• Turhan Kitap Evi

Miras Hukuku Pratik Çalışmaları 2. Baskı

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9786053130741
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Eylül, 2020
Sayfa Sayısı : 228
ISBN : 978-605-313-074-1
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Karton
567 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya Aynı Gün Teslimat
44,9 ₺
35,92 ₺

BİRİNCİ KISIM

SORULAR ve CEVAPLARI

-Altsoyun Mirasçılığı-

-Altsoyun Mirasçılığı-

-Altsoyun Mirasçılığı

-Altsoyun Mirasçılığı-

-Altsoyun Mirasçılığı-

-İkinci Derece Mirasçılar-Ana Baba-

-İkinci Derece Mirasçılar-Kardeş ve Kardeş Çocukları-

-İkinci Derece Mirasçılar-Kardeş ve Kardeş Çocukları-

-Üçüncü Derece Mirasçılar-

-Üçüncü Derece Mirasçılar-

-Sağ Kalan Eş ve Altsoyun Mirasçılığı-

-Sağ Kalan Eş ve Altsoyun Mirasçılığı-

-Sağ Kalan Eş ve İkinci Derece Mirasçılar-

-Sağ Kalan Eş ve Üçüncü Derece Mirasçılar-

-Altsoyun Mirasçılığı ve Saklı Paylar-

-İkinci Derece Mirasçılar-Saklı Payları-

-İkinci Derece Mirasçılar- Saklı Payları-

-Sağ Kalan Eşin Altsoy ile Mirasçılığı-Saklı Payları-

-Altsoyun Mirasçılığı ve Saklı Payları- -Tenkis Davası-

-Sağ Kalan Eşin Altsoy ile Mirasçılığı-Tenkis Davası-

-Sağ Kalan Eşin Altsoy ile Mirasçılığı- -Tenkis Davası-

-Sağ Kalan Eşin ve Altsoyun Mirasçılığı-Tenkis Davası-

-Sağ Kalan Eşin İkinci Derece Mirasçılarla Mirasçılığı-

-Saklı Paylar-

-Sağ Kalan Eşin, Üçüncü Derece Mirasçılarla Mirasçılığı-

-Sağ Kalan Eş ile İkinci Derece Mirasçılar-

-Saklı Paylar-Tenkis Davası-

-Altsoyların Mirasçılığı-Saklı Paylar-Tenkis Davası-

-Sağ Kalan Eş-İkinci Derece Mirasçılar-

-Muvazaa Nedeniyle İptal-Tenkis Davası-

-Altsoy-Saklı Payları-Tenkis Davası-

-İkinci Derece Mirasçılar-Saklı Paylar-Tenkis Davası-

-Sağ Kalan Eş-İkinci Derece Mirasçılar- -Terekedeki Aile Konutunun Durumu-

-Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı–Altsoyun Mirasçılığı-

-Sağ Kalan Eş-İkinci Derece Mirasçılar-

Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı-Altsoyun Mirasçılığı

-Vasiyetnamede Tahrifat-

-Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı-Altsoyun Mirasçılığı-

-Sağ Kalan Eş-İkinci Derece Mirasçılar-

-Sağ Kalan Eş ve Altsoyun Mirasçılığı-

-Sağ Kalan Eş-İkinci Derece Mirasçılar-

-Sağ Kalan Eşin Aile Konutunda Hak Sahipliği-

-Sağ Kalan Eş ve Altsoyun Mirasçılığı-Tereke Malına Tecavüz-

