• Turhan Kitap Evi

Turgut Tan - İDARE HUKUKU

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9786055593605
Yazarı : Turgut TAN
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Eylül 2020
Sayfa Sayısı : 1244
ISBN : 978-605-5593-60-5
Boyut : 16x24 cm
Kapak : CİLTLİ
811 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya
195 ₺
156 ₺

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 

KISALTMALAR 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İDARE HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ VE KAYNAKLARI

I.          İDARE HUKUKUNUN KONUSU VE ÖZELLİKLERİ         

A.         İDARE HUKUKUNUN KONUSU VE ÖLÇÜTÜ   

B.         İDARE HUKUKU SİSTEMLERİ VE GELİŞİMİ     

1.         HUKUK SİSTEMLERİ VE İDARE HUKUKU        

2.         İDARE HUKUKUNUN GELİŞİMİ           

3.         İDARE HUKUKUNUN BUGÜNKÜ DURUMU   

C.         İDARE HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ VE OTONOMİSİ   

D.        YAPISAL VE İŞLEVSEL İDARE KAVRAMI          

1.         ORGANİK/YAPISAL ANLAMDA İDARE 

2.         MADDİ/İŞLEVSEL ANLAMDA İDARE   

II.         İDARE HUKUKUNUN KAYNAKLARI     

A.         KAYNAKLARIN GENEL NİTELİKLERİ    

B.         ANAYASA VE ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI     

1.         ANAYASA         

2.         HUKUK DEVLETİ ANLAYIŞI      

3.         HUKUK DEVLETİ İLKESİNİN GEREKLERİ          

4.         SOSYAL HUKUK DEVLETİ        

5.         LÂİKLİK            

6.         ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI   

C.         YASALAR         

1.         YASA TÜRLERİ 

2.         MECLİS KARARLARI    

3.         YASA YAPMA USULÜ  

4.         YASALARIN ANAYASAYA AYKIRILIĞI  

D.        YASA GÜCÜNDE OLAN KAYNAKLAR   

1.         ULUSLARARASI ANDLAŞMALAR         

2.         OLAĞANÜSTÜ HALLERDE KANUN HÜKMÜNDE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ       

E.         İDARENİN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ   

1.         DÜZENLEME YETKİSİNİN KAYNAĞI VE NİTELİĞİ        

2.         DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİN TÜRLERİ   

3.         ADSIZ DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER          

F.         GELENEK HUKUKU VE İDARİ UYGULAMALAR           

G.        İÇTİHAT HUKUKU        

H.        ÖĞRETİ           

I.          İDARE HUKUKUNDA BOŞLUK DOLDURMA  

İKİNCİ BÖLÜM

İDARENİN ÖRGÜTLENİŞİ

I.          İDARENİN KURULUŞUNA İLİŞKİN TEMEL İLKELER     

A.         MERKEZDEN YÖNETİM VE YERİNDEN YÖNETİM       

1.         MERKEZDEN YÖNETİM          

2.         YERİNDEN YÖNETİM  

3.         İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ           

4.         MERKEZDEN YÖNETİM VE YERİNDE YÖNETİM İLKELERİNİ TAMAMLAYAN İLKELER : YETKİ GENİŞLİĞİ VE İDARİ VESAYET İLKELERİ       

