• Turhan Kitap Evi

Kültürel Savunma Dönüştürücü Adalet Yaklaşımıyla Bir Değerlendirme

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9786057415516
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : ANKARA
Basım Tarihi : Eylül 2021
Sayfa Sayısı : 350
ISBN : 978-605-74155-1-6
Boyut : 13,5x19,5
Kapak : Karton Kapak
101 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya 3 Günde Teslimat
69,00 ₺
58,65 ₺

 

TEŞEKKÜR

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE

I.          Hukuk-Kültür İlişkisi ve Çokkültürlülük

A.         Kültür Kavramı ve Hukukla İlişkisi     

B.         Çokkültürlülük, İlgili Kavramlar ve Hukuk    

II.         Kültürel Savunma ve İlgili Tartışmalar       

A.         Kavram ve Sınıflandırmalar  

B.         Kültürel Savunmaya İlişkin Görüşler 

1.         Kültürel Savunmayı Destekleyen Argümanlar   

2.         Kültürel Savunmaya Karşı Çıkan Argümanlar   

3.         Kültürel Savunmayı Mevcut Hukuk Sistemi İçerisine Yerleştirmek İsteyenler        

4.         Eleştirilere Cevaplar ve Kültürel Savunmanın Hukuki Zeminlerde Yer Alış Biçimleri 

III.        Dönüştürücü Adalet ve Gelişimi     

A.         Cezalandırıcı Adalete Bir Alternatif Olarak Onarıcı Adalet

B.         Kavramsal, Kuramsal ve Pratik Yönleriyle Dönüştürücü Adalet      

C.         Dönüştürücü Adaletin Onarıcı Adalet ve Geçiş Dönemi Adaleti ile İlişkisi  

1.         Onarıcı Adalet ve Dönüştürücü Adalet İlişkisi 

2.         Geçiş Dönemi Adaleti ile Karşılaştırma       

 

İKİNCİ BÖLÜM

KÜLTÜREL SAVUNMADA KADIN VE ÇOCUK HAKLARI

I.          Kadın Hakları ve Kültürel Savunma

A.         Somut Örnekler Bağlamında Kadın Haklarına İlişkin Kültürel Savunma        

B.         Okin’in Başlattığı Tartışma: “Çokkültürcülük Kadınlar için Zararlı mıdır?”

1.         Okin’in Görüşleri       

2.         Okin Çizgisindeki Diğer Argümanlar 

3.         Okin’e Eleştiriler        

a.         Liberal Değerlerin Çatışması

b.         Kültüre İlişkin İtirazlar

c.         Batılı (Ataerkil) Feminizm: “Öteki”ne İlişkin Önyargılar       

d.         Sorunun Yeniden Formüle Edilmesi 

4.         Okin’in Eleştirilere Cevabı    

C.         Çokkültürlü Feminizmin Soruna İlişkin Bakış Açısı               

1.         Çokkültürlü Feminizm Argümanlarına Genel Bir Bakış          

2.         Çokkültürlü Feminizm ve Kesişimsellik        

3.         Çokkültürlü Feminizm Işığında Kültürel Savunma        

II.         Çocuk Hakları ve Kültürel Savunma

A.         Çocuk Kavramı ve Çocuk Haklarına Yönelik Yaklaşımlar     

B.         Çocuğun Yüksek Yararı İlkesi

C.         Somut Örnekler Bağlamında Çocuk Haklarına İlişkin Kültürel Savunma        

1.         Velayete İlişkin Kültürel Savunma Örneği    

2.         Kültürel Savunma Kapsamında Yehova Şahitleri ve Kan Nakli

3.         Tartışmalı Bir Kültürel Savunma Örneği Olarak Sünnet

a.         Almanya’da Sünnet Tartışmaları      

b.         Diğer Örnekler ve Kız Çocuklarının Sünneti ile Karşılaştırma          

4.         Güncelliğini Kaybetmeyen Bir Kültürel Savunma Örneği: Erken Yaşta Evlilikler       

a.         Genel Olarak 

b.         Örnekler ve İlgili Yasal Düzenlemeler

c.         Kültürlerarası Etkileşimde Erken Yaşta Evlilikler

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DÖNÜŞTÜRÜCÜ ADALET BAĞLAMINDA KÜLTÜREL SAVUNMA

I.          Dönüştürücü Adalet ve Kültürel Savunma İlişkisine Yönelik Genel Çerçeve       

A.         Dönüştürücü Adalet ve Kültürel Savunma İlişkisinin Temel Dayanakları

1.         Hukukun Nötr Olmamasına Yönelik Kültürel Savunma Tartışmaları         

2.         Kültürel Savunmanın Hukuku Dönüştürücü Gücü   

B.         Dönüştürücü Adalet ve Kültürel Savunma İlişkisiyle İlgili Hukuki Normlar          

C.         Kültürel Savunma Davalarından Hareketle Belirlenen Standartlar           

II.         Dönüştürücü Adaleti Kültürel Savunmada Ortaya Koymada Temel Unsurlar    

A.         Bağlamsallık  

B.         İlişkisellik       

C.         Kesişimsellik  

D.        Bütünsellik     

E.         Esneklik          

F.         Konumsallık   

G.        Dönüşümsellik           

1.         Kültürel Savunma Tartışmalarında Dönüşümsellik  

2.         Dönüştürücü Eşitlik   

3.         Ayrılma Hakkının Dönüştürücü Gücü

4.         Dönüşüme Direnç     

SONUÇ          

KAYNAKÇA    

 

 

Aynı Kategorideki Ürünler

VERGİ HUKUKU...

 • 95 ₺

 • 80,75 ₺

Hukuka Giriş...

 • 70,00 ₺

 • 65,1 ₺

Miras Hukuku...

 • 95 ₺

 • 80,75 ₺

ADALET...

 • 90,00 ₺

 • 76,5 ₺

Eşya Hukuku...

 • 120 ₺

 • 102 ₺

Yabancılar Hukuku...

 • 69,50 ₺

 • 62,55 ₺

Aile Hukuku...

 • 99 ₺

 • 84,15 ₺

MEDENİ HUKUK...

 • 90,00 ₺

 • 81 ₺

Yargı Etiği...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

Vergi Hukuku...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

ANAYASA HUKUKU...

 • 89,50 ₺

 • 80,55 ₺

Anayasa Hukuku...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 170,00 ₺

 • 153 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 25,00 ₺

 • 22,5 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 162,00 ₺

 • 145,8 ₺

Disiplin Hukuku...

 • 50,00 ₺

 • 42,5 ₺

Kriminoloji...

 • 53,00 ₺

 • 47,7 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 315,00 ₺

 • 283,5 ₺

Belediye Gelirleri...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

Basın Hukuku...

 • 85,00 ₺

 • 76,5 ₺

Dönme Cezası...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 37,90 ₺

 • 34,11 ₺

İmar Bilgisi...

 • 40,00 ₺

 • 36 ₺

Kriminoloji...

 • 50,93 ₺

 • 45,84 ₺

Kamu İhaleleri...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

Çocuk Ceza Hukuku...

 • 69,90 ₺

 • 62,91 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 163,00 ₺

 • 146,7 ₺

Tehdit Suçu...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

İNDİRİMLİ Ürünler

book

Katkı Katılma Alacağı

 • 165 ₺

 • 140,25 ₺
book

İdari Yargı Mevzuatı

 • 125 ₺

 • 106,25 ₺
book

Arabuluculuk Sözleşmeleri

 • 89,90 ₺

 • 76,42 ₺