilmesine Rağmen, Sorumluluğun Borçluya Ait Olması       

c.         İfada Bulunan Kişinin Borçluya Rücu Etmesi ve  Alacaklının Haklarına Halefiyet   

aa.       Genel Olarak Halefiyet         

aaa.     Rehinden Kurtaran Kişi Lehine Halefiyet      

bbb.     Borçlunun Alacaklıya İhbarı İle Halefiyet     

bb.       Özel Halefiyet Halleri

aaa.     Müteselsil Borçlular Lehine Halefiyet          

bbb.     Kefil Lehine Halefiyet

ccc.      Özel ve Sosyal Sigortalarda Sigortacı Lehine Halefiyet        

C.         Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme        

1.         Genel Olarak 

a.         Alacaklı ile Borçlu Arasında Bir Borç İlişkisinin Bulunması   

b.         Borçlunun Alacaklıya Kendi Fiilini Değil, Başkasının Fiilini Üstlenmesi       

c.         Üçüncü Kişinin Fiili İfa Etmemesinden Doğacak Zararların  Tazmin Edileceğinin Üstlenilmesi      

d.         Sözleşmenin Şekli     

2.         Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenenin Süreyle Sınırlı Sorumluluğunun Kararlaştırılabilmesi     

3.         Banka Teminat Mektupları   

a.         Kavram          

b.         Hukuksal Niteliği       

c.         Tarafları         

d.         Banka Teminat Mektuplarında Süre 

e.         Hüküm ve Sonuçları  

II.         Borçlu Tarafın Değişmesi     

§ 60.    ALACAKLI      

I.          İfayı Talep Yetkisi      

A.         İfayı Talep Yetkisinin Alacaklıya Ait Olması 

B.         İfayı Talep Yetkisinin Üçüncü Kişiye Ait Olması ve Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme

1.         Kavram          

2.         Koşulları         

a.         Geçerli Bir Borç İlişkisinin Kurulması

b.         Borç İlişkisinde İfanın Üçüncü Kişi Yararına Yapılması Kararlaştırılmış Olması      

3.         Tarafları         

4.         Türleri

5.         Yaygın Uygulama Örnekleri  

6.         Hüküm ve Sonuçları 

C.         Adam Çalıştıranların Çalışanlar Yararına Sigortadan Doğan Hakların Çalışana Ait Olması:

II.         Alacaklı Tarafın Değişmesi   

Dördüncü Alt Ayırım

İfanın Konusu

§ 61.    BORÇLANILMIŞ EDİM VE EDİMİN TÜRLERİNE GÖRE İFA    

I.          Borçlanılmış Edimi İfa          

A.         Kural  

B.         İstisnaları: İfa Yerini Tutan Edim – İfa Amacıyla Edim          

II.         Edimin Türlerine Göre İfa    

A.         Bölünemeyen Borçlar

B.         Çeşit Borçları 

C.         Seçimlik Borçlar        

§ 62.    KISMÎ İFA       

Beşinci Alt Ayırım

İfa Sırası

§ 63.    KAVRAM       

§ 64.    AYNI ANDA İFA - ÖDEMEZLİK DEF’İ 

I.          Kavram          

II.         Koşulları        

A.         İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşme Mevcut Bulunmalı   

B.         Önceden İfa Yükümlülüğü Bulunmamalı     

C.         Alacaklının Kendi Edimini İfa veya İfayı Teklif Etmemiş Olması     

D.        Alacaklının Kendi Edimini Sonradan İfa Etme Hakkına Sahip Olmaması    

III.        Hüküm ve Sonuçları 

§ 65.    ÖNCEDEN İFA YÜKÜMLÜSÜNÜN İFADAN KAÇINMA HAKKI         

I.          Kavram          

II.         Koşulları        

A.         İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşme Mevcut Bulunmalıdır          

B.         Önceden İfa Yükümlülüğü Bulunmalıdır      

C.         Alacaklı Borç Ödemeden Güçsüzlüğe Düşmüş Bulunmalıdır           

D.        Alacaklının Borç Ödemeden Güçsüzlüğe Düşmesi Sonucunda Önceden İfa Yükümlüsü Borçlunun Hakkı Tehlikeye Düşmüş Bulunmalıdır       