B.         KAMU TÜZELKİŞİLİĞİ  

1.         İDARE HUKUKU VE KAMU TÜZELKİŞİLERİ     

2.         KAMU HUKUKU TÜZELKİŞİLERİN ÖZELLİKLERİ          

II.         MERKEZİ İDARE          

A.         CUMHURBAŞKANI      

1.         CUMHURBAŞKANI’NIN GÖREV VE YETKİLERİ            

2.         CUMHURBAŞKANI’NIN SORUMLULUĞU       

3.         CUMHURBAŞKANI’NIN İŞLEMLERİ    

4.         CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI         

B.         BAŞBAKANLIK  

C.         BAKANLIKLAR  

1.         BAKANLIKLARIN ÖRGÜTLENMESİ      

2.         BAKANLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

D.        TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ     

E.         MERKEZDEKİ YARDIMCI KURULUŞLAR          

1.         MİLLİ GÜVENLİK KURULU       

2.         DANIŞTAY        

3.         PLANLAMA VE EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY        

III.        GENEL İDARENİN TAŞRA ÖRGÜTÜ     

1.         TAŞRA ÖRGÜTÜNÜN GENEL YAPISI   

2.         İL İDARESİ        

3.         İLÇE YÖNETİMİ           

4.         BUCAK YÖNETİMİ       

5.         BÖLGESEL ÖRGÜTLER 

IV.        YEREL İDARELER         

1.         YEREL İDARELERİN GENEL YAPISI       

2.         İL ÖZEL İDARESİ          

3.         BELEDİYE İDARESİ       

4.         BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ       

5.         KÖY İDARESİ    

6.         MAHALLE İDARESİ      

7.         YEREL İDARELER ARASINDA İŞBİRLİĞİ           

V.         HİZMET YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI 

1.         HİZMET YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARININ NİTELİKLERİ    

2.         KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ          

VI.        KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞLARI         

1.         KAMU MESLEK KURULUŞLARININ ÖZELLİKLERİ        

2.         KAMU KURUM NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞLARINA BENZER KURULUŞLAR      

VII.       BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER 

1.          BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ     

2.          BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİ   

3.          BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN DEVLET YAPISI

İÇİNDEKİ KONUMLARI            

VIII.      ATİPİK YAPILANMA: KALKINMA AJANSLARI  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İDARİ İŞLEMLERİN HUKUKİ REJİMİ

I.          İDARENİN İŞLEM VE EYLEMLERİ        

A.         HUKUKSAL İŞLEMLER VE TÜRLERİ     

B.         İDARENİN İŞLEMLERİ VE EYLEMLERİ 

1.         İDARENİN İŞLEMLERİ  

2.         İDARİ İŞLEMLERİN TÜRLERİ   

3.         İDARİ İŞLEMLERİN ÖZELLİKLERİ VE ÖGELERİ 

4.         İDARENİN EYLEMLERİ 

II.         İDARENİN TEK YANLI İŞLEMLERİNİN HUKUKİ REJİMİ            

A.         İDARENİN KARAR NİTELİĞİNDE OLMAYAN İŞLEMLERİ         

B.         İDARİ KARARLARIN OLUŞUMU          

1.         YETKİ   

2.         ŞEKİL VE USUL 

C.         İDARİ KARARLARIN UYGULANMASI   

1.         DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ          

2.         BİREL İŞLEMLERİN DURUMU 

3.         İDARİ İŞLEMLERİN GERİYE YÜRÜMEZLİĞİ İLKESİ       

D.        İDARİ KARARIN SONUÇLARI   

1.         HUKUK DÜZENİNDE DEĞİŞİKLİK YARATMASI            

2.         İDARİ KARARIN UYGULANMASI VE YAPTIRIMLARI   

E.         İDARİ KARARLARIN SONA ERMESİ     

1.         KALDIRMA      

2.         GERİ ALMA      

III.        İDARENİN SÖZLEŞMELERİ      

A.         İDARİ SÖZLEŞME KAVRAMI VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLERİ     

1.         İDARİ SÖZLEŞME KAVRAMI VE İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ          

