• Turhan Kitap Evi

Miras Hukuku Pratik Çalışmaları

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9786057052773
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : ANKARA
Basım Tarihi : Eylül 2021
Sayfa Sayısı : 234
ISBN : 978-605-70527-7-3
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Karton Kapak
241 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya 3 Günde Teslimat
77,00 ₺
65,45 ₺

İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ KISIM

SORULAR ve CEVAPLARI

-Altsoyun Mirasçılığı-

-Altsoyun Mirasçılığı-

-Altsoyun Mirasçılığı 

-Altsoyun Mirasçılığı-

-Altsoyun Mirasçılığı-

-İkinci Derece Mirasçılar-Ana Baba- 

-İkinci Derece Mirasçılar-Kardeş ve Kardeş Çocukları-        

-İkinci Derece Mirasçılar-Kardeş ve Kardeş Çocukları-        

-Üçüncü Derece Mirasçılar-  

-Üçüncü Derece Mirasçılar-  

-Sağ Kalan Eş ve Altsoyun Mirasçılığı-          

-Sağ Kalan Eş ve Altsoyun Mirasçılığı-          

-Sağ Kalan Eş ve İkinci Derece Mirasçılar-   

-Sağ Kalan Eş ve Üçüncü Derece Mirasçılar-

-Altsoyun Mirasçılığı ve Saklı Paylar-

-İkinci Derece Mirasçılar-Saklı Payları-        

-İkinci Derece Mirasçılar- Saklı Payları-       

-Sağ Kalan Eşin Altsoy ile Mirasçılığı-Saklı Payları-  

-Altsoyun Mirasçılığı ve Saklı Payları- -Tenkis Davası-         

-Sağ Kalan Eşin Altsoy ile Mirasçılığı-Tenkis Davası-

-Sağ Kalan Eşin Altsoy ile Mirasçılığı- -Tenkis Davası-         

-Sağ Kalan Eşin ve Altsoyun Mirasçılığı-Tenkis Davası-       

-Sağ Kalan Eşin İkinci Derece Mirasçılarla Mirasçılığı- -Saklı Paylar-

-Sağ Kalan Eşin, Üçüncü Derece Mirasçılarla Mirasçılığı-    

-Sağ Kalan Eş ile İkinci Derece Mirasçılar- -Saklı Paylar-Tenkis Davası-      

-Altsoyların Mirasçılığı-Saklı Paylar-Tenkis Davası- 

-Sağ Kalan Eş-İkinci Derece Mirasçılar- -Muvazaa Nedeniyle İptal-
Tenkis Davası-

-Altsoy-Saklı Payları-Tenkis Davası-  

-İkinci Derece Mirasçılar-Saklı Paylar-Tenkis Davası-          

-Sağ Kalan Eş-İkinci Derece Mirasçılar- -Terekedeki Aile
Konutunun Durumu- 

-Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı–Altsoyun Mirasçılığı-     

-Sağ Kalan Eş-İkinci Derece Mirasçılar-        

Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı-Altsoyun Mirasçılığı-Vasiyetnamede Tahrifat-  

-Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı-Altsoyun Mirasçılığı-     

-Sağ Kalan Eş-İkinci Derece Mirasçılar-        

-Sağ Kalan Eş ve Altsoyun Mirasçılığı-          

-Sağ Kalan Eş-İkinci Derece Mirasçılar- -Sağ Kalan Eşin Aile
Konutunda Hak Sahipliği-     

-Sağ Kalan Eş ve Altsoyun Mirasçılığı-Tereke Malına Tecavüz-       

-Sağ Kalan Eşin İkinci Derece Mirasçılarla Mirasçılığı- -Miras
Paylaşım Sözleşmesi- 

-Altsoy Miras Payları-Saklı Paylar-Tenkis Davası-    

-Altsoyun Mirasçılığı-Saklı Pay-Tenkis Davası-         

Mirasçılıktan Çıkarma-El Yazısı Vasiyetnamede Geçerlilik - Ölüme
Bağlı Hukuksal İşlem-Sağlararası Hukuksal İşlem Karşılaştırma -    

-Birinci Zümre Mirasçılar-Saklı Pay- Alelâde İkame-

-El Yazılı Vasiyetname-Vasiyetnamenin Tenkisi-      

-Birinci Zümre Mirasçılar-     

-Saklı Pay-Saklı Paylı Mirasçılar Lehine  Yapılan Tasarruflar ve
Bunların Tenkisi-        

