• Turhan Kitap Evi

Sosyal Hizmet Temel Alanlar ve Eleştirel Tartışmalar

Stok Durumu : Stokta Yok
Barkod Kodu : 9786058477667
Yayın Evi : Nika Yayınevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Eylül 2015
Sayfa Sayısı : 488
ISBN : 978-605-84776-6-7
Boyut : 16 x 24 cm
Kapak : Karton Kapak
1121 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya 3 Günde Teslimat
54,00 ₺
48,6 ₺
   Elinizde tuttugˆunuz bu eserde, sosyal hizmet meslegˆinin sorun ve müdahale alanlarındaki güncel konular, eles¸tirel ve derinlikli bir bakıs¸ açısıyla ele alınmaktadır. Editörler ve yazarlar, akademik çalışmalarının yanı sıra, birçok ülkede sosyal hizmet ve sosyal politika alanındaki uluslararası örgütlerin çalışmalarında da yer almaktadırlar. Bu çalışmalar arasında, yerelles¸meye ilis¸kin tartıs¸malar ve bölgeye özel, kültüre uygun kuram ve uygulamaların gelis¸tirilmesi de bulunmaktadır. Farklılıgˆa ilis¸kin ögˆrenme fırsatları, insan hayatlarının es¸itligˆi, insanların onuru ve degˆeri sosyal hizmetin uluslararası tecrübeleriyle daha yakından bir ilişki içindedir. Bu yüzden, birden fazla ülke ya da bagˆlamda çalıs¸mak, giderek sosyal hizmet mesleğinin daha önemli bir parçası haline gelmektedir. Bu kitap bir yandan kendi bilgi ve degˆerlerimiz açısından güçlü bir temelin önemine vurgu yaparken digˆer yandan çok çes¸itli bilgi ve tecrübelerden ögˆrendiklerimizi uygulamamıza katmamız konusunu da örneklendirmektedir. Dolayısıyla bu eser, sosyal hizmeti s¸ekillendiren farklı ulusal yasalar, yönetimler, politikalar, sosyal ve kültürel degˆerler ile varsayımlar arasında bir etkiles¸im kurabilme olanağı sağlamaktadır.
    Kitaptaki önemli bir unsur da, eleştirel uygulamadır. Eleştirel uygulama, nerede olursa olsun, sosyal hizmet uygulamasının can alıcı bir unsurudur. Tüm sosyal hizmet uzmanları, çalıştıkları toplumdaki politikaları, değerleri ve toplumsal koşulları sorgulamak zorundadırlar. Bunun nedeni, sosyal hizmetin her zaman birlikte çalıştığımız insanların özel sorunlarında toplumlarımızın kamusal tahakkümleri, tutarsızlıkları ve başarısızlıklarıyla karşılaşmasıdır. Toplumların yoksulluk içindeki ya da diğer zorluklarla yüzleşen insanlarının iyilik hallerini sağlama ve geliştirme çabalarının bir parçası olunca, zorlukların ortaya çıkmasına sebep olan toplumsal koşulları tanımlamak, onlara karşı çıkmak ve değiştirmeye çalışmak da sosyal hizmet mesleğinin ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir.