• Turhan Kitap Evi

Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9786053130024
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Ekim, 2015
Sayfa Sayısı : XV-185
ISBN : 978-605-313-002-4
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Karton Kapak
5057 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya Aynı Gün Teslimat
40,00 ₺
36 ₺

Kitabın Bölüm Başlıkları:

 

KİŞİYE SIKI SIKIYA BAĞLI HAKLARIN ESASLARI

Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Hakların Varlık Nedeni

 • Hakların Kullanımının Temsil Yoluyla Gerçekleştirilmesinin Tarihsel Gelişimine Kısa Bakış
 • İsviçre Medeni Kanununa Hakim Olan Temel Düşünce: İrade Özerkliği
 • İrade Özerkliği ve Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar

Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Hak Kavramı ve Benzer Kavramlardan Ayırt Edilmesi

 • Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Hak Kavramı
 • Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Hak Kavramının Benzer Kavramlardan Ayırt Edilmesi

Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Hakkın Tanımı

 • TMK m. 16/I Düzenlemesi ve Tanımlama Zorluğu
 • Öğretide Yapılan Tanımlamalar
 • Değerlendirme ve Tanım Denemesi

Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Hakların Ayırt Edici Özellikleri

 • Kişilik Dolayısıyla (Kişi Olma Nedeniyle) Sahip Olunan Haklar Olması
 • Kişi Varlığı Hakkı Olması
 • Hakkın Kullanımına İlişkin Kararın Oluşmasında Hak Sahibinin Duygusal Saiklerle Hareket Etmesi
 • Mutlak Hak Olup Olmadığı Sorunu
 • Gayri Maddi Mallar Üzerindeki Hakların Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Olup Olmadığı Sorunu

Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Olmanın Sonuçları

 • Temsili İzin Vermeme
 • Ölümle Sona Ermesi
 • Devredilemezlik
 • Vazgeçilemezlik
 • Rehnedilemezlik ve Haczedilemezlik

Türk Hukuku, İsviçre Hukuku ve Alman Hukukundaki Yasal Düzenlemeler

 • Türk Hukuku ve İsviçre Hukukunda
 • Alman Hukukunda

Tam Ehliyetsizlerin Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Hakları

 • TMK m 15 Ve TMK m. 448 Düzenlemeleri
 • Tam Ehliyetsizlerin Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Hakları Bakımından Boşluk Bulunup Bulunmadığı Sorunu
 • Yasal Temsilci Tarafından Kullanılabilecek Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Hakların Belirlenmesi

Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Hakların Sınıflandırılması

 • Genel Olarak
 • Egger, Galliker ve Grossen’in Sınıflandırmaları
 • Mutlak Olarak Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar Nisbi Olarak Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar
 • Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklarla İlgili Olarak Yapılan Diğer Sınıflandırmalar

Tam Ehliyetlilerin Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Hakları

 • Yasal Düzenlemenin Sınırlı Ehliyetsizlere İlişkin Olması Bakımından
 • Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Hakların Kullanımı Bakımından

Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Hakların Kullanılması

 • Sınırlı Ehliyetsizler Bakımından
 • Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Hakların Kullanım Şekli ve Buna Göre Sınıflandırılması
 • Hakların Kullanım Biçiminin İradi Temsil Bakımından Anlamı
 • Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Hakların Yasal veya İradi Temsilci Tarafından Kullanılmasının Sonuçları

MEDENİ HUKUKTA KİŞİYE SIKI SIKIYA BAĞLI HAKLAR

Kişiler Hukukunda

 • Ergin Kılınma
 • Kişilik Hakkı ve Kişiliğin Korunması
 • Adın Korunması
 • Adın Değiştirilmesi
 • Kişisel Durum Sicilinin Düzeltilmesi
 • Dernek Kurma ve Derneğe Üyelik
 • Sağlararası Tasarrufla Vakıf Kurma

Aile Hukukunda

 • Evlilik Hukukunda
 • Hısımlık Hukukunda
 • Vesayet Hukukunda

Miras Hukukunda

 • Ölüme Bağlı Tasarruf Yapma Hakkı
 • Vasiyetten Dönme
 • Mirastan Yoksunluk Durumunda Af
 • Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Atanması
 • Mirasbırakanın Mirasçılar İle Üçüncü Şahıslar Arasındaki Sözleşmeye İzin Vermesi

Borçlar Hukukunda

 • Bağışlamanın ve Bağışlama Sözü Vermenin Geri Alınması
 • Kefalette Eşin Rızası

Ceza Hukukunda Şikayet Hakkı

 • Eski Ceza Muhakemeleri Kanunundaki Düzenleme ve 15.04.1942 Tarihli YİBK
 • İsviçre, Alman ve İtalyan Ceza Kanunlarının İlgili Hükümleri
 • Değerlendirme

İNDİRİMLİ Ürünler

book

Puslu Kıtalar Atlası

 • 36,00 ₺

 • 30,6 ₺
book

Mavi Kuş

 • 29,00 ₺

 • 26,1 ₺
book

Kırlangıç Çığlığı

 • 32,00 ₺

 • 27,2 ₺