• Turhan Kitap Evi

Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesinin Hukuki Rejimi

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9786254442322
Yazarı : Yeliz ŞANLI ATAY
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Ocak 2021
Sayfa Sayısı : 240
ISBN : 978-625-44423-2-2
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Karton Kapak
401 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya 3 Günde Teslimat
47 ₺
39,95 ₺

• İÇİNDEKİLER •

KISALTMALAR CETVELİ

GİRİŞ

• BİRİNCİ BÖLÜM •

KAMU GÖREVLİLERİ TOPLU SÖZLEŞMESİ KAVRAMI VE  TOPLU SÖZLEŞME HAKKI

I.  KAMU GÖREVLİLERİ TOPLU SÖZLEŞMESİ KAVRAMI

A. 1982 Anayasası

B. 4688 sayılı Kanundaki Tanım

C. Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi ve Toplu İş Sözleşmesi

II. TOPLU SÖZLEŞME HAKKI

A. Genel Olarak

B. 1924 Anayasası’ndan 1982 Anayasası’na Kamu Görevlilerinin
Toplu Sözleşme Hakkı

C. Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmeleri

1.  Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sayılı Sözleşme

2.  Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkına İlişkin 98 Sayılı Sözleşme

3.  Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşme

D. Avrupa Sosyal Şartı-Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı

E.  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11’inci Maddesi

III.KAMU GÖREVLİLERİ TOPLU SÖZLEŞME HAKKININ KAPSAM VE SINIRLARI

A. Sendikal Haklar ile Olan İlişkisi Bağlamında Toplu Sözleşme Hakkı

B. Kamu Görevlileri Toplu Sözleşme Hakkının Kapsamı

C. Toplu Sözleşme Hakkının Sınırlandırılması

1.  Anayasanın 53’üncü Maddesi

2.  AİHS’in 11’inci Maddesinde Yer Alan Özel Sınırlama Sebepleri

3.  Kanunla Sınırlama

4.  Sınırlamanın Sınırları

a. Öze Dokunma Yasağı

b. Ölçülülük İlkesi ve Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri

• İKİNCİ BÖLÜM •

KAMU GÖREVLİLERİ TOPLU SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ

I.  KAMU HUKUKU İŞLEMİ OLARAK KAMU GÖREVLİLERİ TOPLU SÖZLEŞMESİ          

A. Toplu İş Sözleşmesinin Hukuki Niteliği

B. Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi: Kamu Hukuku İşlemi

II. İDARİ BİR İŞLEM OLARAK KAMU GÖREVLİLERİ TOPLU SÖZLEŞMESİ 

A. İdari İşlemin Tek Taraflı Niteliği

B. Hukuki Bir Biçim Olarak Sözleşme ve Tek Yanlılık

C. Birleşme İşlem Olarak Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi

D. Uyuşmazlık Mahkemesi: Kendine Özgü İdari Bir Düzenleme

III.KURAL KOYUCU İŞLEM OLARAK KAMU GÖREVLİLERİ TOPLU SÖZLEŞMESİ     

A. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti: İdare ile Birlikte Kullanılan Kural Koyma Yetkisi

B. Toplu Sözleşme ile Kullanılan Kural Koyma (Düzenleme) Yetkisinin Niteliğ

C. Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi: Dönemsel Kural Koyucu İşlem                                                                                               