III.        Sonuçları       

A.         İfadan Kaçınma Hakkı

B.         Güvence Verilmediği Takdirde Sözleşmeden Dönme Hakkı

Altıncı Alt Ayırım

Para Borçlarında İfa ve Faiz

§ 66.    PARA BORÇLARINDA İFA     

I.          Kavram          

II.         Para Borçlarında Yerli Parayla İfa Kuralı    

III.        Yabancı Para ya da Altın Değer Kaydı        

IV.       Yabancı Para Borcu ve İfası  

A.         Eski TBK.md.83 Dönemindeki Düzenleme   

B.         Yeni TBK.md. 99 Hükmü İle Getirilen Düzenleme    

V.        Para Borçlarında Kısmen Ödeme Halinde Mahsup

A.         Para Borcunun Bir Tek Borç İlişkisine Dayandığı Hallerde Mahsup

B.         Para Borcunun Birden Fazla Borç İlişkisine Dayandığı  Hallerde Mahsup   

VI.       Akreditif        

A.         Kavram ve Hukuksal Niteliği 

1.         Kavram          

2.         Hukuksal Niteliği       

B.         Taraflar ve Aralarındaki Hukuksal İlişkiler   

1.         Akreditif Açtıran (Akreditif Amiri) İle Akreditif Alıcısı  (Akreditif Lehdarı) Arasındaki İlişki

2.         Akreditif Açtıran ile Akreditif Ödeyicisi (Muhabir Banka) Arasındaki İlişki 

§ 67.    FAİZ BORCU   

I.          Kavram ve Faiz Borcunun Niteliği   

A.         Kavram          

B.         Faiz Borcunun Niteliği

II.         Faiz Oranları  

A.         Ana Para (Kapital) Faizi         

1.         Sözleşme İle Kararlaştırılan Ana para Faizi  

a.         Faizin Taraflarca Sözleşmede Kararlaştırılması       

b.         Sözleşme İle Faizi Kararlaştırma Yetkisinin Taraflardan Birine Bırakılması

2.         Sözleşmede Anapara Faiz Oranının Kararlaştırılmamış Olması      

B.         Temerrüt (GecikmE. Faizi      

1.         Temerrüt Faizinin Sözleşme İle Kararlaştırılmış Olması     

2.         Temerrüt Faizinin Sözleşme İle Kararlaştırılmadığı Hallerde Faiz Oranı     

a.         Yeni Borçlar Kanunumuzdan Önceki Dönemde Yasal Faiz Oranlarına İlişkin Düzenlemeler         

b.         Yeni Borçlar Kanunumuzda Yasal Temerrüt Faiz Oranları   

c.         Yeni TTK.md.1530 Hükmüne Göre Para Borçlarında  Temerrüt ve Temerrüt Faizi

III.        Faizin Ana Parayı Geçip Geçemeyeceği Sorunu     

IV.       Faize Faiz Yürütülmesi         

Yedinci Alt Ayırım

İfanın İspatı

§ 68.    KAVRAM – İSPAT ARAÇLARI

I.          Kavram          

II.         İspat Araçları 

A.         Belgeyle İspat Kuralı ve İstisnaları    

B.         Makbuz          

1.         Kavram          

2.         Niteliği

3.         Makbuz Vermenin Hüküm ve Sonuçları       

a.         Dönemsel Edimler İçin Verilen Makbuzun Önceki Edimlerin  İfa Edildiğine Karine Oluşturması   

b.         Ana Para Borcunun Ödendiğine İlişkin Makbuz Verilmesinin  Faiz Borçlarının da Ödendiğine Karine Oluşturması   

c.         Borç Senedinin Borçluya Verilmesi Borcun Sona Erdiğine Karine Oluşturur          

C.         Senet  

1.         Kavram          

2.         Senedin İadesi ve Sonuçları  

3.         Senedin İade Edilmemesi ve Sonuçları         

İkinci Ayırım

BORCA AYKIRILIK

Birinci Alt Ayırım

Genel Olarak Borca Aykırılık

§ 69.    KAVRAM-BORCA AYKIRILIK HALLERİ          

I.          Kavram          

A.         Borca Aykırılık Kavramı         

B.         Sözleşmeye Aykırılık ile Haksız Fiil Arasındaki İlişki  

II.         Borca Aykırılık Halleri          

§ 70.    BORCA AYKIRILIĞIN GENEL SONUÇLARI     

I.          Aynen İfa       

A.         Aynen İfayı İsteme Hakkı      

B.         Borçlu Yerine İfada Bulunma Yetkisinin Alınması    

II.         Yapmama Borçlarında Aynen İfa Yerine Tazminat Sorumluluğu 

III.        Yapma Borcuna Aykırılığın Giderilmesinde Aynen İfa       

IV.       Doğan Zararın Tazmini Sorumluluğu          

A.         TBK. md. 112 Hükmünün Uygulanma Alanı 

B.         Sorumluluğun Koşulları         

1.         Borca Aykırı Bir Eylemin Varlığı        

2.         Zarar  

3.         İlliyet Bağı      

a.         Mücbir Sebep 

aa.       Genel Mücbir Sebepler         

bb.       Özel Mücbir Sebepler

b.         Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru   

c.         Zarar Görenin Ağır Kusuru    

4.         Kusur  

C.         Borca Aykırılığın Sonuçları    

§ 71.    BORÇLUNUN İFA YARDIMCISININ EYLEMLERİNDEN SORUMLULUĞU      

I.          Kavram          

II.         Yardımcı Kişinin Eylemlerinden Sorumluluğun Koşulları  

A.         Taraflar Arasında Geçerli Bir Borç İlişkisinin Bulunması      

B.         Borcun İfasında Yardımcı Kişi Kullanmanın Mümkün Olması         

C          Borçlunun, Borcun İfası ya da Bir Hakkın Kullanılması  Amacıyla Yardımcı Kişi Kullanması