-Sağ Kalan Eşin İkinci Derece Mirasçılarla Mirasçılığı-

-Miras Paylaşım Sözleşmesi-

-Altsoy Miras Payları-Saklı Paylar-Tenkis Davası-

-Altsoyun Mirasçılığı-Saklı Pay-Tenkis Davası-

-Mirasçılıktan Çıkarma-El Yazısı Vasiyetnamede Geçerlilik - -

-Ölüme Bağlı Hukuksal İşlem-Sağlararası Hukuksal İşlem Karşılaştırma -

-Birinci Zümre Mirasçılar-Saklı Pay- Alelâde İkame-

-El Yazılı Vasiyetname-Vasiyetnamenin Tenkisi-

-Birinci Zümre Mirasçılar-

-Saklı Pay-Saklı Paylı Mirasçılar Lehine  Yapılan Tasarruflar ve

Bunların Tenkisi-

-Birinci Zümre Mirasçılar-Saklı pay-Tenkis Davası-

-Sözlü Vasiyet-

-Vasiyetnameden Rücu-

-Koşula (Şarta) Bağlı Vasiyetname-

-Belirli (Muayyen) Mal Vasiyeti-

-Birinci Zümre Mirasçılar-

-Ölüme Bağlı Tasarruf Ehliyeti-

-Sağ Kalan Eşin Birinci Zümre ile Mirasçılığı-

-Art Mirasçı Atama (Fevkalâde İkame)-

-Vasiyetnameden Rücu-

-Miras Paylaşım Sözleşmesi-Vasiyetname

–Mirastan -Feragat Sözleşmesi-

-Sağ Kalan Eşin Birinci Zümre ile Birlikte Mirasçılığı-

-Sağ Kalan Eşin Üçüncü Zümre ile Mirasçılığı-

-Altsoyun Mirasçılığı-

-Miras Sözleşmesinden Dönme-Vasiyet-

-Sağ Kalan Eş ve İkinci Zümre (Derece) Mirasçılar-

-Mirastan Feragat Sözleşmesi-

-Altsoyun Mirasçılığı-Saklı Payları-Muris Muvazaası-

- Okuma Yazma Bilenlerin Vasiyeti - - Tanıkların Vasiyetin İçeriğini Öğrenmeleri -

-Mirasın Ret Edilmiş Sayılması

-Sağ Kalan Eş ve Altsoy Mirasçıların Mirası Reddi-

-En Yakın Yasal Mirasçıların Mirası Reddi-

-Birinci Derecedeki Mirasçıların Mirası Reddetmesi Halinde

Mirasın Sağ -Kalan Eşe Kalması-

-Mirastan Yoksunluk-

-Cezalandırıcı Mirasçılıktan Çıkartma (Cezai Iskat-  -Çıkartılanın

(ıskat edilenin) Saklı Payı (mahfuz hissesi)-

-Miras Paylaşım (Taksim) Sözleşmesi-

-Mirastan Feragat – Mirastan Çıkartma (Iskat)-

-Mirastan Çıkartılananın (Iskat Edilenin Saklı Payı (Mahfuz Hissesi))-

-Altsoyun Mirasçılığı-Miras Paylaşım Sözleşmesi-

-Miras Payının Devri, Miras Taksim (Paylaşma) Sözleşmesi-

-Miras Taksim Sözleşmesi-Sözleşme Ehliyeti-

-Miras Taksim (Paylaşım) Sözleşmesi-

-Birinci Zümre Mirasçılar-Iskat (Mirasçılıktan Çıkarma)-Tenkis-

-Sağ Kalan Eşin Aile Konutu Üzerinde Yasal Alım Hakkı

İKİNCİ KISIM

SINAV SORULARI

ÜÇÜNCÜ KISIM

SORULAR

DÖRDÜNCÜ KISIM

Eski  Sayılı Türk Kanunu Medenisi Dönemi

SORULAR ve CEVAPLARI

-Birinci Zümre Mirasçılarla Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı-

