• Turhan Kitap Evi

Sağlıkta Şiddetin Eczacı ve Eczaneler Yönünden İncelenmesi

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9786051527055
Basım Yeri : İstanbul
Basım Tarihi : Mart,2018
Sayfa Sayısı : 133
ISBN : 978-605-152-705-5
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Karton Kapak
715 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya 3 Günde Teslimat
23,15 ₺

“Şiddet, birçok sektörde olduğu gibi sağlık alanında da toplum huzurunu tehdit eden önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmektedir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, sağlık hizmet sunumunun tüm aşamalarında yaşanır hale gelmiştir. Literatürde yapılan çalışmalar da sağlık sektöründe yaşanan bu şiddet artışını ortaya koymaktadır. Sağlık alanında meydana gelen şiddet olaylarının araştırılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, şiddet mağduru olarak ele alınan sağlık profesyonellerini, çoğunlukla hastane ortamı çalışanları, doktorlar veya hemşireler oluşturmaktadır. Oysa sağlık hizmet sunumunun önemli bir bölümü de sağlık çalışanı eczacılar tarafından yerine getirilmektedir. Türkiye'de eczacıların sağlık hizmeti sunumu esnasında eczanelerinde maruz kaldıkları şiddet türlerine ilişkin bir araştırma bulunmamaktadır. Üstelik son yıllarda gündüz mesai saatlerinin yanı sıra gece nöbetleri sırasında, Türkiye'nin farklı illerindeki eczanelere yönelik yağma ( gasp ) suçu kapsamında değerlendirilen, malvarlığı değerlerini hedef alan, saldırı olaylarında artış gözlenmektedir. Mevcut olan bu problem hakkında çözüm önerileri üretmek amacıyla; eczacıların, sağlık hizmet sunumunu gerçekleştirdikleri eczanelerinde, meydana gelen şiddetin farklı türlerine ilişkin tespit edilen sorunlar incelenerek, güvenli iş yeri ortamının sağlanması hedeflenmiştir. Bu çalışma ile eczacıların meslek yaşamlarında maruz kaldıkları şiddet mağduriyetlerine ilişkin bilgi, tutum ve farkındalık durumları araştırılmış; problem hakkında detaylı bir şekilde çözüm önerileri sunulmuş ve bu konuda yapılacak olan çalışmalara katkı sağlanması amaçlanmıştır”.(Arka Kapak Yazısı)

Kitabın bölüm başlıkları:

GİRİŞ VE AMAÇ
GENEL BİLGİLER
Sağlık Hizmeti 
Sağlık Hizmeti Örgütlenmesi
Sağlık Hizmetleri Sunumunda Eczacılığın Yeri
Şiddet Kavramı
Şiddete Etki Eden Faktörler

Biyolojik Faktörler
Psikolojik Faktörler 
Sosyolojik Faktörler
Şiddet Türleri
Fiziksel Şiddet
Sözel Şiddet
Cinsel Şiddet
Psikolojik Şiddet
İş Yeri Ortamında Şiddet
Sağlık İş Yeri Ortamında Şiddet

Mesleğe Yönelik Şiddet Ve Tetikleyen Risk Faktörleri 
Dünyada Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Araştırmaları
Türkiye'de Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Araştırmaları
Hukuksal Bakımdan Eczacılara Yönelik Şiddet Olaylarının Yağma Suçu Kapsamında Değerlendirilmesi
Genel Olarak
Korunan Hukuki Değer
Suçun Maddi Unsurları
Suçun Manevi Unsuru
Hukuka Aykırılık Unsuru
Yağma Suçunun Nitelikli Halleri
Yağma Suçunda Daha Az Cezayı Gerektiren Haller
Soruşturma 
Kovuşturma

GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırma Grubu
Gereçler
Düzen Ve İşlemler
Analiz
BULGULAR
Demografik Değişkenlere İlişkin Dağılımlar
Güvenlikle İlgili Değişkenlere İlişkin Dağılımlar

Aynı Kategorideki Ürünler

İNDİRİMLİ Ürünler