D.        Yardımcı Kişinin Borcu İfa Ederken Alacaklıya Zarar Vermesi         

E.         Borcun Yardımcı Kişi Yerine Bizzat Borçlu Tarafından İfa Edilmiş Olması Halinde, Borçlunun Kusurlu Sayılması Gerektiği    

III.        Yardımcı Kişinin Eylemlerinden Sorumluluğun Sonuçları 

IV.       Adam Çalıştıranın Sorumluluğu ile Yardımcı Kişinin Eyleminden Sorumluluğun Karşılaştırılması        

§ 72.    BORCA AYKIRILIKTAN DOLAYI SORUMSUZLUK ANLAŞMALARI    

I.          Borçlunun Borca Aykırılıktan Dolayı Sorumsuzluğuna  İlişkin Anlaşmalar          

A.         Kavram          

B.         Sorumsuzluk Anlaşmalarının Koşulları         

1.         Taraflar Arasında Sorumsuzluğa İlişkin Bir Anlaşmanın Varlığı       

2.         Sorumsuzluk Anlaşması Borçlunun Ağır Kusuruna Dayanan Davranışlarına İlişkin Olmamalıdır 

3.         Sorumsuzluk Anlaşması Borçlunun Sadece Hafif Kusuruna Dayanan Davranışlarına İlişkin Olmalıdır (Hafif kusurdan sorumsuzluk serbestisi)     

4.         Alacaklı Sorumsuzluk Anlaşması Sırasında Borçlunun Hizmetinde Bulunmamalı ya da Borçlunun Sorumluluğu Kanun veya Yetkili Makamca Verilen İzne Dayalı Bir İşle İlgili Olmamalı (Hafif Kusurdan Sorumsuzluk              Yasağı)

5.         Sorumsuzluk Anlaşması Özel Bir Hükümle Yasaklanmamış Olmalıdır        

II.         Borçlunun Yardımcı Kişinin Eylemlerinden Dolayı  Sorumsuzluk Anlaşmaları    

A.         Kavram          

B.         Borçlunun Borca Aykırılıktan Sorumsuzluk Anlaşması ile Farkları  

C.         Koşulları         

1.         Borçlunun Yardımcı Kişi Kullanmasının Mümkün ve Geçerli Olması         

2.         Alacaklı ile Borçlu Arasında, Yardımcının Eylemlerinden  Sorumsuzluğa İlişkin Bir Anlaşmanın Yapılmış Bulunması     

3.         Sorumsuzluk Anlaşmasının Yardımcının  Her Kusurlu Borca Aykırı Eylemlerine İlişkin Olabilmesi

4.         Borçlunun Sorumluluğunun Kanun veya Yetkili Makamca Verilen İzne Dayalı Bir İşle İlgili Olmaması     

a.         Kesin Hükümsüzlük Yaptırımı:          

b.         Yeni Düzenleme İsabetli Olmamıştır

İkinci Alt Ayırım

Kusurlu İmkânsızlık

§ 73.    KAVRAM - TÜRLERİ   

I.          Kavram          

II.         Türleri

A.         Önceki İmkânsızlık     

B.         Sonraki İmkânsızlık    

1.         Sonraki Kusursuz İmkânsızlık

2.         Sonraki Kusurlu İmkânsızlık  

III.        Sonraki Kusurlu İmkânsızlıktan Sorumluluğun Koşulları ve Sonuçları     

A.         Koşulları         

1.         Edimin İfasının İmkânsız Hale Gelmesi         

a.         Maddi ve hukuksal imkansızlık         

b.         Objektif-Sübjektif İmkansızlık

c.         Kalıcı-geçici imkansızlık        

d.         Tam imkansızlık- kısmi imkansızlık   

2.         İmkânsızlığın Hukuksal İşlemin Kurulmasından Sonra Doğmuş Olması      

3.         Borçlunun Edimin İfasının İmkânsızlaşmasında Kusurlu Olması     

B.         Sonuçları        

Üçüncü Alt Ayırım

Gereği Gibi İfa Etmeme (Kötü İfa)

§ 74.    KAVRAM- KOŞULLARI VE SONUÇLARI        

I.          Kavram          

II.         Koşulları        

A.         Borç İfa Edilmiş Olmalı          

B.         Borç Gereği Gibi İfa Edilmemiş Olmalı         

III.        Sonuçları       

Dördüncü Alt Ayırım

Temerrüt

§ 75.    ALACAKLININ TEMERRÜDÜ 

I.          Kavram          

II.         Koşulları        

A.         Borç Muaccel Olmalı 

B.         Borçlu İfayı Teklif Etmiş Olmalı        

C.         Alacaklı İfayı Ret Etmiş Olmalı          

D.        Alacaklının İfayı Ret Etmesi Haklı Bir Sebebe Dayanmamalı

III.        Sonuçları       

A.         Borçlunun sorumluluğuna ilişkin sonuçları  

1.         Borçlunun temerrüdünün ortadan kalkması

2.         Beklenmeyen haller nedeniyle sorumluluktan kurtulma    

3.         Borçlunun sorumluluğunun hafif takdir edilmesi   

4.         Alacaklının borçluya karşı sözleşmenin ifa edilmediği def’ini ileri sürememesi     

B.         Borçlunun yaptığı masrafları talep edebilmesi       

C.         Borç Konusunun veya Satış Bedelinin Tevdi Edilmesi Suretiyle Borçtan Kurtulma

1.         Borç Konusunun Tevdi Edilmesi Suretiyle Borçtan Kurtulma         

2.         Borç Konusunun Satılması ve Satış Bedelinin Tevdi Edilmesi Suretiyle Borçtan Kurtulma

a.         Borç Konusunun Tevdi Edilmeye Elverişli Olmaması ya da Tevdi Edilmesinin Zarara Yol Açması