-Sağ Kalan Eşin İkinci Zümre Mirasçılarla Mirasçılığı-

-İkinci Zümre Mirasçılar-Mirastan Iskat-

-Mahfuz Hisse-Mahfuz Hissenin Devri-

-Mirasçıların Murisin Borçlarından Sorumluluğu-

-Tenfizi Bağışlayanın Ölümüne Bağlı Bağışlamalar-

-Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

-Mahfuz Hisse (Saklı Pay)- -Tenkis Davası-

-Birinci Zümre Mirasçılar-Mahfuz Hisse-Tasarruf Nisabı-

-İkinci Zümre Mirasçılar-Mahfuz Hisse-Tenkis Davası-

-Sağ Kalan Eşin Birinci Zümre ile Mirasçılığı-

-Mahfuz Hisse-Tenkis Davası-

-Birinci Zümre Mirasçılar-El Yazılı Vasiyetname-

-Mahfuz Hisse-Tenkis–

-Miras Sözleşmesinden Rücu- -Birinci Zümre Mirasçılar ve Mahfuz Hisseleri-

-Sağ Kalan Eşin, Büyükbaba ile Mirasçılığı-

-Sağ Kalan Eşin İkinci Zümre ile Birlikte Mirasçılığı-

-Sağ Kalan Eşin Üçüncü Zümre ile Birlikte Mirasçılığı-

-Sağ Kalan Eşin Üçüncü Zümre ile Birlikte Mirasçılığı-

-Kardeş Çocuklarının Mirasçılığı-

-Altsoyun Mirasçılığı-

-Altsoyun Mirasçılığı-Evlatlık-

-Yarım Kan Kardeşlerin Mirasçılığı-

-Altsoyun Mirasçılığı-

-Medeni Kanun’da Sağ Kalan Eşin Mülkiyet Hakkını  Seçmesi-Altsoyun Mirasçılığı-

-Sağ Kalan Eş ve Altsoyun Mirasçılığı-

-Saklı Paylar-Tenkis Davası-

-İkinci Zümre (Derece) Mirasçılar-Mirasçılıktan Çıkarma

-Sözlü Vasiyet-

-Altsoyun Mirasçılığı-Saklı Pay-Tenkis Davası-

-Sağ Kalan Eş-İkinci Zümre (Derece) Mirasçılar

-  Mirastan Iskat (Çıkarma)-

-Miras Taksim (Paylaşım) Sözleşmesi-

-Altsoyun Mirasçılığ-Mirastan Feragat Sözleşmesi-

-Sağ Kalan Eşin ve Altsoyun Mirasçılığı-

-Tenkise Tabi Tasarruflar-Üçüncü Zümre Mirasçılar-

-Sağ Kalan Eşin Altsoy ile Mirasçılığı-  -Mirastan Iskat (Mirasçılıktan Çıkarma)-

-Muris Muvazaası-Mirasta Denkleştirme-

- Sağ Kalan Eş ve İkinci Zümre Mirasçılar-

-Miras Sözleşmesi-Yeğenlerin Mirasçılığı-

-Sağ Kalan Eş ve Birinci Zümre Mirasçılar

–Kamuya Yararlı Vakfa Vasiyet-

-Üçüncü Zümre Mirasçılar-

-Sağ Kalan Eşin Birinci Zümre ile Mirasçılığı-


Aynı Kategorideki Ürünler

Anayasa Hukuku...

 • 112,00 ₺

 • 106,4 ₺

Ceza Hukuku...

 • 92,00 ₺

 • 87,4 ₺

ADALET...

 • 90,00 ₺

 • 76,5 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 170,00 ₺

 • 161,5 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 25,00 ₺

 • 23,75 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 162,00 ₺

 • 153,9 ₺

İdare Hukuku...

 • 170,00 ₺

 • 127,5 ₺

Kriminoloji...

 • 69,00 ₺

 • 65,55 ₺

Disiplin Hukuku...

 • 50,00 ₺

 • 37,5 ₺

Artmirasçı Atama...

 • 35,00 ₺

 • 26,25 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 315,00 ₺

 • 299,25 ₺

Dönme Cezası...

 • 35,00 ₺

 • 26,25 ₺

Kamu İhaleleri...

 • 35,00 ₺

 • 26,25 ₺

Basın İş Kanunu...

 • 25,00 ₺

 • 18,75 ₺

Tehdit Suçu...

 • 30,00 ₺

 • 18 ₺