2.         İDARİ SÖZLEŞMENİN AYIRDEDİCİ ÖLÇÜTLERİ           

B.         İDARİ SÖZLEŞMELERİN TÜRLERİ        

1.         KLASİK İDARİ SÖZLEŞME TÜRLERİ     

2.         YASAL VE İDARİ DÜZENLEMELERDEN KAYNAKLANAN YENİ UYGULAMALAR SONUCU ORTAYA ÇIKAN SÖZLEŞMELER        

C.         İDARENİN SÖZLEŞME YAPARKEN İZLEYECEĞİ USULLER       

1.          İHALELERE İLİŞKİN BAZI ÖZEL DÜZENLEMELER    

2.         KAMU İHALE USULÜ   

3.         İHALE SÜRECİ VE İHALEYE İLİŞKİN TEMEL İLKELER    

4.         İHALE USULLERİ          

5.         İHALENİN SONUÇLANMASI VE SÖZLEŞME YAPILMASI         

6.         KAMU İHALE KURUMU VE KURULU   

D.        SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE SONA ERMESİ     

1.         İDARENİN HAK VE YETKİLERİ 

2.         İDARENİN BORÇLARI  

3.         SÖZLEŞMECİ ÖZEL KİŞİNİN HAKLARI VE BORÇLARI   

4.         YENİ DURUMLARIN SÖZLEŞMEYE ETKİSİ       

5.         SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İDARİ FAALİYETLERİN HUKUKİ REJİMİ

I.          İDARENİN FAALİYETİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER        

A.         İDARENİN İŞLEYİŞİNE EGEMEN OLAN İLKELER          

B.         KAMU HİZMETİ VE KOLLUK FAALİYETİ AYRIMI         

1.         KOLLUK YETKİLERİ ÖZEL KİŞİLERE DEVREDİLEMEZ   

2.         KOLLUK YETKİSİ SÖZLEŞME KONUSU YAPILAMAZ    

3.         KOLLUK YETKİSİ GELİR SAĞLAMAK AMACIYLA KULLANILAMAZ       

II.         KAMU HİZMETİ          

A.         KAMU HİZMETİ KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ   

1.         KAMU HİZMETİ KAVRAMI VE İDARE HUKUKUNDAKİ YERİ     

2.         KAMU HİZMETİNİN AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLERİ           

B.         KAMU HİZMETİNİN KURULMASI VE DÜZENLENMESİ           

1.         KAMU HİZMETİNİN KURULMASI        

2.         KAMU HİZMETİNİN DÜZENLENMESİ VE KALDIRILMASI        

3.         KAMU HİZMETİNİN GENEL İLKELERİ  

4.         KAMU HİZMETİ VE KARŞILIK (BEDEL) SORUNU         

C.         KAMU HİZMETİNİN GÖRÜLME BİÇİMLERİ    

1.         KAMU HİZMETLERİNİN KAMU TÜZEL KİŞİLERİNCE YÜRÜTÜLMESİ–EMANET USULÜ          

2.         KAMU HİZMETLERİNİN ÖZEL KİŞİLERE GÖRDÜRÜLMESİ        

3.         KAMU HİZMETİ İMTİYAZI       

4.         KAMU HİZMETİ İMTİYAZI DIŞINDA KAMU HİZMETİNİN ÖZEL KİŞİLERE SÖZLEŞME İLE GÖRDÜRÜLMESİ        

III.        KOLLUK           

A.         KOLLUK KAVRAMI VE TÜRLERİ          

1.         KOLLUK VE KAMU DÜZENİ     

2.         KOLLUK TÜRLERİ        

B.         KOLLUK MAKAMLARI 

1.         KOLLUK YETKİSİNE SAHİP MAKAMLAR          

2.         KOLLUK MAKAMLARI ARASI İLİŞKİLER           

3.         ÖZEL HUKUK KİŞİLERİ VE KOLLUK YETKİSİ     

C.         KOLLUK İŞLEMLERİ     

1.         İŞLEM TÜRLERİ           

2.         KOLLUK YETKİLERİNİN KULLANILMA USULLERİ         

3.         KOLLUK TEDBİRLERİNE UYULMAMASININ YAPTIRIMLARI 

4.         İDARİ YAPTIRIMLAR   

5.         USULE İLİŞKİN İLKELER           

6.         ESASA İLİŞKİN İLKELER           

D.        KOLLUK YETKİLERİNİN SINIRLARI       

1.         ANAYASAL SINIRLAR   

2.         KOLLUK İŞLEMLERİNİN HUKUKA UYGUNLUĞU         

E.         İDARENİN OLAĞANÜSTÜ YETKİLERİ  

BEŞİNCİ BÖLÜM

İDARENİN SORUMLULUĞU

I.          İDARE HUKUKUNDA SORUMLULUĞUN ÖZELLİKLERİ VE TEMELLERİ     

A.         İDARE HUKUKUNDA SORUMLULUĞUN ÖZELLİKLERİ           

1.         MEDENİ HUKUKTA SORUMLULUK     

2.         İDARE HUKUKUNDA SORUMLULUK  

B.         İDARE İLE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞUNUN AYRILMASI          

1.         İDARENİN SORUMLULUĞUNU HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNA DAYANDIRAN GÖRÜŞ VE ELEŞTİRİSİ       

