• Turhan Kitap Evi

Maliye Politikası Amaçlar, Araçlar ve Çağdaş Bütçe Teorileri 26. Bası

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9789757425281
Yazarı : İsmail TÜRK
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Eylül, 2015
Sayfa Sayısı : XIV+401
ISBN : 975-7425-28-1
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Karton Kapak
3217 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya Aynı Gün Teslimat
50,00 ₺
45 ₺

Kitabın Bölüm Başlıkları:

MALİYE POLİTİKASININ DOĞUŞU VE KONUSU

 • Maliye Politikasının Doğuşu
 • Prensiplerin Altında Yatan Varsayımlar
 • Olayların Gelişmesi
 • Fikir Alanındaki Gelişmeler
 • Mali Gelenekçiliğin İflası
 • Maliye Politikasının Konusu
 • Maliye Politikasının az gelişmiş ekonomiler bakımından önemi
 • Maliye politikasının amaçları
 • Maliye politikasının amaçları arasındaki çatışmalar
 • Maliye politikasını yürütme koşulları

 

KAMU EKONOMİSİNİN NİSPİ DEĞERİ

 • Kamu Ekonomisinin Nispi Değerini Bilmenin Önemi
 • Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması
 • Kamu Ekonomisinin Genişliği
 • Kamu Ekonomisinin İktisadi Mantığı
 • Bugünkü Durum, Dünyada Ve Türkiye’de
 • İktisadi Devlet Teşebbüslerinin Fiyat Politikaları
 • Kamu Ekonomisi Nispi Değerinin Ölçülmesi
 • Kamu Ekonomisinin Milli Ekonominin Diğer Yönleriyle İlişkileri
 • Vergi Yükü – Milli Gelir İlişkileri
 • Belli Başlı Vergi Yüklü Kavramları

 

İKTİSADİ İSTİKRAR VE ENFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI

 • İktisadi istikrarın niteliği
 • Tam çalışma
 • Enflasyon ve çeşitleri
 • Klasik ve modern maliyecilere göre enflasyon
 • Enflasyonla niçin mücadele etmelidir?
 • Enflasyonla mücadelede gözönünde bulundurulacak hususlar
 • Enflasyonla mücadele problemini çözüm yolları
 • Otomatik stabilizatörler
 • Otomatik stabilizatörlerin değeri
 • Enflasyon boşluğunun gösterilmesi ve anlamı
 • Enflasyonla mücadelede bütçe politikası
 • Çeşitli bütçe politikalarının değerlendirilmesi
 • Enflasyonla mücadelede kamu harcamaları politikası
 • Enflasyonla mücadelede vergi politikası
 • Vergi politikasına yöneltilen itirazlar
 • Vergi politikasıyla enflasyonla mücadelede ne yapılabilir?
 • Enflasyonla mücadelede borçlanma politikası
 • Enflasyonla mücadelede maliye politikasının özellikleri

 

TELAFİ EDİCİ MALİYE POLİTİKASI

 • Toplam Arz Fazlasının Ortaya Çıkardığı İstikrarsızlık
 • Depresyonla Mücadelede Harcama Politikası
 • Olgun Ekonomilerde Telafi Edici Harcamalar
 • Depresyonla Mücadelede Kamu Harcamalarının Planlaması
 • Depresyonla Mücadelede Kamu Harcamaları Türleri
 • Bayındırlık Harcamalarında Seçim Ve Zaman Meselesi
 • Depresyonla Mücadelede Ne Kadar Harcama Yapılmalıdır?
 • Depresyonla Mücadelede Bayındırlık Harcamalarının Bütçe Usullerine Uydurulması
 • Depresyonla Mücadelede Merkezi Devlet Maliyesi Mahalli İdareler Maliyesinin Ahenkleştirilmesi
 • Depresyonla Mücadelede Vergi Politikası
 • Depresyonla Mücadelede Vergi Ve Harcama Politikalarının Karşılaştırılması
 • Depresyonla Mücadelede Borçlanma Ve Borç İdaresi Politikası
 • Depresyon Devrelerinde Telafi Edici Maliye Politikasının Başarısını Sınırlayan Faktörler
 • Stagflasyonla Mücadelede Maliye Politikası
 • Depresyonla Mücadelede Telafi Edici Harcama Politikasının Özellikleri

 

