• Turhan Kitap Evi

Prof. Dr. Yavuz Ercan'a Armağan

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9789944265676
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Ekim, 2008
Sayfa Sayısı : XII+1030
ISBN : 978-9944-265-67-6
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Cilti
1724 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya Aynı Gün Teslimat
75,00 ₺
67,5 ₺

Kitabın Bölüm Başlıkları:

Prof. Dr. Yavuz Ercan’ın Özgeçmişi

 • N. A. Baskakov’un “Türk Kökenli Rus Soyadları” Adli Eseri

Naile AĞABABA

 • 19. Yüzyılda Çarlık Rusya’sında İslam’la Mücadele Politikalar

Engin AKGÜN

 • Türkiye’de Kabotaj Uygulamasına Geçiş Süreci Ve Bu Süreçte Strateji Oluşturma Çabaları

Kemal ARI

 • Orhan Burian’ın Amerikası

Zeki ARIKAN

 • Osmanlı Klasik Döneminde Devlet Yönetimi Ve Taşra Teşkilatı

A.Latif ARMAĞAN

 • Birinci Dünya Savaşında İaşe Meselesi Ve Talat Paşa

Hasan BABACAN – Servet AVŞAR

 • Kubilay Olayı Ve Üniversite Gençliği

Mesut AYDIN

 • İngiltere ve 1877 – 1878 Osmanlı Rus Savaşı – I (Plevne’nin Düşüşüne Kadar)

Mithat AYDIN

 • 16. Yüzyıl Sonlarında Erzincan

Üçler BULDUK

 • Osmanlı Mahkemelerinde Kadın

Sevim CAN

 • İngiliz İdaresi Döneminde Kıbrıs’a Yapılan Göçler (1878-1946)

Zafer ÇAKMAK

 • Giresun’da Eğitim

Mesut ÇAPA

 • Anadolu’da Rus – Alman Rekabeti (1878 – 1914)

Hayri ÇAPRAZ

 • Bulgaristan’ın Birinci Dünya Savaşı’na Girişi Ve İngiliz Propagandası

Esra S. DEĞERLİ

 • Türkiye’de Bizans Çalışmalarının Bugünü Ve Geleceği

Melek DELİLBAŞI – Çeviren: Hatice ORUÇ

 • I.Dünya Savaşına Kadar Ermeni Sorunu’na Yönelik Rus Ve İngiliz Politikası

Yelda DEMİRAĞ

 • Atatürk Döneminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine Yönelik Sağlık Politikalar

Bahattin DEMİRTAŞ

 • M.Ö. II. Bin Yılda Anadolu’da Besin Maddeleri (Hitit Öncesi Toplumlarda Ve Hititlerde)

Yusuf KILIÇ -  H. Hande DUYMUŞ

 • Japonya Ve İslam Dünyası-I: Japon Resmi Belgelerine Göre Osmanlı Devletine Karşı İngiliz Kışkırtması Ve Arap İsyanı

A.Merthan DÜNDAR

 • Ortaçağ’da Çivril Ve Denizli Tarihi Üzerine Notlar

İlhan ERDEM

 • Başbakanlık Osmanlı Arşivinden Osmanlı Devleti İle Orta Asya Devletleri Arasındaki İlişkiler Üzerine Osmanlı Arşiv Belgeleri-II

M. Akif ERDOĞDU

 • İstanbul’un Fethinde (1453) Bizans Komutanı Olarak İstanbul’u Savunan Meçhul Bir Osmanlı Hanedanı Üyesi: Şehzade Orhan

Haldun EROĞLU

 • İsmet İnönü’nün, Kral Vı. George’un Taç Giyme Töreni İçin İngiltere’ye Gitmesi Ve Türk Dış Politikasına Etkileri

Temuçin F. ARTAN

 • Özerk Bulgar Prensliği’nde Rus Etkisini Gösteren İki Örnek: Rus Çarı II. Aleksandr Heykeli Ve Plevne İle Civarındaki Askeri Müzeler

Meral BAYRAK FERLİBAŞ

 • Osmanlı Devleti Ve Bakü’nün Kurtarılması

A.Ender GÖKDEMİR

 • Bir Kültür Unsuru Olarak Türk Dili Ve Önemi

Saadettin GÖMEÇ

 • İran Tarih Yazımında Türkler

Abdullah GÜNDOĞDU

 • Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Ve Kütahya Milletvekilleri

İhsan GÜNEŞ

 • Türkistan’da Basmacı Hareketinin Siyasal Niteliği

M.Vedat GÜRBÜZ

 • 1863 Ve 1916 Ermeni Millet Nizamnameleri

Melek SARI GÜVEN

 • Meclis-İ Mebusan’da Trablusgarp (1908-1912)

Şaduman HALICI

 • “Macarlar Da Bir Türk Halkıdır” İbn Rusta

Csaba Laszlo HİDAN

 • The Times Gazetesinde Çıkan Haberlere Göre Ermenilerin Rusya Ve Amerika İli İlişkiler Ve İşbirliği (1908-1918)

İlay İLERİ

 • Geçmişten Günümüze Ermeni Psikolojik Harekat Stratejileri

Erdal İLTER

 • Siirt Yöresinde Yatırlar Etrafında Şekillenmiş Halk İnançları Ve Kesik Baş Motifi

Yaşar KALAFAT

 • Osmanlı – Habeşistan İlişkileri Ve Mazhar Efendinin Habeşistan Baş Şehbenderliği

Adem KARA

 • Osmanlı Develeti’nde Martolos Teşkilatının Ekonomik Yapısı
 • Cemile KARA
 • Kırım Savaşı Sonrasında Kırım’dan Dobruca’ya Göçlere İlişkin Bazı Notlar

Cezmi KARASU

 • Anadolu’nun Fethine Tanıklık Eden İllere Yapılan Bir Gözlem Ve İnceleme Gezisi

Mustafa KESKİN

 • Kırım Savaşı: Osmanlı Devleti’nin Dış Borçlarında Kırılma Noktası Mı?

