• Turhan Kitap Evi

KADINA ŞİDDETE KARŞI DEVLETİN ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9786054442315
Yazarı : EKİN BOZKURT
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : EKİM 2020
Sayfa Sayısı : 236
ISBN : 978-625-444-2315
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Karton Kapak
463 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya
45 ₺
38,25 ₺

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR  

KISALTMALAR

GİRİŞ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE DOĞRU YERDEN BAKMAK: ANLAMI VE KAPSAMI

 

I.          ATAERKİLLİKLE İLİŞKİSİ İÇİNDE KADINA YÖNELİK ŞİDDET     

A.         Genel Olarak Şiddet   

B.         Ataerkillik ve Kadına Yönelik Şiddet   

C.         Ev İçi Şiddetin Anlamı 

Ç.         Ev İçi Şiddet ve Kamusal-Özel Alan Ayrımı    

II.         BİR İNSAN HAKLARI SORUNU OLARAK KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE İLGİLİ ULUSLARARASI ÇERÇEVE   

A.         Bir İnsan Hakları Sorunu Olarak Kadına Yönelik Şiddet         

B.         Kadına Yönelik Şiddet ve İlgili Uluslararası İnsan Hakları Belgeleri  

 

İKİNCİ BÖLÜM

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE

DEVLETİN ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

I.          BİR MÜCADELE ARACI OLARAK ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ        

A.         Genel Olarak Özen Yükümlülüğü       

1.         Pozitif Yükümlülükler ve Özen Yükümlülüğü İlişkisi  

2.         Özen Yükümlülüğünün Tarihsel Gelişimi      

3.         Özen Yükümlülüğünün Anlamı ve Kapsamı   

B.         Kadına Yönelik Şiddet Bağlamında Özen Yükümlülüğü         

1.         Uluslararası Belgelerdeki Yeri ve Genel Çerçevesi    

2.         Özen Yükümlülüğünün Uygulamada Gerektirdikleri 

a.         İstanbul Sözleşmesi Kapsamında       

b.         Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörlerinin Görüşleri Kapsamında            

(1)        Radhika Coomaraswamy’nin Yaklaşımı        

(2)        Yakın Ertürk’ün Yaklaşımı      

(3)        Rashida Manjoo’nun Yaklaşımı         

3.         Uygulamada Gözetilmesi Gereken İlkeler     

4.         Yargı-yargısal ve Yargısal Kararlarda Özen Yükümlülüğü      

a.         CEDAW Komitesi Kararlarında Özen Yükümlülüğü   

b.         AİHM Kararlarında Özen Yükümlülüğü         

c.         İçtihatlar Çerçevesinde Özen Yükümlülüğünün Değerlendirmesi        

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ  YERİNE GETİRMEDE

POLİTİK BİR ARAÇ OLARAK ULUSAL EYLEM PLANLARI VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMA

 

I.          TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE           

A.         Sayılarla Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet    

B.         Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Politikalarına Kısa Bir Bakış       

1.         Türkiye’de Ulusal Eylem Planlarının Tarihsel Arka Planı       

II.         ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE ULUSAL EYLEM PLANLARI      

A.         Ulusal Eylem Planlarının Uluslararası Belgelerdeki Yeri       

B.         Ulusal Eylem Planlarıyla İlgili Özen Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesini İncelemede Temel Kriterlerin Belirlenmesi   

