• Turhan Kitap Evi
 • Turhan Kitap Evi

Türk İş Hukukunda Sendikal Güvenceler

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9786053130260
Yazarı : Dr. Ali BULUT
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Eylül, 2016
Sayfa Sayısı : XVIII+340 s.
ISBN : 978-605-313-026-0
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Karton Kapak
751 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya Aynı Gün Teslimat
45,00 ₺
40,5 ₺

Kitabın Bölüm Başlıkları:

 

SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ VE HAKKI

Sendika Özgürlüğü Ve Hakkı Kavramları

Sendika Özgürlüğünün Kapsamı

 • Bireysel Sendika Özgürlüğü
 • Kollektif Sendika Özgürlüğü
 • Bireysel ve Kollektif Sendika Özgürlüklerinin Yarışması
 • Sendika Özgürlüğünün Sağlanması Noktasında Güvence Kavramı

Sendika Özgürlüğü Ve Hakkının Hukuksal Kaynakları

 • Ulusal Kaynaklar
 • Uluslararası Kaynaklar
 • Kaynaklar Arasındaki Hiyerarşi

İŞÇİ KURULUŞU YÖNETİCİLERİNİN SENDİKAL GÜVENCESİ

Profesyonel Yönetici – Amatör Yönetici Ayrımı

Profesyonel Yöneticilerin Güvenesi

 • Güvencenin Kapsamındaki Yöneticiler
 • Profesyonel Yöneticilere Sağlanan Güvence
 • 6356 Sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Yürürlüğe Girmeden Önce İşçi Kuruluşu Yöneticisi Olanların Hukuki Durumu

Amatör Yöneticilerin Güvencesi

 • Güvence Kapsamındaki Yöneticiler
 • Amatör Yöneticilere Sağlanan Güvence

İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLİĞİNİN GÜVENCESİ

Genel Olarak İşyeri Sendika Temsilciliğinin Güvencesi

Güvence Kapsamındaki İşyeri Sendika Temsilcileri

 • İşyeri Sendika Temsilcisi Olabilme Koşulları
 • İşyeri Sendika Temsilcilerinin Atanmaları
 • İşyeri Sendika Temsilcilerinin Görevleri

İşyeri Sendika Temsilcilerinin Feshe Karşı Korunması

 • İşverenin Feshi Haklı Bir Nedene Dayandırma Zorunluluğu
 • Feshin Derhal Fesih Niteliği Taşımasının Zorunlu Olup Olmadığı Hususu
 • Feshin Usulü
 • Feshin Yargısal Denetimi
 • Kanuna Aykırı Fesih ve Sonuçları

İşyeri Sendika Temsilcilerinin Çalışma Koşullarında Değişikliğe Karşı Korunması

 • Çalışma Koşullarında Esaslı ve Esaslı Olmayan Değişiklik Kavramları
 • İşyeri Sendika Temsilcilerinin Çalışma Koşullarında Değişiklik Yapılması
 • Kanuna Aykırı Olarak Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Yapılmasının Yaptırımı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN GÜVENCESİ

Genel Olarak Sendika Üyeliğinin Güvencesi

Sendikal Ayrımcılığa Karşı İşçinin Korunması Ve Sendika Üyeliğinin Güvencesi

 • Genel Olarak İşverenin Eşit Davranma Borcu ve Ayrım Yasakları
 • Sendikal Ayrım Yasağı
 • İş Sözleşmesinin Yapılmasında İşçinin Sendikal Ayrımcılığa Karşı Korunması ve Sendika Üyeliğinin Güvencesi
 • Sendikal Faaliyet Nedeniyle İşçinin Sendikal Ayrımcılığa Karşı Korunması ve Sendikal Faaliyet Özgürlüğünün Güvencesi
 • Fesih Dışındaki Sendikal Ayrımcılık Hallerinde İspat Yükü
 • Fesih Dışındaki Sendikal Ayrımcılığın Hukuki Sonuçları
 • İş Sözleşmesinin Feshinde İşçinin Sendikal Ayrımcılığa Karşı Korunması ve Sendika Üyeliğinin Güvencesi

Sendika Üyeliğinin Güvencesinin İhlali Halinde Uygulama Alanı Bulan Kamusal Yaptırımlar

 • İdari Yaptırımlar
 • Cezai Yaptırımlar

Aynı Kategorideki Ürünler

İş Hukuku Dersleri...

 • 189,50 ₺

 • 170,55 ₺