• Turhan Kitap Evi

Dönme Cezası

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9786053130277
Yazarı : Elce TUTAR
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Ekim, 2016
Sayfa Sayısı : XVI+150 s.
ISBN : 978-605-313-027-7
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Karton Kapak
809 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya Aynı Gün Teslimat
35,00 ₺
31,5 ₺

Kitabın Bölüm Başlıkları:

 

DÖNME CEZASI KAVRAMI, İŞLEVLERİ, HUKUKİ NİTELİĞİ VE UYGULAMA ALANI

Kavram, Tanım ve Terminoloji

Dönme Cezasının Amacı (İşlevi)

 • Sözleşmeden Kolayca Dönülmesini Sağlama
 • Borçlunun Sorumluluğunu Sınırlandırma Amacı

Cezai Şartın Hukuki Niteliğini Açıklayan Görüşler ve Bu Görüşlerin Dönme Cezası Bakımından Değerlendirilmesi

 • Ceza Görüşü
 • Tazminat Görüşü
 • İradi Dönme Görüşü
 • İradi Şart Görüşü
 • Götürü Tazminat Görüşü

Dönme Cezasının Uygulama Alanı

 • Dönme Cezasının Uygulama Alanı Bulduğu İşlemler
 • Dönme Cezasının Uygulama Alanı Bulamadığı İşlemler

DÖNME CEZASININ VARLIK KAZANMASININ ŞARTLARI, KAYNAĞI, FER’İ NİTELİĞİ VE BENZER KURUMLARDAN FARKI

Dönme Ezasının Varlık Kazanmasının Şartları

 • Dönme Cezasına Kaynaklık Eden Asıl Borç İlişkisinin Varlığı
 • Asıl Borcun Geçerli Olması
 • Asıl Borcun Halen Mevcut Olması

Dönme Cezasının Kaynağı

Dönme Cezasının Fer’i Niteliği

Benzer Kurumlardan Farkı

 • Cezai Şarttan Farkı (İfaya Ekli Veya Seçimlik Cezai Şarttan Farkı)
 • Pey Akçesinden Farkı
 • Pişmanlık Akçesinden Farkı
 • Seçimlik Borçtan Farkı
 • Seçimlik Yetkiden Farkı
 • Opsiyon Hakkından Farkı
 • Cayma Hakkından Farkı

DÖNME CEZASININ TALEP EDİLMESİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR VE REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNDE CEZAİ ŞART

Dönme Cezasının Talep Edilmesinde Özellik Arz Eden Hususlar

 • Genel Olarak
 • Borçlunun Dönme Cezasını Ödeyerek / Teklif Ederek Sözleşmeyi Sona Erdirme Yetkisi
 • Dönme Cezasını Kabul Etmeyen Alacaklının Durumu
 • Kusursuz İmkansızlıkta Dönme Cezasının Durumu

Dönme Cezası İle Zarar Arasındaki İlişki

 • Genel Olarak
 • Dönme Cezası Bakımından Zarar Koşulunun İrdelenmesi
 • Ek Tazminat Talep Edilememesi

Rekabet Yasağı Sözleşmesinde Cezai Şart

 • Rekabet Yasağı Ve Cezai Şart
 • Rekabet Yasağına İlişkin Cezai Şartın Geçersizliği Ve Sona Ermesi

DÖNME CEZASININ İNDİRİLMESİ VE SONA ERMESİ

Dönme Cezasının İndirilmesi

 • İndirimin Cezai Şart Açısından Değerlendirilmesi
 • İndirimin Dönme Cezası Açısından Değerlendirilmesi
 • İndirme Hakkının Hukuki Niteliği
 • Dönme Cezasının İndirilmesi İçin Gerekli Şartlar
 • Dönme Cezasının İndirilmesine İlişkin Usul İşlemleri
 • Dönme Cezasının Tamamen Kaldırılması

Dönme Cezasının Sona Ermesi

 • Dönme Cezasının Asıl Borca Bağlı Olarak Sona Ermesi
 • Dönme Cezasının Asıl Borca Bağlı Olmaksızın Sona Ermesi

Aynı Kategorideki Ürünler

Kira Hukuku...

 • 270,00 ₺

 • 243 ₺

Eser Sözleşmesi...

 • 123,00 ₺

 • 110,7 ₺

Dönme Cezası...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

İnşaat Hukuku...

 • 301,00 ₺

 • 270,9 ₺

Alt Vekalet...

 • 33,00 ₺

 • 29,7 ₺

İNDİRİMLİ Ürünler

book

Ben,Robot

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