-Birinci Zümre Mirasçılar-Saklı pay-Tenkis Davası-  

-Sözlü Vasiyet-           

-Vasiyetnameden Rücu-        

-Koşula (Şarta) Bağlı Vasiyetname-  

-Belirli (Muayyen) Mal Vasiyeti-       

-Birinci Zümre Mirasçılar-     

-Ölüme Bağlı Tasarruf Ehliyeti-        

-Sağ Kalan Eşin Birinci Zümre ile Mirasçılığı-

-Art Mirasçı Atama (Fevkalâde İkame)-       

-Vasiyetnameden Rücu-        

-Miras Paylaşım Sözleşmesi-Vasiyetname–Mirastan -Feragat
Sözleşmesi-    

-Sağ Kalan Eşin Birinci Zümre ile Birlikte Mirasçılığı-

-Sağ Kalan Eşin Üçüncü Zümre ile Mirasçılığı-         

-Altsoyun Mirasçılığı-

-Miras Sözleşmesinden Dönme-Vasiyet-      

-Sağ Kalan Eş ve İkinci Zümre (Derece) Mirasçılar- 

-Mirastan Feragat Sözleşmesi-         

-Altsoyun Mirasçılığı-Saklı Payları-Muris Muvazaası-          

- Okuma Yazma Bilenlerin Vasiyeti - - Tanıkların Vasiyetin İçeriğini Öğrenmeleri -

Mirasın Ret Edilmiş Sayılması

-Sağ Kalan Eş ve Altsoy Mirasçıların Mirası Reddi-  

-En Yakın Yasal Mirasçıların Mirası Reddi-   

-Birinci Derecedeki Mirasçıların Mirası Reddetmesi Halinde Mirasın
Sağ Kalan Eşe Kalması-          

-Mirastan Yoksunluk- 

-Cezalandırıcı Mirasçılıktan Çıkartma (Cezai Iskat-  -Çıkartılanın (ıskat edilenin) Saklı Payı (mahfuz hissesi)-      

-Miras Paylaşım (Taksim) Sözleşmesi-          

-Mirastan Feragat – Mirastan Çıkartma (Iskat)- -Mirastan
Çıkartılananın (Iskat Edilenin Saklı Payı (Mahfuz Hissesi))-  

-Altsoyun Mirasçılığı-Miras Paylaşım Sözleşmesi-   

-Miras Payının Devri, Miras Taksim (Paylaşma) Sözleşmesi-           

-Miras Taksim Sözleşmesi-Sözleşme Ehliyeti-          

Miras Taksim (Paylaşım) Sözleşmesi-

-Birinci Zümre Mirasçılar-Iskat (Mirasçılıktan Çıkarma)-Tenkis-     

Sağ Kalan Eşin Aile Konutu Üzerinde Yasal Alım Hakkı        

DOĞU AKDENİZ Ü HUKUK FAKÜLTESİ MİRAS I FİNAL SINAVI          

İKİNCİ KISIM

SINAV SORULARI

Aşağıdaki sorularda doğru cevabı (O) ile işaretleyiniz.        

Aşağıdaki sorularda doğru cevabı (O) ile işaretleyiniz.        

Aşağıdaki sorularda doğru cevabı (O) ile işaretleyiniz.        

ÜÇÜNCÜ KISIM

CEVAPLANDIRILACAK SORULAR

DÖRDÜNCÜ KISIM

Eski 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi Dönemi        

SORULAR ve CEVAPLARI

-Birinci Zümre Mirasçılarla Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı-        

-Sağ Kalan Eşin İkinci Zümre Mirasçılarla Mirasçılığı-          

-İkinci Zümre Mirasçılar-Mirastan Iskat- -Mahfuz Hisse-Mahfuz
Hissenin Devri- -Mirasçıların Murisin Borçlarından Sorumluluğu-  

-Tenfizi Bağışlayanın Ölümüne Bağlı Bağışlamalar-

-Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi-Mahfuz Hisse (Saklı Pay)- -
Tenkis Davası-

