• Turhan Kitap Evi

Hekimin İlaç Tedavisinden Doğan Sorumluluğu

Stok Durumu : Stokta Yok
Barkod Kodu : 9786051463766
Yazarı : Serdar Nart
Yayın Evi : Adalet Yayınevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Nisan,2014
Sayfa Sayısı : XIV+235
ISBN : 978-605-146-376-6
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Karton Kapak
645 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya 3 Günde Teslimat
39,00 ₺

"Günümüzde hekimler tarafından en sık uygulanan tıbbi tedavi yöntemlerinin başında ilaç tedavisi gelmektedir. İlaç tedavisi, farmakolojideki gelişmelere paralel olarak, hastalıkların iyileştirilmesinde kullanılan en etkin tedavi yöntemi olmakla birlikte, yan etki gibi birçok tehlikeler barındırmaktadır. Bu durumda, hekim bu zararlı etkilerin ortaya çıkma olasılığını en aza indirmek için, mevcut tıbbi standartlar kapsamında hastasına en uygun ilacı seçmekle yükümlüdür. İşte bu noktada ilaç kullanımı nedeniyle hastada meydana gelen olumsuz etkilerin, hekim açısından tıbbi uygulama yanlışı oluşturup oluşturmadığının tespiti gerekir. Bu çalışmada, ilaç ile ilgili genel kavramlar ortaya konularak ilaç üreticisinin sorumluluğu ile hekimin ilaç tedavisi nedeniyle doğan yükümlülükleri ayırt edilerek ele alınmıştır. Çalışmamızın devamında aydınlatma yükümlülüğünün ihlali ile ilaç tedavisinde tıbbi uygulama yanlışı olarak sayılabilecek durumlar incelenmiş ve nihayetinde, hekimin hukuki sorumluluğuna ilişkin sonuçlar ile ilaç tedavisi nedeniyle var olan ispat sorunları da ele alınmıştır".(Arka Kapak Yazısı)

Kitabın bölüm başlıkları:

KONUNUN ÖNEMİ, SINIRLANDIRILMASI VEİLAÇ TEDAVİSİNE İLİŞKİN GENEL KAVRAMLAR

Giriş

Konuya İlişkin Genel Kavramlar

 •  Tıbbi Müdahale Kavramı Ve Unsurları
 • İlaç Kavramı Türleri İle İlaç Etkilerine İlişkin Kavramlar
 • İlaç Tedavisinin Anlamı

İlaç Üreticisinin, Eczacının Hukuki Sorumluluğu İle Hekimin Hukuki Sorumluluğunun Kıyaslanması

 •  İlaç Hukuku
 • İlaç Üreticisinin Hukuki Sorumluluğu
 • Eczacının Hukuki Sorumluluğu
 • İlaç Tedavisinde İlaç Üreticisinin, Eczacının Ve Hekimin Hukuki Sorumluluğunun Kıyaslanması

HEKİMİN İLAÇ TEDAVİSİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞUNKAYNAĞI İLE İLAÇ TEDAVİSİNDEN DOĞAN BORÇLARI

Hekimin İlaç Tedavisinden Doğan Borcun Hukuki Kaynağı

 • Hekimin Hekimlik Sözleşmesi Gereğince Sorumluluğu
 • Hekimin İlaç Tedavisinden Doğan Haksız Fiil Sorumluluğu
 • Hekimin Vekaletsiz İşgörmeden Doğan Sorumluluğu

Hekimin İlaç Tedavisinden Doğan Borçları

 • Tedavi Borcu-96
 • Hekimin Sadakat Ve Özen Gösterme Yükümlülüğü
 • Hekimin Kayıt Tutma Ve Sır Saklama Yükümlülüğü
 • İlaç Tedavisinde Hekimin Aydınlatma Borcu

HEKİMİN İLAÇ TEDAVİSİNDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞUNŞARTLARI VE HUKUKİ SONUÇLARI

Hekimin İlaç Tedavisinden Doğan Hukuki Sorumluluğun Şartları

Tıbbi Müdahale Yanlışından Doğan Tazminatın Kapsamı

 • Maddi Tazminat
 • Manevi Tazminat

İlaç Tedavisinden Doğan Hukuki Sorumlulukta İspat Sorunları

 • Genel Olarak
 • İspat Yükü
 • İlaç Tedavisinde İspat

Zamanaşımı

 • Genel Olarak
 • Kısa Süreli (Nispi) Zamanaşımı Süresi
 • On Yıllık Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı
 • Ceza Zamanaşımı Süresi

Aynı Kategorideki Ürünler