Erdoğan KESKİNKILIÇ

 • Irak’ta Şiiliğin Yayılmasının Önlenmesine Dair Bir Belge

Selda KAYA KILIÇ

 • Selçuklu Devri Türk Toplumunda Aile Ve Aile Kültürü

Salim KOCA

 • Mustafa Kemal Atatürk’ten Örnek Bir Davranış: Kurucusu Ve Sahibi Olduğu Çiftlik Ve Arazileri Devlet Hazinesine Bağışlaması Ve Yankıları
 • Tahir KODAL
 • Delhi Türk Sultanı Alaeddin Halacı Döneminde İsyanlar Ve Bunlara Karşı Yapılan Yeni Düzenlemeler

S.Haluk KORTEL

 • Osmanlı Ermenilerine Türkçe Kişi Adları

Yılmaz KURT

 • Ermeni Nüfus Ve Göçü Üzerine İddialar – Gerçekler

İsrafil KURTCEPHE

 • Amerikalıların Canik Sancağı İle İlgili Hazırlamış Oldukları Bir Rapor (1917-1919)

Hikmet ÖKSÜZ

 • Kızılcabölük’ün Dokumacılık Serüveni Xıx. Yüzyıl Ortalarından Xx. Yüzyıl Ortalarına (1844-1950)

Selahittin ÖZÇELİK

 • Postmodernizmin Dönüş Ekseninde Türkiye

Neşe ÖZDEN

 • Osmanlı Topraklarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme

Ali SARIKOYUNCU

 • Kamuoyunu Yanıltmaya Yönelik Ermeni Faaliyet Ve Olayları Üzerine Bir Kesit

Seyit SERTÇELİK

 • Osmanlı Sefirlerinin Gözündeki Avrupa İmajı Ve Bu İmajın Şekillenmesindeki Etkenler

Gürsoy ŞAHİN

 • Sovyetler Birliği’nin Kıbrıs Politikası’na Genel Bir Bakış

İsmail ŞAHİN

 • XVI. Yüzyıl Ortalarında Osmanlı – İran Siyasi Münasebetleri Ve Bu Siyasetin Bölgedeki Etkileri

Naci ŞAHİN

 • XX. Yüzyıl Başlarında Pontusçu Yayınlar

İbrahim TELLİOĞLU

 • XIX. Yüzyılda Kayseri’nin Sosyo – Ekonomik Durumu

Özen TOK

 • Balkanlarda İslamlaşma

Serap TOPRAK

 • Bulgaristan Türkleri Hakkında Türkiye’de Yayınlanan Eserlere Toplu Bir Bakış

Ömer TURAN

 • 1283, Harbiyle Mustafa Kemal, Selanik “Bir Fotoğraf Karesinin Anlattıkları”

Zekeriya TÜRKMEN

 • Balıkesir Kitabevleri Ve Tarihi Önemi

Necmi TÜRKMEN

 • Kanuni’den Lale Devrine Kadar Türk Geleneklerinin Avrupa’ya Tesirleri Ve Türk Kültür Öğelerinin Tesir Yolları

M.Alaaddin YALÇINKAYA

 • 16. Yüzyıl Osmanlı Vakıfları

Hasan YÜCEL

 

Aynı Kategorideki Ürünler

Osman Beg...

 • 30,00 ₺

 • 24 ₺

Sakarya...

 • 40,00 ₺

 • 32 ₺

Timurlenk...

 • 40,00 ₺

 • 32 ₺

Cengiz Han...

 • 40,00 ₺

 • 32 ₺

Pusula...

 • 35,00 ₺

 • 28 ₺

Avrupa ve Biz...

 • 22,00 ₺

 • 19,8 ₺

Ateş ve Güneş...

 • 15,00 ₺

 • 13,5 ₺

Nutuk 1919-1927...

 • 32,00 ₺

 • 28,8 ₺

Gelibolu 1915...

 • 42,00 ₺

 • 37,8 ₺

Nutuk...

 • 19,90 ₺

 • 17,91 ₺

Hesaplaşma...

 • 26,00 ₺

 • 23,4 ₺

Çankaya...

 • 40,00 ₺

 • 36 ₺

Sakarya...

 • 55,00 ₺

 • 49,5 ₺

Zeytindağı...

 • 20,00 ₺

 • 18 ₺

Arap İsyanı...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

Meydan Ve Kule...

 • 45,00 ₺

 • 40,5 ₺

Ben Türk...

 • 33,50 ₺

 • 30,15 ₺

Gönye Ve Hilal...

 • 19,00 ₺

 • 17,1 ₺

Bayrak...

 • 20,00 ₺

 • 18 ₺

Kemalyeri...

 • 15,00 ₺

 • 13,5 ₺

Babanız Atatürk...

 • 13,50 ₺

 • 12,15 ₺

Kurtuluş...

 • 12,50 ₺

 • 11,25 ₺

Atatürk Üzerine...

 • 22,50 ₺

 • 20,25 ₺

Nutuk...

 • 15,00 ₺

 • 13,5 ₺

Nutuk...

 • 25,00 ₺

 • 22,5 ₺

Hankah...

 • 24,00 ₺

 • 21,6 ₺

İNDİRİMLİ Ürünler

book

Puslu Kıtalar Atlası

 • 36,00 ₺

 • 30,6 ₺
book

Mavi Kuş

 • 29,00 ₺

 • 26,1 ₺
book

Kırlangıç Çığlığı

 • 32,00 ₺

 • 27,2 ₺