• Turhan Kitap Evi

İnfaz Hukuku 8 Baskı

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9789750271892
Yazarı : Timur Demirbaş
Yayın Evi : Seçkin Yayıncılık
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Eylül 2021
Sayfa Sayısı : 656
ISBN : 978-975-02-7189-2
Boyut : 16x24
Kapak : Karton Kapak
34 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya 3 Günde Teslimat
98,00 ₺
91,14 ₺

14.4.2020 tarih ve 7242 sayılı "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile İnfaz Hakimliği Kanunu, TCK ve CGTİK'da infaz hukukuna ilişkin önemli değişiklikler yapılmış ve dolaylı af kanunu niteliği ile ceza infaz kurumlarında bir rahatlama sağlanmıştı. Bu arada 7242 sayılı Kanunun hem şekil, hem de eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasıyla yapılan başvurular üzerine, An. Mah. 17.7.2020 tarihinde 7242 sayılı Kanun ile değiştirilen 5275 sayılı CGTİK geçici m.6'nın şekil yönünden Anayasa'ya aykırı olmadığına oy çokluğuyla; 14.7.2021 tarihli kararında ise, bazı suçları ayrık tutan düzenlemelerin eşitlik ilkesine aykırı olmadığından iptal taleplerinin reddine oy birliğiyle karar vermiştir.

Özellikle 7242 s. K ile getirilen CGTİK geçici m.9/5'deki, Covid-19 salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlülerin 31.5.2020 tarihine kadar izinli sayılması ve salgının devam etmesi hâlinde bu sürenin, Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında iki ayı geçmemek üzere üç kez uzatılabilmesi olanağı tanınan hükmün uygulama süresi, kanun değişikliği ile iki defa uzatılmıştır. Gerçekten de, önce 11.11.2020 t. ve 7256 s. K m.31 ile CGTİK geçici m. 9'un beşinci fıkrasında yer alan "üç kez" ibaresi "yedi kez" ve altıncı fıkrasında yer alan "31/12/2020" ibaresi "31/7/2021" şeklinde; sonra da 8.7.2021 t. ve 7331 s. K. m. 25 ile de CGTİK geçici m. 9' un beşinci fıkrasında yer alan "yedi kez" ibaresi "dokuz kez" ve altıncı fıkrasında yer alan "31/7/2021" ibaresi "30/11/2021" şeklinde değiştirilmiştir.

7242 sayılı Kanunu takiben infaz hukukuna ilişkin kanun değişiklikleri devam etmiştir. Bunlar arasında, 17.6.2021 tarih ve 7328 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 8.7.2021 tarih ve 7331 sayılı Ceza Muhakemesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 18.7.2021 tarih ve 7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun belirtilmelidir. Ancak, bu kanunlarda da kanun yapma tekniğine uygun olmayan torba kanun alışkanlığı ne yazık ki devam etmektedir. Torba kanunlar vasıtasıyla birbiriyle ilgisi olmayan çok sayıda kanunda yapılan değişiklikleri takip edebilmek mümkün olmamaktadır. Buna örnek olarak 11.11.2020 tarih ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun m.31 ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun geçici 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yapılan değişikliği göstermek mümkündür.

Önceki basımızda Adalet Bakanlığının web sayfasındaki ceza infaz kurumlarına ilişkin bilgilerin 2.7.2019, mahpus sayılarına ilişkin sayıların 2.10.2019 ve mahpusların yaş, öğrenim, medeni durum, suç grupları ile coğrafi bölgelere göre dağılımına ilişkin bilgilerin ise, 1.4.2016 tarihli olduğu eleştirisinde bulunmuştuk. Adalet Bakanlığının yanlıştan dönerek web sayfasında mahpus sayı ve durumlarına ilişkin bilgilere tekrar yer vermeye başlaması çok yerinde olmuştur.
 

Konu Başlıkları
İnfaz Hukuku Kavramı, Esasları, İnfazda Yetkili Merci ve Hürriyeti Bağlayıcı Ceza İlamlarının İnfazı
Ceza Kavramı, Nitelikleri, Türleri ve İnfazları
Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların ve Cezaevlerinin Tarihi Gelişimi
Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfaz Esasları ve Hükümlünün Yeri, İnfaz Kurumuna Kabul, İnfazın Planlanması ve Hükümlülerin Gruplandırılması
İnfaz Kurumlarında Uygulanacak Rejim, İnfazın Gevşetilmesi, Tahliye Hazırlığı ve İnfaz Sonrası, Güvenlik ve Düzen
Ceza İnfazının Organizasyonu, Sistemi ve Denetimi
Cezanın İnfazına Ara Verilmesi
Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar ve Ceza İnfaz Kurumları İle İlgili Yeni ve Tartışmalı Durumlar
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Denetimli Serbestlik

 

Aynı Kategorideki Ürünler

VERGİ HUKUKU...

 • 95 ₺

 • 80,75 ₺

Hukuka Giriş...

 • 70,00 ₺

 • 65,1 ₺

Miras Hukuku...

 • 95 ₺

 • 80,75 ₺

ADALET...

 • 90,00 ₺

 • 76,5 ₺

Eşya Hukuku...

 • 120 ₺

 • 102 ₺

Yabancılar Hukuku...

 • 69,50 ₺

 • 62,55 ₺

Aile Hukuku...

 • 99 ₺

 • 84,15 ₺

MEDENİ HUKUK...

 • 90,00 ₺

 • 81 ₺

İş Hukuku...

 • 169,50 ₺

 • 152,55 ₺

Yargı Etiği...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

Vergi Hukuku...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

ANAYASA HUKUKU...

 • 89,50 ₺

 • 80,55 ₺

Anayasa Hukuku...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 170,00 ₺

 • 153 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 25,00 ₺

 • 22,5 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 162,00 ₺

 • 145,8 ₺

Disiplin Hukuku...

 • 50,00 ₺

 • 42,5 ₺

Kriminoloji...

 • 53,00 ₺

 • 47,7 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 315,00 ₺

 • 283,5 ₺

Belediye Gelirleri...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

Basın Hukuku...

 • 85,00 ₺

 • 76,5 ₺

Dönme Cezası...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 37,90 ₺

 • 34,11 ₺

İmar Bilgisi...

 • 40,00 ₺

 • 36 ₺

Kriminoloji...

 • 50,93 ₺

 • 45,84 ₺

Kamu İhaleleri...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

Çocuk Ceza Hukuku...

 • 69,90 ₺

 • 62,91 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 163,00 ₺

 • 146,7 ₺

Tehdit Suçu...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

İNDİRİMLİ Ürünler