• Turhan Kitap Evi

Hacizde İstihkak Davası

Stok Durumu : Stokta Yok
Barkod Kodu : 9789756194287
Yazarı : Kudret ASLAN
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Mayıs, 2005
Sayfa Sayısı : XLVII+677 s.
ISBN : 975-6194-28-6
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Karton Kapak
734 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya Aynı Gün Teslimat
32,50 ₺
29,25 ₺

iflâsın açılmasının, borçlunun (müflisin) tasarruf yetkisinde ortaya çıkardığı sonuçlar,bazı başka hukuk düzenlerinde ileri sürülen görüşler ve yargı kararları ışığında, hem teori hem de uygulama dikkate alınarak incelenmektedir.
Son yıllarda, takip usullerinde gerçekleştirilen, iflâsı önlemeye yönelik düzenlemelerin (yeniden yapılandırma) gerekliliği tartışmasına girmemekle birlikte, bu düzenlemeler bir noktaya kadar alacaklıların alacaklarına ulaşmaları amacını sağlamaya yöneliktir. Eğer, borçlunun işletmesinin yeniden yapılandırılması imkânı bulunmamakta ise; yani, işletmeye yönelik kriz, zamanında fark edilmemiş ve gereken önlemler alınamamışsa, işletmenin iflâs yoluyla tasfiyesi kaçınılmaz olmaktadır. Özellikle, ekonomik varlığı olan ekonomik varlığına ek olarak, iflâs masasının müflisin tasarruf işlemleriyle azaltılması, alacaklıların alacaklarına kavuşmalarını büsbütün tehlikeye düşürmektedir.(Giriş'ten).

Kitabın konuları:

 • İflas kurallarının amacı ve iflasta yarar sahipleri
 • İflas nedeniyle el koymanın hukuki niteliği
 • Müflisin tasarruf yetkisinin benzerleriyle karşılaştırılması
 • Müflisin tasarruf yetkisi, tasarruf işlemlerinin hükümsüzlüğü ve bu hükümsüzlüğün sınıflandırılması
 • Müflisin hükümsüz tasarruf işlemleri
 • Tasarruf işleminin süresi, kapsamı ve tasarrufa yetkisizliğin başlama anı
 • Hükümsüzlüğünün giderilmesi yolları
 • Müflisin tasarruf konusunun masaya çekilmesi ve masanın iade yükümü
 • Tüzel kişi müflisin tasarruf yetkisi
 • Müflisin tasarruf işlemleri çerçevesinde iflasta iyiniyetin korunması
 • Milletlerarası özel hukukta müflisin tasarruf yetkisi