• Turhan Kitap Evi

Silahlı Çatışmalar Hukukunda Askeri Gereklilik İlkesi

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9786057415554
Yazarı : Başar Emre Soydan
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : ANKARA
Basım Tarihi : Eylül 2021
Sayfa Sayısı : 188
ISBN : 978-605-74155-5-4
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Karton Kapak
75 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya 3 Günde Teslimat
45 ₺
38,25 ₺

İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL OLARAK SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKU VE ASKERİ GEREKLİLİK İLKESİNİN TEMELLENDİRİLMESİ 

1.1.      Silahlı Çatışmalar Hukuku ve İnsancıl Hukuk Kavramlarına

Genel Bakış    

1.2.      Silahlı Çatışmalar Hukukunun Temel Özellikleri      

1.2.1.   Tarihsel Gelişimi        

1.2.2    Kaynakları      

1.2.3.   Amacı 

1.2.4.   Kapsamı         

1.2.5.   İlkeleri (Prensipleri)   

1.2.5.1. Askeri Gereklilik İlkesi          

1.2.5.2. Ayırt Etme İlkesi       

1.2.5.3. Orantılılık İlkesi        

1.2.5.4. Gereksiz Acı ve Izdırabın Önlenmesi İlkesi  

1.2.5.5. Onur İlkesi    

1.3.      Askeri Gereklilik İlkesinin Kavramsal Olarak İncelenmesi   

1.3.1.   Zaruret Halinin Silahlı Çatışmalar Hukukundaki

Özel Bir Görünümü Olarak Askeri Gereklilik

1.3.2.   Meşru Müdafaa Hakkı Ekseninde Askeri Gereklilik

Kavramı         

1.4.      Askeri Gereklilik İlkesinin Tarihsel Süreçteki Kümülatif

Gelişimi         

1.4.1.   Lieber Yasası  

1.4.1.1. Muharip Ayrıcalığı   

1.4.1.2. Lieber Yasası’nın Analizi      

1.4.2.   Kriegraison Doktrini  

1.4.2.1. Kriegraison Doktrininin Kapsamı ve Özellikleri      

1.4.2.2. Kriegraison Doktrininin Değerlendirilmesi 

1.4.3.   1899 Tarihli ve II Sayılı Lahey Sözleşmesi     

1.4.4.   1907 Tarihli ve IV Sayılı Lahey Sözleşmesi    

1.4.5.   1949 Tarihli Cenevre Sözleşmeleri   

1.4.6.   1954 Tarihli Silahlı Çatışma Halinde Kültür Varlıklarının Korunmasına Dair Lahey Sözleşmesi      

İKİNCİ BÖLÜM

ASKERİ GEREKLİLİK İLKESİNİN UNSURLARI VE UYGULAMALARI

2.1.      Genel Olarak 

2.2.      Unsur Tespitinin Teorik ve Normatif Altyapısı         

2.3.      Askeri Gereklilik İlkesinin Unsurları  

2.3.1.   Geciktirilmesine Olanak Bulunmayan Acil Bir İhtiyacın Varlığı       

2.3.1.1. Mitchell v. Harmony Davası

2.3.1.2. United States v. Russel Davası        

2.3.1.3. Llandovery Castle Davası (The Llandovery

Castle Trial)   

2.3.1.4. Darlan – Eisenhower Örneği

2.3.1.5. Peleus Davası (The Peleus Trial)     

2.3.1.6. Rehine Davası (Hostages Trial)       

2.3.1.7. Üst Komuta Davası (The High Command Trial)      

2.3.1.8. Acil İhtiyacın Analizine Yönelik Kriter Tespiti

ve Değerlendirme     

2.3.2.   Düşmanı Mümkün Olan En Kısa Sürede Teslim Olmaya Zorlayacak Tedbirlerin Zaruri Olması     

2.3.2.1. Hasarın Askeri Harekât Kapsamında

Gerçekleşmesi

2.3.2.2. Düşmana Ait Mallara El Koyma, Esir Alma ve Harp Esiri Sayılmayacak Sivilleri Enterne Etme Tedbirlerinin Hukuka Uygun Şekilde

Gerçekleştirilmesi     

2.3.2.2.1. Eisenhower Direktifi Örneği         

2.3.2.2.2. Krupp Davası (The Krupp Trial)    

2.3.2.3.     Kamuya ve Gerçek Kişilere Ait Mülkler ile Kültürel Varlıkların Tahrip Edilmesi, İletişimin Engellenmesi ve Sivil Halkın Geçim Kaynaklarının Kısıtlanması için Uygulanan Tedbirlerin Yetki Dâhilinde ve Hukuka  Uygun Olması         

