• Turhan Kitap Evi

Prof. Dr. Ahmet Gökdereye Armağan - Ekonomi ve Hukuk Üzerine Yazılar

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9786055593681
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Aralık, 2011
Sayfa Sayısı : XLI+662
ISBN : 978-605-5593-68-1
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Ciltli
1501 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya Aynı Gün Teslimat
50,00 ₺
45 ₺

Armağanda adı geçen Yazarlar ve Makaleleri:

 

EKONOMİ

Belgin AKÇAY: Avrupa Birliği’nin Orta Asya Bölgesi ile Ekonomik İlişkileri       

Burcu Gökçe YILMAZ: Türkiye ve Avrupa Birliği Üye Ülkelerinde Emeklilik Sistemlerinde Neoliberal Reform Süreci          

Ebru ARICIOĞLU: Yeni Ekonomik Coğrafya Teorisi ve Teorideki Gelişmeler

Sibel ATAN: 2011 Genel Seçim Dönemi İçin İMKB’de İşlem Gören Hisse Senetlerini İçeren Portföyün Seçimi: Karesel Programlama Yaklaşımı İle Durum Analizi            

Sibel ATAN ve Filiz ELMAS: Türkiye'deki Yabancı Sermayeli Firmaların Kriz Dönemlerindeki Rekabet Davranışları:  Oyun Kuramı Kapsamında Bir Analiz

Özge AYNAGÖZ ÇAKMAK: AB’nin Batı Balkanlar Genişleme Perspektifi ve Türkiye     

Ferhat ÇAMLICA: 1995-2010 Döneminde Türkiye ve Avrupa Birliği’nin Vergi Yükü ve Vergi Kompozisyonu Bakımından Karşılaştırmalı Analizi  

Gürgan ÇELEBİCAN:  Avro Bölgesi’nde Döviz Kuru Politikasının Belirleyicileri               

Begüm Şeren GÜLER: Avrupa Birliği’nde 2008 Krizi Sonrası Finansal Düzenlemeler Yeni Kurallar ve Kurumlar İstikrarı Sağlayabilir mi?

Aylin EGE ve Hatice ÖZÇELİK: Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye Yönelik Mali Yardımları: Mali Protokollerden Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’ya

Derya HACIBALOĞLU SEVİNÇ: Lizbon Antlaşması ile AB Ticaret Politikasında Değişiklikler

Gülcan ERAKTAN:  Ortak Tarım Politikasında Reform Arayışları- İçsel Nedenler ve Uluslararası Tarım Politikalarının Etkileri

Eren KIRMIZIALTIN: Washington Uzlaşısı’ndan Post-Washington Uzlaşısı’na:1980 Sonrası Türkiye Ekonomisi ve IMF İlişkileri

F. Kemal KIZILCA: Aynı Çalışanlar, Farklı Anketler: Türkiye’de Ücretlerdeki Cinsiyet Farkları Üzerine Bir Not

Ömer KURTBAĞ: Türkiye-AB İlişkileri Yol Ayrımında: Çıkış Yolu Var mı?

Müslüme NARİN: Üretim Fonksiyonlarının Tarihsel Gelişimine Kısa Bir Bakış 

Gülbiye Yenimahalleli YAŞAR: Sağlık Finansmanında Mali Sürdürülebilirlik:  Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye    

HUKUK

Füsun ARSAVA: AB’nin Üç Sütununun Yargıç Hukuku Üzerinden Birbiriyle Bütünleşmesi

İlke GÖÇMEN: Avrupa Birliğinde “Vatandaş Girişimi”             

Haluk GÜNUĞUR: Lizbon Sürecinin Avrupa Birliği’nde Karar Alma Yöntemi Üzerine Etkileri

Ahmet KUMRULU: Emlak Vergisinin Cumhuriyet Dönemi Seyir Defteri

Arif KÖKTAŞ ve Büşra LÜLECİ TORUN:  2004/17/EC ve 2004/18/EC Sayılı Direktifler Çerçevesinde AT Kamu İhale Mevzuatı ve Sorunları

Sahir ÖZDEMİR: Türkiye-AB Ortaklık Hukukunda Yeni Kısıtlama Getirme Yasağı: Üç Tespit        

Lale SİRMEN ve İsmail KIRCA: Kefilin Sorumluluğunun Kapsamına İlişkin  Bir İnceleme           

Hakan TAŞDEMİR ve Öner AKGÜL: At Hukukunda Doğrudan Uygulanabilirlik Sorunu: Türkiye-Katma Protokol Örneği    

Seçil TUTKUN KARAKAYA: Elektronik Haberleşme Sektöründe Abonelik Sözleşmeleri 

İNDİRİMLİ Ürünler