• Turhan Kitap Evi

Hukuk Başlangıcı Hukukun Temel Kavram ve Kurumları 36. Bası

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9789757425045
Yazarı : Necip BİLGE
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Ekim, 2019
Sayfa Sayısı : XXXII+342
ISBN : 975-7425-04-4
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Karton Kapak
3549 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya Aynı Gün Teslimat
72,00 ₺
64,8 ₺

OTUZALTINCI BASIYA ÖNSÖZ

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1967’de birinci sınıf öğrencisi iken Hukuk Başlangıcı derslerini Prof. Dr. Necip Bilge hocamdan alma şansına sahip olmuştum. Hukuk Fakültesi birinci sınıfına başlayan öğrenciler genellikle öğretim üyelerinin hukukun kendisine has sözcük ve kavramlarına alışmakta zorluk çeker hatta birçok öğrenci bu eğitime devam edip etmemekte duraksama bile yaşar. Prof. Dr. Necip Bilge hocamız bize bu zorluğu ve duraksamayı yaşatmayan ender hocalarımızdan birisi idi. Kuşağımızın anlayacağı sözcükler ve hepimizin için sade anlatımı, öğrenci dostu yaklaşımı ile gerçek bir bilim adamı örneği olmuştur.

Değerli hocamızın Hukuk Başlangıcı kitabı da kişilik ve bilim adamlığını yansıtan büyük bir eserdir. Üzerinden elli iki yıl geçmiş olmasına rağmen öğrenci dostu ve araştırmalar için değerli bir kaynak olmaya devam etmektedir. Ancak aradan geçen bu süre içinde yasalarda yapılan önemli değişiklikler nedeniyle bu kıymetli eserin gelecek kuşaklara taşınabilme ve canlılığını koruyabilmesi için güncellenmesi zorunlu hale gelmiştir.

Turhan Kitabevi bu görevi üstlenmeye karar vermiş, değerli hocamızın kızı Prof. Dr. Serpil Nebioğlu’nun izniyle bu eserin güncellenmesi görevini üstlenmiştir. Bu amacın gerçekleştirilmesi için TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden sayın Doç. Dr. F. Tülay Karakaş ricamızı kırmayarak eseri güncellendirme görevini kabul etmiş, her zamanki özverili ve titiz çalışması ile eseri basıma hazır hale getirmiştir.

Öncelikle bize bu hakkı verdiği için sayın Prof. Dr. Serpil Nebioğlu’na, eserin güncelleştirilmesini sağlayan Doç. Dr. F. Tülay Karakaş’a, kitabın basımında dizgileri gerçekleştiren Aysun Bakır’a ve Turhan Kitabevi çalışanlarına teşekkür ediyoruz.

Bu değerli eserin ilgilenenlere yararlı olmasını dileriz.

Turhan Kitabevi adına

Prof. Dr. Ahmet M. Kılıçoğlu

Ekim 2019

 

 

 

Kitabın Bölüm Başlıkları:

SOSYAL YAŞAM-SOSYAL DÜZEN-HUKUK

 • Toplu Yaşama Zorunluluğu
 • Sosyal Düzen Kurallarının Türleri
 • Sosyal Kural Türlerinin Karşılaştırılması
 • Hukuk Kuralının Analizi
 • Hukukta Yaptırım
 • Hukuk Sözcüğünün Çeşitli Anlamları

POZİTİF HUKUKUN KAYNAKLARI

 • Örf Ve Adet (Gelenek) Hukuku
 • Yazılı Hukuk
 • Hukuk Kaynağı Olarak Kanunlar
 • Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi
 • Tüzükler Ve Yönetmelikler
 • Uygulama Bakımından Yazılı Hukuk Kuralları
 • Kanunlaştırma Hareketleri
 • Belli Başlık Kanunlaştırma Örnekleri
 • Türkiye’de Kanunlaştırma Dönemi
 • Cumhuriyetle Başlayan Dönem
 • İçtihat Hukuku

HUKUKUN KOLLARA AYRILIŞI

Pozitif Hukukun İki Ana Kolu

Özel Hukukun Bölümleri

 • Medeni Hukuk
 • Ticaret Hukuku Ve Fikir Hukuku
 • Devletler Özel Hukuku

Kamu Hukukunun Bölümleri

 • Anayasa (Esas Teşkilat) Hukuku
 • İdare Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Yargılama Hukukları
 • Devlet Hukuku (Genel Kamu Hukuku)
 • Devletler Kamu Hukuku
 • Mali Hukuk Ve İş Hukuku
 • Kamu Hukuku – Özel Hukuk Ayırımının Ölçütü
 • Hukukun Temeli
 • Kanunların Uygulanması
 • Kanunların Geçmişe Dokunması Durumu
 • Kanunların Anlam Bakımından Uygulanması

HUKUKSAL İLİŞKİLER VE HAKLAR

 • Hukuksal İlişki Ve Hak Kavramı
 • Hakların Türleri
 • Niteliklerine Göre Özel Haklar
 • Konularına Göre Özel Haklar
 • Amaçlarına Veya Etkilerine Göre Özel Haklar
 • Hak Sahibi (Kişi)
 • Tüzel Kişilerin Nitelikleri Ve Doğuşları
 • Tüzel Kişilerin Türleri
 • Hakkın Konusu
 • Hakların Kazanılması Ve Yitirilmesi (Kaybedilmesi)
 • Hukuksal Eylemler Ve Hukuksal İşlemler
 • Hukuksal İşlemlerin Türleri

HAKLARIN KORUNMASI

 • Hakların Korunması Yolları
 • Avrupa insan hakları sözleşmesi

İNDİRİMLİ Ürünler