aa.       Borç Konusunun Niteliği ve İşin Özelliği Gereği Tevdinin Mümkün Olmaması      

bb.       Borç Konusunun Bozulacak Cinsten Olması

cc.        Borç Konusunun Korunmasının veya Tevdi Edilmesinin  Önemli Masrafı Gerektirmesi    

b.         Alacaklıya Satışın İhbar Edilmesi      

c.         Mahkemeden Satış İzni Alınması      

3.         Tevdi Konusunu Geri Alma   

a.         Alacaklı, tevdi edilen şeyi kabul ettiğini açıklamışsa.          

b.         Tevdi ile birlikte bir rehin hakkı son bulmuşsa.        

D.        Sözleşmeden Dönme Hakkı  

IV.       İfaya Engel Diğer Nedenlerle Alacaklının Temerrüdü Hükümlerinin Uygulanması         

A.         Alacağın Kime Ait Olduğundan ya da Alacaklının Kimliğinden Kaynaklanan Nedenlerle Edimin İfasının Mümkün Olmaması  

1.         Alacağın Kime Ait Olduğundan Kaynaklanan Nedenler       

2.         Alacaklının Kimliğinden Kaynaklanan Nedenler       

B.         Borçlunun Kusurunun Bulunmaması

C.         Borcun Alacaklıya veya Temsilcisine İfa Edilememesi         

D.        Kaydın İptali ile Mülkiyetin Temerrüde Düşen Alacaklıya Geçirilmesi       

E.         Alacaklı ya da Temsilcisine İfanın Mümkün Olmaması        

V.         Alacaklının Temerrüdünden Diğer Müteselsil Borçluların da Yararlanabilmesi 

§ 76.    BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ  

I.          Kavram          

II.         Koşulları        

A.         Genel Olarak 

1.         Borç Muaccel Olmalı 

2.         İhtar ya da İhtar Yerini Tutan Bir Durum Bulunmalı

a.         İhtar   

b.         İhtar Yerini Tutan Bir Durumun Bulunması  

aa.       Sözleşmede İhtar Koşulundan Vazgeçilmiş Olması 

bb.       İfa Günü Taraflarca Açık Bir Şekilde Belirlenmişse (TBK. md. 117 f. II)     

cc.        İfa Gününü Belirleme Yetkisi Taraflardan Birine Bırakılmışsa (TBK. md. 117 f. II)  

dd.       İhtarın Gereksiz ya da Yararsız Olması         

ee.       Borcun Haksız Bir Fiilden Doğması   

ff.         Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Para Borçlarında İhtar Gerekir mi?        