2.         KAMU GÖREVLİSİNİN GÖREVSEL KUSURU İLE SALT KİŞİSEL KUSURUNUN AYRILMASI       

II.         KAMUSAL FAALİYET DOLAYISIYLA ÖZEL SORUMLULUK HALLERİ          

A.         YASAMA FAALİYETİNDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK 

B.         YARGI İŞLEVİ VE ONA YARDIMCI İDARİ FAALİYETTEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK        

1.         TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN SORUMLULUK    

2.         İCRA VE İFLAS İŞLERİNDEN SORUMLULUK    

C.         DEVLETİN SORUMLULUĞU VE AVRUPA KONSEYİ     

III.        İDARENİN SORUMLULUK NEDENLERİ           

A.         İDARENİN KUSURA DAYANAN SORUMLULUĞU        

1.         HİZMET KUSURU        

2.         YARGI KARARLARINDA HİZMET KUSURU      

B.         KUSURSUZ SORUMLULUK HALLERİ   

1.         KUSURSUZ SORUMLULUĞUN ÖZELLİKLERİ   

2.         KUSURSUZ SORUMLULUK HALLERİ   

3.         YASAL DÜZENLEMELER          

IV.        SORUMLULUĞU GEREKTİREN ZARAR VE NİTELİKLERİ          

A.         SORUMLULUĞU GEREKTİREN ZARARIN İDAREYE BAĞLANMASI  

1.         SORUMLULUĞU GEREKTİREN ZARAR            

2.         NEDENSELLİK BAĞI     

B.         ZARARIN ÖZELLİKLERİ 

C.         SORUMLULUĞUN KALKMASI YA DA AZALMASI        

ALTINCI BÖLÜM

KAMU GÖREVLİLERİ

I.          KAMU GÖREVLİLERİ VE ÖZELLİKLERİ 

A.         KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI VE AYIRDEDİCİ NİTELİKLERİ     

1.         ANAYASA VE YASAL DÜZENLEMELERDE KAMU GÖREVLİSİ      

2.         YARGI KARARLARINDA KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI 

B.         MEMURLAR DIŞINDAKİ KAMU GÖREVLİLERİNİN HUKUKİ DURUMU           

1.         MEMURLARIN DIŞINDAKİ DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ         

2.         SÖZLEŞMELİ PERSONEL REJİMİ         

3.         KAPSAM DIŞI PERSONEL        

II.         DEVLET MEMURLUĞU VE GİRİŞ KOŞULLARI 

A.         DEVLET MEMURLUĞU           

1.         MEMUR TANIMLAMALARI     

2.         MEMUR - İŞÇİ AYIRIMI           

3.         MEMURLUK MESLEĞİ 

4.         KADRO VE SINIFLANDIRMA    

B.         MEMURLUĞA GİRİŞ    

1.         MEMUR OLMA KOŞULLARI    

2.         MEMUR ALMADA SINAV YÖNTEMİ   

3.         ADAYLIK          

4.         ATAMA            

C.         DEVLET MEMURLARININ ÖDEVLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ      

D.        MEMURLAR İÇİN KONAN YASAKLAR 

E.         MEMURLARA SAĞLANAN HAKLAR    

III.        MEMURUN ÜCRET REJİMİ VE YÜKSELMELERİ          

A.         MEMURLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

B.         MEMURLARIN ÜCRET REJİMİ 

C.         MEMURLARIN YÜKSELMELERİ          

1.         KADEME İLERLEMELERİ         

2.         DERECE YÜKSELMESİ  

IV.        MEMURLAR HAKKINDA DİSİPLİN VE CEZA KOVUŞTURMASI 

A.         MEMURLAR HAKKINDA DİSİPLİN KOVUŞTURMASI   

1.         DİSİPLİN HUKUKUNUN İLKELERİ        

2.         DİSİPLİN KOVUŞTURMALARINDA YÖNTEM  

B.         MEMURLAR HAKKINDA CEZA KOVUŞTURMASI        

1.         MEMURLARIN SUÇ İŞLEME DURUMLARI      

2.         MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI USULÜ     

V.         MEMURLUK STATÜSÜNDE KISINTI YAPAN DURUMLAR VE MEMURİYETİN SONA ERMESİ 

A.         KISINTI YAPAN DURUMLAR   

1.         KADRO AÇIĞI  

2.         GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA  

B.         MEMURLUĞUN SONA ERMESİ          

1.         ÇEKİLME         

2.         ÇEKİLMİŞ SAYILMA     

3.         ÇIKARILMA      

4.         KOŞULLARDA EKSİKLİK           

5.         BAĞDAŞMAZLIK          

6.         EMEKLİLİK       

7.         ÖLÜM 

C.         MEMURLARIN EMEKLİLİKLERİ           

YEDİNCİ BÖLÜM

KAMU MALLARI

I.          KAMU MALI KAVRAMI VE KAMU MALLARININ TÜRLERİ      

A.         KAMU MALI VE İDARE HUKUKUNDAKİ ÖNEMİ         

1.         KAMU MALLARI VE İDARE HUKUKU  

2.         KAMU MALI TANIMI   

B.         KAMUSAL MALLARIN TÜRLERİ          

1.         SAHİPSİZ MALLAR       

2.         ORTA MALLARI           

3.         HİZMET MALLARI       

4.         KAMUSAL MALLARIN DEĞİŞİK AÇILARDAN KÜMELENDİRİLMESİ    

II.         KAMUSAL MALLARIN HUKUKİ REJİMİ           

A.         KAMUSAL MALLAR ÜZERİNDE İDARENİN YETKİLERİ 

1.         İDARENİN KAMUSAL MAL ÜZERİNDE MÜLKİYET HAKKI VAR MIDIR?     

