• Turhan Kitap Evi

Kamu İhale Kılavuzu 3 Cilt A'dan Z'ye Açıklamalı, Gerekçeli KİK Kararları Örnekli

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9786053003885
Yazarı : Zülfü Kılıç
Yayın Evi : Adalet Yayınevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : 2. Baskı - Ocak, 2018
Sayfa Sayısı : 2758
ISBN : 978-605-300-388-5
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Karton Kapak
486 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya
350,00 ₺

“Bu kitabın yazımı yaklaşık 4 yıllık bir süreçtir. İhale iş ve işlemlerine ilişkin olarak uygulamada kavram kargaşası olduğu, ihale süreci ve mantığının tam oturmadığı, ihale mevzuatında defalarca yapılan değişiklikler nedeniyle bu karmaşanın gittikçe arttığı gözlemlendiğinden ihale mevzuatı ve uygulamasına ilişkin olarak temel kavram ve süreçleri esas olan bir kitap yazılması hedeflenmiştir.

Bu bağlamda piyasada henüz yayınlanmış bir kamu ihale kılavuzu / sözlüğü bulunmadığından hareketle ihale süreci ve uygulamalarına ilişkin olarak a’dan z’ye temel kavram ve ilkeleri geniş bir şekilde içeren bir kamu ihale kılavuzu/sözlüğü yazılmasına karar verilmiştir.

Kitabımız; en son değişiklikler de göz önüne alınarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, İhale Uygulama Yönetmelikleri, Muayene ve Kabul Yönetmelikleri, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikler, Kamu İhale Genel Tebliği, Fiyat Farkı Esasları ve ilgili diğer mevzuat ile birlikte kamu ihale kurulu kararları, yargı kararları, konuyla ilgili kitaplar, dergiler, makaleler, yazı ve görüşler taranarak oluşturulmuştur.

Kitabımız ağırlıklı olarak kamu ihale mevzuatıyla ilgili temel kavram ve süreçlerden oluşmuş ise de kamu ihaleleriyle ilgili/ilişkili/bağlantılı olabilecek diğer temel kavram ve süreçlere de yer verilmiştir.

Kitabımızda yer alan her konu maddesi diğer konu maddelerinden bağımsız olarak kendi mevzuatı çerçevesinde açıklamalı/yorumlu ve gerekçeli bir şekilde yazılarak okuyucuya geniş bir perspektif sunulmak istenmiştir. Bu doğrultuda ilgili her konu maddesinde Kamu İhale Kurulu (KİK) ve yargı kararlarına da yer verilmek suretiyle okuyucunun temel kavram ve süreçleri bütünsel bir şekilde anlamasının yanında uygulamayı da kavraması hedeflenmiştir.

Kitabımız; ihale mevzuatı ne kadar sık değişse de zaman içerisinde yerleşmiş olan temel kavram, ilke ve süreçlerin kalıcılığından hareketle her zaman başvurulabilecek kaynak kitap olarak tasarlanıp hazırlanmıştır”. (Önsöz’den)

Aynı Kategorideki Ürünler

İdare Hukuku...

  • 155,00 ₺

  • 131,75 ₺

Kamu İhaleleri...

  • 35,00 ₺

  • 29,75 ₺

İNDİRİMLİ Ürünler