gg.       Özel Hükümle İhtar Koşulundan Vazgeçilmiş Olması          

3.         Borçlunun Kusurunun Gerekmemesi

B.         Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde Temerrüdün Koşulları        

1.         Karşılıklı Borç Yükleyen Bir Sözleşme Bulunmalı     

2.         Süre (Mehil) Verilmiş veya Son Süre Verilmesini Gerektirmeyen Bir Durum Bulunmalı    

a)         Süre Verilmesi

b.         Süre Verilmesini Gerektirmeyen Bir Durumun Bulunması  

aa.       Süre Verilmesi Etkisiz Olacak İse      

bb.       Süre Verilmesi Faydasız Olacak İse   

cc.        Kesin Vadeli Bir Sözleşme Mevcut İse          

III.        Sonuçları       

A.         Genel Olarak 

1.         Aynen İfa ve Gecikme Tazminatı      

a.         Aynen İfa       

b.         Gecikme Tazminatı    

2.         Hasardan (Beklenmedik Halden) Sorumluluğun Borçluya Geçmesi

B.         Para Borçlarında       

1.         Temerrüt Faizi

a.         Kavram          

b.         Temerrüt Faizi Oranı 

2.         Aşkın (Munzam) Zarar          

a.         Kavram          

b.         Aşkın Zararının Hukuksal Niteliği      

c.         Temerrüt Faizi ve Aşkın Zarar

d.         Aşkın Zararın Koşulları          

aa.       Borçlunun Para Borcunda Temerrüde Düşmüş Olması       

aaa.     Borçlunun Temerrüdü           

bbb.     Borcun Konusunun Para Olması       

bb.       Alacaklının Aşkın Bir Zararının Bulunması    

cc.        Borçlunun Kusuru      

dd.       Aşkın Zararla Borçlunun Temerrüdü Arasında İlliyet Bağı   

e.         Aşkın Zararın İspatı ve Aşkın Zarar Karinesi 

aa.       Aşkın Zararın İspatı    

aaa.     Enflasyon Nedeniyle Aşkın Zararın İspatı     

bbb.     Devalüasyon  

ccc.      Yabancı Para Alacaklarında Aşkın Zarar       

bb.       Aşkın Zarar Karinesi  

f)          Alacaklının Fazlaya İlişkin Haklarını Saklı Tutmuş Olması Sorunu    

g)         Aşkın Zararda Zamanaşımı   

h)         Hüküm ve Sonuçları  

C.         Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde        

1.         Seçim Hakkı   

2.         İki Seçim Hakkı Arasındaki Fark Olarak Zarar Türü  

a.         Müsbet Zarar(Borcun İfa Edilmemesinden Doğan Zarar)   

b.         Menfi Zarar (Sözleşme Yapılmamış Olsaydı Doğmayacak Zarar)    

3.         Aynen İfa ve Gecikme Tazminatı      

4.          İfayı Ret, Müsbet Zararın Tazmini   

5.         Sözleşmeden Dönme ve Menfi Zararın Tazmini      

6.         Sürekli Edimli Sözleşmelerde Fesih   

7.         Kısmi Temerrüt          

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR

Birinci Ayırım

BORÇLULAR VE ALACAKLILAR ARASINDA TESELSÜL

§ 77.    BORÇLULAR ARASINDA TESELSÜL  

I.          Borçlu Tarafın Birden Fazla Kişiden Oluşması        

A.         Kısmî Borçluluk Kuralı

B.         Müteselsil Borçluluk  

1.         Müteselsil Borcun Kaynakları

a.         Sözleşmeden Doğan Müteselsil Borçluluk   

b.         Kanundan Doğan Müteselsil Borçluluk        

aa.       Haksız Fiillerden Sorumlulukta Müteselsil Borçluluk           

bb.       Ticarî Borçlarda Teselsül Karinesi     

aaa.     Taraflar Arasındaki Borcun Ticarî Nitelikte Olması  

bbb.     Birden Fazla Borçlunun Bulunması   

ccc.      Tarafların Aksine Bir Anlaşma Yapmamış Olmaları

cc.        Mirasçıların Mirasbırakanın Borçlarından Dolayı Kanunen Müteselsil Sorumluluğu         

dd.       Borca Katılma ve Sözleşmeye Katılmada Müteselsil Sorumluluk    

c.         Mahkeme Kararına Dayanan Müteselsil Borçluluk  

2.         Müteselsil Borcun Hüküm ve Sonuçları       

a.         Alacaklı Bakımından Hüküm ve Sonuçları    

aa.       Dış İlişkide      

bb.       Borçlular Bakımından (İç İlişkide)     

aaa.     Ortak Def’i ve İtirazlar          

bbb.     Kişisel Def’i ve İtirazlar          

b.         Borçlular Arasındaki İlişki Bakımından         

aa.       Rücu Hakkının Koşulları        

aaa.     Müteselsil Bir Borç İlişkisinin Varlığı

bbb.     Borçlunun Hissesinden Fazla İfada ya da İfa Yerine Geçen Edimde Bulunması      

ccc.      Borçlunun İfadan Kaçınmasının Mümkün  Olmaması         

bb.       Rücu Hakkının Sonuçları       

aaa.     Hissesinden Fazla İçin Rücu Hakkı    

bbb.     Diğer Borçlulara Hisseleri Oranında Rücu Hakkı     

ccc.      Müteselsil Borçlulardan Birinden Tahsil Edilemeyen  Kısmın Eşit Olarak Paylaştırılması 

ddd.     Rücu Hakkından Yararlanan Borçlunun Alacaklının Haklarına Halef Olması          

cc.        Borçluların Diğerlerinin Durumunu Ağırlaştırma Yasağı     

§ 78.    ALACAKLILAR ARASINDA TESELSÜL

I.          Alacaklı Tarafın Birden Fazla Kişiden Oluşması      

II.         Müteselsil Alacağın Kaynakları       

A.         Sözleşmeye Dayanan Müteselsil Alacak       

B.         Kanuna Dayanan Müteselsil Alacak  

III.        Müteselsil Alacak ile İştirak Halinde Alacak Arasındaki Farklar   

IV.       Müteselsil Alacağın Hüküm ve Sonuçları   

İkinci Ayırım

KOŞULLAR (ŞARTA BAĞLI BORÇLAR)

§ 79.    HUKUKSAL İŞLEMLERDE KOŞUL (ŞART)      