-Birinci Zümre Mirasçılar-Mahfuz Hisse-Tasarruf Nisabı-    

-İkinci Zümre Mirasçılar-Mahfuz Hisse-Tenkis Davası-        

-Sağ Kalan Eşin Birinci Zümre ile Mirasçılığı- -Mahfuz Hisse-
Tenkis Davası-

–Birinci Zümre Mirasçılar-El Yazılı Vasiyetname- -Mahfuz Hisse-
Tenkis–          

-Miras Sözleşmesinden Rücu- -Birinci Zümre Mirasçılar ve Mahfuz Hisseleri-      

-Sağ Kalan Eşin, Büyükbaba ile Mirasçılığı-  

-Sağ Kalan Eşin İkinci Zümre ile Birlikte Mirasçılığı-

-Sağ Kalan Eşin Üçüncü Zümre ile Birlikte Mirasçılığı-        

-Sağ Kalan Eşin Üçüncü Zümre ile Birlikte Mirasçılığı-        

-Kardeş Çocuklarının Mirasçılığı-     

-Altsoyun Mirasçılığı-

-Altsoyun Mirasçılığı-Evlatlık-

-Yarım Kan Kardeşlerin Mirasçılığı-  

-Altsoyun Mirasçılığı-

-Medeni Kanun’da Sağ Kalan Eşin Mülkiyet Hakkını  Seçmesi-
Altsoyun Mirasçılığı- 

-Sağ Kalan Eş ve Altsoyun Mirasçılığı- -Saklı Paylar-Tenkis Davası-

-İkinci Zümre (Derece) Mirasçılar-Mirasçılıktan Çıkarma-Sözlü
Vasiyet-          

-Altsoyun Mirasçılığı-Saklı Pay-Tenkis Davası-         

-Sağ Kalan Eş-İkinci Zümre (Derece) Mirasçılar-  Mirastan Iskat
(Çıkarma)-     

-Miras Taksim (Paylaşım) Sözleşmesi-          

-Altsoyun Mirasçılığ-Mirastan Feragat Sözleşmesi- 

-Sağ Kalan Eşin ve Altsoyun Mirasçılığı-       

-Tenkise Tabi Tasarruflar-Üçüncü Zümre Mirasçılar-          

-Sağ Kalan Eşin Altsoy ile Mirasçılığı-  -Mirastan Iskat (Mirasçılıktan Çıkarma)-    

-Muris Muvazaası-Mirasta Denkleştirme-   

OLAYLAR        

- Sağ Kalan Eş ve İkinci Zümre Mirasçılar-   

-Miras Sözleşmesi-Yeğenlerin Mirasçılığı-   

-Sağ Kalan Eş ve Birinci Zümre Mirasçılar – Kamuya Yararlı Vakfa
Vasiyet-          

-Üçüncü Zümre Mirasçılar-  

-Sağ Kalan Eşin Birinci Zümre ile Mirasçılığı-

 

Aynı Kategorideki Ürünler

Kamu İhale Hukuku...

 • 85,00 ₺

 • 72,25 ₺

VERGİ HUKUKU...

 • 123,50 ₺

 • 104,98 ₺

Hukuka Giriş...

 • 91,00 ₺

 • 84,63 ₺

Türk Hukuk Tarihi...

 • 97,50 ₺

 • 82,88 ₺

Miras Hukuku...

 • 123,00 ₺

 • 104,55 ₺

Uluslararası Hukuk...

 • 150,00 ₺

 • 127,5 ₺

ADALET...

 • 117,00 ₺

 • 99,45 ₺

Eşya Hukuku...

 • 155,00 ₺

 • 131,75 ₺

Yabancılar Hukuku...

 • 79,50 ₺

 • 71,55 ₺

Aile Hukuku...

 • 130,00 ₺

 • 110,5 ₺

MEDENİ HUKUK...

 • 90,00 ₺

 • 81 ₺

YÖNETSEL YARGI...

 • 97,50 ₺

 • 82,88 ₺

Yargı Etiği...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

ANAYASA HUKUKU...

 • 139,50 ₺

 • 125,55 ₺

Anayasa Hukuku...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 170,00 ₺

 • 153 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 25,00 ₺

 • 22,5 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 162,00 ₺

 • 145,8 ₺

Disiplin Hukuku...

 • 65,00 ₺

 • 55,25 ₺

Kriminoloji...

 • 53,00 ₺

 • 47,7 ₺

Belediye Gelirleri...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

Basın Hukuku...

 • 85,00 ₺

 • 76,5 ₺

Dönme Cezası...

 • 45,00 ₺

 • 40,5 ₺

İmar Bilgisi...

 • 40,00 ₺

 • 36 ₺

Kriminoloji...

 • 50,93 ₺

 • 45,84 ₺

Kamu İhaleleri...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 163,00 ₺

 • 146,7 ₺

Tehdit Suçu...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

İNDİRİMLİ Ürünler