• Turhan Kitap Evi

Prof. Dr. Turgut KALPSÜZe Armağan

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9789756486511
Yazarı : Turhan Kitabevi
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Ağustos, 2003
Sayfa Sayısı : XLV+1065 s.
ISBN : 975-6486-51-1
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Ciltli
2092 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya Aynı Gün Teslimat
70,00 ₺
63 ₺

Armağandaki Makaleler:

 

Prof. Dr. Turgut Kalpsüz'ün Hikayesi

Prof. Dr. Turgut Kalpsüz'ün Yayın Listesi

Prof. Dr. Celal GÖLE: Prof. Dr. Turgut Kalpsüz Hocam

Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN: Hocam Prof. Dr. Turgut KALPSÜZ

TİCARİ İŞLETME HUKUKU

Prof. Dr. Sabih ARKAN: Haksız Rekabet ve Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümleri Arasındaki İlişki

Yard. Doç. Dr. Mehmet Emin BİLGE: Tüketicinin Korunması Açısından İnternette Ticari Reklam Yayını

Yard. Doç. Dr. Kemal ŞENOCAK: Soyut Renk Markaları

ŞİRKETLER HUKUKU

Prof. Dr. Tuğrul ANSAY: Avukatlık Ortaklığı Yeni Bir Ortaklık Türü Mü?

Dr. Sibel HACIMAHMUTOĞLU: AT Düzenlemeleri Işığında "İçerden Öğrenilen Bilgi" Kavramının Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Oğuz İMREGÜN: Anonim Ortaklıklarda Özel Kategori Paylar

Doç. Dr. İsmail KIRCA: Adi Şirket Ortağının Özen Borcu

Prof. Dr. Akar ÖCAL: Limited Şirketin Haklı Sebeplerle Mahkeme Kararıyla Sona Erdirilmesi

Prof. Dr. Ünal TEKİNALP: Anonim Ortaklıklara İlişkin Yeni Hukuk Politikalarının ve Yönetim - Denetim Felsefelerinin Dinamikleri ile Bunlar Arasındaki İlişki

Yard. Doç. Dr. Erol ULUSOY: Şirketler Hukukunda İbranın Hukuki Niteliği

Yard. Doç. Dr. Aynur YONGALIK: Türk Medeni Kanunu'ndaki Dernek - Adi Şirket İlişkisi

KIYMETLİ EVRAK

Yard. Doç. Dr. Cemal OĞUZ: İpotekli Borç Senedinde Defiler

IV. DENİZ TİCARETİ HUKUKU

Dr. ADEMUN-ODEKE: Are Bareboat Charter Registrations Flags of Conveniece? (Gemi Kira Sicili, Kolay Bayrak mıdır?)

Yard. Doç. Dr. Kerim ATAMER: TTK. m. 867-871 Hükümlerinin Tarihçesi ve Gemi Satım Sözleşmelerine Uygulanması

M. Barış GÜNAY: The US and International Compensation Regimes for  Vessel Source Oil Pollution: A Comparative Study (Gemi Kaynaklı Petrol Kirliliği Hakkında ABD ve Milletlerarası Tazminat Rejimleri. Karşılaştırmalı Bir Çalışma)

Yard. Doç. Dr. Hakan KARAN: The Easing of Procedures for the Revision of Liability Limits under International Maritime Conventions (Milletlerarası Deniz Hukuku Konvansiyonlarındaki Sorumluluk Limitedlerde Değişiklik Yapılabilmesiİçin Kabul Olunan Prosedürlerin Kolaylaştırılması)

Av. Dr. Hans - Jürgen PUTTFARKEN,Multimodaler Transport über See, Zur Abgrenzung Zwischen Binnenund Seetransportrecht gemass - 452  des deutschen Handelsgesetzbuchs 
(Alman Ticaret Kanunu'nun 452. Paragrafına Göre İç Sular ve Deniz Taşıma Hukuku Arasındaki Sınırlama Gözetilerek, Karma Deniz Taşımacılığı)

Araş. Gör. Bengi Selen YÜCEER: Off-hire: Time Charterers Remedy Against Arrest? A Commentary on English Low (Off-hire (Kiralanan olmaktan çıkma): Geminin Tutulmasına Karşı Zaman Çartererlerine Bahşedilen Hukuki İmkanlardan mıdır? İngiliz Mahkeme Kararları Işığında

TAŞIMA HUKUKU

Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN: Hava Taşıyıcısının Sınırlı ve Sınırsız Sorumluluğu Hakkında,