1.         Genel Çerçeve 

2.         İncelemede Esas Alınacak Kriterler   

a.         Önleme           

(1)       Mevzuat Çalışmaları  

(2)       Kapasite Güçlendirme Çalışmaları    

(3)       Eğitim Çalışmaları    

(4)       Farkındalık Yaratma ve Zihniyet Dönüşümü  

(5)       Güçlendirme Çalışmaları       

(6)       Özel Gruplar   

b.         Koruma           

(1)       Sağlık Hizmetleri        

(2)       Sığınmaevi ve Diğer Güvenli Barınma Olanakları     

(3)       Danışma ve Destek Hizmetleri          

(4)       Özel İhtiyaç Sahibi Gruplar    

c.         Soruşturma ve Kovuşturma    

(1)       Etkili ve Kapsamlı Mevzuat    

(2)       Kolluk ve Yargının Kapasitesinin Güçlendirilmesi     

(3)       Kamu Personelinin Sorumluluğu       

(4)       Şiddet Uygulayana Yönelik Tedbirler 

ç.         Tazmin  

d.         Tamamlayıcı Unsurlar 

(1)       İlgili Tarafların Etkin Katılımı  

(2)       Üst Düzey Siyasi ve İdari Yapıların Katılımı   

(3)       Koordinasyon ve Bütüncül Yaklaşım 

(4)       Bütçe Tahsisi, Planlama ve Başarı Göstergeleri        

(5)       İzleme ve Değerlendirme Süreci       

III.        TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMANIN İNCELEMESİ  

A.         Önleme Kriteri Bağlamında   

1.         Mevzuat Çalışmaları  

2.         Kapasite Güçlendirme Çalışmaları    

3.         Eğitim Çalışmaları      

4.         Farkındalık Yaratma ve Zihniyet Dönüşümü  

5.         Güçlendirme Çalışmaları       

6.         Özel Gruplar   

B.         Koruma Kriteri Bağlamında   

1.         Sağlık Hizmetleri        

2.         Sığınmaevleri ve Diğer Güvenli Barınma Olanakları 

3.         Danışma ve Destek Hizmetleri          

4.         Özel İhtiyaç Sahibi Gruplar    

C.         Soruşturma ve Kovuşturma Bağlamında      

1.         Etkili ve Kapsamlı Mevzuat    

2.         Kolluk ve Yargının Kapasitesinin Güçlendirilmesi     

3.         Kamu Personelinin Sorumluluğu       

4.         Şiddet Uygulayana Yönelik Tedbirler 

Ç.         Tazmin Kriteri Bağlamında    

D.        Tamamlayıcı Unsurlar Bağlamında   

1.         İlgili Tüm Tarafların Etkin Katılımı     

2.         Üst Düzey Siyasi ve İdari Yapıların Katılımı   

3.         Koordinasyon ve Bütüncül Yaklaşım 

4.         Bütçe Tahsisi, Planlama ve Başarı Göstergeleri        

5.         İzleme ve Değerlendirme Süreci       

SONUÇ 

KAYNAKÇA      

İNTERNET KAYNAKLARI          

ÖZET   

 

 

Aynı Kategorideki Ürünler

Kamu İhale Hukuku...

 • 85,00 ₺

 • 72,25 ₺

VERGİ HUKUKU...

 • 123,50 ₺

 • 104,98 ₺

Hukuka Giriş...

 • 91,00 ₺

 • 84,63 ₺

Türk Hukuk Tarihi...

 • 97,50 ₺

 • 82,88 ₺

Miras Hukuku...

 • 123,00 ₺

 • 104,55 ₺

Uluslararası Hukuk...

 • 150,00 ₺

 • 127,5 ₺

ADALET...

 • 117,00 ₺

 • 99,45 ₺

Eşya Hukuku...

 • 155,00 ₺

 • 131,75 ₺

Yabancılar Hukuku...

 • 79,50 ₺

 • 71,55 ₺

Aile Hukuku...

 • 130,00 ₺

 • 110,5 ₺

MEDENİ HUKUK...

 • 90,00 ₺

 • 81 ₺

YÖNETSEL YARGI...

 • 97,50 ₺

 • 82,88 ₺

Yargı Etiği...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

ANAYASA HUKUKU...

 • 139,50 ₺

 • 125,55 ₺

Anayasa Hukuku...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 170,00 ₺

 • 153 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 25,00 ₺

 • 22,5 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 162,00 ₺

 • 145,8 ₺

Disiplin Hukuku...

 • 65,00 ₺

 • 55,25 ₺

Kriminoloji...

 • 53,00 ₺

 • 47,7 ₺

Belediye Gelirleri...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

Basın Hukuku...

 • 85,00 ₺

 • 76,5 ₺

Dönme Cezası...

 • 45,00 ₺

 • 40,5 ₺

İmar Bilgisi...

 • 40,00 ₺

 • 36 ₺

Kriminoloji...

 • 50,93 ₺

 • 45,84 ₺

Kamu İhaleleri...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 163,00 ₺

 • 146,7 ₺

Tehdit Suçu...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

İNDİRİMLİ Ürünler