• Turhan Kitap Evi

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9786055593278
Yazarı : Hakkı MANAV
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Temmuz, 2010
Sayfa Sayısı : X+348
ISBN : 978-605-5593-27-8
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Karton Kapak
957 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya Aynı Gün Teslimat
40,00 ₺
36 ₺

Dünyada ekonomik hayatın gelişmesi ve ülkeler arasında gelir farklılığının ortaya çıkmasının doğal sonucu olarak, insanlar yaşamlarını daha kolay ve rahat sürdürebilecekleri coğrafyalara gitme hayalleri kurmaya başlamışlardır. Bu düşünce ile kimileri kendilerini bulundukları ülkeden başka bir ülkeye gitme konusunda gönüllü olmuşlar, hatta bu iş için tüm malvarlıklarını satarak bu hayallerinin peşinden gitmeye çalışmışlar; kimileri de zorla bu işleme tabi tutularak bazı kimselerin oyuncağı haline gelmişlerdir. Bu bağlamda, eski dönemlerde mevcut olmayan bir kısım suçlar ortaya çıkmıştır. Bunlardan ikisi de göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretidir. Göçmen kaçakçılığı suçunun TCK'ya girmesi ile Türkiye tarafından da imzalanmış bulunan "Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek "Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol'ün gereğinin yerine getirilmesi amaçlanmıştır, İnsan ticareti suçu ise, "Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine" Ek "İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol'ün gereğini yerine getirmek üzere düzenlenmiştir. Şimdiye kadar özellikle kadın ve çocukların sömürülmelerini önlemek ve bu eylemlerle mücadele etmek üzere meydana getirilmiş çeşitli milletlerarası sözleşmeler imzalanmış, kararlar alınmıştır. Ancak anılan Protokolün imzalanmasından önce insan ticaretinin bütün yönlerini göz önünde bulunduran ortak bir metin yoktu. 1990'lı yıllardan itibaren suç Örgütlerinin, etkinliklerini sınırlar ötesi alana genişleterek, özellikle kadın, çocuk ve insan ticaretini örgütledikleri ve insanları bu uygar dünyada adeta esarete tabi kıldıkları görülmektedir. İşte bu nedenle, Protokolün öngördüğü suçlara hukuk sistemimizde de yer verilmesi uygun görülmüştür.

I Haziran 2005 tarihinde 5237 sayılı TCK'nın yürürlüğe girmesinden sonra 5 yılı aşkın bir süre geçti. Artık Yeni TCK ile ilgili bir kısım kurumlar ve suç tipleri uygulaması oturmaya başladı. Bu hususun gerçekleşmesinde, suç tiplerini ayrı ayrı ve geniş bir şekilde ele alan eserlerin katkısı yadsınamaz. Biz de bu kapsamda olmak üzere, son zamanlarda ülkemizde uygulaması artan Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti suçlarını ayrıntılı olarak ele alarak, uygulamayı yansıtarak ve karşılaşılmamış sorunlara çözüm önerileri sunarak hukukçularımıza faydalı olmaya çalıştım.(Önsöz'den)

Kitabın Bölüm Başlıkları:

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI

 • Genel Olarak
 • Korunan Hukuki Yarar
 • Maddi Unsur
 • Manevi Unsur
 • Suçun Özel Görünüş Şekilleri
 • Zincirleme Suç
 • Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Kimi Suçlardan Ayrımı
 • Yaptırım
 • Kovuşturma Usulü, Görevli Ve Yetkili Mahkeme
 • Suçun Sübutunda Esas Alınacak İlkeler, Cezanın Tespitinde Esas Alınacak Ölçütler Ve Müsadere
 • Yargıtay Kararları

İNSAN TİCARETİ

 • Genel Olarak
 • Korunan Hukuki Yarar
 • Maddi Unsur
 • Manevi Unsur
 • Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru
 • Suçun Özel Görünüş Şekilleri
 • Kimi Suçlardan Ayrımı
 • Yaptırım
 • Kovuşturma Usulü, Görevli Ve Yetkili Mahkeme
 • Yargıtay Kararları

EKLER

Aynı Kategorideki Ürünler

Kriminoloji...

 • 53,00 ₺

 • 47,7 ₺

Basın Hukuku...

 • 85,00 ₺

 • 76,5 ₺

Kriminoloji...

 • 50,93 ₺

 • 45,84 ₺

Çocuk Ceza Hukuku...

 • 69,90 ₺

 • 62,91 ₺

Tehdit Suçu...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

İNDİRİMLİ Ürünler

book

Ruh Adam

 • 27,00 ₺

 • 22,95 ₺
book

2 Tam Bir Tek

 • 35,00 ₺

 • 29,75 ₺
book

Gönül Gözü

 • 32,00 ₺

 • 27,2 ₺