• Turhan Kitap Evi

Dava ve Cevap Dilekçesinin Unsurları - Somutlaştırma Yükü

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9789750235405
Yazarı : Fatih Karamercan
Yayın Evi : Seçkin Yayıncılık
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Ocak, 2016
Sayfa Sayısı : 415
ISBN : 978-975-02-3540-5
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Ciltli
1088 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya 3 Günde Teslimat
92,50 ₺
83,25 ₺

"6100 sayılı HMK yürürlüğe gireli 4 yıla yaklaşan bir zaman geçmesine rağmen uygulamada, eski alışkanlıklar devam etmektedir. Ne yazık ki, duruma göre, davacı veya davalı tarafın vekili olarak bu eksikliklerin tamamlanması yönündeki yerel mahkemedeki itirazlar, dikkate alınmadan yargılama devam ettirilmekle birlikte HMK m. 119 ve HMK m. 136/2 hükümleri uygulanamaz bir duruma sokulmaktadır. Konu ile ilgilenen okuyucuların konuya vakıf olabilmesi için Yargıtay Hukuk Daireleri ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından 01.01.2012 - 01.09.2015 tarihleri arasındaki verilmiş içtihatlar titizlikle taranmış ve sindirilerek incelenmiş ve okuyucuya en iyi şekilde sunulmaya çalışılmıştır. Kitaptaki her bölümün sonuna ilgili içtihatlar sunulmuş ve gerektiği yerde öneminden dolayı yerel mahkeme kararları da sıcağı sıcağına eklenmiş olup aynı yönde veya aksi yönde kararlar da kitapta belirtilmiştir. Bazı konulara daha önce değinilmemesinden veya öneminin anlaşılamamasından dolayı konu ile ilgili açıklamalarda bulunulmuş ve doktrin görüşlerine de yer verilmiştir. Kitabın içerisinde yer yer uygulamaya yol göstermesi açısından bazı önerilerde de bulunulmuştur. Ayrıca Yargıtay Hukuk Daireleri’nin ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun bazı içtihatları ile ilgili yorumlarda bulunarak görüşler bildirilmiştir. Diğer yandan yaşanabilecek durumlara ilişkin ihtimallere de yer verilmiştir.

Son olarak, bu kitabı yazmamın en büyük amacı, HMK’da bulunan ama uygulanmayan ve uygulatılmayan hükümlerin artık uygulanmasının sağlanması ve ayrıca uygulama açısından sorun yaratabilecek durumların gösterilmesidir. HMK’da bulunan ama uygulanmayan ve uygulatılmayan hükümlere örnek olarak, HMK m. 136/2 hükmü gösterilebilir. Bu kitabı yazdıktan sonra doktrin veya uygulamada eleştirilere maruz kalabilirim. Ancak, bu konularda tartışma platformu açmak en büyük amaçlarım arasındadır." (Arka Kapak Yazısı) 

Kitabın bölüm başlıkları:

 • Dava Dilekçesinin Unsurları Ve Dava Dilekçesinde Yer Alması Gereken Unsurların Eksik Olması Durumunda Yapılması Gerekenler
 • Mahkemenin Adı
 • Davacı İle Davalının Adı, Soyadı Ve Adresleri
 • Davacının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası
 • Tarafların Kanuni Temsilcilerin Ve Davacı Vekilinin Adı, Soyadı Ve Adresleri
 • Davanın Konusu Ve Malvarlığı Haklarına İlişkin Davalarda, Dava Konusunun Değeri
 • Davacının İddiasının Dayanağı Olan Bütün Vakıaların Sıra Numarası Altında Açık Özetleri
 • İddia Edelin Her Bir Vakıanın Hangi Delillerle İspat Edileceği
 • Dayanılan Hukuki Sebepleraçık Bir Şekilde Talep Sonucu
 • Davacının, Varsa Kanuni Temsilcinin Veya Vekilinin İmzası
 • HMK 119/1 Maddesindeki a, d, e, f Ve g Bentlerinin Eksik Olması Durumunda Yargıtay’a Göre Yapılacak İş
 • Dava Dilekçesindeki Eksik Hususların Tamamlanması İçin Gönderilen Davetiyede (Muhtırada) Olması Gerekenler
 • Özellik Arz Eden Durumlar
 • Cevap Dilekçesinin Unsurları Ve Cevap Dilekçesinde Yer Alması Gereken Unsurların Eksik Olması Durumunda Yapılması Gerekenler
 • Mahkemenin Adı
 • Davacı İle Davalının Adı, Soyadı Ve Adresleri
 • Davalının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası
 • Tarafların Kanunui Temsilcilerinin Ve Davacı Vekilinin Adı, Soyadı Ve Adresleri
 • Davalının Savunmasının Dayanağı Olan Bütün Vakıaların Sıra Numarası Altında Açık Özetleri
 • Savunmanın Dayanağı Olarak İleri Sürülen Her Bir Vakıanın Hangi Delillerle İspat Edileceği
 • Dayanılan Hukuki Sebepler
 • Açık Bir Şekilde Talep Sonucu
 • Davalının Veya Varsa Kanuni Temsilcisinin Yahut Vekilinin İmzası
 • Somutlaştırma Yükü (Dava Dilekçesinin Unsurları Bakımından)
 • Somutlaştırma Ve Somutlaştırma Yükü Kavramı
 • Somutlaştırma Yükünün Amacı
 • İddia Yükü İle İlişkisi
 • Somutlaştırma Yükünün Kapsamı

İNDİRİMLİ Ürünler

book

Katkı Katılma Alacağı

 • 165 ₺

 • 140,25 ₺
book

İdari Yargı Mevzuatı

 • 125 ₺

 • 106,25 ₺
book

Arabuluculuk Sözleşmeleri

 • 89,90 ₺

 • 76,42 ₺