• Turhan Kitap Evi

Maliye Politikası - Gelişimi, Araçları ve Uygulama Sorunları

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9786057435040
Yazarı : Beyhan ATAÇ
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : ANKARA
Basım Tarihi : Eylül 2021
Sayfa Sayısı : 374
ISBN : 978-605-74350-4-0
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Karton Kapak
156 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya 3 Günde Teslimat
104,00 ₺
88,4 ₺

Kitabın Bölüm Başlıkları:

MALİYE POLİTİKASININ ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN TARTIŞMALAR

 • Klasik Yaklaşım
 • Keynesyen Yaklaşım: Maliye Politikasının Doğuşu
 • Monatarist Yaklaşım: Para Çok Önemlidir
 • Makroekonomik Sorunlara Yeni Mikro Yaklaşımlar
 • Maliye Politikası Tek Başına Yeterli Mi?
 • Özet
 • Tartışmalı Sorular

MALİYE POLİTİKASI: BAZI TANIMLAMALAR

 • Mali Politikasının Amaçları
 • Maliye Politikasının Araçları
 • Maliye Politikasının Etkilerinin Ölçülmesi
 • Maliye Politikasının Sınırları
 • Özet
 • Tartışmalı Sorular

EKONOMİK İSTİKRARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE MALİYE POLİTİKASI

 • Maliye Politikası İşlemlerinin Gelir Düzeyi Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi
 • Maliye Politikası İşlemlerinin Gelir Düzeyi Üzerindeki Net Etkisi
 • Keynesyen Çarpan Analizinin Gerçekçiliğinin Tartışılması
 • Özet
 • Tartışmalı Sorular

EKONOMİK İSTİKRARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ NİSBİ ETKİNLİĞİ

 • Kapalı Bir Ekonomide Para Ve Maliye Politikalarının Nisbi Etkinliği
 • Açık Bir Ekonomide Para Ve Maliye Politikalarının Nisbi Etkinliği
 • Özet
 • Tartışmalı Sorular

TOPLAM TALEP-TOPLAM ARZ MODELİ VE PARA VE MALİYE POLİTİKALARI

 • Toplam Talep – Toplam Arz Modeli
 • Seçenek Arz Varsayımları Altında Para Ve Maliye Politikalır
 • Toplam Arz Eğrisi Ve Beklentiler
 • Özet
 • Tartışmalı Sorular

POST-KEYNESYEN YAKLAŞIM ÜZERİNE

 • Post – Keynesyen Yaklaşımda Temel Konular
 • Post – Keynesyen Yaklaşımda Ekonomi Politikası
 • Özet
 • Tartışmalı Sorular

 İSTİKRAR POLİTİKASI: İRADİ POLİTİKALAR KARŞISINDA OTOMATİK STABİLİZATÖRLER

 • İstikrar Politikası: İradi Politikalar Karşısında Otomatik Stabilizatörler
 • İradi Maliye Politikaları
 • Otomatik Stabilizatörler
 • Formül Esnekliği
 • İstikrarın Sağlanmasında İradi Makro Politikalar Mı, Sabit Kurallar Mı?
 • Özet
 • Tartışmalı Sorular

ENFLASYON VE MALİYE POLİTİKASI

 • Ekonomiler Niçin İstikrarsızlık İçinde Olabilirler
 • Enflasyon: Nedir? Niçin Meydana Gelir?
 • Enflasyonla Mücadele Neden Gereklidir?
 • Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası: Keynesyen Çözüm
 • Günümüzdeki Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası
 • Özet
 • Tartışmalı Sorular

DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI

 • Büyük Buhran: Sorunlar Ve Görüşler
 • Durgunlukla Mücadelede Maliye Politikası
 • Özet
 • Tartışmalı Sorular

STAGFLASYON VE MALİYE POLİTİKASI

 • Stagflasyona İlişkin Seçenek Açıklamalar
 • Stagflasyon İle Nasıl Mücadele Edilebilir?
 • Özet
 • Tartışmalı Sorular

BÜTÇE AÇIĞI SORUNU

 • Bütçe Açığının Etkilerine İlişkin Tartışmalar
 • Bütçe Çıkları, Para Yaratılması Ve Enflasyon Sorunu
 • Bütçe Açıkları Ve Ödünç Verilebilir Fon Piyasası İlişkisi
 • Bütçe Açıkları Ve Faiz Oranları
 • Bütçe Açıkları Ve Ödemeler Dengesi
 • Bütçe Açıkları Ve Fiyatlar Genel Düzeyi
 • Bütçe Açığı Ve Maliye Politikası Sınırlamaları
 • Özet
 • Tartışmalı Sorular

