• Turhan Kitap Evi

Kamu İhale Hukuku

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9786057406507
Yazarı : Ozan CAN
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : ANKARA
Basım Tarihi : Eylül 2021
Sayfa Sayısı : 228
ISBN : 978-605-74065-0-7
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Karton Kapak
58 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya 3 Günde Teslimat
65 ₺
55,25 ₺

BİRİNCİ BÖLÜM

KAMU İHALELERİ VE
KAMU İHALE HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A.... KAMU İHALESİ VE KAMU İHALE HUKUKUNUN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ

1...... İnce Kavramı

2....... Kamu İhalesi Kavramı

a.... Dar Anlamda Kamu İhalesi

b.... Geniş Anlamda Kamu İhalesi

3....... Kamu İhale Hukuku Kavramı

a.... Dar Anlamda Kamu İhale Hukuku Kavramı

b.... Geniş Anlamda Kamu İhale Hukuku Kavramı

B.... KAMU İHALESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

C.... KAMU İHALE HUKUKUNUN KAYNAKLARI

D.... KAMU İHALELERİNİN MEVZUATIMIZDA DÜZENLENİŞİ

E.... KAMU İHALE KANUNU'NUN AMACI VE KAPSAMI

F..... KAMU HUKUKU VE ÖZEL HUKUK AYRIMI
TEMELİNDE KAMU İHALE HUKUKUNUN YERİ

İKİNCİ BÖLÜM

KAMU İHALELERİNİN YÜRÜTÜLME ESASLARI

A.... KAMU İHALE HUKUKUNDAKİ BAZI TEMEL
KAVRAMLAR

B.... KAMU İHALELERİNDE TEMEL İLKELER

1...... Saydamlık (Aleniyet, Açıklık) İlkesi

2....... yarışma

3...... Eşit Muamele İlkesi

4...... Güvenirlik

5...... Gizlilik

6...... Kamuoyu Denetimi İlkesi

7...... İhtiyaçların Uygun Şartlarla ve Zamanında
Karşılanmasının Gerekliliği İlkesi

8...... Kaynakların Verimli Kullanılmasının Gerekliliği İlkesi

9...... Hizmet olmaması, Kabul Edilebilir Doğal Bir Bağlantı olmadığı
Sürece Mal Al Alımı ve Yapım İşlerinin
Bir Arada İhale Edile İlkesi

10... Eşik Değerlerin Altında Kalmak Amacıyla Mal veya
Hizmet Alımları İle Yapım İşlerinin Kısımlara
Bölünememesi İlkesi

11... Açık İhale Usulu Ve Belli İstekliler Arasında İhale
Usulünün Temel İhale Usulu Olması İlkesi

12... Ödeneği Bulunmayan İş İçin İhaleye Çıkılamayan İlkesi

13... İhaleye Çıkılırken Çevreye Duyarlık İlkesi

C.... KAMU İHALE USÜLLERİ

1...... Açık İhale Usulü

2...... Belli İstekliler Arasında İhale Usulü

3...... Pazarlık Usulu

4...... Doğrudan Temin

5...... Tasarım Yarışmaları

D...... KAMU İHALE SÜRECİ

1...... Genel olarak

2...... İhalenin İlanına Kadarki Hazırlık İşlemleri

3...... İhaleye Çıkıldığına İlişkin İlan

4...... Aday Ve İsteklilerin Hazırlık İşlemleri

5...... İstekliler tarafından Teklif Verilmesi

6...... Tekliflerin Açılması Ve Değerlendirilmesi

7...... Tekliflerin Açılması Ve Değerlendirilmesi Sonrası Bütün
Tekliflerin Reddedilip İhalenin İptali Veya
Teklifnin Açıdan En Avantajlı Teklifi Veren İsteklinin
Üzerinde Bırakılması

a.... Genel olarak

b.... Bütün Tekliflerin Reddedilmesi Ve İhalenin İptali

c.... İhale Komisyonunun İhalenin En Avantajlı Teklifi
Veren İstekli Üzerinde Bırakılması Kararı

8...... İhale Komisyonunun İhalenin En Avantajlı Teklifi Veren İstekli Üzerinde Bırakılması Kararı Sonrası Yasaklılık Sorgusu ve İhale Kararının Onaylanması

9...... Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Ve Sözleşmeye Davet

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İHALE İŞLEMLERİNE KARŞI İDARİ VE HUKUKİ BAŞVURU YOLLARI İLE İHALE İŞLEMLERİNDE DAVA KONUSU OLABİLECEK BAZI HUSLAR

