• Turhan Kitap Evi

Kat Mülkiyeti Kanunu

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9789750252310
Yayın Evi : Seçkin Yayıncılık
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : 8.Baskı - Ccak 2019
Sayfa Sayısı : 1496
ISBN : 978-975-02-5231-0
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Ciltli
476 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya 3 Günde Teslimat
273,00 ₺

Kitabın bölüm başlıkları:

"Kitapta; kat mülkiyetinin ve kat irtifakının kurulması, kat maliklerinin ve kat irtifakı sahiplerinin hakları, borç ve yükümlülükleri, ana taşınmazın yönetimi, kat mülkiyetinin ve kat irtifakının sona ermesi, devre mülk hakkı, toplu yapı, toplu yapılarda kat mülkiyeti ve kat irtifakının kurulması, toplu yapıların (özellikle ortak yerlerin, sosyal tesis ve hizmetlerin) yönetimi, Kat Mülkiyeti Yasası'nın uygulanmasından kaynaklanan davalarla ilgili uygulamaya yönelik ayrıntılı açıklamalar, bindörtyüzü aşkın emsal Yargıtay kararları, dava dilekçesi örnekleri ile kat mülkiyeti, kat irtifakı, devre mülk ve toplu yapı düzeniyle ilgili mevzuat hükümleri ve yönetime ilişkin (apartman yönetim planı, toplu yapı yönetim planı, konut kapıcılığı sözleşmesi, kapıcı yönergesi) düzenlemeler yer almaktadır.

Yukarıda içeriği özetlenen bu kitap; başta hukukçular (yargıçlar ve avukatlar) olmak üzere kat mülkiyeti ve toplu yapı düzeni içinde yaşayan (kat malikleri, kat irtifakı ve devre mülk hakkı sahipleri, yönetici, denetçi vb.) herkesin yararlanabileceği; özellikle Kat Mülkiyeti Yasası'nın uygulanmasından doğan anlaşmazlıkların çözümünde güvenle başvurabilecekleri bir kaynak niteliği taşımaktadır." (Arka Kapak Yazısı)

Kitabın bölüm başlıkları:

KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI

 • Kat Mülkiyeti Ve Kat İrtifakı
 • Bağlantılar
 • Ortaklığın (Şüyuun) Giderilmesi Ve Öncelikle Satınalma (Şüf’a) Hakkı
 • Genel Hükümlerin Uygulama Alanı (Madde 9)

KAT MÜLKİYETİNİN VE KAT İRTİFAKININ KURULMASI

 • Genel Kural (Madde 10) 
 • Kat Mülkiyeti Kütüğü (Madde 11) 
 • Kat Mülkiyetinin Kurulması 
 • Kat İrtifakının Kurulması (Madde 14) 

KAT MALİKLERİNİN VE KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN HAKLARI

 • Kat Maliklerinin Hakları 
 • Kat İrtifakı Sahibinin Hakları (Madde 17) 

KAT MALİKLERİNİN VE KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN BORÇLARI

 • Kat Maliklerinin Borçları  
 • Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları (Madde 26) 

ANAGAYRİMENKULÜN YÖNETİMİ

 • Genel Kural (Madde 27) 
 • Yönetim Planı (Madde 28) 
 • Kat Malikleri Kurulunun Toplantısı Ve Kararları
 • Yönetici
 • Yönetimin Denetlenmesi
 • Yenilik Ve İlaveler
 • Temliki Tasarruflar Ve Önemli İşler

KAT MÜLKİYETİNİN VE KAT İRTİFAKININ SONA ERMESİ

 • Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi
 • Kat İrtifakının Sona Ermesi

SON HÜKÜMLER

 • Yasaklar
 • Yeni Duruma Uyma
 • Özel Kanuna Göre Ortaklaştırma (Şüyulandırma) Halinde Kat Mülkiyetinin Durumu
 • Harç Ve Vergiler
 • Beleyesi Olmayan Yerlerdeki Durum

DEVRE MÜLK HAKKI

 • 57,58,59 Ve 60. Maddelerin Açıklaması

TOPLU YAPILARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

 • Kapsam
 • Ortak Yerler
 • Vaziyet Planı Ve Projeleri
 • Yönetim
 • Yönetim Planı Ve Değiştirilmesi
 • Yönetici Ve Denetçi Atama
 • Ortak Giderlere Katılma
 • Geçici Yönetim
 • Uygulanacak Diğer Hükümler
 • Görevli Mahkeme
 • Kullanma Yerlerinin Boşaltılması
 • Birden Çok Yapılarda Uygulanacak Özel Hükümler
 • Kat İrtifakına Geçiş

KAT MÜLKİYETİ YASASININ UYGULANMASINDAN KAYNAKLANAN DAVALAR

 • Giriş
 • Görev
 • Yetki
 • Davacı – Davalı
 • Dava Hakkını Kullanma Süresi
 • Kanıtlama Araçları – Kanıtlar
 • Yargılama Yöntemi

DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ

KAT MÜLKİYETİ KANUNU METNİ

İLGİLİ YÖNETMELİKLER

ÖRNEKLER

İNDİRİMLİ Ürünler