D. Toplu Sözleşmenin Normlar Hiyerarşisindeki Yeri

IV.KAMU GÖREVLİLERİ TOPLU SÖZLEŞMESİNİN KURALLARI

A Toplu Sözleşmenin Normatif Nitelikteki Kuralları

1.  Mali Haklara İlişkin Kurallar

a. Kamu Görevlilerine Uygulanacak Katsayı ve Göstergeler

b. Kamu Görevlilerine Uygulanacak Aylık ve Ücretler

c. Toplu Sözleşme İkramiyesi

d. Zam ve Tazminatlar

e. Ek ödemeler

f.  Fazla Çalışma Ücreti ve Harcırah

2.  Sosyal Haklara İlişkin Kurallar

a. İkramiye

b. Doğum, Ölüm ve Aile Yardımı Ödenekleri

c. Sosyal Haklar Kapsamında Yer Alan Diğer Konular

B. Toplu Sözleşmenin Normatif Nitelikte Olmayan Hükümleri

V. TOPLU SÖZLEŞME İLE KULLANILAN KURAL KOYMA YETKİSİNİN KONU BAKIMINDAN SINIRLARI 

A. Toplu Sözleşmenin Normatif Nitelikteki Hükümlerinin Nitelik ve Kapsamları     

B. Anayasa Kuralları

C. Kamu Görevlilerinin Aleyhine Sonuç Doğuracak Hükümler

D. Kanunlarda Yer Alan Yükümlülükler

VI.KAMU GÖREVLİLERİ TOPLU SÖZLEŞMESİNİN KİŞİ BAKIMINDAN KAPSAMI 

A. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri

B. 4688 sayılı Kanun’a Göre Kamu Görevlisi Kavramı

1.  Kanun Kapsamında Yer Alan Kurum ve Kuruluşlarda Çalışıyor Olmak

a. Devletin veya Diğer Kamu Tüzel Kişilerinin Yürütmekle Görevli Oldukları Kamu Hizmetlerinin Görüldüğü Genel, Katma ve Özel Bütçeli İdareler

b. İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile Bunlara Bağlı Kuruluşlar

c. Kamu İktisadi Teşebbüsleri

d. Özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ya da bunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve teşekküller ile bunlara bağlı kuruluşlar

2.  İşçi Statüsü Dışında Olmak

• ÜÇÜNCÜ BÖLÜM •

KAMU GÖREVLİLERİ TOPLU SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI VE SONUÇLANDIRILMASI

I.  TOPLU SÖZLEŞME YAPMA EHLİYETİ VE YETKİSİ

A. Ehliyet ve Yetki Kavramları

B. Kamu Görevlileri Bakımından Toplu Sözleşme Yapma Ehliyeti

1.  Kuruluşa İlişin Genel Koşullar

2.  Belirli Bir Hizmet Kolunda Faaliyet Gösterme

C. Ehliyetsizliğin Hukuki Sonuçları

D. Toplu Sözleşme Yetkisi

1.  Kamu İşveren Heyeti

2.  Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti

II. TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ

A. Üye Sayılarının Tespiti ve Toplu Sözleşme Teklifleri

B. Toplu Görüşmenin Sonucu

C. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu

III.MAHALLİ İDARELERDE SÖZLEŞME İMZALANMASI

SONUÇ

KAYNAKÇA

EK                                                                                              

Aynı Kategorideki Ürünler

VERGİ HUKUKU...

 • 95 ₺

 • 80,75 ₺

Hukuka Giriş...

 • 70,00 ₺

 • 65,1 ₺

Miras Hukuku...

 • 95 ₺

 • 80,75 ₺

ADALET...

 • 90,00 ₺

 • 76,5 ₺

Eşya Hukuku...

 • 120 ₺

 • 102 ₺

Yabancılar Hukuku...

 • 69,50 ₺

 • 62,55 ₺

Aile Hukuku...

 • 99 ₺

 • 84,15 ₺

MEDENİ HUKUK...

 • 90,00 ₺

 • 81 ₺

Yargı Etiği...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

Vergi Hukuku...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

ANAYASA HUKUKU...

 • 89,50 ₺

 • 80,55 ₺

Anayasa Hukuku...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 170,00 ₺

 • 153 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 25,00 ₺

 • 22,5 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 162,00 ₺

 • 145,8 ₺

Disiplin Hukuku...

 • 50,00 ₺

 • 42,5 ₺

Kriminoloji...

 • 53,00 ₺

 • 47,7 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 315,00 ₺

 • 283,5 ₺

Belediye Gelirleri...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

Basın Hukuku...

 • 85,00 ₺

 • 76,5 ₺

Dönme Cezası...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 37,90 ₺

 • 34,11 ₺

İmar Bilgisi...

 • 40,00 ₺

 • 36 ₺

Kriminoloji...

 • 50,93 ₺

 • 45,84 ₺

Kamu İhaleleri...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

Çocuk Ceza Hukuku...

 • 69,90 ₺

 • 62,91 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 163,00 ₺

 • 146,7 ₺

Tehdit Suçu...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

İNDİRİMLİ Ürünler

book

Katkı Katılma Alacağı

 • 165 ₺

 • 140,25 ₺
book

İdari Yargı Mevzuatı

 • 125 ₺

 • 106,25 ₺
book

Arabuluculuk Sözleşmeleri

 • 89,90 ₺

 • 76,42 ₺