• Turhan Kitap Evi

Türk Hukukunda Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yoluyla Takip

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9799756194255
Yazarı : Adnan DEYNEKLİ
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Mayıs, 2005
Sayfa Sayısı : XIII+138 s.
ISBN : 975-6194-25-1
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Karton Kapak
755 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya Aynı Gün Teslimat
35,00 ₺
31,5 ₺

Kitabın Bölüm Başlıkları:

İFLAS VE İFLAS YOLLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ

 • İflas Kavramı
 • İflas Yolları Ve Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yoluyla Takibin Diğer İflas Yolları İçindeki Yeri
 • Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yoluyla Takibe Konu Olabilecek Alacaklar
 • Alacaklının Takip Yolunu Değiştirmesi

KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ İFLAS YOLUYLA TAKİBİN KOŞULLARI

 • Alacağın Kambiyo Senedine Dayanması
 • Kambiyo Senedinin Vadesinin Gelmesi
 • Kambiyo Senedinin Zamanaşımına Uğramamış Olması
 • Borçlunun İflasa Tabi Kişilerden Olması

KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ İFLAS YOLUYLA TAKİP PROSEDÜRÜ

 • Yetkili İcra Dairesi
 • Takip Talebi Ve İçeriği
 • Ödeme Emri Ve İçeriği
 • İflas Ödeme Emrinin Tebliği Üzerine Borçlunun Davranışları
 • Kambiyo Senedinde Birden Fazla Borçlu Bulunması Halinin Gösterdiği Özellik

KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ İFLAS YOLUYLA TAKİPTE İFLAS DAVASI

 • İflas Davasında Görevli Mahkeme
 • İflas Davasında Yetkili Mahkebe
 • İflas Davasının Tarafları
 • Dava Açma Süresi
 • İflas Davasında Yargılama Usulü
 • Borçlunun Ödeme Emrine Karşı İtiraz Ve / Veya Şikayette Bulunmaması
 • Borçlunun Ödeme Emrine Karşı İtiraz Ve / Veya Şikayette Bulunması
 • Borçlunun Ödeme Emrine Kısmi İtirazı Halinde İflas Davası
 • Depo Kararı

İFLAS DAVASI SONUCUNDA VERİLEBİLECEK OLAN KARARLAR VE BU KARARLARA KARŞI KANUNİ BAŞVURU YOLLARI

 • İflas Davası Sonucunda Verilebilecek Olan Kararlar
 • Kararlara Karşı Kanuni Başvuru Yolları