• Turhan Kitap Evi

Devletler Hukuku Sistematik Dizini (Nomenclature)

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9786055593872
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Nisan, 2014
Sayfa Sayısı : 123
ISBN : 978-605-5593-87-2
Boyut : 19x13,5 cm
Kapak : Karton Kapak
868 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya Aynı Gün Teslimat
20,00 ₺
18 ₺

ÖNSÖZ

Bilgi nasıl ede edilir? Menşei nedir?

Bilgi kuramına göre, bilginin orjini (menşei) bakımından ilk evre “görgücülük”tür (“ampirizm”dir). Yani, bilgiyi görerek, işiterek ve tecrübe ederek öğreniriz.

Bunun arkasından, “akıcı” (“rasyonalist”) ve “eleştirimci” evreler gelir.olanı, olayı görerek gözlemleyerek, onu akıl süzgecinden geçirir ve duruma göre onu tenkit ederiz. İnsan, elini ateşten uzak tutmayı, ya tecrübe ile ya da akılını kullanarak öğrenir ve edindiği bilgiyi eleştirimsel olarak değerlendirir.

Hak ve hukuk kavramları ile ilgili bilgilerimiz de genellikle aynı şekilde elde edilir. Fakat, işin bir de bilimsel tarafı vardır ve bu bizi bilimin ne olduğu meselesine götürür.

Bilim nedir? Hukuk bilimi var mıdır ve nasıldır?

Bilim, en basitleşmiş tarzda iki şekilde tanımlanabilir:

1.Gözleme ve deneye dayanan müspet (pozitif) bilimler. Örneğin, fizik, kimya.

2.Sistem haline konulmuş bilgi tipleri. Örneğin hukuk bilimi, ilahiyat (teoloji) bilimi.

O halde, sistem nedir?

Sistem (systeme; system) batı dillerine Yunancadan geçmiş olan ve bir araya getirmek; toplamak fiilinden türemiş bir sözcüktür. Başka bir anlatımla, sistem, birbirlerine bağlı ve/veya birbirlerini etkileyen şeylerden, fikirlerden meydana gelen bir bütündür. Bir diğer tarifle, sistem, kavramları dengeli bir tarzda, yan yana, bir araya getirmek, sembolleştirmek, bir bakıma şemalaştırmaktır.

Hukuk ve sistem:

Genel olarak, hukuk, tümü itibariyyel, birci (monist), ikici (düalist) ve çokcu (plurülist) açılardan sistemleştirilebilir. Hukukla ilgili bilgilerimizi, tek bir ana prensibe, tek bir fenomene irca ederek şemalandırabiliriz. O zaman hukuka dair bütün bilgilerimiz, aynı ağacın dalları olarak belirir. Diğer taraftan, bilgilerimizi, tiplerine göre, birbirlerine olan yakınlık ve uzaklık derecesine, altlık ve üstlük, öncelik ve sonralıklarına bakarak sınıflandırabiliriz.

Bu genel çerçeve içerisinde, “devletler hukuku” dalının kavramlarını ve konularını, bunların içeriklerini anlatmadan, sadece başlık olarak sistematik düzen ve dizin içerisinde bir araya getirerek, bu hukuk dalında çalışanların yararlanmasına sunuyoruz.

Bu bilimsel dizinin (nomenclature) hazırlanmasında, alfabetik sistem yerine ondalık rakam sistemi tercih edilmiştir. Böylece, haflerin kısıtlayıcı, bağlayıcı karakteri yerine rakamların duruma göre genişlemeyi ve yayılmayı sağlayıcı kolaylığı tercih edilmiştir.

Keza, hukukta yerleşik terim, kelime ve kavramların yanına, yerine göre eski veya yenileri de konulmak suretiyle araştırıcının terimler arasında istediğini seçmesine olanak sağlanmıştır. (Önsöz)

İNDİRİMLİ Ürünler

book

Ben,Robot

  • 35,00 ₺

  • 31,5 ₺