2.         İDARENİN KAMUSAL MALLAR ÜZERİNDEKİ YETKİLERİ         

3.         KAMU MALI NİTELİĞİNİN KAZANILMASI       

B.         KAMUSAL MALLARIN KORUNMASINA YÖNELİK HUKUKİ REJİM 

1.         KAMUSAL MALLARIN DEVREDİLMEZLİĞİ İLKESİ       

2.         KAMUSAL MALLARIN ÖZEL HUKUK İŞLEMLERİNE KONU OLABİLİR Mİ?   

3.         KAMUSAL MALLARIN TAPUYA TESCİL ZORUNLULUĞU YOKTUR      

4.         KAMU MALLARI KORUMA ALTINDADIR        

C.         KAMUSAL MALLARDAN YARARLANMANIN HUKUKİ REJİMİ           

1.         GENEL VE ORTAK YARARLANMALAR 

2.         BİREYSEL VE ÖZEL YARARLANMALAR           

III.        İDARENİN ÖZEL MALLARI      

IV.        İDARENİN MAL EDİNME YÖNTEMLERİ          

A.         KAMULAŞTIRMANIN AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLERİ         

1.         KAMULAŞTIRMA KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ 

2.         ÖZEL MÜLKİYETE KONU TAŞINMAZLAR KAMULAŞTIRILABİLİR        

3.         KAMULAŞTIRMAYI DEVLET VE KAMU TÜZEL KİŞİLERİ YAPABİLİR     

B.         KAMULAŞTIRMANIN İDARİ AŞAMASI VE SONUÇLARI           

C.         KAMULAŞTIRMANIN ADLİ AŞAMASI VE SONUÇLARI 

1.         KAMULAŞTIRMANIN ADLİ AŞAMASI  

2.         KAMULAŞTIRMANIN SONUÇLARI      

3.         KAMULAŞTIRMA VE YARGISAL DENETİM      

D.        KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME VE GERİ ALMA HAKKI      

E.         KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA            

F.         TAŞINIR MALLARIN KAMULAŞTIRILMASI       

G.        GEÇİCİ İŞGAL   

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İDARİ YARGININ ORTAYA ÇIKIŞIVE ÖRGÜTLENİŞİ

I.          HUKUK DEVLETİ, HUKUKA BAĞLI İDARE VE İDARİ YARGI     

A.         HUKUK DEVLETİ VE İDARENİN HUKUKA BAĞLILIĞI   

1.         YARGI DIŞI DENETİM MEKANİZMALARI        

2.         İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE ALTERNATİF YÖNTEMLER 

B.         İDARİ YARGININ ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ 

C.         İDARİ YARGININ GÜNÜMÜZDE VARLIK NEDENİ        

D.        İDARİ YARGI SİSTEMLERİ        

1.         YARGI BİRLİĞİ SİSTEMİ           

2.         İDARİ YARGI ALANINDAKİ BAŞLICA SİSTEMLER        

E.         İDARİ YARGININ TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ ÖZELLİKLERİ VE KAPSAMI            

1.         İDARİ YARGININ GELİŞİMİ      

2.         İDARİ YARGI SİSTEMİMİZİN ÖZELLİKLERİ      

3.         YARGI DENETİMİNİN KAPSAMI          

II.         İDARİ YARGININ ÖRGÜTLENİŞİ          

A.         TÜRKİYE’DE İDARİ YARGININ ÖRGÜTLENİŞİNİN GELİŞİMİ    

1.         1982 ÖNCESİ DURUM 

2.         1982 SONRASI (BUGÜNKÜ) DURUM 

3.         İDARİ YARGI YERLERİNİN SINIFLANDIRILMASI           

B.         DANIŞTAY        

1.         YÜKSEK MAHKEME OLARAK DANIŞTAY VE GÖREVLERİ       

2.         DANIŞTAY’IN YAPISI    

3.         DANIŞTAY’DAKİ YARGI GÖREVLİLERİ 

C.         İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ        

1.         İLK DERECE İDARİ YARGI YERLERİNİN YILINDAN ÖNCEKİ DURUMU  

2.         İL VE İLÇE İDARE KURALLARININ YARGISAL YETKİLERİ DEVAM EDİYOR MU?          