A...... İHALE İŞLEMLERİNDE ŞİKÂYET VE İTİRAZEN ŞİKÂYET

1...... Şikâyet

a.... Genel olarak

b.... Şikâyet Başvurusunda Bulunabilecekler

c.... Şikâyet Başvurusunun Muhatabı

d.... Şikayete İlişkin Süre

2...... İtirazen Şikâyet

a.... Genel olarak

b.... İtirazen Şikâyet Başvurusunda Bulunabilecekler

c.... İtirazen Şikâyet Başvurusu İçin Başvuru Yararının Olması

d.... Başvurunun Muhatabı

e.... İtirazen Şikayet Başvurusuna İlişkin Süre

f.... İtirazen Şikayet Başvurusunun Şekli

g.... İtirazen Şikâyet Başvurusunun İncelenmesi

h.... İtirazen Şikâyet Başvurusu Üzerine Kurumca
Verilebilecek Kararlar

ben. İtirazen Şikayetle İlgili Diğer Hususlar

B...... İDARİ YARGI AŞAMASI

1. .... Genel Olarak

2...... Kurul Kararlarına Karşı Açılacak İptal
Davalarında Görevli Mahkeme

3....... Kurul Kararlarına Karşı Açılacak İptal
Davalarında Yetkili Mahkeme

4...... Kurul Kararlarına Karşı Açılacak İptal
Davalarında Yargılama Usulu

C...... KAMU İHALELERİNDE DAVA KONUSU
OLABİLECEK BAZI HUSUSLAR

1...... İhalelere katılmaktan Yasaklama

a.... Tanımı ve Hukuki Niteliği

b.... İhalelere katılmaktan Yasaklama Kararını Verecek Olanlar

c.... İhalelere katılmaktan Yasaklama Kararına Dayanak Hususlar

d.... İhalelere katılmaktan Yasaklama Kararının Muhatabı

e.... İhaleye katılmaktan Yasaklama Kararında Süre

f.... Yasaklama Kararına Karşı İdari ve Hukuki Başvuru Yolları

2...... İhaleye Fesat Karıştırma Suçu

bir.... Genel Olarak

B. .. Suçun Konusu

C. .. Suçun Maddi Unsuru

NS. .. Suçun Manevi Unsuru

e.... Suçun Faili Ve Mağduru

f.... Suçun Yaptırımı

3. .... İdarelerce İş Deneyimi Gösteren Belgelerin Verilmemesine Veya Hukuka Aykırı Olarak Verilmesine Karşı İdari Ve Hukuki Başvuru Yolları

a. .. Genel Olarak

b.... İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesi Ve Onaylanması

c.... İş Deneyim Belgelerinin Verilmemesi Veya Eksik Ya Da Hatalı Olarak Verilmesine Karşı ve Hukuki Başvuru

KAYNAKÇA

Kamu İhale KANUNU

Aynı Kategorideki Ürünler

VERGİ HUKUKU...

 • 95 ₺

 • 80,75 ₺

Hukuka Giriş...

 • 70,00 ₺

 • 65,1 ₺

Miras Hukuku...

 • 95 ₺

 • 80,75 ₺

ADALET...

 • 90,00 ₺

 • 76,5 ₺

Eşya Hukuku...

 • 120 ₺

 • 102 ₺

Yabancılar Hukuku...

 • 69,50 ₺

 • 62,55 ₺

Aile Hukuku...

 • 99 ₺

 • 84,15 ₺

MEDENİ HUKUK...

 • 90,00 ₺

 • 81 ₺

Yargı Etiği...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

Vergi Hukuku...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

ANAYASA HUKUKU...

 • 89,50 ₺

 • 80,55 ₺

Anayasa Hukuku...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 170,00 ₺

 • 153 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 25,00 ₺

 • 22,5 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 162,00 ₺

 • 145,8 ₺

Disiplin Hukuku...

 • 50,00 ₺

 • 42,5 ₺

Kriminoloji...

 • 53,00 ₺

 • 47,7 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 315,00 ₺

 • 283,5 ₺

Belediye Gelirleri...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

Basın Hukuku...

 • 85,00 ₺

 • 76,5 ₺

Dönme Cezası...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 37,90 ₺

 • 34,11 ₺

İmar Bilgisi...

 • 40,00 ₺

 • 36 ₺

Kriminoloji...

 • 50,93 ₺

 • 45,84 ₺

Kamu İhaleleri...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

Çocuk Ceza Hukuku...

 • 69,90 ₺

 • 62,91 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 163,00 ₺

 • 146,7 ₺

Tehdit Suçu...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

İNDİRİMLİ Ürünler

book

Katkı Katılma Alacağı

 • 165 ₺

 • 140,25 ₺
book

İdari Yargı Mevzuatı

 • 125 ₺

 • 106,25 ₺
book

Arabuluculuk Sözleşmeleri

 • 89,90 ₺

 • 76,42 ₺