EKONOMİK İSTİKRARA YÖNELİK MALİYE POLİTİKASININ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEKİ GÖRÜNÜMÜ

 • Gelişmekte Olan Ülkelerde İstikrarsızlık Yaratan Kaynakların Farklılığı
 • Gelişmekte Olan Ülkeler Bütçe Açıklarını Kontrol Etme Konusunda Başarılı Mıdırlar?
 • Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyon Sorunu
 • Gelişmekte Olan Ülkelerde İstikrar Sağlayıcı Maliye Politikaları
 • Özet
 • Tartışmalı Sorular

TÜRKİYE’NİN EKONOMİK İSTİKRAR SORUNLARI VE İZLENEN POLİTİKALAR

 • 1980 Öhcebi Röhel
 • 1980 Dönemi: 24 Ocak İstikrar Politikası
 • 1980 İstikrar Politikası Üzerine Değerlendirmeler
 • 5 Nisan 1994 İstikrar Programı
 • Enflasyonla Mücadele Programı
 • Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı
 • Günümüz Ekonomik İstikrarsızlık Sorunu
 • Özet
 • Tartışmalı Sorular

EKONOMİK BÜYÜME, EKONOMİK KALKINMA VE MALİYE POLİTİKASI: BAZI AÇIKLAMALAR

 • Büyüme Ve Kalkınma Aynı Şey Midir
 • Ekonomik Büyüme Niçin Önemlidir?
 • Ekonomik Büyümenin Kaynakları
 • Dünyada Fakirlik Sorunu
 • Gelişmekte Olan Ülkeler Niçin Fakir Kalırlar
 • Fakirlik İçin Çözümler: Seçenek Ekonomik Kalkınma Modelleri
 • Gelişmekte Olan Ülkelerin Kalkınma Stratejileri Üzerine Bazı Değerlendirmeler
 • Özet
 • Tartışmalı Sorular

EKONOMİK KALKINMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE MALİYE POLİTİKASI

 • Ekonomik Kalkınmada Kamu Kesiminin Önemi
 • Kamu Harcamaları Ve Ekonomik Kalkınma
 • Kamu Gelirleri Ve Ekonomik Kalkınma
 • Ekonomik Kalkınmada Vergileme Karşısında Borçlanma
 • Ekonomik Kalkınmanın Eflasyonist Finansmanı Özet
 • Tartışmalı Sorular

TÜRKİYE’NİN EKONOMİK KALKINMA SORUNU

 • Kalkınma Planlarının Temel Amaçları: Hızlı Kalkınma
 • Planların Uygulama Sonuçları
 • 1980’li Yılların Yeni Ekonomik Kalkınma Anlayışı
 • Ülkemizde Kamu Maliyesi Kalkınma İlişkileri
 • Sonuç Olarak
 • Özet
 • Tartışmalı Sorular

Aynı Kategorideki Ürünler

Kamu İhale Hukuku...

 • 85,00 ₺

 • 72,25 ₺

VERGİ HUKUKU...

 • 123,50 ₺

 • 104,98 ₺

Hukuka Giriş...

 • 91,00 ₺

 • 84,63 ₺

Türk Hukuk Tarihi...

 • 97,50 ₺

 • 82,88 ₺

Miras Hukuku...

 • 123,00 ₺

 • 104,55 ₺

Uluslararası Hukuk...

 • 150,00 ₺

 • 127,5 ₺

ADALET...

 • 117,00 ₺

 • 99,45 ₺

Eşya Hukuku...

 • 155,00 ₺

 • 131,75 ₺

Yabancılar Hukuku...

 • 79,50 ₺

 • 71,55 ₺

Aile Hukuku...

 • 130,00 ₺

 • 110,5 ₺

MEDENİ HUKUK...

 • 90,00 ₺

 • 81 ₺

YÖNETSEL YARGI...

 • 97,50 ₺

 • 82,88 ₺

Yargı Etiği...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

ANAYASA HUKUKU...

 • 139,50 ₺

 • 125,55 ₺

Anayasa Hukuku...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 170,00 ₺

 • 153 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 25,00 ₺

 • 22,5 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 162,00 ₺

 • 145,8 ₺

Disiplin Hukuku...

 • 65,00 ₺

 • 55,25 ₺

Kriminoloji...

 • 53,00 ₺

 • 47,7 ₺

Belediye Gelirleri...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

Basın Hukuku...

 • 85,00 ₺

 • 76,5 ₺

Dönme Cezası...

 • 45,00 ₺

 • 40,5 ₺

İmar Bilgisi...

 • 40,00 ₺

 • 36 ₺

Kriminoloji...

 • 50,93 ₺

 • 45,84 ₺

Kamu İhaleleri...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 163,00 ₺

 • 146,7 ₺

Tehdit Suçu...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

İNDİRİMLİ Ürünler