3.         İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNİN YAPISI   

4.         İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ      

5.         İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNİN İŞLEYİŞİ        

D.        BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ 

1.         BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN YAPISI       

2.         BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ          

3.         BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İŞLEYİŞİ    

4.         BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANI, DAİRE BAŞKANLARI VE ÜYELERİN NİTELİKLERİ        

E.         HESAP MAHKEMESİ OLARAK SAYIŞTAY         

F.         SEÇİM YARGISI            

DOKUZUNCU BÖLÜM

İDARİ YARGININ GÖREV ALANI VE UYUŞMAZLIKLAR

I.          İDARİ YARGININ GÖREV ALANI          

A.         TEMEL KAVRAMLAR VE SORUNLAR   

B.         İDARİ YARGININ GÖREV ALANINI BELİRLEYEN ÖLÇÜTLER   

1.         GÖREV ALANININ BELİRTİLMESİ SORUNU    

2.         ANAYASA VE İDARİ YARGININ GÖREV ALANI            

3.         GÖREV ALANINI BELİRLEYEN ÖLÇÜTLER       

C.         İDARENİN YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETİN DENETİMİ, İLKE OLARAK İDARİ YARGININ GÖREV ALANINA GİRER   

1.         ORGANİK ANLAMDA İDARENİN FAALİYETİNİN DENETİMİ İDARİ YARGININ GÖREVİNE GİRER          

2.         ÖZEL HUKUK KİŞİLERİNİN İDARİ İŞLEMLERİ  

3.         İŞLEVSEL ANLAMDA İDARENİN DENETİMİ DE İDARİ YARGININ GÖREV ALANINA GİRER    

D.        İDARENİN KAMUSAL YETKİ VE USULLERE GÖRE YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETTEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR İDARİ YARGININ GÖREVİNE GİRER           

1.         KAMU KURUMLARININ ÖZEL HUKUKA TABİ FAALİYETLERİ İLE ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ KAMU HİZMETLERİ    

2.         İDARENİN ÖZEL HUKUK ALANINDA SONUÇ DOĞURAN İŞLEMLERİ  

3.         İDARENİN ÖZEL HUKUK KİŞİLERİ GİBİ HAREKET ETTİĞİ DURUMLAR           

4.         FİİLİ YOL          

E.         İDARİ YARGININ GÖREV ALANININ DIŞINA ÇIKARILAN UYUŞMAZLIKLAR    

1.         İDARİ PARA CEZALARI 

2.         ÖTEKİ YASAL DÜZENLEMELER           

F.         ADLİ YARGIDA İDARİ İŞLEMLERİN YORUMU VE GEÇERLİLİĞİ KONUSUNDA ÇIKAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ        

II.         UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ          

A.         UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ     

1.         UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞU, GELİŞİMİ VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ        

