• Turhan Kitap Evi

Noterlik Rehberi

Stok Durumu : Stokta Yok
Barkod Kodu : 9786053002512
Yayın Evi : Adalet Yayınevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Ağustos,2017
Sayfa Sayısı : XI+312
ISBN : 978-605-300-231-2
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Karton Kapak
1264 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya 3 Günde Teslimat
79,90 ₺
71,91 ₺

"Zarar gören, zararla eylem arasında uygun illiyet bağı bulunduğunu kanıtladığı takdirde, noter ortaya çıkan zarardan sorumludur.

· Tazminat ve idari sorumluluk

· Tanım ve kavramlar

· Yüksek mahkeme kararları

· Tnb disiplin kurulu kararları

--------------------------------------------------------------

 

“Bu çalışma bilimsel bir çalışma değildir, ağırlıklı olarak uygulamaya yönelik olup özellikle, noterlerle iligili idari ve adli yargıda açılan dava ve soruşturmalarda, taraf olanlara pratikte kolaylık sağlanması amaçlanmıştır.

İdari soruşturma tanım ve kararları,

İdari yargı davalarında tanım ve kararlar,

Adli yargı davalarında tanım ve kararlar, özetlenerek çalışmaya alınmıştır.

Türk borçlar kanununun 50/1. Maddesine göre; “Zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır.”

1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 162. Maddesine göre; “Noterler bir işin yapılmamasından veya hatalı yahut eksik yapılmasından dolayı zarar görmüş olanlara karşı sorumludurlar”.

Bu maddeye göre, noterlerin sorumluluğu kusursuz sorumluluktur.

Kusursuz sorumlulukta ise, zarar gören kişinin kusurun varlığını ispat etmek zorunluluğu yoktur, aksine kusursuz sorumlu olan davalının (noterin) olayla zarar arasında uygun illiyet bağının bulunmadığını kanıtlaması gerekir.

- Noterin, ilgililerin hukuki menfaatlerini korumak için araştırma ve aydınlatma görevi vardır.

- Noterlik Kanununu’nun 72. Maddesine göre noter, iş yaptıracak kimselerin kimlik, adres ve yeteneğini ve gerçek isteklerinin tamamını öğrenmekle yükümlüdür.

- 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1’inci maddesi hükmüne göre, bir kağıdın damga vergisine tabi olması için, yazılıp imzalanması veya imza yerine geçen bir işaret konulması suretiyle düzenlenmesi ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmesi için ibraz edilebilir nitelikte olması gerekir.

- 2644 sayılı Tapu Kanununun 26’ncı maddesi ile 1512 sayılı Noterlik Kanununun 60’ncı maddesi hükümlerine göre ise, taşınmaz mülkiyetinin nakli borcunu doğuran sözleşmelerin resmi şekilde yapılması zorunludur. Bu şekilde yapılmayan sözleşmeler hukukin geçerli olmadıklarından; dolayısıyla, herhangi bir hususu ispat veya beli etme niteliği taşımadıklarından, damga vergisi yükümlülüğü doğurmaz.

- Noterlik Kanununun “noterlik işlemlerinde çıkıntı, değiştirme, fesih, iptal ve düzeltme” başlıklı 81. Maddesinde “…tamamlanmasından sonra, bir noterlik işleminin değiştirilmesi veya fesih, iptal veyahut evvelki işin nitelik ve değeri değişmemek şartı ile düzeltilmesi, evvelki işlemin yapıldığı şekilde, yeni bir işlem ile yapılır. Yeni işlemin tarih ve numarası, noterlik dairesinde bulunan evvelki işleme ait kağıda yazılır.” Düzenlemesine yer verilmiştir.(Arka Kapak Yazısı)

Aynı Kategorideki Ürünler

Noterlik Rehberi...

  • 79,90 ₺

  • 71,91 ₺

Vekalet Ücreti...

  • 69,00 ₺

  • 62,1 ₺