BANKA HUKUKU

Prof. Dr. Gürgan ÇELEBİCAN: Türk Bankacılık Sektörü

Av. Füsun TUNCER: Türkiye'de Kredi Kartı Uygulaması

Doç. Dr. Asuman TURANBOY: Mevduat Garanti Sistemleri,

FİKRİ HAKLAR

 Prof. Dr. Fırat ÖZTAN: Bağımlı Eserler, Av. Ünsal PİROĞLU: Eserden Doğan Manevi Haklar Tazminatı ve Kişilik Haklarıyla İlişkisi

Araş. Gör. Burçak YILDIZ: Eser Sahibinin Yayma Hakkının Tükenmesi

REKABET HUKUKU

Araş. Gör. Özlem Garipoğlu ATAK: Satışın Reddi Suretiyle Hakim Durumun Kötüye Kullanılması

MEDENİ HUKUK

Yard. Doç. Dr. Hüseyin ALTAN: Yabancı ve Türk Mahkeme Boşanma Kararlarının Mirasçılığa Etkisi (MK mad. 181)

Yard. Doç. Dr. Veysel BAŞPINAR: Yeni Türk Medeni Kanunu

Dr. Mehmet DEMİR: Türk Medeni Kanunu'na Göre Evlilik Birliğinin Temsili ve Aile Konutu  ile İlgili İşlemler

Prof. Dr. Bilge ÖZTAN: Türk Medeni Kanunu'na Göre Evliliği Sona Erdiren Sebepler, Özellikle Boşanma

Prof. Dr. Lale SİRMEN: Yeni Türk Medeni Kanunu'nda Paylı Mülkiyete İlişkin Düzenlemeler

Prof. Dr. Michael R. WILL: Das Menschenrecht auf Geschlechtsidentitat im Normenwirrwarr: Türkei und finnland - Pioniere im europischen familienrecht? Allah Kimyesi Hekime, Hakime Muhtaç Etmesin! (Kurallar Kaosunda Cinsel Kimliğe İlişkin İnsan Hakkı: Türkiye ve Finlandiya - Avrupa Aile Hukukunda Öncüler?)

BORÇLAR HUKUKU

Prof. Dr. Wofgang HRONADKA: Schuldrechtsreform in Deutschland (Almanya'da Borçlar Hukuku Reformu)

Prof. Dr. Manfred REHBINDER: Das Recht der Allgemeinen Geschaftsbedingungen nach der deutschen Schuldrechtsreform (Alman Borçlar Hukuku Reformuna Göre Genel İşlem ޞartları Hukuku)

Dr. Özlem Söğütlü ERİŞGİN: Roma Hukuku'nda "Coutio Damni Infecti"

MİLLETLERARASI YARGI

 Prof. Dr. Yaşar KARAYALÇIN: Milletlerarası Yargı

Yard. Doç. Dr. Recep AKCAN: Medeni Usul Hukukundaki Özel Hüküm Sebeplerinin Bir Örneği Olarak İnsan Vücudunun Muayenesi ve Kişilerden zorla kan Alınması (Yeni Bir Hüküm Olan Medeni Kanun madde 284 Üzerine İnceleme)

Prof. Dr. Peter GOTTWARD: Deutsches Internationales Insolvenzrecht und seine Bedeutung im deutsch - türkischen Rechtsverkehr (Alman - Türk Hukuk İlişkisinde Alman Uluslararası İflas Hukuku ve Anlamı)

Doç. Dr. Süha TANRIVER: Aile Mahkemeleri Üzerine Bazı Düşünceler

Av. Talih UYAR: İhalenin ve İhalenin Bozulmasının Sonuçları

TAHKİM

Doç. Dr. Ziya AKINCI: FIDIC Standart Sözleşmelerinde Uyuşmazlıkları Çözüm Yolları

Av. Dr. Gino LÖRCHER: Zur Vollstreckbarkeit des deutschen Schiedspruch mit vereinbartem Wortlaut im Ausland Alman Hakem Kararlarının Taraflarca Kararlaştırılan Lafzıyla (Yurtdışında Tenfiz Edilebilirliği Hakkında)

İŞ HUKUKU

Yard. Doç. Dr. Ayhan GENÇLER: 4447 Sayılı Yasa ile Ülkemizde Kurulan İşsizlik Sigortası Hakkında Bir Değerlendirme, Doç. Dr. Işıl ULAޞ: Göçmen İşçilerin Korunması

KAMU HUKUKU

Dr. Nur ULUŞAHİN:Savaş Hali İlanı ve Silahlı Kuvvet Kullanılmasına İzin Verme Yetkisi ve Anayasa Mahkemesi'nin 24.09.1990 Tarihli Kararı

İNDİRİMLİ Ürünler