2.         UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ  

B.         UYUŞMAZLIK TÜRLERİ           

1.         OLUMLU GÖREV UYUŞMAZLIĞI        

2.         OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI      

3.         HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI           

4.         UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARININ NİTELİĞİ            

ONUNCU BÖLÜM

İDARİ DAVALAR

I.          İDARİ YARGIDA DAVA TÜRLERİ          

A.         İDARİ YARGIDA DAVA TÜRLERİ          

B.         YORUM DAVASININ ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ          

1.         DOĞRUDAN YORUM DAVASI 

2.         MAHKEME KARARI ÜZERİNE AÇILAN YORUM DAVASI         

3.         YORUM DAVASININ SONUÇLARI       

II.         İPTAL DAVASI  

A.         İPTAL DAVASI İLE İLGİLİ GENEL İLKELER        

1.         İPTAL DAVASININ NİTELİKLERİ           

2.         İPTAL DAVASININ GELİŞİMİ    

B.         İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI      

1.         İPTAL DAVASINDA GÖREVE İLİŞKİN KOŞULLAR         

2.         İPTAL DAVASININ KONUSUNA İLİŞKİN KOŞULLAR    

3.         KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN İŞLEM     

4.         DAVACIYA İLİŞKİN KOŞULLAR 

C.         İPTAL NEDENLERİ       

1.         ÖZELLİĞİ VE SINIFLANDIRILMASI       

2.         YETKİ YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK           

3.         BİÇİM YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK          

4.         NEDEN YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK        

5.         KONU YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK          

6.         AMAÇ YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK         

7.         TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİM        

D.        İPTAL DAVASININ SONUÇLARI           

1.         İPTAL DAVASINDA YARGICIN YETKİSİ 

2.         İPTAL DAVASININ REDDEDİLMESİNİN SONUÇLARI   

3.         İPTAL KARARI VERİLMESİNİN SONUÇLARI     

E.         İPTAL KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ  

1.         İPTAL KARARININ YERİNE GETİRİLMESİNDE ÇEŞİTLİ DURUMLAR    

2.         İPTAL KARARLARINI YERİNE GETİRME ZORUNLULUĞU VE YAPTIRIMLARI  

III.        TAM YARGI DAVALARI           

A.         TAM YARGI DAVASI İLE İLGİLİ İLKELER          

1.         TAM YARGI DAVASININ NİTELİKLERİ 

2.         TAM YARGI DAVALARININ ÇEŞİTLERİ 

B.         TAM YARGI DAVALARININ ÖN KOŞULLARI    

1.         TAM YARGI DAVALARINDA GÖREVLİ YARGI YERLERİ           

2.         TAM YARGI DAVASININ KONUSUNA İLİŞKİN KOŞULLAR       

3.         TAM YARGI DAVASININ TARAFLARINA İLİŞKİN KOŞULLAR       

4.         TAM YARGI DAVASININ SÜRESİNE İLİŞKİN KOŞULLAR          

5.         TAM YARGI DAVASININ BİÇİMİNE İLİŞKİN KOŞULLAR           

6.         TAM YARGI DAVASININ ESASINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE SORUMLULUK NEDENLERİ           

7.         TAZMİNATIN BİÇİMİ VE HESAPLANMASI       

C.         TAM YARGI DAVASININ SONUÇLARI 

D.        TAM YARGI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ     

ONBİRİNCİ BÖLÜM

İDARİ YARGILAMA YÖNTEMİ

I.          İDARİ YARGILAMA İLE İLGİLİ İLKELER 

A.         İDARİ YARGILAMA YÖNTEMİNİN KAYNAKLARI          

B.         İDARİ YARGILAMA YÖNTEMİNİN ÖZELLİKLERİ          

C.         YARGICIN TARAFSIZLIĞI         

II.         DAVANIN AÇILMASI VE BİÇİMİNE İLİŞKİN KOŞULLAR           

A.         DAVA DİLEKÇESİ VE VERİLECEĞİ YERLER      

1.         DAVA DİLEKÇESİ         

2.         DAVA DİLEKÇESİNİN VERİLECEĞİ YERLER     

I.          İDARİ YARGILAMA İLE İLGİLİ İLKELER 

A.         İDARİ YARGILAMA YÖNTEMİNİN KAYNAKLARI          

B.         İDARİ YARGILAMA YÖNTEMİNİN ÖZELLİKLERİ          

C.         YARGICIN TARAFSIZLIĞI         

II.         DAVANIN AÇILMASI VE BİÇİMİNE İLİŞKİN KOŞULLAR           

A.         DAVA DİLEKÇESİ VE VERİLECEĞİ YERLER      

1          DAVA DİLEKÇESİ         

2.         DAVA DİLEKÇESİNİN VERİLECEĞİ YERLER     

B.         BİR DİLEKÇE İLE BİRDEN ÇOK DAVA AÇILMASI          

C.         BİRLİKTE DAVA AÇILMASI      

III.        İLK İNCELEME VE VERİLECEK KARARLAR       

A.         İLK İNCELEME KONULARI       

B.         İDARİ YARGIDA GÖREV VE YETKİ       

1.         GÖREV 

a.         Danıştay’ın Görev Alanı         

b.         İdare ve Vergi Mahkemelerinin Görev Alanı 

c.         İdari Yargı Yerleri Arasında Görev Uyuşmazlığı         

2.         YETKİ   

a.         Genel ve Özel Yetki Kuralları 

b.         Yetki Uyuşmazlıkları   

C.         MERCİ TAYİNİ 

D.        İDARİ MERCİ TECAVÜZÜ        

E.         KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN İŞLEM     

F.         İDARİ DAVALARDA TARAFLAR           

1.         DAVADA TARAF OLMA YETENEĞİ      

2.         DAVA AÇABİLME YETENEĞİ   

3.         DAVALI            

4.         DAVAYA VEKALET       

5.         DAVANIN TARAFLARINDA DEĞİŞME 

6.         ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN TARAFLAR YANINDA YER ALMASI    