I.          Kavram          

II.         Koşulun Önemi ve Gerekliliği          

III.        Koşulun Benzer Hukuksal Kurumlardan Farkı        

A.         Koşul ve Vade

B.         Koşul ve Yükleme (Mükellefiyet)      

C.         Hukuksal İşlemin Unsurları ve Koşul 

IV.       Koşulun Türleri         

A.         Geciktirici Koşul-Bozucu Koşul          

1.         Geciktirici Koşul (Taliki Koşul)           

2.         Bozucu Koşul (İnfisahi Koşul)

B.         İradi Koşul-İradi Olmayan Karma Koşul        

C.         Olumlu Koşul-Olumsuz Koşul (Müsbet Koşul- Menfi Koşul)

V.         Koşulun Geçerlilik Koşulları 

A.         Hukuksal İşlemin Koşula Bağlanabilen Bir İşlem Olması     

B.         Koşulun Taraflarca Kararlaştırılmış Geleceğe İlişkin Belirsiz Olay Olması  

C.         Koşulun Hukuka, Ahlâka Uygun Olması ve İmkânsız Bulunmaması

VI.       Koşulun Hüküm ve Sonuçları          

A.         Koşulun Gerçekleşmesinden Önceki Aşamada        

1.         Geciktirici Koşulun Gerçekleşmesinden Önceki Aşamada   

2.         Bozucu Koşulun Gerçekleşmesinden Önceki Aşamada       

3.         Koşulun Gerçekleşmesine Engel Olmaktan Kaçınma Yükümlülüğü 

4.         Koşulun Gerçekleşememesi 

B.         Koşulun Gerçekleşmesinden Sonraki Aşamada       

1.         Geciktirici Koşulun Gerçekleşmesinden Sonraki Aşamada  

2.         Bozucu Koşulun Gerçekleşmesinden Sonraki Aşamada      

C.         Ölümün Koşulun Gerçekleşmesine Etkisi

Üçüncü Ayırım

BAĞLANMA PARASI-CAYMA PARASI VE  CEZA KOŞULU

§ 80.    BAĞLANMA PARASI VE CAYMA PARASI     

I.          Bağlanma Parası       

II.         Cayma Parası (Zamanı Rücu)

§ 81.    CEZA KOŞULU (CEZAİ ŞART) 

I.          Kavram ve Amacı      

II.         Hukuksal Niteliği      

III.        Ceza Koşulunun Türleri        

A.         Seçimlik Ceza Koşulu 

B.         İfaya Eklenen Ceza Koşulu     

1.         Alacaklı, Borçlunun Zamanında ve Yerinde İfada Bulunmamasına Rağmen, Borçludan Ceza Koşulu Talep Etmeyeceğini Açıkça Belirtmişse       