2.3.2.3.1. Juragua Iron Company, Limited v.

United States Davası 

2.3.2.3.2. Hardman Davası   

2.3.2.3.3. Monte Cassino muharebesi örneği          

2.3.2.3.4. United States v. Von Leeb. Davası

2.3.2.3.5. Prosecutor v. Milan Martic Davası          

2.3.2.3.6. The Prosecutor v. Jadranko Prlic (et al.) Davası   

2.3.2.4. Düşman Ülkenin Sağladığı İstifade Edilebilir Her

Türlü Kaynağın Tahsisinin Ordunun Yaşamını Sürdürmesi için Zorunluluk Arz Etmesi      

2.3.2.4.1. Sherman’ın Denize Yürüyüşü (Savannah Harekâtı) Örneği         

2.3.2.4.2. The High Command Case (Üst Komuta Davası) Kapsamında Nuremberg Askeri Mahkemesi’nin Görüşleri        

2.3.2.5.     Askeri Aldatma Harekâtının Güveni Kötüye

Kullanma Niteliği Taşımaması          

2.3.3.   Şiddetin Düzenlenmesi (Şiddetin Kontrolü) 

2.3.4.   Tedbirlerin Silahlı Çatışmalar Hukuku Kural ve Teamülleri

ile Yasaklanmamış Olması    

2.3.4.1. Prosecutor v. Stanislav Galic Davası          

2.3.4.2. Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo Davası  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ASKERİ GEREKLİLİK İLKESİNİN UYGULANMASINA BAĞLI HUKUKİ SONUÇLAR

3.1.      Askeri Gereklilik İlkesinin Sınırlayıcı ve Hukuka Aykırılığı

Giderici İşlevleri        

3.2.      Askeri Gerekliliğin Olağanüstü ve Ölçüsüz Tedbirlere Meşruluk Kazandırıp Kazandıramayacağına Dair İnceleme        

3.2.1.   Uluslararası Adalet Divanı’nın Yaklaşımı      

3.2.2.   Cenevre Sözleşmelerine Ek Protokol I Kapsamında

Benimsenen Yaklaşım

3.2.3.   Askeri Gerekliliğin Olağanüstü Nitelikli Eylemleri

Meşrulaştırması ile İlgili Değerlendirme      

3.3.      Askeri Gereklilikte Sınırın Aşılması ve Silahlı Çatışmalar

Hukuku Kurallarının İhlali Halinde Hukuki Sorumluluk        

3.3.1. Devletin Sorumluluğu 

3.3.2.   Şahısların Sorumluluğu         

3.3.3.   Amirin Emirlerinin İfasından Doğan Sorumluluk      

3.4.      Askeri Gereklilik ve İnsancıllık Dengesi Üzerine       

SONUÇ                      

KAYNAKÇA                            

 

 

Aynı Kategorideki Ürünler

VERGİ HUKUKU...

 • 95 ₺

 • 80,75 ₺

Hukuka Giriş...

 • 70,00 ₺

 • 65,1 ₺

Miras Hukuku...

 • 95 ₺

 • 80,75 ₺

ADALET...

 • 90,00 ₺

 • 76,5 ₺

Eşya Hukuku...

 • 120 ₺

 • 102 ₺

Yabancılar Hukuku...

 • 69,50 ₺

 • 62,55 ₺

Aile Hukuku...

 • 99 ₺

 • 84,15 ₺

MEDENİ HUKUK...

 • 90,00 ₺

 • 81 ₺

İş Hukuku...

 • 169,50 ₺

 • 152,55 ₺

Yargı Etiği...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

Vergi Hukuku...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

ANAYASA HUKUKU...

 • 89,50 ₺

 • 80,55 ₺

Anayasa Hukuku...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 170,00 ₺

 • 153 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 25,00 ₺

 • 22,5 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 162,00 ₺

 • 145,8 ₺

Disiplin Hukuku...

 • 50,00 ₺

 • 42,5 ₺

Kriminoloji...

 • 53,00 ₺

 • 47,7 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 315,00 ₺

 • 283,5 ₺

Belediye Gelirleri...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

Basın Hukuku...

 • 85,00 ₺

 • 76,5 ₺

Dönme Cezası...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 37,90 ₺

 • 34,11 ₺

İmar Bilgisi...

 • 40,00 ₺

 • 36 ₺

Kriminoloji...

 • 50,93 ₺

 • 45,84 ₺

Kamu İhaleleri...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

Çocuk Ceza Hukuku...

 • 69,90 ₺

 • 62,91 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 163,00 ₺

 • 146,7 ₺

Tehdit Suçu...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

İNDİRİMLİ Ürünler