HAZİNE-MERKEZ BANKASI İLİŞKİLERİ

 • Hazine Nedir?
 • Hazinenin Mevcudiyeti İçin Gereken Şartlar
 • Hazinenin Geleneksel Ve Modern Fonksiyonları
 • Hazinenin Geleneksel Fonksiyonu (Hazine İşlemleri)
 • Bütçe açığı ve hazine açığı, bütçe fazlası ve hazine fazlası
 • Hazinenin paranın istikrarını sağlama ve koruma fonksiyonu
 • Hazinenin ekonomiyi düzenleme fonksiyonu
 • Hazinenin gelir yaratma fonksiyonu
 • Hazine bonoları ihracıyla hazinenin gelir yaratması
 • Hazine bonolarının tehlikelerine karşı korunma
 • Emisyon yoluyla hazinenin gelir yaratması
 • Emisyon hangi ölçüler içinde güvenilir bir kamu geliridir
 • Merkez bankalarının statüleri nasıl olmalıdır?
 • Emisyon yoluyla hazinenin gelir yaratma fonksiyonunun uygulanması

İKTİSADİ KALKINMA VE FİNANSMANI I-GENEL SORUNLAR

 • Az Gelişmiş Ekonomilerin Tanımı
 • İktisadi Kalkınmanın Tanımlanması
 • İktisadi Kalkınmanın Mekanizması
 • İktisadi Kalkınmanın Ekonomik Ve Sosyal Engelleri
 • İktisadi Kalkınmanın Başlatılması
 • İktisadi Kalkınmanın Sürükleyici Kuvvetleri
 • İktisadi Kalkınmadan Doğan Güçlükler
 • İktisadi Kalkınma Nasıl Yürütülmeli?
 • İktisadi Kalkınma Karşısında Az Gelişmiş Ekonomileri Durumları
 • İktisadi Kalkınma Hızını Sınırlayan Konular
 • Finansman İhtiyacının Tespiti
 • Finansman İhtiyacının Karşılanmasına Hakim Olması Gereken Prensipler
 • Tarım Sektörünün İktisadi Kalkınmadaki Fonksiyonları Ve İktisadi Kalkınmanın Finansmanındaki Yeri
 • Dış Ticaretin İktisadi Kalkınmanın Finansmanındaki Rolü

DIŞ FİNANSMAN KAYNAKLARI

 • Yabancı Özel Yatırımlar
 • Milletlerarası Özel Borçlanmalar
 • Devletlerarası Borçlanmalar
 • Milletlerarası Mali Kuruluşlar
 • Dış Yardım
 • Dış Yardımda Yeni Eğilimler
 • Dış Yardımın Verilmesinde Uygulanan Kriterler

İÇ FİNANSMAN KAYNAKLARI

 • Gönüllü Ve Kurumsal Tasarruflar
 • İç Borçlanmalar
 • Sermaye Piyasası
 • Emisyon
 • Vergi Politikası

GELİR DAĞILIMININ MALİ KARARLA DENKLEŞTİRİLMESİ

 • Gelir Dağılımının Tanımlanması
 • Kişisel Gelir Dağılımını Saptamakta Kullanılan Metod
 • Gelir Dağılımını Belirleyen Faktörler
 • Kişisel Gelir Dağılımının Önemi
 • İlmi Yönden Adil Kişisel Gelir Dağılımı Ölçüsü Bulunabilir Mi?
 • Devletin Gelir Dağılımını Değiştirmesi
 • Maliye Politikasıyla Milli Gelirin Yeniden Dağıtılması
 • Vergiler Ve Tüketici Birimler Arasında Gelir Dağılımı
 • Muayyen Vergilerin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri
 • Devletin Borçlanması Ve Gelir Dağılımı
 • Kamu Harcamaları Ve Gelir Dağılımı

ÇAĞDAŞ BÜTÇE TEORİLERİ

 • Bütçe Dengesiyle Ekonomik Denge Hakkında Düşünceler
 • Telafi Edici Bütçeler Teorisi
 • Devri Bütçeler Teorisi
 • Milli İktisadi Bütçe
 • Genel Olarak Milli Bütçe
 • Karar Modelleri Ve İktisat Politikası Teorisi
 • Model Kullanılmasının Maliye Politikasının Hazırlanmasındaki Görevi
 • Program Bütçeler
 • Yatırım Bütçeleri
 • Yatırım Bütçelerinin Aleyhinde Ve Lehindeki Görüşler
 • Fonksiyonel Maliye
 • Fonksiyonel Maliyenin İşleyişi
 • Fonksiyonel Maliyeye Yöneltilen İtirazlar

İNDİRİMLİ Ürünler

book

Puslu Kıtalar Atlası

 • 36,00 ₺

 • 30,6 ₺
book

Mavi Kuş

 • 29,00 ₺

 • 26,1 ₺
book

Kırlangıç Çığlığı

 • 32,00 ₺

 • 27,2 ₺