2.         Alacaklı Borçlunun İfasını Çekincesiz (İhtirazî Kayıt İleri Sürmeden) Kabul Etmişse

C.         İfa Yerine Ceza Koşulu (Dönme Cezası)        

IV.       Ceza Koşulunu Aşan Zararın Tazmini          

V.         Ceza Koşulunun Kusur Koşulunu Gerektirmesi      

VI        Kısmi İfanın Yanması

VII.      Ceza Koşulunun Miktarı ve İndirilmesi       

BEŞİNCİ BÖLÜM

BORÇ İLİŞKİLERİNDE TARAF DEĞİŞİKLİKLERİ

§ 82.    ALACAĞIN DEVRİ      

I.          Kavram          

II.         Devrin Amacı

A.         İfa Amacıyla Devir     

B.         Tahsil Amacıyla Devir

C.         Teminat Amacıyla Devir        

D.        Bağış Amacıyla Devir 

III.        Devrin Kaynakları     

IV.       Devrin Hukuksal Niteliği      

V.         Sözleşmeye Dayanan Devrin Koşulları       

A.         Doğmuş ya da Doğacak Bir Alacağın Varlığı

B.         Alacağın Devrine Bir Engel Bulunmaması    

1.         Devrin Kanunla Yasaklanmış Olması

2.         Devrin Sözleşme ile Yasaklanmış Olması     

3.         Devrin İşin Niteliği Gereği Yasak Olması     

C.         Alacaklı İle Üçüncü Kişi Arasında Yazılı Devir Sözleşmesinin Yapılması      

VI.       Devrin Hüküm ve Sonuçları 

A.         Borçlu Bakımından    

1.         İyiniyetle İfada Bulunan Borçlunun Borçtan Kurtulabilmesi

2.         Alacağın Kime Ait Olduğunun Tartışmalı Olması Durumunda Tevdi Hakkı 

3.         Devrin Borçluya Zarar Vermemesi Kuralı     

B.         Alacaklı Bakımından  

1.         Alacağın Varlığından Sorumluluk      

2.         Borçlunun Ödeme Gücünden Sorumluluk    

3.         İfa Amacıyla Devirde Mahsup           

C.         Üçüncü Kişi Bakımından        

VII.      Alacağın Devri ile Ciro Arasındaki Farklar  

VIII.     Alacağın Devri ve Factoring 

A.         Hukuksal Niteliği       

B.         Türleri

§ 83.    BORCUN ÜSTLENİLMESİ       

I.          Kavram          

II.         Benzer Kurumlardan Farkları          

A.         Alacağın Devri ve Borcun Üstlenilmesi         

B.         Halefiyet ve Borcun Üstlenilmesi     

C.         Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme ve Borcun Üstlenilmesi      

D.        Kefalet ve Borcun Üstlenilmesi         

III.        Borcun Üstlenilmesinin Tarafları ve ;Taraflar  Arasındaki Anlaşmalar    

A.         Borcun İç Üstlenilmesi          

B.         Borcun Dış Üstlenilmesi        

1.         Kavram ve Niteliği     

2.         Borcun Dış Üstlenilmesine İlişkin Özel Öneri ve Kabul Durumları  

a.         Öneri  

b.         Kabul  

IV.       Borcun Üstlenilmesinin Hüküm ve Sonuçları         

A.         Alacaklı Bakımından  

B.         Borçlu Bakımından    

C.         Borcu Üstlenen (Yeni Borçlu) Bakımından   

D.        Borç İçin Teminat Veren Üçüncü Kişiler Bakımından           

V.         Borcun Üstlenilmesi Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü          

VI.       Borca Katılma Sözleşmesi    

A.         Kavram-Tanım           

B.         Koşulları         

1.         Bir Borç İlişkisinin Varlığı      

2.         Alacaklı ile Üçüncü Kişi Arasında Bir Sözleşmenin Yapılması         

3.         Üçüncü Kişi İle Akdedilen Sözleşme “Borçlu İle Birlikte Sorumlu Olmaya” Yönelik Olmalıdır       

VII.      Malvarlığı veya İşletmenin Devri    

A.         Kavram          

B.         Devir Nedeniyle Borcun Naklinin Koşulları  

1.         Bir Malvarlığı veya İşletme Devredilmiş Olmalı       

2.         Devir İlân veya İhbar Edilmiş Olmalı

C.         Devrin Sonuçları        

VIII.     İşletmelerin Birleşmesi         

A.         Kavram          

B.         Koşulları         

C.         Sonuçları        

§ 84.    SÖZLEŞMENİN DEVRİ VE SÖZLEŞMEYE KATILMA  

I.          Sözleşmenin Devri    

A.         Kavram-Tanım           

B.         Koşulları         

C.         Kanundan Doğan Halefiyet ve Özel Hükümlerin Saklı Olması         

II.         Sözleşmeye Katılma 

A.         Kavram-Tanım           

B.         Koşulları         

1.         Geçerli Bir Sözleşmenin Varlığı       

2.         Sözleşmenin Tarafları ile Katılan Arasında Katılma Sözleşmesi Akdedilmiş Olması

3.         Katılanın Yanında Yer Aldığı Kişiyle Birlikte Müteselsilen Hak ve Borç Sahibi Olması        

ALTINCI BÖLÜM

BORÇLARIN VE BORÇ İLİŞKİLERİNİN SONA ERMESİ ZAMANAŞIMI

§ 85.    GENEL OLARAK BORÇLARIN SONA ERMESİ

I.          Kavram – Borcu Sona Erdiren Sebepler     

II.         Borcu Sona Erdiren Sebeplerin Bağlı (Fer'i) Haklara Etkisi

§ 86.    İBRA   

I.          Kavram          

II.         Koşulları        

A.         Alacaklının Borçluyu Borçtan Kurtarma İradesine Sahip Olması     

B.         Taraflar Arasında İbra Sözleşmesinin Varlığı 1066

III.        Sonuçları       

§ 87.    YENİLEME (TECDİT)   

I.          Kavram          

II.         Koşulları        

A.         Mevcut Borcun Sona Ermesi 

B.         Yeni Bir Borcun Yaratılması  

C.         Tarafların Yenileme İradesine Sahip Olması

III.        Cari Hesapta Yenileme         

IV.       Sonuçları       

§ 88.    ALACAKLI VE BORÇLU SIFATININ BİRLEŞMESİ        

I.          Kavram          

II.         Koşulları        

A.         Geçerli Bir Borç İlişkisinin Varlığı      

B.         Alacaklı ve Borçlu Sıfatının Aynı Kişide Birleşmesi   

III.        Sonuçları       

§ 89.    KUSURSUZ İMKÂNSIZLIK      

I.          Kavram          

II.         Koşulları        

A.         Borcun İfası İmkânsız Hale Gelmiş Olmalıdır

B.         İmkânsızlık Sonradan Ortaya Çıkmış Olmalı

C.         İmkânsızlıkta Borçlunun Kusurunun Bulunmaması Gerekir

III.        Sonuçları       

A.         Borcun Sona Ermesi  

B.         İade Yükümlülüğü      

1.         Karşılıklı Borç Yükleyen Bir Sözleşmenin Varlığı      

2.         Karşı Edimin Borçluya İfa Edilmiş Olması     

3.         Yasa veya Sözleşme İle Bu Kuralın Aksinin  Kararlaştırılmamış Olması      

C.         Borçlunun Bildirim ve Önlem Alma Yükümlülüğü   

D.        İfası İmkânsızlaşan Borcun Yerine Geçen Değerin Talep Edilebilmesi Sorunu        

IV.       Kısmi İmkansızlık      

V.         Aşırı İfa Güçlüğü       

§ 90.    TAKAS

I.          Kavram-Tanım          

II.         Koşulları        

A.         Alacak ve Borçların Karşılıklı ve Geçerli Olması       

B.         Alacak ve Borçlar Aynı Cinsten Olmalı         

C.         Alacaklar Muaccel Olmalı     

D.        Alacakların Takasa Elverişli Olması 

a.         Tevdi Edilmiş veya Haksız Olarak Alınmış veya Aldatma ile Alıkonulmuş Eşyanın Geri Verilmesine veya Bedeline İlişkin Alacaklar      

