• Turhan Kitap Evi

Prof. Dr. Tuğrul ANSAY'a Armağan

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9789756194744
Yazarı : Turhan Kitabevi
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Ağustos, 2006
Sayfa Sayısı : XXXVI+723 s.
ISBN : 975-6194-74-X
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Ciltli
1445 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya Aynı Gün Teslimat
60,00 ₺
54 ₺

Armağana Yazılarıyla Katkı da Bulunanlar:

Prof. Dr. Mahmut Tevfik BİRSEL: Osmanlı Kanunlaştırma Çabalarında "Avrupalı" ya da "Hasta Adam" Olma İkilemi ve Türkiye Cumhuriyeti

Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI: Eser Sözleşmesine ilişkin İsviçre Federal Mahkemesi Kararı...

Prof. Dr. Sait GÜRAN: Kamu Hizmeti Uygulama Sözleşmelerinde Gündeme Gelen İdare Hukuku Meseleleri

Prof. Dr. Turgut KALPSÜZ: Milletlerarası Sözleşmelerde Kullanıldıkları Manada Gemi Alacağı ve Deniz Alacağı Kavramları

Prof. Dr. Sami KARAHAN: Alan Adı ile Diğer Tanıtma İşaretleri (Marka - Ticaret Unvanı ve İşletme Adı) Arasında iltibas - Somut Olay İncelemesi

Prof. Dr. Yaşar KARAYALÇIN: Adli Yargıda Usuli Müktesep Hak

Prof. Dr. Ulrich KARPEN: Gesetzesfolgenabschatzung

Prof. Dr. Heinz-Peter MANSEL: Vereinheitlichung des Internationalen Erbrechts in der Europaischen Gemeinschaft - Kompetenzfragen und Regelungsgrundsatze      .

Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU: Anonim Ortaklıkta Genel Kurulun İbrayı Kaldıran Kararı Hakkında Açılan İptal veya Geçersizliğin Tesbiti Davasının Dinlenebilirliği Sorunu     

Prof. Dr. Bilge ÖZTAN: Türk Hukukunda Boşanmada Birlikte Velayet Sorunu

Prof. Dr. Hasan PULAŞLI: Eski Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulun İbra Etmeme Kararının İptalini Dava Etme Hakkının Türk Ticaret Kanununa ve Tasarıya Göre Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Christian RUMPF: Almanya'da ve Avrupa'da Avukatların Reklam Yapma Hakkı

Prof. Dr. Rona SEROZAN: Doğum Öncesi (Prenatal) ve Ölüm Sonrası (Postmortal) Kişiliğin Korunması

Prof. Dr. Gülören TEKİNALP, Prof. Dr. Ünal TEKİNALP: Türk Rekabet Hukukunda Etki İlkesi

Prof. Dr. Asuman TURANBOY: Ticari Sır

Prof. Dr. Turgut TURHAN: Euro'nun Hukuki Araçlara Etkisi Hakkında Kanunda Yer Alan Kanunlar İhtilafı Kuralları

Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK: Anonim Şirket Nizamname-i Dahilisi

Do. Dr. İsmail KIRCA: Türk Borçlar Kanunu Tasarısı - Kefalette Eşin İzni

Doç. Dr. Sibel ÖZEL: Avrupa Adalet Divanı'nın Inspire Art Kararı Üzerine Bir İnceleme             

Doç. Dr. Kemal ŞENOCAK, Hakim Refik Cemal HANEDAN: Telefon Zil Seslerinin Fikri ve Marka Hukuku Açısından Değerlendirilmesi  

Doç. Dr. Şükrü YILDIZ: Ticari İşletme Rehni Kanununda Yapılan Değişiklikler ve Sanayi İşletmeleri Üzerinde Kurulacak Ticari İşletme Rehninde Ortaya Çıkabilecek Bazı Sorunlar

Doç. Dr. Aynur YONGALIK: Adi Şirkete Yeni Giren Ortağın Eski Borçlardan Dolayı Sorumluluğu Hakkında Alman Federal Mahkemesi'nin 7.4.2003 Tarihli Kararı - Bir Metodoloji Sorunu -

Arş. Gör. Aytekin ÇELİK: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'na Göre Anonim Şirketlerin Denetimi        

Arş. Gör. Mücahit ÜNAL: Anonim Şirketlerde Esas Sermaye Azaltımı

Ali YARAYAN: Datenbankschutz in Deutschland und der Türkei