• Turhan Kitap Evi

Hikmet Sami TÜRK'e Armağan

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9786053130437
Yazarı : Aynur YONGALIK
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Ekim, 2017
Sayfa Sayısı : XLVI+856
ISBN : 978-605-313-043-7
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Ciltli
1624 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya Aynı Gün Teslimat
165,00 ₺
148,5 ₺

Kitabın Bölüm Başlıkları:

 

Av. Özgür AKIŞOĞLU

Ceza Yargılamasında Tercümandan Yararlanma Hakkı

Prof. Dr. Necla AKDAĞ GÜNEY

Anonim Şirketlerde Hakların Sakınılarak Kullanılması İlkesi ve Uygulaması

Prof. Dr. Sabih ARKAN

Tanınmışlık Düzeyi Yüksek Markaların Korunmasıyla İlgili Önemli Bir Karar Dolayısıyla

Prof. Dr. Ayşe Füsun ARSAVA

BM İnsan Hakları Anlaşmasının AB Temel Haklar Alanında Oynadığı Rol

Prof. Dr. Zühtü AYTAÇ

Vakıflar ve Şirketler Topluluğu Hukuku

Yrd. Doç. Dr. Tuba BİRİNCİ UZUN

1999 Tarihli Montreal Konvansiyonu Bakımından Hava Sevk Fişinin İspat Gücü ve Hiç Veya Gereği Gibi Düzenlenmemesinin Hukuki Sonuçları

Prof. Dr. Ali BOZER

Değerli Meslektaşım Prof. Dr. Sami Türk İçin

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesilmesi

Yrd. Doç. Dr. Tamer BOZKURT / Yrd. Doç. Dr. OZAN

Limited Şirket Esas Sermaye Payının Miras, Eşler Arasındaki Mal Rejimi ve Cebri İcra Yoluyla Geçişi Durumunda Müktesibin Bilgi Alma Hakkına İlişkin Değerlendirmeler

Doç. Dr. İsmail DEMİR

Montrö Boğazlar Sözleşmesi Çerçevesinde Altın Frank Uygulaması

Prof. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY

İş Güvencesi Yönünden Geçersiz Fesih ve Sonuçları

Ozan Emin HALHALLI

Montesquıeu Kanunların Ruhu ve Türk – Alman Hukuku Üzerine

Prof. Dr. İur. İbrahim KAPLAN

Türk – İsviçre ve Alman Kira Hukukunda Kira Sözleşmelerinin Sona Ermesi Sebepleri

Doç. Dr. Ali İhsan KARACAN

Amerika Birleşik Devletleri’nde Pay Alım Teklifi Hukuku

Prof. Dr. Hakan KARAN

Türk Boğazları’nın Hukuki Statüsü

Prof. Dr. Ahmet M. KILIÇOĞLU

Zamanaşımının Kesilmesi

Prof. Dr. İsmail KIRCA / Dr. Murat GÜREL

Sermaye Kaybı Veya Borca Batıklık Halinde Birleşmeye Katılma

Ar. Gör. Alican MERT

Banyan Ağacının Gölgelik Alanı Dışı Kolları: Eş Zamanlı Vergi İncelemesi ve Yabancı Ülkede Vergi İncelemesi

Nils MUIZNIEKS / Çev.: Dr. Didem ÖZALPAT

Şirketler İnsan Hakları Alanındaki Sorumluluklarını Kabul Etmeye Başlıyorlar

Dr. Ahmet Fatih ÖZKAN

Elektrik Piyasasında Serbest Tüketiciler Ve Parakende Satış Rekabeti: Rekabet Kurulu’nun “Serbestleşmenin Önünde Engel Teşkil Eden” Uygulamalar İle Olan Sınavı

Prof. Dr. Hasan PULAŞLI

Anonim Şirket Yöneticilerinin Haksız Yere Aldıkları Kazanç Payı Ve Diğer Edimleri İade Yükümünün Türk Ve İsviçre Hukuku Perspektifinden Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Sami SELÇUK

Kimi Hukuk Terimleri Üzerine

Prof. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK

TTK m. 408.2 Dışında Düzenlenen Genel Kurul Yetkilerinin Devredilmezliği: Kural Mı, İstisna Mı?

Gülören TEKİNALP / Ünal TEKİNALP

Avrupa Federalizminin Gelişimi ve Geleceği

Dr. Fevzi TOPSOY

6502 Sayılı TKHK İle Getirilen Yeni Bir Sigorta: Bina Tamamlama Sigortası

Ar. Gör. Necdet UZEL

Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme ve Malvarlığı Devri Hakkında Federal Kanun

Öğr. Gör. Ferhat YILDIRIM

Dıe Geschıchte Der Versıcherung Sigortanın Tarihi

Prof. Dr. Aynur YONGALIK

Miras Ortaklığının Adi Ortaklığa Dönüşmesi Sorununa Genel Bir Bakış

Prof. Dr. Zafer ZEYTİN

Kazanç Ortaklığı Yasal Mal Rejiminin Ölümle Sona Ermesinde Denkleştirmeye İlişkin Alman Medeni Kanunu Md. 1371 Hükmü Üzerine Bir Değerlendirme

 

İNDİRİMLİ Ürünler