b.         Nafaka ve İşçi Ücretleri Gibi Alacaklar         

2.         Sözleşmeden Dolayı Takasa Elverişli Olmayan Alacaklar    

E.         Takasın İleri Sürülmesi          

III.        Takasın Hüküm ve Sonuçları

§ 91.    ZAMANAŞIMI

I.          Kavram          

II.         Zamanaşımının Kabul Ediliş Nedenleri       

III.        Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması

A.         Hak Düşürücü Süre ile Karşılaştırılması       

B.         Yasal Koruma Süresi ile Karşılaştırılması      

C.         Usul Hukukuna İlişkin Sürelerle Karşılaştırılması     

IV.       Koşulları        

A.         Zamanaşımına Tâbi Olan Bir Alacağın Varlığı          

B.         Alacağın Muaccel Olması     

1.         Kural  

2.         İstisnaları       

C.         Yasada Öngörülen Sürelerin Dolması           

1.         Süreler

2.         Sürelerin Hesabı        

3.         Sürelerin Durması veya Kesilmesi    

a.         Zamanaşımının Durması ve Sonuçları          

b.         Zamanaşımının Kesilmesi ve Sonuçları         

aa.       Zamanaşımının Kesilmesi     

aaa.     Borçlunun Eylemlerinden Kaynaklanan Kesilme Sebepleri

bbb.     Alacaklının Eylemlerinden Kaynaklanan Kesilme Sebepleri TBK. md. 154 b. 2’de alacaklının eylemlerinden kaynaklanan kesilme sebepleri sayılmıştır  

bb.       Zamanaşımı Kesilmesinin Sonuçları

aaa.     Borç Bir Senetle İkrar Edildiğinde, Yeniden İşlemeye Başlayan Zamanaşımı Süresi Daima On Yıl Olacaktır        

bbb.     Borcun Bir Mahkeme Hükmüne Bağlanmış Olması 

4.         Sürelerin Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmalar           

D.        Zamanaşımının İleri Sürülmesi (Zamanaşımını Def’i)          

V.         Zamanaşımından Vazgeçme

VI.       Zamanaşımının Hüküm ve Sonuçları          

A.         Asıl Borç ve Fer’ileri Bakımından      

B.         Usule İlişkin Nedenlerle Davanın Reddi Halinde Ek Süre     

1.         Alacaklının Dava Açmak Suretiyle Zamanaşımı Süresinin Kesilmesini Sağlamış Olması    

2.         Davanın Usule İlişkin Bazı Nedenlerle Ret Edilmiş Olması   

a.         Yetkisizlik Kararı Nedeniyle Davanın Ret Edilmiş Olması     

b.         Düzeltilmesi Mümkün ve Şekle İlişkin Bir Eksiklik Nedeniyle Davanın Ret Edilmiş Olması

c.         Davanın Vaktinden Önce Açılmış Olması     

BİBLİYOGRAFYA        

 

 

Aynı Kategorideki Ürünler

VERGİ HUKUKU...

 • 95 ₺

 • 80,75 ₺

Hukuka Giriş...

 • 70,00 ₺

 • 65,1 ₺

Miras Hukuku...

 • 95 ₺

 • 80,75 ₺

ADALET...

 • 90,00 ₺

 • 76,5 ₺

Eşya Hukuku...

 • 120 ₺

 • 102 ₺

Yabancılar Hukuku...

 • 69,50 ₺

 • 62,55 ₺

Aile Hukuku...

 • 99 ₺

 • 84,15 ₺

MEDENİ HUKUK...

 • 90,00 ₺

 • 81 ₺

İş Hukuku...

 • 169,50 ₺

 • 152,55 ₺

Yargı Etiği...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

Vergi Hukuku...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

ANAYASA HUKUKU...

 • 89,50 ₺

 • 80,55 ₺

Anayasa Hukuku...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 170,00 ₺

 • 153 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 25,00 ₺

 • 22,5 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 162,00 ₺

 • 145,8 ₺

Disiplin Hukuku...

 • 50,00 ₺

 • 42,5 ₺

Kriminoloji...

 • 53,00 ₺

 • 47,7 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 315,00 ₺

 • 283,5 ₺

Belediye Gelirleri...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

Basın Hukuku...

 • 85,00 ₺

 • 76,5 ₺

Dönme Cezası...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 37,90 ₺

 • 34,11 ₺

İmar Bilgisi...

 • 40,00 ₺

 • 36 ₺

Kriminoloji...

 • 50,93 ₺

 • 45,84 ₺

Kamu İhaleleri...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

Çocuk Ceza Hukuku...

 • 69,90 ₺

 • 62,91 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 163,00 ₺

 • 146,7 ₺

Tehdit Suçu...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

İNDİRİMLİ Ürünler