a.         Davaya Katılma          

b.         Davanın Duyurulması 

G.        DAVA AÇMA SÜRESİ   

1.         SÜRE VE NİTELİKLERİ  

2.         GENEL VE ÖZEL DAVA SÜRELERİ        

3.         YAZILI BİLDİRİM ESASI            

4.         ÖĞRENME VE SÖZLÜ BİLDİRİM         

5.         İDAREYE BAŞVURU DURUMUNDA SÜRE       

6.         DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA SÜRE      

7.         İDARİ İŞLEMİN UYGULANMASINDAN DOĞAN ZARARLAR İÇİN AÇILACAK DAVALARDA SÜRE          

8.         İDARİ EYLEMLERDEN DOĞAN TAM YARGI DAVALARINDA SÜRE  

9.         İDARİ SÖZLEŞMELERDEN DOĞAN DAVALARDA SÜRE   

10        SÜRENİN HESAPLANMASI    

11.       SÜREYİ DURDURAN DURUMLAR 

12.       EK SÜRELER          

13.       DAVA SÜRESİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI           

H.        İLK İNCELEME ÜZERİNE VERİLECEK KARARLAR         

1.         İLK İNCELEME SONUÇLARI     

2.         BİLDİRİM         

IV.        DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI 

A.         DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ 

B.         DAVALARIN AYRILMASI          

V.         YARGILAMA VE HÜKÜM         

A.         DERDESTLİK    

B.         DAVA DOSYASININ İNCELENMESİ     

C.         YÜRÜTMENİN DURDURULMASI        

1.         YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VE KOŞULLARI     

2.         YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARINA İTİRAZ 

3.         YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ SONUÇLARI VE UYGULANMASI        

D.        İVEDİ YARGILAMA USULÜ      

VI.        İDARİ YARGIDA KANITLAMA YÖNTEMİ VE ARAÇLARI           

A.         İDARİ YARGIDA KANITLAMA YÖNTEMİ         

1.         İDARİ YARGILAMA YÖNTEMİNDE KANITLAR 

2.         BİLİRKİŞİ          

B.         KANITLAMA YÜKÜ VE KANITLARIN SAPTANMASI     

1.         KANITLAMA YÜKÜ      

2.         KANITLARIN SAPTANMASI      

3.         DURUŞMA       

4.         SAV VE SAVUNMANIN SINIRLANDIRILMASI  

C.         FERAGAT VE KABUL    

1.         FERAGAT         

2.         KABUL 

D.        HÜKÜM           

E.         YARGILAMA GİDERLERİ          

1.         YARGILAMA HARÇLARI          

2.         VEKALET ÜCRETİ         

3.         ADLİ YARDIM  

F.         AÇIKLAMA VE YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ         

1.         AÇIKLAMA       

2.         YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ         

VII.       YASA YOLLARI      

A.         OLAĞAN YASA YOLLARI         

1.         İSTİNAF            

2.         TEMYİZ           

3.         KANUN YARARINA TEMYİZ    

4.         KARARIN DÜZELTİLMESİ        

B.         OLAĞANÜSTÜ YASA YOLU     

1.         YARGILAMANIN YENİLENMESİ          

2.         YARGILAMANIN YENİLENMESİNDE SÜRE VE YÖNTEM         

GENEL ESERLER          

 

Aynı Kategorideki Ürünler

Medeni Usul Hukuku...

 • 105,00 ₺

 • 99,75 ₺

Hukuka Giriş...

 • 55,00 ₺

 • 52,25 ₺

İş Hukuku...

 • 158,00 ₺

 • 150,1 ₺

Yargı Etiği...

 • 30,00 ₺

 • 28,5 ₺

Vergi Hukuku...

 • 35,00 ₺

 • 33,25 ₺

ANAYASA HUKUKU...

 • 69,50 ₺

 • 66,03 ₺

Medeni Usul Hukuku...

 • 85,00 ₺

 • 80,75 ₺

Roma Özel Hukuku...

 • 95,00 ₺

 • 90,25 ₺

Anayasa Hukuku...

 • 112,00 ₺

 • 106,4 ₺

Ceza Hukuku...

 • 92,00 ₺

 • 87,4 ₺

ADALET...

 • 90,00 ₺

 • 76,5 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 170,00 ₺

 • 161,5 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 25,00 ₺

 • 23,75 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 162,00 ₺

 • 153,9 ₺

Kriminoloji...

 • 69,00 ₺

 • 65,55 ₺

Disiplin Hukuku...

 • 50,00 ₺

 • 37,5 ₺

Artmirasçı Atama...

 • 35,00 ₺

 • 26,25 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 315,00 ₺

 • 299,25 ₺

Dönme Cezası...

 • 35,00 ₺

 • 26,25 ₺

Kamu İhaleleri...

 • 35,00 ₺

 • 26,25 ₺

Basın İş Kanunu...

 • 25,00 ₺

 • 18,75 ₺

Tehdit Suçu...

 • 30,00 ₺

 • 18 ₺

İNDİRİMLİ Ürünler